MOR-ovi standardi socijalne sigurnosti_Hirose1684 KB

Report
MOR-ovi standardi socijalne
sigurnosti:
Konvencija MOR-a br. 102 i
Preporuka MOR-a br. 202
Kenichi Hirose
Viši stručnjak za socijalnu zaštitu
ILO Decent Work Technical Support Team
for Central and Eastern Europe
Email: [email protected]
Socijalna sigurnost kao temeljno
ljudsko pravo






Deklaracija iz Philadelphije (1944.)
Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima (1948.)
MOR-ova Konvencija br. 102 o najnižim standardima
socijalne sigurnosti (1952.)
Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim
pravima (1966.)
Međunarodna konferencija rada (2001.): Opća rasprava o
socijalnoj sigurnosti – “Novi konsenzus”
Međunarodna konferencija rada (2011.): Rezolucija i
Zaključci o socijalnoj zaštiti (socijalna sigurnost),
potvrdili mandat MOR-a u pomaganju državama
članicama u proširenju obuhvata socijalne sigurnosti i
izgradnji opsežnih sustava socijalne sigurnosti
Devet grana socijalne sigurnosti
1
Bolest
Davanje za bolest
Plaćeno bolovanje
2
Majčinstvo
Davanje za majčinstvo/plaćeni
porodiljni dopust/davanje za
medicinsku skrb za majčinstvo
3
Ozljeda na radu
Davanja za privremenu ili trajnu
nesposobnost/medicinska skrb
4
Nezaposlenost
Osiguranje za slučaj nezaposlenosti
Službe zapošljavanja
5
Invalidnost
Invalidske mirovine
6
Starost
Starosne mirovine
7
Mirovine za uzdržavanje nakon smrti
uzdržavatelja
8
Uzdržavanje nakon
smrti uzdržavatelja
Medicinska skrb
9
Obiteljska davanja
Doplatak za djecu
Medicinska skrb (kurativna skrb,
smještaj u bolnici), promocija zdravlja,
prevencija, rehabilitacija.
MOR-ovi standardi socijalne sigurnosti
8
važećih konvencija:
najnižim standardima socijalne sigurnosti, 1952. (br. 102);
 Konvencija o jednakom postupanju (socijalna sigurnost), 1962., (br.
118);
 Konvencija o davanjima za ozljede na radu, 1964. (br. 121);
 Konvencija o davanjima za invalidnost, starost i članovima obitelji kada
umre uzdržavatelj, 1967. (br. 128);
 Konvencija o naknadama za medicinsku skrb i slučaj bolesti, 1969. (br.
130);
 Konvencija o očuvanju prava iz socijalne sigurnosti, 1982. (br. 157);
 Konvencija o promicanju zapošljavanja i zaštiti od nezaposlenosti, 1988.
(br. 168);
 Konvencija o zaštiti majčinstva, 2000. (br. 183).
 Konvencija o
4
MOR-ovi standardi socijalne sigurnosti
 Odabrane
važeće preporuke:
 Preporuka
o sigurnosti prihoda, 1944. (br.67)
 Preporuka o medicinskoj skrbi, 1944. (br.69)
 Preporuka o davanjima za ozljede na radu, 1964. (br.121)
 Preporuka o davanjima za invalidnost, starost i članovima obitelji
kada umre uzdržavatelj, 1967. (br.131)
 Preporuka o naknadama za medicinsku skrb i slučaj bolesti, 1969. (br.
134)
 Preporuka o očuvanju prava iz socijalne sigurnosti, 1983. (br.167)
 Preporuka o promicanju zapošljavanja i zaštiti od nezaposlenosti,
1988. (br.176)
