Egészség műveltség - Országos Egészségfejlesztési Intézet

Report
Az egészség-műveltség jelentősége
és fejlesztésének lehetőségei
Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXII.
Szimpózium
Győr, 2010. november 12.
Solymosy József Bonifácz
Mb. főigazgató helyettes
Országos Egészségfejlesztési Intézet
Egészség-műveltség = Health Literacy
☺
 egészségügyi műveltség (házi jogorvos)
 egészségi műveltség (pedagógiai módszertan)
Állítások
Szocializáció tartalma = Kultúra
Interiorizált kultúra = Műveltség
1.
Egészségügyi kérdés ≨ Egészség ügyének kérdése
Lehetséges
benyomás az
egészség
ügyéről
Miért nincs hazánkban egészségkultúra?
…”Magyarországon nincs kialakult közvélemény
más téren, csupán a revízió szüksége és a
gazdasági bajok súlyossága dolgában. A többi
kérdésekben csak pártszempontok,
érdekszempontok és tájékozatlanok vannak.”…
(Zemplényi Imre dr)
73 éve
Zemplényi Imre dr. - EGÉSZSÉG folyóirat LI.
évfolyam 4. szám 1937. április Rövid közlések
(Marberg - Orvosi Hetilap 1937. jan. 30-i 5. sz. reagálva)
71 éve
A közlekedési kormányzat 1939 júniusában
döntött a jobboldali közlekedésre való
áttérésről.
100 éve
A műveltség, nem merül ki értelmi tulajdonságokban.
Követelményei elsősorban nem is az intellektuális,
hanem a morális és a szociális szférában vannak.
Alapvető tulajdonsága: az ember minden képességének
harmóniája.
Ami azt jelenti: az értelmi, az érzelmi és a cselekvő erők
legmagasabb kiképzése és összhangja.
Minden meggyőződés annyit ér, amennyit hirdetője a maga
(Szabó Ervin 1887-1918)
cselekvésével valóra vált.
Jelen kor
Általános műveltség : a műveltségi javaknak az a
rétege, az az állománya, amelyet egy társadalom
adott fejlettségi szintjén általában megkíván
ahhoz, hogy az emberek a társadalmi
érintkezésben, a munkában feladataiknak meg
tudjanak felelni.
(Dr. Poór Ferenc)
Kultúra
(általános)
Emberi készségek harmóniája
Műveltség
(amit az egyén befogad)
Szociális Morális
(társadalmi,
közösségi,
emberi
kapcsolati)
(erkölcsi)
Hozzáférés
Információ
- elérés
- hasznosítás
- értelmezés
Megértés
Egészség műveltség
Képesség
Motiváció
Készség
(kognitív és
szociális)
Fenntartás
Fejlesztés
Egészség
Az Egészség
fejleszthető
a befolyásoló
faktorokon
Keresztül
(Egészség)
magatartás
Társadalmi
elvárás
Egyén
Kerék-küllő szabály
Körbezáródó befolyásoló
faktorok esetén a (célzott,
irányított) változtatáshoz
minden faktort egyszerre
kell kezelni.
2.
Priorizálás helyett komplex
megközelítés kell
Társadalmi
elvárás
(Egészség)
magatartás
Mi van belül
erkölcs, attitűd,
tudás, képesség
aktuális
hangulat
3.
Viselkedés
konkrét helyzet,
lehetőségek
szereplők, szerepek,
minták
A társadalmi elvárások hatékony közvetítése
eredményezhet viselkedés módosulást
Az egészségfejlesztés
logója
(1986. Ottawai Karta)
Irodalom: Health promotion emblem. World Health Organization
http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/index4.html
Kósa Karolina: Van- e hazai közmegegyezés arról, hogy mi az egészségfejlesztés?
(NÉPEGÉSZSÉGÜGY – Az Egészségügyi Minisztérium tudományos és
egészségpolitikai folyóirata 2010. 88. évfolyam 1. szám)
(Egészség)
magatartás
Társadalmi
elvárás
Egyén
4.
