2013 - Elazığ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Report
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YILI BRİFİNGİ
 GENEL DURUM
 İSTATİSTİKLER
 TARIMSAL ÇALIŞMALAR
 DİĞER ÇALIŞMALAR
Ahmet KAYGUSUZ
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRÜ
ELAZIĞ İL MÜDÜRLÜĞÜ
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
İlimizde yaşayan vatandaşlarımızın gıda güvenliğini sağlamak,
çiftçilerimizin üretim ve kalite performanslarını yükseltmek ve
işletmelerimizin potansiyellerini kaliteden ödün vermeden arttırmak için
tüm enerjimizle özverili bir şekilde çalışmaktır.
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
Gıda ve tarım alanında;
Üretici ve tüketici memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak,
Elazığ’ı bölgesinde lider konumuna getirmek.
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
AĞIN İLÇE GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA
İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ
ALACAKAYA İLÇE GIDA TARIM
VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
VETERİNER KONTROL
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
ARICAK İLÇE GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
BASKİL İLÇE GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI
DESTEKLEME KURUMU ELAZIĞ
İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ
KARAKOÇAN İLÇE GIDA TARIM
VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
KEBAN İLÇE GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ
MÜDÜRLÜĞÜ
GIDA KONTROL LABORATUVAR
MÜDÜRLÜĞÜ
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
AJANS MÜDÜRLÜĞÜ
KOVANCILAR İLÇE GIDA TARIM
VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
MADEN İLÇE GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
PALU İLÇE GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
SİVRİCE İLÇE GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
Meyve Bahçesi
Kampüs Toplam Alanımız 86 Dekar Olup Bunun 45 Dekarı
Bahçe 41 Dekarı İse Kampüs Alanına Aittir
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
4-A Kadrolu İl ve İlçe Personel Durumu
Kadro
İdari Kadro
Unvan
İl Müdürü
1
İl Müdür Yardımcısı
1
Avukat
1
Şube Müdürü
7
Sivil Savunma Uzmanı
1
Sayman
1
İlçe Müdürü
Sağlık Hizmetleri
Teknik Hizmetler
G.İ.H
Sayısı
3 (Kadrolu) – 7 Vekalet
Veteriner Hekim
49
Veteriner Hekim (TARGEL)
53
Biyolog
2
Veteriner Sağlık Teknikeri -Teknisyen
14
Ziraat Mühendisi
63
Ziraat Mühendisi (TARGEL)
50
Su Ürünleri Mühendisi
25
Su Ürünleri Mühendisi ( TARGEL)
9
Kimyager
1
Sosyolog
1
Mimar (Peyzaj Mimarı)
1
Elektrik,İnşaat,Kimya,Jeoloji-jeodezi , Gıda ve Tüt.Tek.Mühendisi
12
Ziraat, Arıcılık , Kanatlı Hay. Yet. Teknikeri , Süt Tekno., Su Ürünleri ve
Gıda Teknikeri
41
Ziraat ve Ev Ekonomisi Teknisyeni
2
Meslek Teknisyeni, Meslek Teknikeri
46
Şef, Araştırmacı, Memur, Bil.İşlt V.H.K.İ, Güv.Gör.Şoför, Hizmetli-İşçi
151
TOPLAM
542
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
TARGEL PROJESİ KAPSAMINDA ÇALIŞAN
PERSONEL DURUMU
Toplam
Çalışma Bölgesi
Ziraat Mühendisi
Çalışma Bölgesi
Veteriner Hekim
Çalışma Bölgesi
Su Ürünleri Müh.
