Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 2010 Sunumu

Report
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
2010 YILI FAALİYETLERİ
Kartal Belediyesi - 2010
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE YETKİ ALANLARI
Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesi ile ilgili denetim yaparak
şikayetlerin değerlendirilmesi ve kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşları
tespit ederek yasal mevzuat çerçevesinde olumsuzlukların ortadan kaldırılması,
Gürültü kirliliğine neden olan işyeri, konut veya kişilerin denetiminin ilgili yasa
ve yönetmelikler çerçevesinde yapılması, gürültü kaynakları tespit edilerek
ölçümlerin yapılması ve gürültüye neden olan faktörleri önleyici veya ortadan
kaldırıcı önlemlerin alınmasının sağlanması,
Atıkların, ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında kaynağında azaltılması,
özelliğine göre ayrılması, toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi ve geri
kazanılması ile ilgili her türlü faaliyetin yürütülmesi,
Çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde
bulunulması gibi hizmetler Müdürlüğümüz görev yetki alanları içinde
gerçekleşmektedir.
Kartal Belediyesi - 2010
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ
ATIKLARIN GERİ KAZANIMI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
1)AMBALAJ ATIKLARI
23.04.2006
tarihinden
itibaren
uygulanmaya
başlanan,
“Ambalaj
Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması
ve Geri Kazanımı Projesi”, 2010 yılında
3.aşaması tamamlandı.
Uğur Mumcu, Esentepe, Kordonboyu,
Orhantepe, Soğanlık Yeni, Gümüşpınar,
Petrol-İş, Atalar Mahalleleri olmak
üzere, toplam 8 mahallede, 9.847
konutta ve 210.647 kişiye ambalaj
atıklarının geri dönüşümü ile ilgili
bilgilendirme ve eğitim çalışması
yapıldı.
Kartal Belediyesi - 2010
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ
Ambalaj atıklarının (cam, metal,
plastik,
kağıt-karton)
geri
kazanılabilmesi için 1.035 adet
ambalaj atığı iç mekan kutusu, 70
adet konteynır, 7 adet 4 gözlü
kumbara dağıtıldı.
2010 yılında toplam 2.537.380 kg
ambalaj atıkları toplandı.
Kartal Belediyesi - 2010
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ
2)BİTKİSEL ATIK YAĞLAR
2010 yılında lisanslı firmalardan alınan verilere
göre, toplam 69.577 kg bitkisel atık yağ toplandı.
2010 yılında, 302 konut ve 258 adet iş yerine
denetim yapıldı.
207 adet işyeri (kafe, restaurant, fast-food vb. ) ve
okul kantinleri ile tebligat imzalandı.
92 adet işyerinde (kafe, restaurant, fast-food vb.)
toplam polar madde ölçümü yapıldı.
13 adet Muhtarlığa, 1 adet Ekolojik pazar alanına,
3 adet Kartal Belediyesi binalarına (Merkez Bina,
Ek Hizmet Binası, Atölye), 447 adet okullara,
sitelere ve işletmelere olmak üzere toplam 481 adet
bitkisel atık yağ toplama bidonu dağıtıldı.
Kartal Belediyesi - 2010
Toplam Polar Madde Ölçümü
Denetim esnasında uygun olmayan
yağın döktürülmesi
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ
3)ATIK PİLLER
2010 yılında 2.730 kg atık pil toplandı.
TAP lisanslı firması tarafından İstanbul
çapında düzenlenen “Okullarda Atık
Pil Toplama Yarışması” kapsamında,
yapılan çalışmalar sonucunda en çok atık
pil Kartal İlçesi’nde Özel Kıraç Okulu
tarafından toplandı.
Biriktirilen atık pillerin toplanması
Özel Kıraç Okulu’na plaket takdim edilmesi
Kartal Belediyesi - 2010
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ
4) ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ
LASTİKLER
2010 yılında toplam 313.139 kg ömrünü
tamamlamış lastik toplandı.
Kartal Belediyesi - 2010
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ
DENİZ KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
2010 yılında toplam 79.414 kg
deniz
yüzeyi,
kıyıları
ve
iskelelerinden atık temizlendi.
Deniz Kirliliğini önlemeye yönelik
ilgili kurumlarla koordinasyon
kurularak ve çevre bilincini
geliştirmeye yönelik eğitimler
düzenleyerek Kartal’ın 8.1 km
kıyısından
toplanılan
atık
miktarının azaltılması sağlandı.
