3.a) Az arculat fogalma és összetev*i

Report
3. Az arculat fogalma és
összetevői. Az arculat tervezése.
3.a) Az arculat fogalma és összetevői
• Az arculat a szervezetek önazonossága és megkülönböztetése más
szervezetektől.
(Minden szervezet törekszik arra, hogy a vállalkozás egyéni, mással
össze nem téveszthető azonosságra tegyen szert.)
• Az arculat a vállalkozás megnyilvánulásainak megtervezett, tudatosan
és folyamatosan használt összessége.
• Az egységes arculat az imázs vállalati szinten történő építése során
alakul ki.
(Olyan arculatot kell tervezni, amely jól alkalmazkodik a piaci
körülményekhez, korszerű, állandó, de bizonyos elemeiben még
bővíthető, kiegészíthető, rugalmasan alakítható.)
A vállalkozás arculata
A kínálati piac egyik legnagyobb kihívása az, hogy minként alakítsuk
ki önnáló arculatunkat, miként határozzuk meg azt a piaci szegmenst,
amely hosszú távú piaci sikert ígér.
Az egységes arculattervezés a cégképet befelé és kifelé sikeresen
alakító és meghatározó, tudatosan összehangolt intézkedések
összességét jelentik.
Imázs
• Az imázs a gyártóról, termékről vagy a forgalmazóról közvetlen vagy
közvetett információk hatására kialakult kép.
• Az imázs nem átgondolt vélemények összessége, hanem szubjektív,
automatikusan megjelenő kép a vállalatról, ami a fogyasztóban keletkezik.
• Az imázsra olyan dolgok is hatnak, amelyeket a vállalat nem mindig tud
befolyásolni, így nem tervezhető, hanem kialakul.
• Az imázs szubjektív kategória, ahány vásárló, annyiféle kép alakulhat ki.
Lehet jó, rossz vagy torz is.
• Nem célszerű megvárni, míg spontán módon jön létre az emberekben. Ez
a kép tudatosan tervezhető és befolyásolható, így célszerű megtervezni a
kívánt arculatot.
A vállalati arculat elemei
•
•
•
•
Objektív elemek
Formai elemek
Tartalmi elemek
Személyi elemek
Egységes arculat elemei
-ügyfélkezelés
-hangvétel
-stílus
Tartalmi
Arculat
elemek
Objektív
-tradíció
Arculat
-profil
elemek
-méret
-tőke-erő
-termékminőség
-technológiai szint
-dolgozók száma
-embléma
-elnevezés
-névkártya
-levélpapír
Formai
Arculat
-portál
elemek
-színvilág
Személyi
Arculat
elemek
-fellépés
-szimpátia
-megjelenés
-öltözködés
-tárgyalókézség
-nyelvismeret
3.b) Az arculatépítés szempontjai
• Tudatosan kell kialakítani
• Cégfilozófiára alapozódjon (misszió, küldetés)
• Üzleti szerep (kapcsolatok, piaci pozíció,
környezetvédelem…)
• A vállalkozás jellege (kis-, közép-, nagyvállalat)
• A fogyasztói figyelem befolyásolásának alapeszköze
(harmónia, szimbólum, szlogen)
• Az arculat minősít
• A valódi tartalmat tükrözze
Az egyedi vállalati egyedi arculat alapja és tartópillérei

similar documents