Çalışma Bölgesi
118
52
57
9
Toplam Dolu
Çalışma Bölgesi
Toplam Dolu
Çalışma Bölgesi
Toplam Dolu
Çalışma Bölgesi
Toplam Dolu
Çalışma Bölgesi
112
50
53
9
Toplam Boş
Çalışma Bölgesi
Toplam Boş
Çalışma Bölgesi
Toplam Boş
Çalışma Bölgesi
Toplam Boş
Çalışma Bölgesi
6
2
4
0
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
Araç, Makine ve Teçhizat Durumu
Araç - Makine
Sayısı
(İl ve İlçe Müdürlüğü)
Binek Oto
2
Kamyon,Kamyonet
1
Pick-up - Jeep
8
Traktör
5
Tarım Alet ve Makine
27
Otobüs
1
Panelvan (Binek Oto)
11
Panelvan (Minibüs)
2
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
Bina, Lojman ve Sosyal Tesisler
Sayısı
Tesis Adı
İl
Müdürlüğü
İlçe
Müdürlüğü
Hizmet Binası
3
8
Lojman
30
34
Misafirhane
1 (25 Yataklı)
-
Köy Grup Tek.
1
1
Selektör Evi
7
2
İl Müdürlüğü Kampüs Girişi
Hizmet Binası - 1
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
Elazığ İli Arazi Varlığı
Arazi Cinsi
Miktarı (Ha)
%
Tarım Arazisi
286.044
30,7
Çayır- Mera Arazisi
225.000
24,2
Orman Arazisi
186.479
20,1
Su Yüzeyleri
63.956
6,8
Diğer Alanlar
169.821
18,2
TOPLAM
931.300
100,0
Elazığ Merkez
Kovancılar
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
Elazığ İli Sulanan Tarım Arazisi Varlığı
Arazi Cinsi
Miktar (Ha)
%
İl Özel İdaresi ve DSİ Destekleriyle Sulanan Alan
75.315
72
Halk Eliyle Sulanan Tarım Arazisi
29.215
28
104.530
100
4.300
4,1
Toplam Sulanan Alan
Toplam Sulanan Alanda Damlama ve Yağmurlama ile Sulanan Alan
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
Bazı Tarla Ürünlerinin Ekiliş
ve Üretim Durumu
2011
ÜRÜN
Ekiliş (Da)
Ekiliş (Da)
TÜRKİYE(2012)
2012
Üretim
(Ton)
Üretim
(Ton)
Ekim Alanı
(Da)
Üretim
Mikrarı
(Ton)
Elazıığ
Üret.Mik
Türkiye Üret.
Mik. %’’Lik
Payı
Buğday
494.113
124.051
459.414
114.018
75.296.394
20.100.000
% 0,56
Arpa
427.885
120.479
434.248
115.030
27.487.664
7.100.000
% 1,62
16.414
1.628
15.375
1.336
4.162.416
518.000
% 0,25
Kuru Fasulye
4.500
836
5.099
786
931.740
200.000
% 0,39
D.Mısır
1.521
869
1.729
831
6.226.094
4.600.000
% 0,01
K.Mercimek
1.253
193
1.710
199
2.147.875
410.000
% 0,04
Tritikale
(Dane)
450
176
400
136
322.268
105.000
% 0,12
Aspir
150
38
200
50
155.918
19.945
% 0,25
Yulaf (Dane)
165
50
150
45
893.267
210.000
% 0,02
Nohut
2013 Yılı TÜİK verileri açıklanmamıştır.*
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
Bazı Sebze Ürünlerinin Ekiliş ve Üretim Durumu
2011
ÜRÜN
Ekiliş (Da)
TÜRKİYE(2012)
2012
Üretim
(Ton)
Ekiliş (Da)
Üretim
(Ton)
EKİM ALANI
(Da)
ÜRETİM
MİKTARI
(Ton)
ELAZIĞ ÜRET. MİK.
TÜRKİYE ÜRET.
