Yönetim Teknikleri Sertifika Programı

Report
Yönetim Teknikleri Sertifika Programı
İnovasyon, İnovatif Yönetim Teknikleri ve Stratejik Planlama
27-28 Eylül/ 04-05 Ekim/ 25-26 Ekim / 01-02 Kasım /
08-09 Kasım 2013
Novotel -Kayseri
Bülent Özsoy – Vildan Karadeniz- İrem Rona İnan
Devlet Destekli Sertifika Programı
T.C. Ekonomi Bakanlığı’nca Yürütülen 2010/8 sayılı Rekabetçiliğin
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Çerçevesinde Şirketlerin Eğitim
Giderlerinin %70’i Destekleniyor.
Yararlanma Koşulları
• Türkiye de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe
faaliyet gösteren kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri bu
destekten faydalanabilir.
• Bu eğitimlerin T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından uygun görülen eğitim firmaları
tarafından verilmesi gerekir. MIDA Yönetim ve Danışmanlık Ltd. Şti. Bakanlık
tarafından uygun görülmüştür.
• Her eğitim programına bir şirketten en fazla 4 kişi katılabilir.
• Bir şirket yılda en fazla 20.000 dolar eğitim yardımı alabilir.
Sertifika Programının Ücreti
• Kayseri'de 10 gün sürecek sertifika programı için 2.800TL+KDV
(1 kişi)'lik ücretin %70'i olan 1.960TL+KDV, devlet tarafından
katılımcı firmalara geri ödenecektir.
• Böylece eğitim bedelinin sadece %30'u olan 840TL+KDV
katılımcı firma tarafından ödenmiş olacaktır.
Eğitmenler
BÜLENT ÖZSOY: Tarsus Amerikan Kolejinden sonra, Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünde
master derecesi ile mezun oldu. Kısa sürede genel müdürlüğe yükseldiği 30 yıllık çalışma hayatında yurtiçi
ve dışında anahtar teslimi inşaat projelerinin sorumluluğu, uluslararası demir-çelik ürünleri ve makineekipmanların ticareti gibi konularla ilgilendi. Alman Thyssen Grubunun Türkiye Genel Müdürlüğünü,
Ekinciler Holding'e ait şirketlerin yönetim kurulu üyeliğini yaptı. 2000-2004 Boğaziçi Üniversitesi’nde part
time "Management" dersi verdi. 2003 yılından bu yana MIDA Institute bünyesinde eğitimler vermektedir.
İREM RONA İNAN: TED Ankara Koleji’ni bitirdi, Ankara Üniversitesi Psikoloji bölümünden 1984 yılında
mezun oldu ve İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi - Çapa’da bir yıl staj yaptı. 1985 yılında aralıksız süren
profesyonel çalışma hayatına başladı. Intertoy Eğitim Araçları A.Ş. ve Yüzyıl Psikolojik Danışmanlık
Merkezi’nde psikolog danışman olarak çalıştı. 14 yıl Tüyap’ta ve Artlink Reklam Ajansı’nda Reklam ve
Tanıtım Grup Başkanlığı yaptı. Daha sonra Zego İletişim Stratejileri Merkezi’nin Proje Koordinatörü,
Dedeman Holding’e bağlı Bir Kültür Sanat Merkezi’nin Genel Müdürü oldu. 2003 yılında “Türkiye’de İlk Türk
Kutu Oyunu’nu yaratıcısı olarak Pictomania Oyun Üretim Merkezi’ni kurdu. 2005 yılından beri MIDA
Institute’da yönetici ortak olarak çalışmakta, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir.
VİLDAN KARADENİZ: Robert Koleji'nden sonra 1979 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden
mezun oldu. Anadolu Sigorta'da 1985 yılına kadar Reasürans departmanında çalışarak müdürlüğe kadar
yükseldi. 1986 yılında Eczacıbaşı / Procter & Gamble Sanipak Sağlık Ürünleri firmasına transfer oldu.
Türkiye'de şu anda da lider olan Ultra Prima, Orkid, İpana, Ariel, Alo, Pantene gibi birçok markanın Ürün
Müdürlüğü ve Pazarlama Müdürlüğünü yaptı. P&G'densonra Varan Turizm'de Pazarlamadan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 7 yıldır eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir.
