Opleidingenavond Bahurim havo

Report
VOORLICHTING
KLAS 3
HAVO
PROFIELKEUZE
2014
Even voorstellen …
Colin Prooi
- Docent wiskunde
- Decaan havo
PROFIELKEUZE
Welke profielen?
Cultuur & Maatschappij
Economie & Maatschappij
Natuur & Gezondheid
Natuur & Techniek
CM
EM
NG
NT
PROFIELKEUZE
HAVO
Een juiste keuze is van belang voor:
>> Het verdere verloop in de tweede
fase
>> Keuze van vervolgstudie/beroep
PROFIELKEUZE
Keuzebegeleiding
Qompas ProfielKeuze
De online gids voor profielkeuze
en loopbaanoriëntatie
Test jezelf
• Het onderdeel ‘Test jezelf’ bevat 5
tests:
– De schoolvakken
capaciteitenvragenlijst
– De schoolvakken
belangstellingsvragenlijst
– De interessetest
– De profielkeuzetest
– De competentietest
Mijn dossier
• Het digitale loopbaandossier van de leerling bestaat
uit de volgende onderdelen:
–
–
–
–
–
Bewaarmap
Lesbrief
Lesopdrachten
Groepsopdrachten
Einddossier
Het einddossier
• Het einddossier vormt
de voorlopige
profielkeuze van jou.
• Het is de basis voor het
gesprek met
decaan/mentor, waarna
de definitieve keuze
volgt.
PROFIELKEUZE
Tijdpad JL
* Mentorlessen Qompas (okt – dec)
* Opleidingavond JL: 25 nov 2014
*
*
*
*
*
Voorlopige profielkeuze in december
Workshops nieuwe vakken (jan)
Gesprek lln met de decaan (jan – mrt)
In gesprek met vakdocenten (feb/mrt)
Definitieve keuze (eind mrt)
Vakkenpakket
HAVO
Gemeenschappelijk deel
Profieldeel / Profielkeuze deel
Vrij deel
GEMEENSCHAPPELIJK
DEEL (verplicht) HAVO
•
•
•
•
•
•
•
Nederlands
Engels
Rekenen
LO
Maatschappijleer
CKV
Lbs
Werkweek
LOB
Profielwerkstuk
CULTUUR &
MAATSCHAPPIJ
 Frans of Duits
 Geschiedenis
 Kunstvak (KuBv)
 Aardrijkskunde
C&M
Beroepen/opleidingen
Beeldende kunst en vormgeving
Journalistiek
Sociale opleidingen
Pedagogiek
Rechten
(Kunst)geschiedenis
Onderwijs
ECONOMIE &
MAATSCHAPPIJ
• Economie
• Wiskunde A (of Wiskunde B)
• Geschiedenis
• Management & Organisatie of
Aardrijkskunde
E&M
Beroepen/opleidingen
Accountancy
Bedrijfskunde/ Bedrijfseconomie
Hotelmanagement / HTRO
Commerciële economie
Communicatie
Rechten
International Business & Management
NATUUR en
GEZONDHEID
• Biologie
• Scheikunde
• Wiskunde B (of Wiskunde A)
• Natuurkunde of Aardrijkskunde
N&G
Beroepen/opleidingen
Verloskunde
Diermanagement
Laboratoriumonderwijs
Milieukunde
Hoger Agrarisch Onderwijs
NATUUR en TECHNIEK
• Natuurkunde
• Scheikunde
• Wiskunde B
• Wiskunde D
N&T
Beroepen/opleidingen
Laboratoriumopleiding
(Werktuig)bouwkunde
Civiele techniek
Elektrotechniek
Maritiem officier
Piloot opleiding
Watermanagement
VRIJE DEEL
HAVO
Keuze voor slechts 1 vrije deelvak
CM: fatl/dutl, in, bsm & wisA (biol)
EM: fatl, dutl, ak/mo, in, bsm & kubv (biol)
NG: na/ak, in, bsm, kubv & econ (ges)
NT: in, bsm, kubv & econ
VRAGEN ??

similar documents