Antonio Di Musciano

Report
KOROSZTÁLY
13 év alattiak
A célkitűzések alapján az instruktorok meg tudják tervezni az
edzéseken végzendő feladatokat és játékokat
ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSEK
1. A koordinációs képességek stabilizálása és megerősítése
2. Az általános kondíciós képességek fejlesztése
3. A helyzetekben alkalmazandó technikai ügyesség stabillá tétele
4. Legyenek képesek 7>7, 9>9, 11>11 helyzetekben reagálni
7<7
9 < 9
11 < 11
5. Az önkontroll és az önállósság fejlesztése
6. A csapattársakkal és az ellenfelekkel kapcsolatos „taktikai”
feladatok kidolgozása
7. Az alapvető operatív (cselekvési) minták megfelelő
használata az alkalmazott játékrendszernél (játék sémák
kialakítása
8.Egyéni és csapatbeli taktikai elvek elsajátítása a védekező,
átmeneti és a támadó fázisban
SZÉLESSÉGI JÁTÉK
MÉLYSÉGI JÁTÉK
SPECIÁLIS CÉLKITŰZÉSEK
1. Futás labdavezetéssel és/vagy az ellenfél kicselezése és/vagy a labda
megvédése érdekében
2. Javítani a technikai készségeket a játékhelyzetekben és maximális kivitelezési
gyorsaságnál
3. Képesség a mozgások és technikai mozdulatok ötvözésére
4. A fejjáték fejlesztése
5. A kevésbé ügyes láb tökéletesítése
6. Mentális és motorikus előfeltevések kidolgozása egy csel véghezvitele
érdekében
CSELEZÉS
LABDA VEZETÉSE ÉS VÉDELME
8. Az előregondolkodás /elővételezés képességének megszerzése
9. „Logikus” taktika szerinti helyezkedés képessége
10.Egyéni és csapatbeli taktikai fejlesztése labdabirtoklás nálvagy
ellenfél labda birtoklása során (emberfogásos/zóna védekezés)
11.Labdavezetés közben területszerzésre való képesség
12.Tudjon kezdeményezni a labdavezető (védelem/segítség)
13. Az aerob teljesítmény, az ideg-izomzati reakcióképesség és a
gyorsaság javítása
14. Az ízületi mozgékonyság megőrzése
TÁMOGATÁS ELŐL
EMBERFOGÁS
ZÓNA VÉDEKEZÉS
“BE NEM VÉDETT LABDA
“BEVÉDETT LABDA”
E
A
E
C
C
B
A
D
“TAKTIKUS LOGIKA SZERINTI MOZGÁS”
D
B
VÉGREHAJTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK
1. Létszám előnyös /hátrányos helyzetek
2. Két, három vagy négy játékossal technikai gyakorlatok
3. 1>1, 2>2, 3>3, 4>4 játékhelyzetei
4. Egymás elleni játék
5. Technikai mozdulatok gyakorlása különböző helyzetekben
6. Labdabirtoklásos játékok
7. Tematikus játékok/mérkőzések
8. Mérkőzések csökkentett számú játékossal (4>4, 5>5, 7>7);
“VERSENY JÁTÉK”
“GÓLSZERZÉS”
“IDŐ 20/30
PASSZ ”
9. Felosztott mérkőzések (védelem>támadás)
10. Felosztott versenyfeladatok
11. helyzet elemzése inaktiv labda sziturögzített helyzeteknél (szabadrúgás, szöglet stb.....)
12. Szituációs játékok az aerob teljesítmény fejlesztése érdekében
13. Előkészítő és futótechnikai gyakorlatok /gyorsaság fejlesztés
14. Váltóversenyek labdával
15.Játékok és mérkőzések technikai, térbeli, időbeli és helyzeti eszközökkel
16.játékok és mérkőzések szituációkban az aerob képesség fejlesztése érdekében
17.Motorikus, ügyességi, koordinációs és ritmus képesség fejlesztés labdával
vagy labda nélkül
AMI A TAKTIKÁT ILLETI…
Ebben az életkorban taktikán a döntési képességet értjük: „cselezzek vagy
passzoljak?, „szélre menjek vagy támadjak belül?, „szélre menjek vagy
mélységi játékot alkalmazzak?” „Emberfogást alkalmazok vagy egy területet
fedezek?”