MİKTARINDAKİ % LİK
PAYI
Hıyar
3.015
5.664
3.065
5.747
383.134
1.741.878
% 0,32
Patlıcan
2.277
3.781
2.304
3.763
246.638
799.285
% 0,47
Domates
13.685
30.336
13.845
30.397
1.892.022
11.350.000
%0,26
Biber
10.509
16.449
11.150
18.584
787.076
2.042.360
% 0,90
Marul
247
216
250
219
210.539
419.066
% 0,05
Ispanak
335
185
305
168
184.899
222.225
% 0,07
Maydanoz
282
107
285
109
48.681
56.614
% 0,19
Soğan( taze ve
kuru)
5.416
10.246
6.051
10.232
819.835
1.886.785
% 0,54
Fasulye
5.047
3.753
5.130
3.851
528.506
621.036
% 0,62
Lahana
467
654
462
647
257.263
701.465
% 0,09
Sarımsak
589
376
586
327
138.642
105.201
% 0,31
Kavun
10.605
25.445
10.055
23.213
796.417
1.688.687
% 1,37
Karpuz
4.207
11.838
4.325
12.130
977.322
4.022.296
% 0,30
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
Bazı Meyve Ürünlerinin Ekiliş ve Üretim Durumu
2011
ÜRÜN
Ekiliş (Da)
TÜRKİYE(2012)
2012
Üretim
(Ton)
Ekiliş (Da)
Üretim
(Ton)
Ekim Alanı Üretim Miktarı
(da)
(ton)
ELAZIĞ ÜRET. MİK.
TÜRKİYE ÜRET.
MİKTARINDAKİ % LİK
PAYI
6.516
5.251
6.603
5.264
232.233
442.646
% 1,18
Ayva
235
662
261
659
56.570
136.577
% 0,48
Elma
12.977
13.061
13.514
13.348
1.748.126
2.888.985
% 0,46
Erik
2.473
4.491
2.514
4.573
193.304
300.046
% 1,52
Kayısı
83.095
33.991
83.148
38.578
1.140.516
760.000
% 5,07
Kiraz
6.099
4.771
6.273
4.892
744.138
470.887
% 1,03
Vişne
3.450
3.438
3.502
3.594
217.794
186.443
% 1,92
Şeftali
3.407
2.821
3.425
2.968
443.784
611.165
% 0,48
Ceviz
2.612
3.113
3.087
3.189
552.019
203.212
% 1,56
Badem
4.895
2.206
4.998
2.456
235.547
80.261
% 3,06
Çilek
2.970
5.751
2.972
7.921
127.928
351.834
% 2,25
105
4.945
108
4.887
20.500
74.170
% 6,58
102.607
89.214
102.757
89.971
4.622.959
4.185.126
% 2,14
Armut
Dut
Üzüm
2013 Yılı TÜİK verileri açıklanmamıştır.*
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
Yem Bitkilerinin
Ekiliş ve Üretim Durumu
2011
Yem Bitkileri
Ekim Alanı
(Da)
2012
Üretim
(Ton)
Ekim Alanı
(Da)
TÜRKİYE(2012)
Üretim
(Ton)
Ekim
Alanı
(Da)
Üretim
Miktarı
(ton)
ELAZIĞ ÜRET. MİK.
TÜRKİYE ÜRET.
MİKTARINDAKİ % LİK
PAYI
Mısır (Silaj)
13.125
45.277
13.440
46.461 3.371.592 14.956.457
% 0,31
Yonca (Yeşil Ot)
14.231
56.220
18.347
55.899 6.741.832 11.536.328
% 0,48
Korunga (Yeşil
Ot)
1.260
1.406
1.364
1.259 1.963.349 1.459.570
% 0,08
50.831
63.350
57.890
58.579 5.694.254 4.245.417
% 1,37
Fiğ (Yeşil Ot)
ELAZIĞ ;BİTKİSEL ÜRETİM,CANLI HAYVAN ÜRETİMİ
,HAYVANSAL ÜRÜNLER ÜRETİMİ TÜRKİYE SIRALAMASI 2012
TUİK VERİLERİ
ELAZIĞ ;BİTKİSEL ÜRETİM DEĞERİ,CANLI HAYVAN ÜRETİMİ
DEĞERİ,HAYVANSAL ÜRÜNLER ÜRETİMİ DEĞERİ TÜRKİYE 2012 TUİK
VERİLERİ
Bitkisel Üretim sıralaması
50
Bitkisel Üretim Değeri
(1000/TL)
495.701
Canlı Hayvan sıralaması
37
Canlı Hayvan Değeri
(1000/TL)
746.923
Hayvansal Ürünler sıralaması
41
Hayvansal Ürünler Değeri
(1000/TL)
193.176
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
Entegre Mücadele Çalışmaları
İlimizde 2013 yılı Entegre Mücadele çalışmaları Kayısı, Elma, ve Bağda yürütülmüştür. Entegre
bağ ve bahçelerinde üretim sezonu boyunca yapılan düzenli haftalık kontroller, tuzak takibi ve fenolojik
gözlemler, meteorolojik değerler ile tahmin ve erken uyarı sistemi sonuçları dikkate alınarak çalışmalar
yürütülmektedir. Entegre bağ-bahçe kontrolleri ile Tahmin Erken Uyarı çalışmaları birlikte yürütülerek
mücadele zamanlarının tespiti ve mahalli basın, SMS ve web sayfamız aracılığıyla üreticilere
duyurulması sağlanmıştır.
