sr_sa_karaoke

Report
Ridderstrale-Nordström: Karaoke
kapitalizmus
Az emberiség menedzsmentje
Dr. Jonas Ridderstråle: nemzetközi üzleti tanácsadó, közgazdász
Kjell Anders Nordström: író, közgazdász
Világunkat a piacok uralják:
▫ A pénz beszél
▫ A szabadság nem egyenlő a boldogsággal
▫ A technológiai lehetőségek nem egyenlők a
profittal
A karaoke kapitalizmus segít eligazodni
▫ Egyéniség elismerése, kifejezésre juttatása
Elgondolkodtatni akar, nem megmondani, mit
kell tenni!
• „Individualizmus über alles”
• Kozmopolita karaoke klubban élünk,
rengeteg választási lehetőséggel -> a pénz
beszél
• „Jobb gazdagnak lenni, mint szegénynek –
márcsak pénzügyi megfontolásokból is.” Woody Allen
• „Majmolj vagy alkoss!”
• Kockázat minimalizálása
• Hosszú távon az újítók győznek
• Tőke + szakértelem -> technológia =
önmagunk megvalósítása
• A technológia nem hoz döntéseket, nem
oszt meg, az emberiség érdekeit szolgálja
• Információs és kommunikációs technológia
• „Sok fiatal kínai számára Marilyn Manson
akkora ikon, mint MaoCe-tung.”
• Kétén az interneten
• Sok információ -> megkérdőjelezés
• A sok információ kezeléséhez tudás kell
• „A hatalom átkerül azoktól, akik az
információt kontrollálják, azokhoz, akik a
tudást kontrollálják.”
• Az emberek elfordultak az egyháztól, a
gondoskodó államban kerestek vigaszt,
azonban ez is kudarcot vallott
• Lapokban érkezik az életed, amit aztán
neked kell összeszerelned
• A szakszervezetek, a szomszédok, sőt a
család is cserben hagyott minket
• A lojalitást ma már ki kell érdemelni
• „Társadalmunk tele van kapcsolatokkal,
mégis ki vagyunk éhezve a közösségre.”
▫ A gyenge társadalmi kötelék jó hatással van
az innovációra és a gazdasági növekedésre
• Nemcsak a technológia és az intézmények
változnak, hanem az értékek is.
• A fogyasztás tölti ki az emberek életét
• „A társadalmakat az általuk létrehozott
épületek alapján ítélik meg. Az egyiptomiak
piramisokat építettek. A görögök az Akropoliszt
hagyták hátra. A rómaiak a Kolosszeumot
alkották. A modern kor a plázákat hagyja
örökségül.”
• A materiális világban a matéria olcsó, az
anyagtalan dolgok drágák.
• A vásárlás önigazolás, önkifejezés
• Az emberiség törzsi felépítésű -> tartozni
akarunk valahova
• „Mind ugyanazt a zenét hallgatjuk,
ugyanazokat a filmeket nézzük, ugyanazt a
vodkát vedeljük és pontosan ugyanakkor.”
• Karaoke kapitalizmus világa:
▫
▫
▫
▫
▫
erényes <-> gonosz
tőke, szakértelem <-> szerencse
felelősség <-> esélylesés
szabadság <-> kötelesség
egyéni sikerek <-> magány
• A siker kulcsa a szélsőségek feltárása
• A legrátermettebbek maradnak életben
• Zárt közösségek jönnek létre a tőke egyenletlen
eloszlása, a tehetség, a képzettség és a
kapcsolatok miatt
• Tudásunkat most kell áruba bocsátani
• „Egyre nehezebb úgy megélni, hogy közben
éljünk is.”
• Öröm megtalálása a munkában
• A tehetség hatalom
• A cégek legfontosabb erőforrásai ma már
megfoghatatlanok
• „Amikor a föld volt a jövedelmező erőforrás,
a nemzetek azért csatáztak, ma a tehetséges
emberek megszerzéséért mennek ölre.”
