Makale İnceleme Ödevi

Report


Öğrenciler, sınıfta ele alınacak bilimsel makale hakkında
derinlikli bir okuma çalışması yapacaklardır.
Aşağıda verilen sorular eşliğinde makale okunacak ve notlar
alınacaktır.
Derinlemesine okuma ve nitelikli yazma, sürece dayanan, aşamalı
çalışmalardır. Bazı metinleri algılayabilmek için daha fazla zaman
ayırıp çaba harcama ihtiyacı duyulabilir. Bu tür metinleri okurken
bazı cümlelerin altını çizmek, notlar almak, sorular sormak ve bazı
yerleri tekrar okumak gerekir.
İyi yazı yazabilmek, öncelikle derinlikli okuma yapabilmek, yazı
üzerinde çalışmak ve yazdıklarımızı daha sonra kontrol etmekle
mümkündür.
Öğrenciler, aşağıda verilen sorular eşliğinde makaleyi okuyup
gerekli gördükleri yerlerde notlar almalı, dersteki tartışmalara
aldıkları notlarla katılmalıdır.
Yazarı

Makalenin yazarı kim? Araştırıp kendisinden kısaca
söz edelim.
Makalenin Türü, Tarihçesi ve Mecrası

Hangi türe giriyor? (Bilimsel veya popüler bir dergide
yayımlanmış, kitap bölümü, vb.)

İlk kez yayımlanmadıysa daha önce nerede, ne zaman
yayımlanmış? Çeviri mi? Çeviriyse kim çevirmiş?

Yayımlandığı mecra ciddi ve saygın mı? Yayımlayan kurum
nasıl biliniyor?
Görünüşü

Makale kaç sayfa? Alt bölümlere ayrılmış mı? Kaç alt bölüm
var? Bunlar adlandırılmış mı? Alt bölümler numaralanmış ya
da başlıklandırılmışsa bunun bir mantığı ve düzeni var mı?

Görsel özellikleri hakkında ne söyleyebilirsiniz? (Sayfa
düzeni, dizgisi, fontların, fotoların, tabloların sunuluşu, vb.)
Kaynak Kullanımı

Kaynaklar ne şekilde sunuluyor? (Dipnot, sonnot ya da metin
içinde kaynakçaya gönderme yapma yöntemiyle, vb.) Kaynakların
künye bilgileri düzgün ve tutarlı şekilde yazılmış mı?

Kaç farklı kaynak kullanılmış? Kaynakların türleri hakkında ne
söyleyebiliriz?

Adı geçen kaynaklar kaynakçada birebir belirtiliyor mu? Metinde
belirtilip kaynakçada olmayan ya da kaynakçada olup metinde
belirtilmeyen kaynaklar bulunuyorsa, bunun bir nedeni var mı?

Özet, aktarma ve alıntı cümleleri doğru yerde ve dengeli
kullanılmış mı?

Kaynak belirtilmesi gerektiği halde belirtilmeyen yerler var mı?
Alıntılar gereğinden az ya da fazla mı? Gereksiz yere uzatılan
alıntı var mı? Aşırı kullanılan kaynak var mı?

Özgün cümlelerin sadece bir kısmının alındığı alıntıların işlevi
nedir?

Makalenin künye bilgisini bir kaynakçada yer alacak şekilde
yazalım.
İçeriği ve Düzenlenişi

Makalenin konusunu, tezini ve vardığı sonucu bir-iki cümleyle
özetleyelim.

Makalenin nasıl bir okur kitlesine hitap ettiğini söyleyebiliriz?
(Üniversite öğrencileri, lise düzeyi, konunun uzmanları, her türlü
meraklı okur, vb.)

Ele alınan konular peş peşe, alt alta sıralanmış mı, yoksa metnin
bir mantığı, akışı, bütünlüğü ve sürekliliği var mı?

Yazar düşüncelerini anlaşılabilecek şekilde ifade ediyor mu?
Gereksiz ölçüde uzun, dolambaçlı cümleler var mı? Önemli
gramer, imla ve noktalama hataları mevcut mu?

Makale vaat ettiklerini yerine getiriyor mu? Önemli anlam
boşlukları, yanıtsız sorular var mı? Özgün ve ikna edici mi?

Makaleyi 5-6 anahtar sözcükle temsil etmek istersek hangi
sözcükleri seçeriz?

Giriş ve sonuç kısımları beklentileri karşılayacak nitelikte mi?

Yazar düşüncelerini nesnel biçimde sunuyor mu? Başkalarının
görüşlerine, karşıt görüşlere yer veriyor mu? Görüşlerini ifade
etme tarzı benmerkezci mi?

Düşünce tekrarına rastlıyor muyuz?

Yazarın üslubu nasıl? (Mesafeli, esprili, ironik, vb.)
Tepkilerimiz

Makalede bilmediğimiz sözcükler geçiyor mu? Varsa anlamlarını
araştıralım.

Makale, düşüncelerimizde bir fark yarattı mı? Hangi konuda?

Zihnimizde yeni sorular doğurdu mu? Yazara hangi soruları
yöneltmek isterdik?

Yazara yöneltmeyi düşündüğünüz temel bir eleştiri var mı?

similar documents