Visioner på Øbro Fri Skole

Report
Visionsaften 2
Vision 1: ”Vi vil fastholde de nære værdier mellem ansatte, børn
og forældre med fokus på: glæde, tryghed, ansvar og omsorg.”
 Udarbejdelse af AMV, handleplaner og evalueringer
 Indførelse af trivselssamtaler fra 3. til 9. klasse
 Ny parkvagtstruktur
 Morgenåbning
 Fastholdelse af vores tilsyn i frikvartererne
 Ny lejrskolestruktur
Vision 2: ”ØFS skal være kendt af københavnerne som
en skole med fokus på medmenneskelighed, kreativitet
og faglighed.”
 Ressourceteam og morgenbjælke
 Opstart på Coorperative Learning
 Nye fag Livsoplysning og Film, medie og design
 Engelsk fra Bh.-kl.
 Nyt slogan evt. nyt logo, T-shirts
 Skrivelse til Anne Vang, Detektor
 Bruger byen
F.eks. 6.kl. til DR, Eksperimentariet m.m.
Vision 3: ”Vi skaber rammer for en bred faglighed, der
gør, at den enkelte frit kan vælge sin fremtid.”
 Målrettet udskoling med fokus på FSA
 Større udbud af obligatoriske fag
- Engelsk i fra bh.-kl. til 9.klasse
- Film, medie og design
- Livsoplysning
Div. valgfag/LektieCafé
Vision 4: ”Skolens personale skal udfordres og have
mulighed for udvikling”




-
Workshops
Fokus på pædagogik –hvem er vi?
Udvikl. af vores pæd. fundament(pæd.dage+pæd.udvalg)
De positive fortællinger - det vi værdsætter
Ny struktur på vores PR-møder
Ny form for MUS-samtaler
Kurser og uddannelser
Danskvejleder
Ordblindhed
Natur og teknik
Vision 5: ”Vi vil skabe et inspirerende fysisk læringsmiljø”
 Lyddæmpning
 Forberedelsesrum
 Gymnastiksal
 Interaktive tavler
 ”Nye” møbler
 Fokus på oprydning generelt
 Løbede udstillinger og ferniseringer
 Struktur på løbende vedligeholdelse

similar documents