Az olvasóvá nevelés gyakorlati tapasztalatai az óvodától a

Report
MKE 44. Vándorgyűlése
KTE és az MKE Gyermekkönyvtáros szekció
Győr, 2012. július 13. péntek
Magdics Erika
Szabadhegyi Magyar-Német Középiskola,
Győr
 Miért nem olvasnak a
mai fiatalok? Kell-e
„lefordítani”,
leegyszerűsíteni a
klasszikus irodalmat a
mai nyelvre? – érettségi
érvelő feladat
 Mit és hogyan
olvassanak a diákok?
 Miben és hogyan
változtassunk?
 Szükséges-e közös
párbeszéd tanár és diák
között?
 otthoni hatást hiánya
 nem megfelelő az iskolai instruálás
 egyéni lustaság, szembenállás a követelményekkel
 Általános észrevételek
 Több műből lehessen
választani!
 Tanár és diák is
ajánlhasson olvasnivalót.
 Kapjon ötöst, aki
legalább egy társát
ráveszik, hogy olvasson
el egy általa választott
regényt!
 Két ember kapjon egy
regényt, amit színesen
mutassanak be (érdekes
részek felolvasása,
filmrészlet)
 1-2. évfolyam– mesék
A tanító néni meséljen sokat
(esetleg Janikovszky Éva,  5-6. évf.
Csukás István történetei) A Pál utcai fiúkról
 3-4. évfolyam –
megoszlott a vélemény.
Kincskereső Kisködmön  A lányok és a fiúk máshelyett (szomorú) Fekete mást olvassanak
István regényeit , illetve
 Jules Verne, indiános
Mátyás mondákat
könyvek, Csukás István,
javasoltak
Nógrádi Gábor, Nöstlinger,
Brezina
 Az Egri csillagokat
középiskolás olvasmányok
közé helyezték.
 9-12. évfolyam
 7-8. évfolyam : Több
Jókai Mór mű közül
lehessen választani.
 Aki többet elolvas, az
magasabb értékelést
kapjon.
 Előtérbe került a tanár és
diák közös ajánlás, illetve
fiúk és a lányok számára
külön-külön
olvasmányok legyenek
 11. évfolyam - középszint
 11. évfolyam - emelt szint
 Mikszáth: Noszty fiú
 Mikszáth: Különös
esete Tóth Marival,
Móricz: Pillangó, Jókai:
Aranyember
 Lányoknak: Jane Austin:
Büszkeség és balítélet,
Bronte: Jane Eyre, Sand:
Mauprant
 Fiúknak Jules Verne
regények
házasság, Fekete város
 Updike: Eastwicki
boszorkányok,
Hawtorne: Skarlát betű
 Évente legalább 2
alkalommal közös
színházlátogatás
(Moliere, Ibsen, musical)
 12. évfolyam – középszint
 12. évfolyam – emelt szint
 Bulgakov: Mester és
 Karinthy: Utazás a




Margarita vagy Thomas
Mann Mario és a varázsló
Karinthy: Így írtok ti
Hemingway: Fiesta,
Akiért a harang szól
Örkény: Egypercesek
Rejtő Jenő: Három testőr
Afrikában vagy
Csontbrigád
koponyám körül, Merle:
Két nap az élet, Nasar:
Egy csodálatos elme
 10. évfolyamra:
Hoffmann: Arany virágcserép, Merle: Francia história
 11-12. évfolyamra:
Brown regényei, Agatha Christie krimik, Bridget Jones
naplója, Gyűrűk ura, Szent Johanna gimi kötetei
Óvodás kor, kisiskoláskor, serdülőkor
 „Tudásdepó-Expressz”-
TÁMOP-3.2.4/08/1
keretében.
 4 győri iskolához
kapcsolódó óvodában
és a Galgóczi Erzsébet
Városi Könyvtár
Gyermekkönyvtárában
drámapedagógiai
foglalkozások
 3 meghatározott mese,
amit el kellett olvasni
 Eljátszani egy adott részt
a meséből, amiből a
többieknek ki kellett
találni milyen meséről
van szó (Most mutasd
meg! Játék)
 Meseillusztráció készítés
 Kisiskolások
 Motivációként éneklés
 A mese elmondása, ismertetése (élményszerű előadás)
 A szerepek kiosztása, megbeszélése
 A mese eljátszása
 Pl.: A három pösze, Janikovszky
 Valamilyen vidám, rövid mese
 Vers vagy történet egy-
egy elemének
megjelenítése
szoborjátékkal
 Regényrészlet
feldolgozása
The Magic of Reading,
The Power of Discovering Ourselves
„Az olvasás varázsa, önmagunk megismerése az olvasás által”
http://englishinesayan.blogspot.hu/p/our-comenius-projectmagic-of-reading.html
 Spanyolország, Törökország, Olaszország,
Lengyelország, Románia, Görögország, illetve
Magyarország
 Pappné Kuster Klára pályázata korábbi partnereivel
 A program nyelve angol
 A 14-18 éves korosztály
olvasási szokásainak
megismerése
 Az olvasáshoz való
hozzáállás javítása
 A partnerországok
irodalmába való
betekintés
 A diákok olvasóklub keretében ismerkedjenek meg a
partnerországok irodalmával
 Könyvek olvasása anyanyelven és angolul
 Összegyűjteni a művekben leggyakrabban előforduló
erkölcsi értékeket, majd ezek felhasználásával minden
partneriskola megalkot egy történet kezdetet
 Az országok erre a történet bevezetőre elkészítik a
saját színdarabjukat, amit Olaszországban kell
bemutatni 2012. december 10-14. között.
 A tanulók elkészítenek
egy 25 szóból álló angolmagyar szólistát, az
olvasás, irodalom
témakörében
 Ennek eredménye egy 8
nyelvű szótár
 Illusztrációkat
készítenek a könyvekhez,
melyeket kiállítás
keretében mutatnak be
 Megvitatták az iskolák által elkészített olvasási