 Preporuka o zaštiti majčinstva, 2000. (br.191)
5
Glavna konvencija: Konvencija o najnižim
standardima socijalne sigurnosti, 1952. (br.
102)
K.102
je glavna konvencija MOR-a na
području socijalne sigurnosti jer je jedini
međunarodni instrument koji utvrđuje
globalne najniže standarde za svih devet
grana socijalne sigurnosti u odnosu na:
–
Najniži postotak osobne pokrivenosti;
–
Najnižu razinu davanja;
–
Najviše kvalificirajuće razdoblje za stjecanje
prava na davanje;
–
Najkraće trajanje davanja.
6
Konvencija br.102 48 ratifikacija do 1. srpnja 2013.
Albanija (2006.)
Austrija (1969.)
Barbados (1972.)
Belgija (1959.)
Bolivija (1977.)
Bosna i
Hercegovina (1993.)
Brazil (2009.)
Bugarska (2008.)
Crna Gora (2006.)
Cipar (1991.)
Češka R. (1993.)
Danska (1955.)
D. R. Kongo (1987.)
Ekvador (1974.)
Francuska (1974.)
Njemačka (1958.)
Grčka (1955.)
Honduras (2012.)
Hrvatska (1991.)
Island (1961.)
Irska (1968.)
Italija (1956.)
Izrael (1955.)
Japan (1976.)
Kostarika (1972.)
Libija (1975.)
Luksemburg (1964.)
Makedonia (1991.)
Mauritanija (1968.)
Meksiko (1961.)
Nizozemska (1962.)
Niger (1966.)
Norveška (1954.)
Peru (1961.)
Poljska (2003.)
Portugal (1994.)
Rumunjska (2009.)
Senegal (1962.)
Srbija (2000.)
Slovačka (1993.)
Slovenija (1992.)
Španjolska (1988.)
Švedska (1953.)
Švicarska (1977.)
Turska (1975.)
[Togo (2012.)]*
Ujedinjeno Kraljevstvo (1954.)
Urugvaj (2010.)
Venezuela (1982.)
7
Konvencija o najnižim standardima socijalne
sigurnosti, 1952. (br. 102): Osnovna načela
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Davanje mora biti u obliku periodične isplate osigurano za “svo vrijeme
trajanja osiguranog slučaja” (osim za bolest, majčinstvo i nezaposlenost)
Davanje bi trebalo zamijeniti prethodni prihod (definirano davanje)
Prilagodba mirovina u isplati
Opća odgovornost države za pravovremeno osiguravanje davanja i pravilno
upravljanje ustanovama i službama
Sudjelovanje zaštićenih osoba u upravljanju
Zajedničko financiranje iz doprinosa za osiguranje ili iz poreza
Ukupan iznos doprinosa za osiguranje koje uplaćuju radnici ne biti smio biti
viši od 50 posto ukupnog troška sustava
Pravo žalbe u slučaju odbijanja zahtjeva ili pravo prigovora na kvalitetu i
visinu davanja
Jednakost postupanja prema državljanima i stranim državljanima
8
Međunarodni standardi o obročnim novčanim isplatama za
standardne korisnike (oženjen/udata s dvoje djece)
(kao % prethodne zarade)
Viši standardi
K.102
Min.standardi
K.121, 128, 130, 168
P.121, 131,134, 176
Invalidnost
40
40
45
50
55
60
Smrt uzdržavatelja
40
45
55
50
50
60
60
66.7
66.7
Majčinstvo
40
45
45
50
60
66.7
66.7
66.7
100
Nezaposlenost
45
50
—
Starost
Ozljeda na radu
Privremena nesposobnost za
rad
Potpuni gubitak sposobnosti za
zarađivanje
Renta za ozljedu na radu
Bolest
Zašto ratificirati MOR-ove standarde o socijalnoj
sigurnosti, posebice Konvenciju 102?

