Asszertív kommunikáció elmélete és gyakorlata

Report
Asszertív kommunikáció elmélete és
gyakorlata. Interaktív előadás és
saját élményű játék, élmény
megosztás, elemzés
Végig lehet menni minden vonalon egyszer
a ceruza felemelése nélkül legfeljebb nyolc
szakasszal?
Végig lehet menni minden vonalon egyszer
a ceruza felemelése nélkül legfeljebb nyolc
szakasszal?
7
8
4
2
3
1
5
6
9
Össze lehet kötni a 9 pontot 4
szakasszal a ceruza felemelése nélkül?
Össze lehet kötni a 9 pontot 4
szakasszal a ceruza felemelése nélkül?
4 egyenlő oldalú háromszög?
4 egyenlő oldalú háromszög?
Asszertív technikák
• Az asszertív viselkedés az arany középút a behódoló (szubmisszív),
alárendelt magatartásforma és a fenyegető (agresszív) magatartásforma
között. Lényeges kelléke az asszertív személyiségnek, hogy tudja, hogy mit
akar (elérni), és tisztában van a másik igényeivel is. Ennek alapján jogos
önbizalom fogja el és magabiztos a fellépése.
• A magabiztos fellépés alapja az önbecsülés, amely jótékonyan hat az
önbizalmunkra, ezen keresztül a viselkedésünkre. Viselkedésünkből a
kommunikáció az, amelyen keresztül le tudjuk mérni hatékonyságunkat,
azaz, hogy elérjük-e célunkat.
• Szívós ellenállás esetén a monoton ismétlés technikáját használja,
általában meglepően jó eredménnyel. Ezért azt mondja, amit gondol. De
képes nemet mondani, visszautasítja a vállalhatatlan kéréseket.
Véleménynyilvánításában konstruktív, ő maga pedig figyel mások
gondolataira. A legfontosabb, hogy ha nem ért valamit, akkor kérdez – ez
az információszerzés asszertív módszere, nem pedig az, hogy ez „hülyeség,
ezt még soha nem hallottam stb
Viselkedésből kialakuló konfliktus
• A viselkedés és a magatartás szinonimák, bár
a viselkedés a pillanatnyi, a magatartás a
tartós megnyilvánulás
A viselkedés és az attitűd társas viszonyban
ciklusba szerveződik, méghozzá olymódon,
hogy az
• én attitűdöm kihat az én viselkedésemre,
• az én viselkedésem kihat a te attitűdödre,
• a te attitűdöd kihat a te viselkedésedre.
A két résztvevő között az attitűdök erősíthetik
egymást, a ciklusból könnyen negatív, illetve
pozitív spirál alakulhat ki.
Az emberi viselkedés sémái
Önmagunk elfogadása
Agresszív
•Önbizalom hiánya
•Mások elfogadásának
hiánya
•Negatív érzések mások
iránt
•Harag és vádaskodás
•Felsőbbrendűségi érzés
•Minden
helyzetet
kontrollálni akar
•Nem érdekli mások
érzése
Asszertív
• Önbizalom,
reális
önértékelés
•Mások és önmaga
elfogadása
•Felelősségvállalás
•Érdeklik mások érzései,
gondolatai
•Őszinte, egyenes
•Meghallgat másokat
•Nyíltan
kérdez
Környezetünk el nem
fogadása
Környezetünk
elfogadása
Manipulatív
• Önbizalom
hiánya,
alacsony önértékelés
•Mások és önmaga
elfogadásának hiánya
•Gyanakvás
•Őszintétlenség
•Mások önértékelését is
aláássa
•Depresszió,
motiválatlanság
Passzív
• Önbizalom
hiánya,
alacsony önértékelés
•Önelfogadás hiánya
•Negatív
érzések
önmaga iránt
•Kisebbségi érzés
•Önfeladás
•Lelkiismeretfurdalás
•Motiválatlanság
Önmagunk el nem fogadása
• Az asszertivitás mindkét fél jogait akceptáló
viselkedésmódot jelent, ahol a kommunikáció
őszinte, nyílt, közvetlen és hiteles. Az asszertív
kommunikáció mögött rendszerint kiváló
kommunikációra, magabiztos fellépésre és
saját jogai képviseletére képes személy áll.
Asszertív magatartás által az egyén eléri
kitűzött, reális céljait, anélkül, hogy
manipulációra, őszintétlen játszmákra vagy
tekintélyelvű agresszióra lenne szüksége.
Megszerezhető kompetenciák:
- képesek vagyunk nyíltak és egyenesek lenni önmagunkkal és
másokkal szemben.
- Az asszertív egyén képes önmaga képviseletére, de ezt nem mások
kárára teszi.
- Az asszertivitás birtokában az egyén oly módon tudja jogait
érvényesíteni, hogy közben tekintettel van mások jogaira is.
- közlést teszünk a rendelkezésünkre álló tényekről, gondolatainkról,
vélekedéseinkről, érzéseinkről és szándékainkról.
- Ha szükséges, kifejezzük információigényünket, jelezzük a másik
viselkedésének ránk gyakorolt hatását, szükség esetén kérjük e
viselkedés változását.
- Ez a megközelítés a konfliktusok jelentős részét kezelhetővé teszi,
megóvja az egyént a szélsőséges indulati állapotoktól
- szociális hatékonyság a kommunikációs képesség által
• Cél, hogy a tárgyalásaik során álláspontjukat
hatékonyan kifejtsék, azt tárgyalópartnereik
megértsék és el is fogadják, miközben képes a
többiek iránti pozitív beállítódásra, a másik
ember véleményének figyelembevételével az
érdekegyeztetésre és kompromisszumra.
Az asszertív, vagyis önérvényesítő személyiség
nem vonakodik kényes ügyeket intézni, tud magas
pozícióban lévő emberekkel tárgyalni, és a
célkitűzéseit nehézségek árán is véghezvinni.

similar documents