Yönetici Neler Yapar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Planlama
Kontrol
Vizyon ve misyon ilişkisi
Liderlik
Eğitim, Koçluk
Bütçeleme
Ekip oluşturma
Problem çözme
Yaratıcılık
İletişim
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Organize etme
Hedef saptama
Delegasyon
Motivasyon
Performans değerlendirme
Mülakat
Müzakere
Arabuluculuk
Strateji belirleme
ve.....
Gündem
1. Gün
• Yönetimde Stratejik Planlama
– Yönetimde Stratejik Planlamanın Anlamı
– İş Dünyasında Strateji
– Stratejik Yönetim Süreci
– Durum Analizi
• SWOTT
• Rekabet Avantajını Belirleme
• Maksimum Kazanç Sağlayacak Stratejiyi Oluştuma
Strateji
• Bir kurumun belli başlı hedef ve politikalarının bütünüdür
• İçinde bulunulan sektörde rekabet üstünlüğü sağlayacak fark
oluşturmaktır
• İç ve dış faktörleri sürekli analiz ederek uyum sağlayacak
hedeflerin belirlenmesi, faaliyetlerin planlanması ve gerekli
araç ve kaynakların yeniden düzenlenmesi sürecidir
• Müşteriyi tanımayı, tercihlerdeki değişimi görmeyi ve
rakiplerin sunamadığını sunmayı gerektirir
Gündem
2. Gün
• Diğer Durum Analizi Yöntemleri
– 7S / PIMS / Değer Zinciri
• Temel İtici Güçler
• Stratejik Konumlandırma
• Ürün ve Hizmeti Farklılaştırma
• Değer Yönetimi
• Günümüz İş Dünyasının Özellikleri
Değer Yönetimi
Her çalışanın şu soruları cevaplamasının sağlanması;
• Müşterilerim kim
• Şu anda ifade ettikleri ihtiyaçları neler
• Şu anda ifade etmedikleri ihtiyaçları neler
• Öncelikleri hangi yönde değişiyor
• Müşterilerimin kimler olmasını tercih ederim
• Müşterilerime nasıl artı değer sunabilirim
• Müşterilerimin nasıl birinci tercihi olabilirim
• Mevcut ürün ve hizmetlerim neler
• Gerçek rakiplerim kimler
• En büyük rakibimin ürün ve hizmetleri neler
• Ürün ve hizmetlerimi nasıl farklılaştırmalıyım
• Şirketimin şu an yaşadığı değer göçü ( karın bir şirketten
diğerine göçü) pozitif mi ( müşteri beni mi tercih ediyor)
negatif mi
Gündem
3. Gün
• Yenilikçi Yönetim Teknikleri
 Liderlik / Yöneticilik
 Yöneticiler için Liderlik
Yetkinliklerini Geliştirme
• Zaman Yönetimi
• Verimlilik için Hedef Saptama
o Tanım,Tür,Problemler
o Amaçları Belirlemek
o Öncelikleri saptamak
o Faaliyetleri Tanımlamak
o Stratejik Başarı Alanlarını
Saptamak
o Performans Ölçütlerini
Belirlemek
Liderlik Tarzları
(Yönetim Gridi)
Şehir Klübü
Yönetimi
Demokratik Takım
Yönetimi
Bireye yönelik davranış boyutu
1,9
9,9
Orta Yolcu
5,5
Az yönetim
Otoriter Yönetim
1,1
Mouton & Blake
9,1
İşe yönelik davranış boyutu
Misyon, Vizyon, Değerler
•Ne için varım?
•Neler önemli?
Misyon ve İlkeler
•Nereye ulaşmak istiyorum?
Vizyon
•Orta vadede amacım ne?
•Amacımın spesifik, somut ve
ölçülebilir hali?
Amaçlar ve Hedefler
Gündem
4. Gün
• Karar Almada Yenilikçi Yaklaşımlar
– Problem ve Karar
– Aklımız Nasıl Çalışıyor, Neden Aldanıyoruz?