ENTEGRE MÜCADELE YÜRÜTÜLEN KONULAR
KONUSU
2013
PROGRAM
2013
GERÇEKLEŞME
Kayısıda
775 da
780 da
%103
Elmada
100 da
100 da
%100
Bağda
900 da
1020 da
%113
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
Tahmin ve Erken Uyarı Çalışmaları
Hastalık ve zararlıların yoğunluğu, biyolojisi ve bitki fenolojisi takip edilerek, gerektiği zaman
ilaçlama yapılmasında kullanılan Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi Elazığ ilinde elma bahçelerinde Elma İç
Kurdu ve Kararleke ile bağda Bağ Salkım Güvesine karşı kullanılmaktadır.
İlimizde Özel İdare kaynaklı olarak alınmış olan Metos marka 3 adet Tahmin ve Erken Uyarı
cihazı mevcuttur.
2013 YILI ELEKTRONİK TAHMİN VE ERKEN UYARI CİHAZI MEVCUT DURUMU
Ürün
Türü
İLÇESİ
KÖYÜ
MARKASI
FAALİYET KONUSU
MERKEZ
Yazıkonak
Metos
Elma ve Bağ
MERKEZ
Koruk
Metos
Bağ
MERKEZ
Hankendi
Metos
Elma ve Bağ
Zararlı
Organizma
İstasyon
Uyg.
Miktarı
Uyg.Değeri
Birimi
Hitap Ettiği
Alan
BAĞ
B.SALKIM GÜVESİ
HANKENDİ
10
Dekar
5.000
BAĞ
B.SALKIM GÜVESİ
KORUK
10
Dekar
10.000
BAĞ
B.SALKIM GÜVESİ
YAZIKONAK
10
Dekar
15.000
ELMA
ELMA İÇ KURDU
HANKENDİ
5
Dekar
1875
ELMA
ELMA KARALEKESİ
YAZIKONAK
5
Dekar
200
ELMA
KARALEKE
HANKENDİ
5
Dekar
1875
ELMA
KARALEKE
YAZIKONAK
5
Dekar
2200
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
Bağda Biyoteknik Mücadele Demonstrasyonu
İlimiz Üzüm Yetiştiriciliğinde önemli bir zararlı olan salkım
güvesi ile mücadele önem arz etmektedir. Özellikle sofralık üzüm
üretimiyle öne çıkan bağ alanları bulunan Hoş köyünde Salkım
Güvesine karşı 100 dekarlık bağ alanında “Çiftleşme Saptırıcı
Feromon” kullanılarak biyoteknik mücadele uygulaması yapılmıştır.
Uygulama, yapılan yerlerde mecbur kalmadıkça kimyasal kullanmama
esasına dayanmaktadır.
Bu uygulama ile Salkım Güvesi Mücadelesinde kullanılan
Kimyasal ilaçların İnsan ve çevre sağlığı üzerinde olumsuz etkilerini en
aza indirebilmek amacıyla 2013 yılı başında Hoş Köyündeki üreticilerle
eğitim toplantıları yapılmış, uygulamaya gönüllü olan üreticilerin
bağlarında demonstrasyon kurulmuştur. Teknik elemanlarımızca
yaklaşık 5 ay boyunca düzenli gözlemler yapılmıştır. İnsektisit
kullanılmadan yapılan salkım güvesi mücadelesi başarı ile
sonuçlanmıştır. Elde edilen olumlu neticeyi tüm üreticilerle paylaşmak
ve uygulamayı tüm Elazığ ili bağ alanlarına yaymak için Hoş köyünde
“Demonstrasyon Sonuç Değerlendirme Etkinliği” düzenlenmiştir.