Instrument za djelovanje na području politika i pravno djelovanje


Jamstvo odgovornosti države za pravilno upravljanje socijalnom sigurnosti i
osiguravanje redovitih i održivih davanja:


K.102 služi kao mjerilo i polazišna točka u postupnom razvoju obuhvatnih sustava
socijalne sigurnosti na nacionalnoj razini. K.102 je korištena kao nacrt za
instrumente kao što su Europski kodeks socijalne sigurnosti i Europska socijalna
povelja.
Na taj način će ratifikacija i primjena Konvencije br. 102 osnažiti povjerenje
zaštićenih osoba u sustav socijalne sigurnosti i općenito u nacionalno upravljanje
socijalnom sigurnosti.
Tehnička pomoć

Kada je neka konvencija ratificirana, države potpisnice na prioritetnoj osnovi imaju
koristi od iskustva MOR-a. na polju socijalne zaštite i od tehničke pomoći,
uključujući savjete na području politike i aktuarske studije, prikupljanje podataka,
izrada zakonodavstva, itd.;
10
Zašto ratificirati MOR-ove standarde o
socijalnoj sigurnosti, posebice Konvenciju 102?

Očuvanje vrijednosti socijalne sigurnosti u vremenima krize i populacije
koja stari
 Socijalni utjecaj globalne krize na radnike i njihove obitelji moguće
je ublažiti uz pomoć socijalne sigurnosti, prije svega mjerama
naknada za nezaposlenost i drugim programima novčanih transfera.
 Ratificiranjem Konvencije 102, država mora provesti najniže
standarde socijalne sigurnosti kroz pravni okvir; to osigurava da se
razine socijalne sigurnosti iz Konvencije 102 sačuvaju u svim
vremenima.
 K. 102 stoga djeluje kao snažan instrument za očuvanje najnižih
standarda socijalne sigurnosti na nacionalnoj razini te tako očuvanja
dostojanstvenog standarda života i zdravlja građana.
11
Preporuka o minimumu socijalne zaštite, br. 202

Nova MOR-ova Preporuka o minimumu socijalne sigurnosti, br.
202, koju je usvojila Međunarodna konferencija rada 2012., pruža
smjernice državama članicama za izgradnju minimuma socijalne
zaštite u okviru obuhvatnih sustava socijalne sigurnosti
prilagođenih nacionalnim okolnostima i razinama razvoja.

Konkretnije, Preporuka pruža smjernice za :
―
―
Utvrđivanje i očuvanje minimuma socijalne zaštite kao
temeljnog elementa nacionalnih sustava socijalne sigurnosti; i
Provođenje strategija za proširenje socijalne sigurnosti koja
progresivno osigurava više razine socijalne zaštite što većem
broju ljudi, vođene MOR-ovim standardima socijalne
sigurnosti.
Dvodimenzionalna strategija MOR-a za proširenje socijalne
sigurnosti: Izgradnja sveobuhvatnih sustava socijalne
sigurnosti
visoka
Vertikalna dimenzija:
postupno osiguravanje
viših razina zaštite, u
skladu s Konvencijom
br.102
i naprednijim
standardima
Dobrovoljno
osiguranje u skladu s
vladinim odredbama
Razina
zaštite
minimum
niska
Naknade socijalng osiguranja
garantirane razine
Jamstva osnovne socijalne sigurnosti
(Minimum socijalne sigurnosti):
Pristup osnovnoj zdravstvenoj skrbi i osnovnoj
sigurnosti prihoda za sve
Nska
Ishodi se
garantiraju na
različite načine –
ne postoji jedno
rješenje za sve
visoka
Prihodi pojedinca/domaćinstva
Strategija
proširenja
Horizontalna dimenzija:
Garantiranje pristupa osnovnoj zdravstvenoj
zaštiti i minimalnom prihodu za sve u skladu s
Preporukom broj 202
13
Nacionalni minimumi socijalne zaštite:
prate barem četiri jamstva
Pristup setu roba i
usloga koji čine
osnovnu
zdravstvenu zaštitu
uključujući zaštitu
majčinstva
osnovna sigurnost
prihoda za djecu
osnovnu sigurnost
prihoda za radno
aktivne osobe koje
nisu u stanju zaraditi
dovoljno prihoda
Nacionalne definicije minimalnih razina
osnovna sigurnost
prihoda za starije
osobe
Zaključni komentari

Suočavajući se sa starenjem stanovništva, pred europskim
državama je težak izazov unapređenja dugoročne održivosti
njihovih mirovinskih sustava a da se pri tome ne ugrozi njihov
glavni cilj: osigurati odgovarajuće mirovine i očuvati njihovu
vrijednost kroz vrijeme, oslanjajući se na ograničen raspon
mogućih politika.

Iako je financiranje mirovina pod pritiskom budućeg
demografskog starenja, javne mirovine trebale bi nastaviti služiti
kao okosnica zaštite prihoda starijih, osoba s invaliditetom i
članovima obitelji kada umre uzdržavatelj. S tim na umu, ključni
akteri trebali bi se dogovoriti oko budućih razina davanja i
mehanizama za njihovo očuvanje.
MOR-ova Konvencija br. 102 o najnižim standardima socijalne
15 sigurnosti i Preporuka o minimumu socijalne zaštite služit će kao

Hvala na pozornosti!
Za daljnje informacije, molim
posjetite našu internetsku
stranicu:
www.ilo.org
www.ilo.org/budapest

similar documents