– Çözüm Geliştirme ve Karar Alma Teknikleri
– Karar Almada Takım Çalışmasının Önemi
– Karar Alma Yöntemleri
– Önceliklendirme ve Sınıflandırma
– Hareket Planlaması Araçları
İnovasyon
Gündem
5. Gün
•İnovatif Kurumsal Kültür - Durum Tespiti
•İnovasyon Süreci
•İnovasyon Fırsatları için: Yeniden Farklılaştırma -Tüketim Zincir Analizi - İş Eko-sistemi
Yaratıcı Düşünebilme
•Etkenleri
•Düşünce Biçimimizdeki Kalıplar - Avantaj mı? Dezavantaj mı?
•Yaratıcı Tutum ve Davranışlar
oYargılamayı Geciktirebilmek
oEsnek Düşünebilmek
oKalıpların Dışına Çıkabiliriz Başka seçenek yok mu? - Nasıl?
oKalıpları Sorgulayabiliriz -Olanaksız olarak düşündüğümüz bir olay hangi koşullarda mümkün
olabilir?
oDeğişik Açılardan Bakabiliriz - 6 Şapkalı Düşünce Tekniği
oSezgilerimiz - Önemli mi?
oÇabuk Düşünebilmek - Hızlı düşün, çok üret - Birkaç iyi fikir için birçok kötü fikir
oKavram Oluşturabilmek ve İlişkilendirmek
oKonuya Odaklanabilmek
•Yaratıcılıkta Dört Aşama
İnovasyon
İNOVASYON,
İNSANLARIN YENİ FİKİRLERİ UYGULAMA YOLU İLE
DEĞER YARATMASI, FAYDA SAĞLAMASI
Ekonomik veya sosyal değer yaratan yeniliklerdir.
Yaratıcı düşüncenin ürünüdür
Karlı büyümenin anahtarıdır
Gündem
6. Gün
•Yaratıcılığımızı Geliştirecek Yöntemler,
8 Farklı Teknik - Uygulama-Uygulama-Uygulama
Nitelikleri Sıralama
Matriks - Fayda Matriksi
5N 1 K
Beyin Fırtınası
Fikir Merdiveni
360 Derece Düşünmek
SCAMPER- 7 li Çalışma
Mind-mapping - Zihin Haritası
•Fikirlerin Değerlendirilmesi - Inovasyon Kriterleri
•Grup çalışması -Öğrendikleri tekniklerle oluşturacakları inovatif bir
fikrin sunumu ve yorumlar
Gündem
7. Gün
 Ekiplerde Yenilikçi Kültür Yaratmak
–
–
–
–
–
–
Mükemmel ekipleri ayıran özellikler nelerdir?
Ekibin vizyon ve misyonu nasıl belirlenir?
Ekip hedefleri hangi düzeyde belirlenmelidir?
Güçlü yanlar ilkesi ekip içinde nasıl kullanılır?
Ekipler arası çatışma nasıl oluşur, nasıl önlenir?
‘Biz ruhu’ nasıl yaratılır?
 Delegasyon
 Delegasyonun Yararları & Delegasyona Engeller
 Delegasyon ne zaman yapılır? Etkili Delegasyon
Başarılı Takımlarda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
18
Net ortak amaçlar
Net roller
Tamamlayıcılık
Her bir üyenin katkısı
İletişime uygun ortam
Karşılıklı güven
Zorluklarla başa çıkma
Yenilikçilik ve yaratıcılık
“Biz” yaklaşımı
Etkili liderlik
Vardır !
Yüksek Performanslı Takımlar İçin
5 Ana Konu
1)
2)
3)
4)
5)
19
İletişim
Sinerji
Güven
Büyük Resmi Görebilmek
Kaynakların Etkin Kullanımı
Gündem
8. Gün
Performans Yönetimi
Geribildirim
Motivasyon
Neyin iyi
olduğunu
düşündükleri
ni sorun
Size göre neyi
geliştirebileceği
ni söyleyin
GERİBİLDİRİM
İNCELEME
MODELİ
Gelişim
alanları ile
ilgili
görüşlerini
sorun
Size göre
neyin iyi
olduğunu
söyleyin
Gündem
9. Gün
•Çatışma nedir?
•Çatışmaları nasıl çözeriz?
•İkna nedir?
