Mevlana Değişim Programı Tanıtım Sunumu (2014)

Report
MEVLANA DEĞİŞİM
PROGRAMI
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
2014
SUNUMUN AMACI?
 Katılımcıları
Mevlana Değişim
Programı (MDP) hakkında
bilgilendirmek,
 MDP’nin
verimliliği adına bilgi alış
verişinde bulunmak.
MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI?

Mevlana Değişim Programı, yurt içinde
eğitim veren yükseköğretim kurumları ile
yurt dışında eğitim veren yükseköğretim
kurumları arasında öğrenci ve öğretim
elemanı değişimini gerçekleştirmeyi
amaçlayan bir programdır.
ÜLKEMİZDEKİ ÜÇ DEĞİŞİM
PROGRAMI:
MEVLANA - 2011
 FARABİ - 2008
 ERASMUS - 1987

HANGİ ÜLKELERE GİDEBİLİRİM?
Mevlana Değişim Programı ERASMUS
ülkeleri hariç bütün ülkeleri kapsar.
DEĞİŞİM SÜRESİ NE KADAR?

Değişim programına katılmak isteyen
öğrenciler en az bir en fazla iki dönem,

Öğretim elemanları ise en az 1 hafta en
fazla 3 ay değişimden faydalanabilirler.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Yükseköğretim kurumlarının örgün eğitim
programlarına kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek
lisans ve doktora öğrencileri.
MDP Protokolü imzalayan yurt içi ve yurt
dışı yükseköğretim kurumlarında görev
yapan tüm öğretim elemanları.
KİMLER BAŞVURAMAZ?
Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık
ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile
hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde
bulunan yüksek lisans ve doktora
öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk
yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.
 Son sınıf öğrencileri de başvuramaz. Tıp’ta
internlük döneminde değişim yapılamaz.

BAŞVURU ŞARTLARI?
Öğrencinin, örgün eğitim verilen
yükseköğretim programlarında kayıtlı ön
lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora
öğrencisi olması,
 Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel
akademik not ortalamasının dört
üzerinden en 2,5 olması,


Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin
genel akademik not ortalamasının dört
üzerinden en az 3,0 olması.

Üniversitemizde yapılacak olan dil sınavına
girmek veya eşdeğer kabul edilen dil
belgesi sunmak.
Öğrencilerin Seçilmesi
 Mevlana
Puanı =
AGNO*%50 + DİL PUANI*%50
Öğretim Elemanları

Öğretim elemanları değişim kapsamında
gittikleri süre içerisinde haftalık en az 6
saat ders veya ders saati yerine
geçebilecek panel, sunum, seminer gibi
faaliyetler vermek zorundadır.
Başvuru Tarihleri

Senede 1 kez
Değişim İlanlarının Duyurulması
30 Mart-14 Nisan 2014
Değişim İçin Başvuruların Alınması
15 Nisan-22 Nisan 2014
Başvuruların Değerlendirilmesi
24 Nisan-2 Mayıs 2014
Değerlendirme Sonuçlarının YÖK’e İletilmesi 5 Mayıs 2014
Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması
/ 31
https://mevlana.yok.gov.tr/
12 Mayıs 2014
13
Gittiğim Kuruma Ücret Öder miyim?

Öğrenci kayıtlı olduğu yükseköğretim
kurumuna ödediği harçları ödemeye
devam eder. Gittiği kuruma herhangi bir
ücret ödemez.
Dönem Kaybına Uğrar mıyım?

Öğrenci değişim programından
faydalandığında dönem kaybına uğramaz.
Orada aldığı derslerin karşılığı gitmeden
önce belirlenir ve döndüğünde sayılır.

Başarısız olduğu dersleri döndüğünde
kayıtlı olduğu kurumda tekrar alır.
Aldığım Diğer Burslar Ne Olacak?

Mevlana Değişim Programı’na katılan
öğrencinin diğer burslarında herhangi bir
kesinti olmaz.

MDP öğrencisi her ay gittiği ülkeye göre
belirlenen bursun %70’ini alır. Kalan
%30’unu ise geçtiği kredi oranında
döndüğünde toplu olarak alır.
Burs Miktarlarına Bazı Ülkelerden
Örnekler
Öğretim Elemanlarına Sağlanan
Destekler?
Anlaşmamız olan Kurumlar
İl
1Nahcivan State University
Nahcivan
2International Black Sea University Tiblisi
3EPOKA University
Tirana
4International Atatürk Alatoo U.
Bishkek
5El Farabi Kazak National University Chugnam
6Hëna e Plotë-BEDËR University
Tirana
7Qafqaz University
Xirdalan
8Azerbaijan State Economic U.
Bakü
9Nigeria Turkish Nile University
Abuja
10Un. of Science an Technology
Sanaa
11Süleyman Demirel University
Almaty
/ 31
19
Ülke
Azerbaijan
Georgia
Albania
Kyrgyzstan
Korea
Albania
Azerbaijan
Azerbaijan
Nijerya
Yemen
Kazakhistan
İl
Ülke
12 Shota Rustaveli State University
Batumi
Georgia
13 Tbilisi State Medical University
Tiblisi
Georgia
14 University of Nyala
Nyala
Sudan
15 International Black Sea University
Tiblisi
Georgia
16 University of Jordan
Amman
Jordan
17 U. of Foreign Languages and Career Almaty
Kazakhistan
18 University of Delhi
Delhi
India
19 Bolashak University
20 Kyrgyzstan Turkey Manas Un.
Karaganda Kazakihstan
Bishkek
Kyrgyzstan
/ 31
20
İl
Ülke
21
22
International U. Of Kyrgyzstan Bishkek
Kyrgyz National University
Bishkek
Kyrgyzstan
Kyrgyzstan
23
Ahmet Yesevi University
Türkistan
Kazakhistan
24
University of Putra Malaysıa
Serdang
Malaysia
25
Urmia University
Urmia
İran
26
KIIT University
Odisha
India
27
Kainar University
Almaty
Kazakhistan
28
Azerbaijan State Oil Academy
Azerbaijan
29
Azerbaijan Arch. and Cons.
Azerbaijan
30
Azerbaijan State Agri. Unv.
Azerbaijan
/ 31
21
Nasıl Destek Olabilirsiniz?
Anlaşma yapılmasını istediğiniz
üniversiteleri bize bildirebilirsiniz.
 İrtibatta olduğunuz üniversiteler varsa
süreci hızlandırabilirsiniz.
 Biriminize kabul edebileceğiniz değişim
elemanı sayısını bildirebilirsiniz.
 Mevlana Değişim Programını
duyurabilirsiniz.
 Fikirlerinizle destek olabilirsiniz.


MDP kapsamında ek Protokoller
çerçevesinde sağlanabilecek diğer
imkanlar:
◦ Ulaşım,
◦ Yemek,
◦ Barınma,
İletişim
http://mevlana.atauni.edu.tr
Mevlana Uzmanı Hale DOĞAN
İç hat: 3126-6 / 5200
e-posta: [email protected]
Mevlana Koordinatörü Zekeriya AKTÜRK
Cep: 0554 5409798

similar documents