Düzenlenen etkinlikte hazır bulunan üreticiler ve yerel basın
aracılığı ile ilimiz üreticileri bilgilendirilmiş, ardından uygulama bağı
hazır bulunan üreticilerle gezilerek uygulamanın başarısı hep birlikte
görülmüştür.
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
MERA ÇALIŞMALARI
Mera çalışmaları kapsamında;
1- Merkeze bağlı Doğankuş köyünde 1.000 dekarlık alanda
2- Kovancılar ilçesi Gedikyurt köyünde 5.700 dekar alanda
3- Keban ilçesi Topkıran köyünde 14.600 dekar alanda
4- Karakoçan ilçesi Bahçecik köyünde 6.100 dekar alanda
olmak üzere ilimiz genelinde 4 köyde 4 adet proje kapsamında toplam 27.400
dekar alanda mera ıslah ve amenajman projesi yürütülmektedir.
Bu projeler kapsamında ilkbahar döneminde 28.000 kg amonyum nitrat
gübresi mera alanlarına atılmıştır.
İlimiz ve bağlı tüm yerleşim birimlerinde mera tespit çalışmaları
tamamlanarak 225.000 hektar mera alanı tespiti yapılmıştır. İlimizde tespiti yapılan
alanlarda 107 köyde 46.784 hektar alana tahdit ve tahsis çalışması tamamlanmıştır.
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
Hayvan Varlığı
Hayvan Cinsi
2013
Saf kültür ırkı
Kültür Melezi
Yerli Irk
Manda
62.287
Toplam
130.673
Koyun
342.000
Keçi
33.000
Toplam
375.000
Kanatlı Hayvan
1.971.779
Arılı Kovan
47.883
57.609
10.743
34
2013 Yılı TÜİK verileri açıklanmadığından hayvan kayıt sistemlerinin güncel rakamları kullanılmıştır
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
Büyükbaş Hayvanların Kimliklendirme Çalışmaları
2002 yılında Başlamış olup 2012 Yılı sonuna kadar
toplam 520.600 hayvan küpelenerek
kimliklendirilmiştir.
Küçükbaş Hayvanların Kimliklendirme Çalışmaları
2007 yılında başlamış olup 2012 Yılı sonuna kadar
toplam 962.000 hayvan küpelenerek
kimliklendirilmiştir.
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
İşletme Sayıları ve Kullanılan İlaç
Miktarları
ÇİFTÇİ AİLE SAYISI
(Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı)
MEZBAHANE VE KESİMHANE SAYISI (adet)
GIDA ÜRETİM YERLERİ İŞLETME SAYISI (adet)
YEM FABRİKASI SAYISI (adet)
TOHUM SATIŞ BAYİİ SAYISI (adet)
BALIKÇI TEKNE SAYISI (adet)
İL’DE KULLANILAN ZİRAİ İLAÇ MİKTARI (kg/lt)
17.241
4
604
8
35
140
322.403
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BAYİ SAYISI
23
ZİRAİ MÜCADELE ALET MAKİNE BAYİ
25
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
HAYVANCILIK İŞLETME SAYILARI
İŞLETME TİPİ
BÜYÜKBAŞ
KÜÇÜKBAŞ
KANATLI
ARICILIK
ATÇILIK
HAYVAN
PAZARI
İŞLETME SAYISI
35.408
1.190
206
592
11
1
4
37.412
KESİMHANE TOPLAM
İŞLETME SAYISI
1-5 ARASI
6-10 ARASI
11-25 ARASI
26-50 ARASI
51-100 ARASI
101-200
ARASI
201 VE
ÜZERİ
TOPLAM
BÜYÜKBAŞ
24.152
4.402
5.010
730
360
484
270
KÜÇÜKBAŞ
20
26
31
88
124
409
492
35.408
1190
İŞLETME TÜRÜ
BESİ SIĞIRI İŞLETMESİ
KOMBİNE İŞLETME
SÜT SIĞIRI İŞLETMESİ
İŞLETME
SAYISI
721
33.794
863
 İşletme yapımızın büyük çoğunluğunu 1-5
başlık aile tipi işletmeler oluşturmaktadır.