Kartal Belediyesi - 2010
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
Kartal Belediyesi’ne ait toplam 44
doğalgaz abonesi ve 98 elektrik
abonesi
olduğu
belirlenerek
gerekli incelemeler yapıldı.
En yüksek enerji harcaması
yapılan
Atalar
Ek
Hizmet
Binası’nda, yasal olarak belirtilen
sınır değerin aşılmadığı tespit
edildi.
Kartal Belediyesi - 2010
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ
26.03.2010 tarihinde Türkiye çapında
düzenlenen Taksim’deki Büyük Enerji
Yürüyüşü’ne katılım sağlandı.
Galatasaray Lisesi önünde toplanılması
Büyük Enerji Yürüyüşü
Kartal Belediyesi - 2010
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ
EĞİTİM ÇALIŞMALARI
2010 yılında 4 site, 5 kurum ve 81 okul
olmak üzere, toplam 90 yerde 996
kişiye çevre bilincini geliştirmeye
yönelik atıkların geri kazanımı,
hayvan hakları, deniz kirliliği ve enerji
verimliliği ile ilgili eğitim verildi.
Kadın Ürünleri Pazarı’nda eğitim verilmesi
Nihat Erim İlköğretim Okulu’nda eğitim verilmesi
Kartal Belediyesi - 2010
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ
Soğanlık Yeni, Gümüşpınar, Petrolİş, Atalar Mahalleleri olmak üzere
toplam 4 mahallede, 5.331 konutta
ve
104.073
kişiye
ambalaj
atıklarının geri dönüşümü ile ilgili
bilgilendirme yapıldı.
Bilgilendirme Ekibi
Konutlarda bilgilendirme çalışmaları
Kartal Belediyesi - 2010
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ
5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
5 Haziran Dünya Çevre Günü, 12 gün boyunca
etkinlikler ile kutlandı.
1 Haziran 2010 tarihinde İl Çevre ve
Orman Müdürlüğü’nün Cemal Reşit Rey
Salonunda düzenlediği 5.Erguvan Çevre
Ödülleri Törenine katılım sağlandı.
 Ödül töreninde en çevreci okul olarak seçilen
Atatürk İlköğretim Okulu’na plaket verildi.
Yakacık Özel Balkanlar İ.Ö.O. Karikatür
kategorisinde; Şehit Üst Teğmen Gökhan
Yavuz İ.Ö.O. ve Mahmut Kemal İ.Ö.O. ise,
afiş ve slogan kategorisinde 1-5 sınıflar
arasında dereceye girdi.
5.Erguvan Çevre Ödülleri Töreni
Atatürk İlköğretim Okulu’na plaket verilmesi
Kartal Belediyesi - 2010
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ
Çevre etkinlikleri için Park ve
Bahçeler
Müdürlüğümüz
tarafından yetiştirilen 6.000 adet
çam fidanı, etkinlikler esnasında
vatandaşlara ve talep eden 15
okula dağıtıldı.
Vatandaşlara dağıtılacak fidanların hazırlanması
Okullarda fidan dağıtımı
Kartal Belediyesi - 2010
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ
İlçemizdeki 3 okulda, öğleden önce
ve öğleden sonra 2 seans olmak
üzere, toplam 6 seans çevre bilincini
geliştirmeye
yönelik
tiyatro
gösterimi yapıldı.
İbrahim Saime Zıpkın İlköğretim Okulu’nda
tiyatro gösterimi
Eyüp Genç İlköğretim Okulu’nda
tiyatro gösterimi
Kartal Belediyesi - 2010
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ
4 Haziran 2010 tarihinde
“Temiz Bir Dünya” için
Ankara Caddesi’nden Atatürk
Heykeli’ne çevre yürüyüşü
yapıldı.
Kartal Meydanı’nda toplanılması
Çevre yürüyüşü
Kartal Belediyesi - 2010
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ
Kartal
Meydanı’ndan
Balıkçılar
Koyu’na kadar olan sahil şeridinde,
kıyı ve deniz temizliği yapıldı.
Kıyı temizliği
Deniz kirliliği temizliği
Kartal Belediyesi - 2010
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ
Çevre yürüyüşüne katılım sağlayan
toplam 367 öğrenci, 40 öğretmen ve
yaklaşık 400 çevre gönüllüsüne
promosyon ürün ve fidan hediye
edildi.