Az edzőnek, az által, hogy megfelelő játékhelyzeteket mutat, dolgoznia kell
az egyéni taktikai készségeken és az összjátékon, mind a védelkezésnél
támadó elmozgás , presszing, biztosítás , tolódéá védekezésnél, mint
például: emberfogás és fedezések., előre gondolkodás, labdavezetés és
átadások
A közös játék, mivel egyéni és egymás között összehangolt cselekvések
összességét jelenti, azáltal, hogy egyre inkább csökkentve az ösztönösséget,
a játékos rá van kényszerítve arra, hogy ésszerű döntéseket hozzon (taktikai
gondolkodás)
Az összjáték főként a labda nélküli játékon alapszik: 22 játékos van, de
csupán csak egynél lehet a labda
A labdát birtokló játékosra, az ellenfelek viselkedésén kívül, a
csapattársainak a viselkedése is hatással van
A labdarúgást játszva lehet tanítani és tanulni
A 2 vagy 3 játékosból álló kombinációk ismerete olyan viselkedésbeli előnyt
jelent, melynek segítségével a gyerekek a különböző játékproblémákra gyors
megoldást tudnak találni
Az együttműködés képessége elsődleges ismérve egy minőségi játékosnak
és alapvető célkitűzést jelent a nevelés során
Egyéni célkitűzések/fejlesztés
Jó alkalmazott technika kifejlesztése: az által, hogy palástolni tudja a
szándékait és elsajátítja a tér- és időkezelés képességét, a játék igényeinek
megfelelően tud bánni a labdával és meg tudja azt szerezni az ellenféltől
Az egyéni taktikus gondolkodásmód fejlesztése
Mi a probléma?
Mit tehetek én?
Hogyan?
Mikor?
Miért?
Ezek olyan kérdések, amelyeket minden edzőnek folyamatosan fel kell tennie
Közös játékalapelvek a labdabirtoklás során
TÁMADÓ fogalmak
KEZDŐK
Labdabirtoklás
a földre vinni és ott tartani a labdát, több
lehetőséget biztosítani a labdavivőnek, 1-2,
Belső posztok
megszerezni belül a passzt
fedezés
Szélső posztok
megnyitni a támadási területet a
labdavivőnek
Mobilitás
labda nélküli játék a közelbe
Meglepetés
1>1, meglepetés keltése egyénileg
Kapura rúgás
2 lábfejjel lőni – akció befejezése
Terhelés
mennyisége
Sportolási modell
Anaerob ÁK
állóképesség
Koordinációs képesség
Alap (aerob) állóképesség
Alkalmazás
mérkőzésen
gyorsaság
Speciális motoros
(mozgás) sémák
Alap mozgás sémák
(járás, fuás, ugrás, ..
……stb
Max. din Erő
gyorserő
Gyorsasági állóképesség
Robbanékony (exploziv) erő
Mozgás frekvencia
Maximális dinamikára törekvés az adott akcióban
6
9
10
11
12
8
7
Biológiai – pszichikai fejlődés
13
14
15
16
kor
A technikai fejlődést befolyásoló tényezők
Versenymodellek
Modelli
agonistici
Fizikai fejlődés
Sviluppo
fisico
Koord,
képességek
c.coordinative
Schemimotorikus
motori
Specifikus
minták
specifici
Motorikus minták
Schemi motori
Elemző érzékelő és
c.sensopercettive
felfogó képességek
analizzatori
6
7
APPLICAZIONE
Alkalmazás a
IN PARTITA
mérkőzés során
Ügyességina helyzetekben
Abilità
situazione
Taktikaitattiche
készség
Abilità
Abilità
Alapvetőtecniche
technikai
di base
készségek
9
10
11
12
13 14
8
Sviluppo
biologico
e psicologico
Biológiai
és pszichológiai
fejlődés
creatività
kreativitás
15
16
Kor
Età
A taktikai fejlődést befolyásoló tényezők
Modelli
agonistici
Versenymodellek
Fizikai fejlődés
Sviluppo
fisico
kreativitás
creatività
Applicazione
degli
Játékminták
alkalmazása
Qualità delle
A technikai
relazioni
Alkalmazott
kapcsolatok
Tecnica
tecniche
technika
minősége
a közös
Tecnica applicata
Alaptechnika (helyzetek)
játékgioco
során
di base (situazioni) nel
collettivo
6
7
schemi di gioco
CAPACITÀ
Taktikai
TATTICHE
késségek
Capacità
di gioco
Egyéni játékkészség
(labdával
vagy labda
individuale
(con e nélkül)
senza palla)
9
10
11
12
13
8
Biológiai
és pszichológiai
fejlődés
Sviluppo
biologico
e psicologico
Kor
14
15
16
Età
A múlthoz képest…A jelenlegi futball a
következőket mutatja..
NAGYOBB MÉRTÉKBEN
Szűkebb
területetek
Gyorsaság
Fizikai kontaktus
Mindezek a
következőkben
jelenthetnek nehézségek
 Versenyszellem
Taktikai
szervezettség (főként
a védekezésben)
Intenzitás a
játékban
Technikai ellenőrzés
Kivitelezésbeli
pontosság
KEVÉSBÉ
A technika meghatározása
“A technika nem más, mint automatizált eszközök
összessége, az adott sportra jellemző mozgásrendszer,
amely azt a célt szolgálja, hogy gazdaságosan és
hatékonyan lehessen bizonyos feladatokat megoldani.”
(D’Jackov 1978)
“…….A technikai készség a különböző sportokban egy
olyan különleges mechanizmus szerint működik, melyet
ha a sportoló igénybe vesz, feltételezhető, hogy
megvizsgálja, értékeli az adott helyzetet és döntést képes
hozni”
(U. Wisloff 2002)
A mentális és motorikus folyamatokhoz
kapcsolódó 4 fázis a játék során
értelmezés
felfogás
végrehajtás
döntés
A sportjátékokban a
figyelem mind a négy
fázisra érvényes (külső)
Az egyéni játékokban a
figyelem főként a
végrehajtás irányítására
irányulás (belső)
A pontosság fogalmáról…….