szokásokat tükröző kérdőívet (ezt szülők, tanárok és
diákok is kitöltötték).
Véglegesítették az elolvasandó és feldolgozandó
könyvek és versek listáját.
Megbeszélték, hogy milyen szempontok alapján
állítják össze "kulturális névjegyeket„ - kulturális
ország bemutató, ami egy 25 diából álló PPT
A projekt weboldalának bemutatása
A román iskola Olvasóklubja
 Nikos Kazantzakis: Zorbász, a görög
 Konsztantinosz Petrosz, Kavafisz: Válogatott versek
 Esterhazy Péter: A szív segédigéi
 Radnóti Miklós Nem tudhatom
 Wislawa Szymborska: Válogatott versek
 Slawomir Mrozek : Az Elefánt
 Zahrad: Válogatott versek
 Orhan Pamuk: Az ártatlanság múzeuma
 Miguel de Cervantes Saavedra: Don Quijote
 Federico Garcia Lorca: Válogatott versek
 Giovanni Boccaccio: Dekameron
 Carlo Collodi: Pinocchio
 Mihai Eminescu: Esthajnalcsillag
 Mircea Eliade: Bengal éjszakák
 Az országok bemutatták az elmúlt öt hónapban az
olvasóklubjainkban végzett munkát
 Kiválasztották kötelező olvasmányainkból a fordítandó
részleteket (angolról anyanyelvekre és az anyanyelvre
fordított külföldi szerzők munkáinak egy-egy részletét
angol nyelvre)
 A magyar csapat ppt prezentáció keretében adott
számot az olvasóklub tevékenységéről, majd Federico
Garcia Lorcáról készített anyagát mutatta be
 Különös hangulatot teremtettek Lorca megzenésített
versei
 Kiválasztották a nyertes "sztori-kezdetet„.
 Zahrad verseket szavaltak angolul és törökül, melyet
megtisztelt jelenlétével az elhunyt költő özvegye is.
 Részleteket olvastak fel, angolul és az országok
anyanyelvén Pamuk "Az ártatlanság múzeuma" c.
regényéből.
 Az előzetes programban szerepel kirándulás
(Budapest), színházlátogatás, munkaműhelyekben
való tevékenykedés
 Felolvasások : Esterházy Péter A szív segédigéi
művéből, valamint híres magyar költők verseinek
felolvasása angolul, illetve a résztvevő országok
anyanyelvén.
 Megismerhettük hat európai ország néhány jelentős
írójának, költőjének nagyszerű alkotásait .
 Képesek voltunk olvasásra ösztönözni diákjainkat tanáraink és diákjaink egyaránt élvezték a kihívást .
 Különböző szakmai munkaközösségek eredményesen
kooperálnak közös cél érdekében.
 Lehetőséget kaptak tanulóink arra, hogy
megfogalmazhassák könyvélményeiket, elmondhassák
gondolataikat és kifejezhessék érzelmeiket.
 Szoros barátságok alakultak ki, s a diákok
nyelvtudása, nyelvhasználata is fejlődött.

similar documents