Etkinlik hatırası
Promosyon ürünlerinin dağıtılması
Kartal Belediyesi - 2010
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ
5 Haziran 2010 tarihinde Belediyemizin
Büyükada’daki sosyal tesisine çevre
gönüllüleriyle birlikte yaklaşık 250
kişinin katılımı sağlanarak çevre gezisi
gerçekleştirildi.
Büyükada hatırası
Büyükada gezisi
Kartal Belediyesi - 2010
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ
Kartal Meydanı’nda Doğa Koleji
Perküsyon Grubu, Kartal Belediyesi
Türk Halk Müziği Korosu ve Çocuk
Korosu’nun konseri ile Dünya Çevre
Günü kutlamaları tamamlandı.
Doğa Perküsyon Grubu’nun konseri
Türk Halk Müziği Korosu ve Çocuk Korosu’nun
konseri
Kartal Belediyesi - 2010
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ
6 Haziran 2010 tarihinde Esentepe
Mahallesi’nde bulunan Balıklı Gölet ve
çevresinde temizlik yapıldı.
Organik Pazar’daki esnaf ve halkın çevre
günü kutlandı. Günün hatırası olarak mutfak
önlüğü hediye edildi.
Balıklı Gölet temizliği
Kartal Belediyesi - 2010
Organik Pazar’daki esnaf ve halkın
çevre günü kutlaması
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ
12 Haziran 2010 tarihinde düzenlenen
Bisiklet Şöleni’ne, 100’e yakın
bisikletli ve çevre gönüllüsü katılım
sağladı.
Kartal Meydanı’nda başlayan program,
sahilden Tekel Tesisleri’ne kadar
devam
ettikten
sonra
Kartal
Meydanı’nda son buldu.
Bisiklet Şöleni için toplanılması
Kartal sahilinden Tekel Tesisleri’ne gidiş
Kartal Belediyesi - 2010
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ
DENETİMLER
Alo çevre hattı, e-posta, mavi
masa ve doğrudan dilekçe yoluyla
gelen talep ve şikayetler kayıt
altına alınarak, ilgili teknik
personel
tarafından
gerekli
inceleme ve denetimler yapıldı.
 2010 yılında toplam 1.147 adet
şikayet ve talep geldi.
Kartal Belediyesi - 2010
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ
Gürültü Kirliliği ile ilgili 458 adet denetim yapıldı.
Hava Kirliliği ile ilgili 218 adet denetim yapıldı.
Kartal Belediyesi - 2010
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ
Çevre Kirliliği ile ilgili 177 adet denetim yapıldı.
Görüntü Kirliliği ile ilgili 40 adet denetim yapıldı.
Kartal Belediyesi - 2010
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ
 Baz İstasyonu ile ilgili 26 adet denetim yapıldı.
 Atıklar ile ilgili 148 adet denetim yapıldı.
Kartal Belediyesi - 2010
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ
2009-2010 FAALİYETLERİN KARŞILAŞTIRMASI
FAALİYETLER
2009
2010
1.431.715
2.537.380
55.020
69.577
529
2.730
Toplanan ömrünü tamamlamış lastik miktarı (kg)
587.679
313.139
Deniz yüzeyi ve kıyılarından toplanan atık miktarı (kg)
90.713
79.414
4
4
4.516
5.331
106.574
104.073
Dağıtılan ambalaj atığı iç mekan kutu sayısı
0
1.035
Dağıtılan konteynır sayısı
0
77
Çevre bilincini geliştirmeye yönelik eğitim sayısı
13
90
Çevre bilincini geliştirmeye yönelik eğitim verilen kişi sayısı
650
996
Gürültü kirliliği ile ilgili denetim sayısı
319
458
Hava kirliliği ile ilgili denetim sayısı
142
218
Çevre kirliliği ile ilgili denetim sayısı
112
177
Görüntü kirliliği ile ilgili denetim sayısı
69
40
Atıklar ile ilgili talep ve şikayet sayısı
594
148
Muhtelif şikayet sayısı
330
80
0
26
Toplanan ambalaj atık miktarı (kg)
Toplanan bitkisel atık yağ miktarı (kg)
Toplanan atık pil miktarı (kg)
Bilgilendirme yapılan mahalle sayısı
Bilgilendirme yapılan konut sayısı
Bilgilendirme yapılan kişi sayısı
Baz istasyonları ile ilgili şikayet sayısı
Kartal Belediyesi - 2010

similar documents