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
2012-2013 YILI DAP İŞLETMELERİ
Sıra
No
Yatırımcı
Adres
Yatırım Konusu
Hayvan Sayısı
1
Kaplan Gıda Ltd. Şti.
Merkez / Yedigöze köyü
İnşaat/Hayvan/Makine
120
2
Dünya Asansörleri
Merkez / Şahaplı Köyü
İnşaat/Hayvan/Makine
100
3
Hamit YURT
Merkez / Yalnız
İnşaat/Hayvan/Makine
100
4
Faris İnş.Ltd.Şti
Merkez / Koparuşağı
İnşaat/Hayvan/Makine
100
5
Emek Gıda Ltd.Şti.
Kovancılar / Şenova Köyü
İnşaat/Hayvan/Makine
100
6
Süt Harmanı Ltd.Şti.
Merkez / Salkaya Köyü
İnşaat/Hayvan/Makine
100
7
Bayram ALTINGÖK
Merkez / Uzuntarla
İnşaat/Hayvan/Makine
150
8
Nazikler A.Ş.
Karakoçan / Deveci Köyü
İnşaat/Hayvan/Makine
100
9
Kaplan Gıda Ltd.Şti
Merkez/Yedigöze
İnşaat/Hayvan/Makine
120
TOPLAM
990
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
2013-KÜÇÜKBAŞ BRUSELLA AŞILAMASI
PROGRAM
AŞILANAN
100.000
98.251
2012-BÜYÜKBAŞ BRUSELLA AŞILAMASI*
PROGRAM
AŞILANAN
65.000
60.704
2013-TÜBERKÜLİN UYGULAMASI
Tüberkülin Uygulanan Pozitif Hayvan Negatif Hayvan
Hayvan Sayısı
Sayısı
Sayısı
1.183
501
682
2013-SUNİ TOHUMLAMA UYGULAMALARI
2013 Yılı
10.982
2013 Yılı Brusella aşılama kampanyası Kasım Ayında başlayacaktır*
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
2012 YILI SÜT ÜRETİMİ
HAYVANIN CİNSİ
İNEK (KÜLTÜR)
İNEK (MELEZ)
İNEK(YERLİ)
KOYUN
KIL KEÇİSİ
TOPLAM
SAĞMAL HAYVAN SAYISI SÜT ÜRETİMİ MİKTARI ORTALAMA GÜNLÜK SÜT VERİMİ
(BAŞ)
(TON)
(Litre/Baş)
23.800
107.100
15
21.250
63.750
10
5.092
10.600
7
245.195
12.259
0,7
20.530
1.642
0,7
315.867
195.351
2012 YILI KIRMIZI ET ÜRETİMİ
HAYVANIN CİNSİ
SIĞIR
KOYUN
KUZU/TOKLU
KIL KEÇİSİ/OĞLAK
TOPLAM
KESİLEN HAYVAN
SAYISI
22.072
9.464
6.521
10.138
48.195
ET ÜRETİM MİKTARI
(KG)
5.672.504
221.545
118.846
234.288
7.534.486
ORTALAMA KARKAS VERİMİ
(KG/BAŞ)