•Duyguları yönetmek
•Durumu değiştirmek
•Etkileme ve İknanın 4 temel etkeni:
Etkin İletişim-Bilgi-Zaman-Güç
Etkin iletişim
oEtkiler Dairesi
oİletişimde engeller
oSözlü iletişim
oSözlü olmayan iletişim - Beden dilli – Ses - Dış görünüm
oDinleme becerisi
oEmpati
oKendini tanımak
oMüşteriyi tanımak
oZor İnsanlar
Kendimizi İfade Tarzımız
SENli cümleler
 Anlatamıyorsun
 Hep gecikiyorsun
 Bu görüşmemizde çok durgunsun
 Faturalarla hiç ilgilenmiyorsun
BENli cümleler
 Söylediklerini anlamıyorum
 Seni hep bekliyorum
 Bu görüşmemizde seni durgun görüyorum
 Faturalarla hep ben ilgileniyorum
Etkin Sözlü Olmayan İletişim
Beden dili
• Göz teması
• Duruş
• Yüz ifadesi
• Hareketler
Ses seviyesi
Dış görünüm
• Ses perdesi
• Seviye
• Konuşma sıklığı
• Ses kalitesi
• Telaffuz
• Duraklama
• Sessizlik
• Hijyen
• Giyim ve
aksesuarlar
Gündem
10. Gün
•Bilgi
•Zaman
•Güç
•Müzakere için sağlam bir çerçeve
oMivana
oMaz
oSon Fiyat
oTakas
Nasıl pazarlık edeceğiz?
•Duyguları yönetmek
•Durumu değiştirmek
Çatışmayı Ele Alma – Thomas -Kilmann Modeli
M 12
İddiacılık
Rekabetçi
İşbirlikçi
Uzlaşmacı
Uyum sağlayan
Kaçınmacı
İşbirlikçilik
Program Verimliliğini Ölçümlemek
Sertifika programının verimliliğini ölçümlemek amacıyla, program içeriğinde
yer alan 28 yetkinlik belirlenmiştir.
Verilecek cevaplar ne denli objektif olursa eğitimin verimliliği o denli iyi bir
şekilde ölçümlenebilecektir.
Lütfen yönetici olarak takım arkadaşınızı 1 (en düşük) 10 (en yüksek) olmak
üzere 1-10 sayıları ile değerlendiriniz.
(A) Eğitimden önce ekip arkadaşınızı değerlendiriniz.
(B) Eğitimin bitiminde eğitmen değerlendirmesi
(C) Eğitimden 2 ay sonra çalışan ile birlikte yönetici değerlendirmesi
Bu çalışma eğitimin verimliliğini ölçümlemek amacıyla tasarlanmıştır. Vereceğiniz cevaplar ne denli objektif olursa eğitimin verimliliği o denli
iyi bir şekilde ölçümlenebilecektir. Tüm cevaplar eğitmen,siz ve ik departmanınız arasında gizli kalacaktır. (A) Eğitimden önce ekip arkadaşınızı
değerlendiriniz. Eğitimin bitiminde eğitmen değerlendirmesi (B) Eğitimden 2 ay sonra çalışan ile birlikte değerlendirme (C)Lütfen takım
arkadaşınızı 1 (en düşük) 10 (en yüksek) olmak üzere 1-10 sayıları ile değerlendiriniz.
Eğitim öncesi yönetici değerlendirmesi
A
Eğitim sonrası eğitmen değerlendirmesi
B
Eğitimden 2 ay sonra yönetici ile birlikte değerlendirme puanı
C
Eğitimin öncesi ve sonrası fark
B-A
Eğitim öncesi ile 2 ay sonrası değerlendirme puanı
C-B
Kurum içinde değişimin destekçisi olur.
1
Kurumda inovasyon sürecini oluşturarak inovatif kurumsal kültürü geliştireceğini
bilir. Yaratıcı fikirleri destekler.
2
3
4
5
6
7
Rutin prosedürlerin büyük yararlarını bilir ancak bunları sorgular. Öğrendiği
yaratıcılık teknikleri ile yeni çözüm yolları bulur, kuruma ve müşteriye değer katacak
yeni fikirlerin hayata geçmesi için projeler geliştirir
Büyük resmi görebilme yetisi gelişmiştir.
Yönetici ve lider arasındaki farkı ve başarının, lider yönetici olmakta saklı olduğunu
bilir.
Liderlik becerileri gelişmiştir.
Misyon, vizyon, değerler, amaçlar ve hedefler arasındaki ilişkiyi görür ve hedeflerle
yönetimin ve performans kriterlerinin neden önemli olduğunu bilir.