• Azt kell megadóztatni, ami helyhez kötött > ingatlan, szegények
• Néhány országba tömörül a tehetség
• A pénz nem minden, az ideák is számítanak
• Az USA jól kitalálta magát
• Ma már a vásárlók diktálnak
• Minden eddiginél nagyobb piac működik,
minden eddiginél több termék számára,
minden eddiginél nagyobb földrajzi területen
• Piacmánia + túlkínálat + minden kapható +
olcsó információ = tökéletes verseny
1. Kipróbálni, amit kínálsz
2. Részekre bontani az ajánlatot
3. Kombinálni az ajánlatot
4. Változtatni az ajánlaton
5. Lemásolni és megosztani barátaikkal
6. Közölni az ajánlatot másokkal
7. Társalkotójává válni az ajánlatnak
• Az informálatlan, alázatos és lojális fogyasztó
hamarosan eltűnik
• Napjainkban az 1000 legnagyobb vállalat adja a
világ termelésének 80%-át, ugyanakkor a
természetük megváltozott. A cégek élettartama
egyre rövidebb
• Az információtechnológia sok új üzleti
lehetőséget teremtett, de gazdasági szempontból
az internet haszontalan, nem termel profitot
• A vállalatok rájöttek, hogy nem elég egy
dimenzió mentén gondolkodni
• Kísérlet a mátrix-szervezet modelljével -> nem
vezetett előre
• Hogyan lehet olyan szervezeteket létrehozni
olyan szervezeteket, amelyek segítségével
maximalizálható a bölcsesség?
▫ Erőforrások hatékony hasznosítása
▫ Vállalati kreativitás kiaknázása megfelelő
szervezeti architektúrával
• Egyre több iparágban válik a verseny nemzetek
felettivé
• Az újdonságok gyakran létező dolgok újféle
módon való kombinálásából jön létre
• Az utóbbi évtizedekben jellemző a szakértelem
növekedése
Biztosítani kell a folyamatos
megújulást!
• Szükség van egy történetre
• Biztosítani kell a tehetség áramlását az
individualizáció növelésével
• Egymást kiegészítő, tehetséges egyéneket kell
alkalmazni
Létrejött az I-generáció
•
•
•
•
•
•
Internacionális
Informált
Informális
Izgága
Intenzív
Individualista
„Az emberek nem változnak
sokat. Ne pocsékold arra az időt,
hogy megpróbálod betenni ami
kimaradt. Próbáld inkább azt
kihozni magadból, ami még
benned maradt. Ez is elég kemény
dió.”
Buckingham, Clifton
Minden vállalat számára fő feladat, hogy valami újszerűvel rukkoljon elő.
Az ott dolgozók sokszínűségének tükröződnie kell a vezetőségben is.
Ha nincs változatosság, nincs kreativitás.
Az azonosság csak azonosat
szül!
„Akinél a felettesek és alárendeltek
ugyanazt akarják, az győz.” Szun-Ce
• Közös alapelvek
• Világos identitás
• Viselkedésformáló ösztönzők
„Ha lelkesíteni akarjuk az embereket, a
legbelsőbb vágyaiknak kell hangot
adnunk.
El kell hitetnünk velük, hogy képesek
megmászni azt a hegyet, amiről mindig is
azt gondolták, hogy túl magas.”
Ronald Reagan
A karaoke cég egyszerre individualista
és kollektivista!
EGYÉN+UNIÓ= EGYÉNIÓ
Egók olvasztótégelye, akiket összetart a
közös cél.
Az értékek mágnesek!
Ha elég sok hasonló gondolkodású embert
gyűjtünk össze, az már önmagában elég, hogy
odavonzza a többi hasonló gondolkodásút.
Világossá kell tenni az értékeket:
• Szeresd a vevőidet és a munkatársaidat!
• Optimistán gondolj a jövőre!
• Mindig új ötleteken törd a fejed!
• Toleráld a frusztrációt!