257
23,5
18
23
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
ELAZIĞ İLİ YILLARA GÖRE BÜYÜKBAŞ VE
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYILARI
YILI
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
BÜYÜKBAŞ
HAYVAN SAYISI
116.307
119.133
119.977
161.998
124.994
91.194
92.497
96.207
114.457
140.300
-
KÜÇÜKBAŞ
HAYVAN SAYISI
370.944
374.172
376.641
372.872
376.641
263.506
222.782
225.980
345.200
350.200
-
Büyükbaş Hayvan Sayısı
Küçükbaş Hayvan Sayısı
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
2013 Yılı TÜİK verileri açıklanmamıştır.
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
2012 YILI ELAZIĞ İLİ BESİ VE DAMIZLIK SIĞIR SAYISI*
BESİLİK SIĞIR SAYISI
DAMIZLIK DÜVE SAYISI
SÜT SIĞIRI (YERLİ,KÜLTÜR,MELEZİ) SAYISI
29.585
17.759
50.140
2012 YILI YUMURTA ÜRETİMİ*
HAYVAN CİNSİ
SAYISI (BAŞ)
YUMURTA ÜRETİMİ (ADET)
VERİMİ (AD/BAŞ)
Yumurtacı Tavuk
483.400
149.974.850
311
2012 YILI TAVUK ETİ ÜRETİMİ*
HAYVAN CİNSİ
SAYISI (BAŞ)
KANATLI ETİ ÜRETİMİ (KG.)
VERİMİ (KG/BAŞ)
Broiler Piliç
9.116.465
13.674.698
1,5
2012 YILI BAL VE BALMUMU ÜRETİMİ*
BAL ÜRETİMİ (TON)
646
BALMUMU ÜRETİMİ (TON)
42
KOVAN SAYISI
47.883
2013 Yılı TÜİK verileri açıklanmamıştır.*
KG/KOVAN
13.5
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
YETİŞTİRİCİLİK YOLUYLA ÜRETİLEN BALIK MİKTARLARI (KG)
ÜRETİLEN BALIK
CİNSİ
2007
2008
2009
2010
2011
2012
GÖKKUŞAĞI
ALABALIĞI
1.738.000
3.787.000
6.250.000
7.100.000
14.867.663
12.920.867
AVCILIK YOLUYLA ÜRETİLEN BALIK MİKTARLARI (KG)
ÜRETİLEN BALIK
CİNSİ
2007
2008
2009
2010
2011
2012
KEFAL
30.000
17.000
13.000
10.000
10.000
8.000
SAZAN
43.000
68.000
77.000
69.000
69.000
72.137
SİRAZ
120.000
115.000
115.000
126.000
116.000
110.355
DİĞER TÜRLER
150.000
105.000
120.000
88.000
88.000
86.118
11.150
10.250
10.450
13.800
19.480
21.500
354.150
315.250
335.450
306.800
302.480
298.110
KEREVİT
TOPLAM
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
İHRACAT (2013)
İhracat Miktarı (Kg)
İhracat Tutarı
Alabalık
920.561
3.475.764 €
Tavuk Eti
928.736
2.800.000 $
Ürünün Cinsi
İhracat Sağlık Sertifikası Sayısı
İhrac Edilen Ürünlerin Toplam Miktarı (Kg)
(Baharat,Sıcak Çikolata,Tavuk Bulyon, Kahve)
İhracat Yapılan Ülkeler
10
84.275 Kg
Almanya-Irak
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
SU ÜRÜNLERİ KONTROL HİZMETLERİ (2013)
Av Yasağı Dönemi Kontrol Sayısı
Kaçak Avlanma Sonucu İdari Para Cezası Uygulanan Balıkçı Sayısı
İdari Para Cezası Miktarı
El Konulan Su Ürünleri Miktarı
El Konulan Ağ Miktarı
El Konulan Olta Sayısı
156
26
16.186 TL.
390 kg.
9.550 m.