Gerçekler ve veriler ile kanı ve düşünceler arasındaki farkı bilir ve önyargı, varsayım
ve inançlar nedeniyle gerçekleri ihmal edip mantık silsilesini bozarak sonuçlar
çıkarmamaya özen gösterir.
8
9
Karar alırken seçenekleri çoğaltmaya ve herbirinin olası risk ve sonuçlarını
dikkatlice analiz edip, bildiklerine dayanarak sonuca ulaşmaya gayret eder.
Ekiple alınacak kararlarda grup baskısı olabileceğinin farkındadır ve önleme
yöntemlerini bilir.
8
9
12,5%
10
11,1
%
Problem çözme konusunda çeşitli teknikleri bilir ve uygular.
11
12
13
14
Stratejik planlama ve yönetim süreci hakkında bilgisi vardır ve başarılı
planlamanın şu andaki durumun iç ve dış çevre dikkate alınarak yapılacak
doğru analizi ile mümkün olabileceğini bilir.
Kendisinin ve şirketinin temel itici güçlerini, aşılması gereken engellerini ve
eşsiz rekabet avantajının farkındadır.
Takım olmanın öneminin farkındadır ve başarılı takımların ortak özelliklerini
bilir.
15
Başarılı takımların tutkalının üyelerin birbirlerine duydukları güven
olduğunun farkındadır ve bu güvenin ancak açık ve etkin iletişimle
sağlanabileceğini bilir.
16
Delegasyonun, başkalarının da yetenek, beceri ve tecrübeleri olduğuna
inanmak ve kendine güvenmek olduğunu bilir ve doğru işleri, doğru kişilere,
doğru koşullarda delege eder.
Koçluk ve geri bildirimin devamlı, kurala uygun, tercihan yüzyüze ve sürekli
yapılması gereken son derece ciddi bir iş olduğunun farkındadır.
17
Yüksek performans için yetkinlik ve motivasyonun eşit rol oynadığını bilir ve
motivatörlerin neler olduğunun bilincindedir.
18
Başarılı motivasyonun kendini ve ekibini çok iyi tanımakla mümkün olacağını
bilir ve ekibindeki kişilerin bireysel motivasyon ihtiyaçlarına uygun davranır.
19
20
Başarılı zaman yönetiminin doğru önceliklendirmeden ve zaman hırsızlarının
farkında olup onlara karşı önlem almaktan geçtiğini bilir.
21
Etkin iletişimde, sözlü iletişim yanında sözsüz iletişim ve dinlemenin önemini
bilir ve buna uygun davranır
İnsanların tarzına göre iletişim kurmayı bilir
22
Kendi müzakere tarzını bilir ve eksik yönlerini geliştirir
23
24
25
26
Müzakerelerde karşısındaki için önemli olan fayda ya da zararı bulmaya çalışır.
İkna etmek için, istenen durum faydasının mevcut durum faydasından daha
fazla olması veya istenen durum zararının mevcut durum zararından daha az
olması gerektiğini bilir.
Müzakere sağlanamadığında geliştirebileceği alternatifi, olası anlaşma
zeminini, son fiyatını ya da müzakereye son verme noktasını, takas ile karşılıklı
sağlanacak değeri belirler.
Duygularını yönetmek için teknikler kullanır. Duygularını yöneterek bazı
çatışmaları azaltabileceğini bilir.
27
Kendini geliştirir. Entellektüel kapasitesini artırır. Sanatla ve dünya olayları
ile ilgilenir.
Bunları kendisine ve kurumuna bir değer olarak aktarmayı bilir
28
Çalışma alanlarında bulunduracağı poster, maket, dergi vb malzemelerin
kendisinin ve ekibinin yaratıcılığını tetikleyeceğini bilir.
TOPLAM VE DEĞİŞİM
0
Yönetim Teknikleri Sertifika Programı
İnovasyon, İnovatif Yönetim Teknikleri ve Stratejik Planlama
27-28 Eylül/ 04-05 Ekim/ 25-26 Ekim / 01-02 Kasım /
08-09 Kasım 2013
Novotel -Kayseri
Bülent Özsoy – Vildan Karadeniz – İrem Rona İnan

similar documents