Szervezeti folyamat-platform:
• Szervezeti emlékezet
• Közös nyelv
• Fejlett kommunikációs csatornák
Szervezeti emlékezet
• A vállalatnak tudnia kell milyen tudás van a
birtokában.
• Sokszor már vannak létező megoldások, csak
nem emlékeznek rájuk
• A tudás-memóriának tartalmaznia kell a
tehetségek és szakértelmek részletes leltárát
• Felejteni is tudni kell a fejlődéshez.
• Meg kell szabadulni a régitől, hogy helye legyen
az újnak.
Közös nyelv
• A beszélgetések előfeltétele a közös kódrendszer.
• A legtöbb vállalatnál minden stratégiai
fontosságú pozícióban lévő személy beszél
angolul.
• Menedzsment tréning: egységesíti a cégen belüli
szóhasználatot, a vállalati nyelvtant és
gondolkodásmódot.
Fejlett kommunikációs csatornák
• Minden egység és dolgozó szabadon hozzáférhet
bármilyen információhoz.
• Megoszthatják, kereshetik és felkínálhatják az
ötleteket.
• Az információknak nem kell hierarchia tetejéről
indulniuk.
• Fontos a szocializáció: csapatokban dolgoznak,
munkán kívül is összejárnak a dolgozók.
Az innovációnak három akadállyal kell
megbirkóznia:
• A vállalat termékei és erőforrásai behatárolják.
• A hagyományos forrásokból származó
versenyelőnyök nem elég hatásosak.
• Az innováció azelőtt az átlagemberre
koncentrált, de ma az extrémek uralják a világot.
• A legrátermettebb
marad életben
•Szexuális szelekció
Információ
Individualizáció
A piacok tökéletlenségei
Az ember tökéletlenségei
Modellek
Hangulatok
Alsó szegmens
Felső szegmens
Rátermett
Szexis
Kínálati oldal
Keresleti oldal
Racionális
Emocionális
Alkalmazkodás
Vonzás
Versenyképes üzleti modell:
• Mit akarunk tenni és melyik vásárlóért?
• Mi az, amiben mi világszínvonalút nyújtunk?
• Mi az, amit világszínvonalú partnereink nálunk
jobban csinálnak?
• Milyen lehetőség van a növekedésre és hol?
1. Egyedi kínálati csomag
2. Megfelelő kommunikáció
3. Érték hozzáadása
4. Fő szakértelem
5. Azok a tevékenységek, amelyeket
alvállalkozókra bíztak, mégis
nélkülözhetetlenek
Mi lehet az oka, hogy a modell
kudarcot vallott?
• Exkluzivitás hiánya
• Kivitelezés hiánya
• Rugalmasság hiánya
„ Egy gramm érzelem hatásosabb
lehet, mint egy tonna tény.”
A vállalatoknak álmokat kell megalkotniuk, valóra
váltaniuk.
•
•
•
•
•
Örök élet
Örök fiatalság
Örök gazdagság
Örök férfiasság
Örök boldogság
1. Kevélység
2.Irigység
3. Torkosság
4.Bujaság
5. Harag
6.Fösvénység
7. Jóra való restség
A karaoke vezetés tízparancsolata
1. Ne tedd ki a kirakatba tollazatod zsenialitásod
és szépséged demonstrálására!
2. Ne sétálj vakon a vadonban, hanem nyisd ki a
szemed, és nyisd ki mások szemét is!
3. Ne állandóan a pénzt számold!
4. Értékeld az értékeket, és minden napodat azok
szerint éld!
5. Szeress mindenkit, és ők majd
viszontszeretnek!
6. Ismerd a vásárlóid legbelsőbb szentélyét és a
saját hátsó kertedet is!
7. Száműzd a bürokrácia szabálykönyvét!
8. Osztogass répát úgy, ahogy szeretnél répát
kapni!
9. Ne feledkezz bele saját vállad veregetésébe!
10. Indulj az ajtó felé, mielőtt kiteszik a szűröd!
Köszönjük a figyelmet!
Készítette:
Soós Rita
Sáli Annamária

similar documents