Ryssland blir Sovjetunionen

Report
Ryssland blir Sovjetunionen
•Under 1800-talet var Ryssland et
jättestort rike.
•Ryssland sträckte sig från Stilla havet
till Östersjön.
•Landet bestod av över 100 olika
nationaliteter
Ryssland
Livegenskap och fattigdom
• Jämfört med Tyskland och Frankrike var
Ryssland ett outvecklat land.
• 90% av befolkningen bodde i byar på landet
och var bönder.
• 75% av de vuxna var analfabeter och många
dog av svält.
Livegenskap och fattigdom
• Nästan all jord ägdes av kyrkan, staten och
adeln.
• När en godsägare sålde sin jord följde
bönderna med på köpet.
• Bönderna var alltså livegna.
• Många inom adeln räknade sin rikedom i
antalet själar de ägde.
• En livegen fick inte flytta från byn där de var
födda – då krävdes ett tillstånd.
Livegenskap och fattigdom
• 1861 avskaffades livegenskapen men det blev
en besvikelse.
• Bönderna hade inte råd att köpa någon jord så
deras liv förändrades inte mycket.
• De bodde som förr i sina kojor tillsammans
med djuren.
• Adeln var 1% av befolkningen men ägde 50%
av jorden.
Industrialisering
• I slutet av 1800-talet beslöt tsar Alexander III
att Ryssland även skulle bli en stormakt
industriellt och militärt.
• Landet skulle bli lika bra som Tyskland och
Storbritannien.
• Det kostar stora pengar att industrialisera ett
land – men tsaren vågade inte ta ut skatt från
adeln.
• Det blev bönderna som fick betala.
Industrialisering
• Detta ledde till svält och hungriga bönder blev
allt argare på makten.
• Det uppstod allt fler revolutionära grupper
som vill förändra Ryssland från grunden.
• Grupperna hade det inte lätt för man fick inte
vara kritisk mot tsaren.
Revolution
Revolutionen
• Omkring 1870 började de kommunistiska
idéerna få fäste trots att Marx böcker var
förbjudna.
• Socialisterna var övertygade om att Ryssland
måste förändras genom revolution.
• 1903 hoppade Vladimir Lenin av det
socialdemokratiska partiet och bildade en
grupp som kallades bolsjeviker
• Nu börjar allt på allvar!
Ryssland och 1:a världskriget
• Ryssland ville egentligen inte vara med i 1:a Vk
men tvingades med p.g.a allianser.
• Det blev för mycket det försvagade tsarväldet och
de ryska trupperna led mycket stora förluster.
• Vintern 1916-1917 vägrade många ryska soldater
att lyda order.
• Bondesoldater lämnade fronten och gick hem
istället.
• I städerna utbröt stora protester och vilda
strejker. Folket var mycket arga!
Revolutionen
• I mars 1917 utbröt revolutionen.
• I Sankt Petersburg demonstrerade
arbetarkvinnor och krävde bröd.
• Arbetarna i fabrikerna ställde upp på
kvinnornas sida.
• Soldater sattes in men de sköt sina officerare
och började demonstrera.
• Arbetare och soldater bildade sovjeter som
betyder råd.
Revolutionen
• Tsaren tvingades avgå och en ny regering bildades
som skulle förändra Ryssland men inte för
mycket.
• Regeringen bestod mest av liberaler. En person
var dock på väg hem…
• Lenin som hade flytt till Schweiz började genast
planera hemresan när revolutionen bröt ut.
• Han fick hjälp av Tyskland att ta sig hem.
• Tyskarna trodde att om Lenin kom hem skulle
Ryssland försvagas ännu mer.
Oktoberrevolutionen
• Lenin togs emot som en hjälte Ryssland när
han kom hem i april 1917.
• Kring honom samlades bolsjevikerna och inte
minst Leo Trotskij och Josef Stalin.
• De tog makten i Sankt Peterburg och tog
regeringen till fånga – detta är
oktoberrevolutionen.
• Sedan hölls det ett val i Ryssland.
Oktoberrevolutionen
• Valet blev en besvikelse för bolsjevikerna som
endast fick 25% av rösterna.
• Parlamentet hann knappt börja sitt arbete
innan Lenin satte in beväpnade arbetare som
körde ut de folkvalda.
• Bolsjevikerna tog över makten och 1918 bytte
de namn till det Ryska kommunistiska partiet.
• De kom att skapa en kommunistisk diktatur.
Den kommunistiska staten
• Godsägarnas jord blev statens egendom.
Bönderna fick bruka jorden om de levererade
maten till städerna.
• Allt som kyrkan ägde tog staten över. Det
skulle inte finnas någon kyrka.
• Alla pengar som fanns insatta på bankerna tog
staten hand om. Bankerna och alla företag
togs över av staten.
• All privat handel förbjöds.
Lenin
Sovjetunionen
• 1922 bildas Sovjetunionen.
• Lenin hade lovat att olika folk inom unionens
gränser skulle få bestämma över sig själva.
• Så blev det verkligen inte.
Josef Stalin
• 1922-1923 var Lenin mycket sjuk och nära
döden.
• Han skrev då till partiet och varnade dem för
Stalin. Lenin ville avsätta honom som
generalsekreterare och se till att Stalin inte tog
över efter.
• Det var för sent – Stalin blev Sovjetunionens
ledare 1924, efter Lenins död.
Josef Stalin
Josef Stalin
• Stalin skaffade sig snabbt total kontroll över
partiet.
• Först rensade han ut alla som varit hans
motståndare. Främst de som stått på Trotskijs
sida.
• De anklagades för förräderi och avrättades.
• 1928-1930 uteslöts varje år 10% av partiets
medlemmar – de anklagades för att inte ha
gjort sin plikt.
Josef Stalin
• 1933-1935 antogs inga nya medlemmar och
var tredje medlem försvann eller avrättades.
• Mellan åren 1937 och 1938 arresterade
säkerhetstjänsten NKVD 1 575 000 personer.
• Av dessa dömdes 1 345 000 av vilka 681 692
avrättades.
• Nu hade Stalin bara jasägare runt sig.
Terror
• Livet i Sovjetunionen var ingen lek. Folk
avlyssnades och det förekom utresningar inom
alla yrkesgrupper.
• Många avrättades och miljoner hamnade i
fångläger i Sibirien.
• Där fick de jobba i fabriker, gruvor och bygga
vägar.
• Staten behövde massor av människor till allt
detta.
Terror
• Det spelade ingen roll om du var skyldig eller
inte – staten behövde arbetskraft.
• Cirka 2 miljoner människor avrättades och 20
miljoner dog i lägren eller under transport.
• Detta system med fångläger kallades för Gulag
Alexander Solzjenitsyn

similar documents