Technikai
oldal
pontosság
Taktikai oldal
Javítva az allábiakban
végrehajtás
Tiszteletben tartva a köv.
fogalmakat :
Ergonómia, biomechanika,
koordináció, saját stílus
hatékonyság
Elérve:
A taktika célkitűzést(a helyzetnek
megfelelő)
Pontosság a megválasztásban(döntés)
A gyorsaság szerepe a futballban
A JÁTÉK FUNKCIONÁLIS EGYSÉGE
gyorsaság
technikai
szellemi
játék
fizikai
A gyorsaság alaprészei a futballban
technikai
szellemi
fizikai
A koordináció és a technikai mozdulatok
mintáinak kezelése/irányítása/szabályozása
A felfogási, elővételezi készség, a döntések és
visszajelzések kezelése/irányítása/szabályozása
A labdával vagy anélkül történő mozgás
aktiválása és annak metabolikus illetve idegizomzati támogatása
Az oktatásba hogyan építhetőek
be a gyorsasági feladatok
1.
Időre végzendő feladatok(stopperrel mért)
2.
Váltójátékok (csapatversenyek)
3.
Páros, hármas stb. versenyek(egyéni
versenyek)
4.
Szituációs játékok con handicap
5.
Szituációs játékok a confronto
6.
Edzőtől érkező szóbeli nyomás
7.
Creando opposizione (szellemi gyorsaság)
Csel mozgások
A játékos azon kívül, hogy figyel arra, hogy minél kevesebb információval
lássa el az ellenfelet, szándékosan néhány téves információval látja el,
azzal a céllal, hogy megzavarja őt és az adott helyzetre ne a megfelelő
megoldást alkalmazza
A képzett játékosok a lehető legtökéletesebben el tudják fedni a
szándékaikat, növelve így a bizonytalanságot…
……A blöff helyzetek az ellenfélben a szituációra vonatkozó téves megítélést
idéz elő
A gyorsaság-pontosság
problémája
Általában, a végrehajtás
gyorsasága a pontosság rovására
megy (és fordítva)
Az oktatás során ezt a problémát úgy oldhatjuk
meg, , la risoluzione del conflitto si realizza
attraverso la relativa definizione dell’obbiettivo
e dai parametri utilizzati nella strutturazione
dell’esercizio
Nem mindig a
sietség a
legnagyobb
ellenség…
Gyorsaság vagy pontosság?
“HA AZ EDZÉS SORÁN, MIKOR A TECHNIKAI FEJLESZTÉSEN
VAN A SOR, HA TÚL SOKAT ELVESZ ABBÓL A GYORSASÁGBÓL,
AMI EGY MÉRKŐZÉSEN ELVÁRHATÓ, FELTÉTELEZNI LEHET,
HOGY A FELÉPÍTETT EDZÉSTERV NEM MEGFELELŐ.
EZ ARRA AZ ESETRE IS IGAZ, MIKOR MINDAZT, AMI
MEGFELEŐEN LETT FELÉPÍTVE, MEGVÁLTOZTATJUK.” FETZ
(1980) MÓDSZERBELI HIBÁT JELENT A LASSÚ
GYAKORLATVÉGZÉS A MEGHATÁROZOTT MOZGÁSMINTÁK
TANULÁSA SORÁN. A GYAKORISÁGOT ÉS A RITMUST,
AMELYEK MAJD FONTOSAK LESZNEK, A TECHNIKA
PARAMÉTEREINEK MEGFELELŐEN KELL MEGHATÁROZNI.
Oktatásbeli fejlődés
Változó oktatási
helyzet
nehéz
összetett
Gyors és precíz végrehajtás
Változó oktatási
helyzet
Gyors végrehajtás
Változó oktatási
helyzet
A feladat megértésére
koncentráló végrehajtás
Állandó oktatási
helyzet
Gyors és precíz végrehajtás
Állandó oktatási
helyzet
Állandó oktatási
helyzet
Gyors végrehajtás
könnyű
A feladat megértésére
koncentráló végrehajtás
egyszerű
KONKLÚZIÓK
A fiatalok technikájának fejlesztése a következő elemekből épül fel:
1.
Automatizálás a tudatos ellenőrzés segítségével
2.
Kognitív részvétel
3.
Minél nagyobb végrehajtási szabadság
4.
Motiváció a tanuláshoz
5.
Problémamegoldás
6.
Szituációs játékok
7.
Tanítási dinamikusság: magas és alacsony intenzitású fázisok
8.
Egyszerűsített szabályok
9.
Megfelelő terület és felszerelés
10. Minél nagyobb számú és magas minőségű edzések
De nehéz
a
döntés…….
!
KÖSZÖNÖM A
FIGYELMET

similar documents