Az egészségfejlesztés alkalmas az egészség
magatartás befolyásolására
Egészség-műveltség ("Health Literacy")
"Az egészséggel kapcsolatos alapvető
információk és szolgáltatások elérésének,
értelmezésének és megértésének képessége,
valamint ezen információk és szolgáltatások
felhasználásának kompetenciája az egészség
fejlesztése érdekében." (Ratzan & Parker 2000;
IOM 2004)
Egészség műveltség ("Health Literacy")
• „Az egészséggel kapcsolatos műveltég olyan
kognitív és szociális készségeket jelent,
amelyek meghatározzák az egyének
motivációját és képességét, hogy az
információkat olyan módon érjék el,
hasznosítsák és értelmezzék, hogy
hozzájáruljon egészségük fejlesztéséhez és
fenntartásához.” (WHO 1998., IUHPE 2010.)
Műveltség
Mit?
Emberi készségek harmóniája
Hogyan?
Szociális Morális
társadalmi,
közösségi,
emberi
kapcsolati
Egészség
testi, lelki, szellemi
készségek harmóniája
erkölcsi
5.
Az egészség-műveltség nem elválasztható
részét képezi az (általános) műveltségnek
Műveltség
Mit?
(tan)anyag
Emberi készségek harmóniája
Hogyan?
(anyagtalan)
Szociális Morális
társadalmi,
közösségi,
emberi
kapcsolati
Egészség
testi, lelki, szellemi
készségek harmóniája
erkölcsi
6.
Az egyenlőtlenségeket csökkenteni kell az
emberi kapcsolatok fejlesztéséhez.
Egészség-műveltség jelentősége
Ha az egészség javul, akkor a társadalom versenyképessége
javul.
Ha az egészség-műveltség javul, akkor az egészség javul
Ha az egészség-műveltség javul, akkor az egészségügyi
ellátórendszer igénybevétele átrendeződik a hatékonyság
javulás irányába.
Ha az egészség-műveltségben lévő különbségek csökkenek,
akkor az egészségben lévő különbségek is csökkennek.
Ha az egészségben lévő különbségek csökkennek, a
társadalom versenyképessége javul
7.
Az egészség-műveltség javítása a
társadalom versenyképességét növeli.
Auguste Rodin (1840-1917)
Egészség-műveltség jelentősége
Fejlesztési lehetőségek – Hogyan ne
Túlszabályozás
Értelmetlen szabályozás
Fejlesztési lehetőségek – Hogyan igen
Komplex megközelítés
Egyenlőtlenségek
csökkentése
Partnerség
Szubszidiaritás
Fenntarthatóság
Fejlesztési lehetőségek – Hogyan igen
Minden keréknek egy
irányba kell forognia
Kompromisszum
Kooperáció
Összefoglalva
1.
Egészségügyi kérdés ≨ Egészség ügyének kérdése
2.
Priorizálás helyett komplex megközelítés kell.
3.
A társadalmi elvárások hatékony közvetítése eredményezhet
viselkedés módosulást.
4.
Az egészségfejlesztés alkalmas az egészség magatartás
befolyásolására.
Az egészség-műveltség nem elválasztható részét képezi az
(általános) műveltségnek.
Az egyenlőtlenségeket csökkenteni kell az emberi kapcsolatok
fejlesztéséhez. (anyagi és anyagtalan komponens)
Az egészség-műveltség javítása a társadalom versenyképességét
növeli.
5.
6.
7.
Köszönöm a figyelmet
…”A kocsikerék harminc küllője,
mely egy kerékagyban találkozik,
a középen levő űr által lesz használhatóvá.”…
…”Tehát az anyag a dolgok hasznosságát,
az anyagtalan a lényegét határozza meg.”…
Lao-Ce (Li Er ) (i. e. 565 – i. e. 476)
Tao-Te-King (11.)
Ágner Lajos ford.
www.oefi.hu

similar documents