23
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
2012-2013 YILI HAYVAN HASTALIKLARI
MİHRAK DURUMU
MİHRAK SAYISI
HASTALIĞIN ADI
2012
ŞAP BÜYÜKBAŞ
ŞAP KÜÇÜKBAŞ
KOYUN KEÇİ VEBASI
KOYUN KEÇİ ÇİÇEK
SIĞIR BRUSELLOZU
KOYUN KEÇİ BRUSELLOZU
ŞARBON BÜYÜKBAŞ
ŞARBON KÜÇÜKBAŞ
SIĞIR TÜBERKÜLOZU
KUDUZ
NEWCASTLE
34
2
46
1
1
59
11
27
2013
Sönen
Devam Eden
18
9
4
1
1
16
22
2
15
10
-
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
2013 YILI HAYVAN HASTALIKLARINDA KORUYUCU AŞILAMA SONUÇLARI
HASTALIĞIN ADI
İLKBAHAR
ŞAP BÜYÜKBAŞ
ŞAP KÜÇÜKBAŞ
KOYUN KEÇİ VEBASI
KOYUN KEÇİ ÇİÇEK (2012)
SIĞIR BRUSELLOZU (2012)
KOYUN KEÇİ BRUSELLOZU
ŞARBON BÜYÜKBAŞ (2012)
ŞARBON KÜÇÜKBAŞ (2012)
KUDUZ
SAĞLIK TARAMASI
AŞILAMA SONUÇLARI
PROGRAM
SONBAHAR
126.000
103.800
8.000
65.000
100.000
1.500
1.500
3.000
973.000
-
123.687
1.150
135.618
6.000
60.704
98.251
220
601
2.018
360.724
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
ELAZIĞ İLİ TOPLAM KOOPERATİF SAYISI (2013)
Sayısı (Adet)
Üye sayısı
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
35
1.676
Sulama Kooperatifi
37
2.663
Su Ürünleri Kooperatifi
12
247
Pancar Ekicileri Kooperatifi
1
35.314
85
39.900
Kooperatif Cinsi
TOPLAM
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
BİRLİKLER
1- MÜLGA 4631 SAYILI HAYVAN ISLAH KANUNU ÇERÇEVESİNDE KURULAN
ISLAH AMAÇLI YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ
1Elazığ İli Arı Yetiştiriciliği Birliği
25.08.2003
2Elazığ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
12.11.2003
3Elazığ İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği
04.04.2007
2- 5200 SAYILI KANUNLA KURULAN ÜRETİCİ BİRLİKLERİ
12345-
Elazığ Merkez İlçe Üzüm Üreticileri Birliği
Elazığ İli ve İlçeleri İç Su Ürünleri Üreticileri Birliği
Elazığ Merkez İlçe Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği
Elazığ İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği
Elazığ İli ve İlçeleri Süt Birliği
3-ELAZIĞ BÖLGESİ HAYVANCILIK KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
(HAYKOOP)
16.05.2007
07.01.2008
21.05.2008
08.01.2010
17.06.2010
06.07.2004
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
İŞLETME KAYIT BELGESİ VE ONAY (GEÇİCİ)
BELGESİ ALAN İŞLETMELER
İşletme Tipi
Belge Sayısı
Üretim yeri (İşletme Kayıt Belgesi)
384
Üretim Yeri (Geçici Onay Belgesi)
1
Üretim Yeri (Onay Belgesi)
9
Gıda Satış ve Toplu Tüketim yeri (İşletme Kayıt Belgesi)
2363
Kayda Tabi Yem İşletmesi
97
Onaya Tabi Yem İşletmesi
4
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
DENETİM EKİPLERİMİZ
Gıda ve Yem Denetim Ekibi Sayısı
Kontrol Görevlisi Sayısı
Kontrol Görevlisi Yardımcısı Sayısı
5
18
3
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
2013 Yılı İşletme ve Denetim Sayıları
İŞLETME SAYISI
DENETİM SAYISI
Gıda Üretim Yerleri
616
643
Gıda Satış Yerleri
2131
1693
Toplu Tüketim Yerleri
1334
1088
Yem İşletmeleri-Yem Bayileri
156
148
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
2013 YILINDA GIDA VE YEM İŞLETMELERİNDEN
ALINAN NUMUNE SAYISI
Numune
Sayısı
Olumlu
Olumsuz
Sonuçlanmamış
56
53
2
1
142
119
5
18
2012 Yem Kontrol Programı
kapsamında alınan numune sayısı
71
60
4
7
İhbar,şikayet ve rutin denetimlerde
alınan numune sayısı
7
7
-
276
239
11
İhbar,şikayet ve risk esaslı
denetimlerde alınan numune
GIDA sayısı
2012 Gıda Kontrol Planı
kapsamında alınan numune sayısı
YEM
Alınan Toplam Numune sayısı
26
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
2013 Yılı Alo 174 Gıda Hattına Yapılan Şikayet
Sayıları ve Gıda İşletmelerine Uygulanan İdari
Para Cezası Sayısı
Gelen Şikayet
Sayısı
Alınan
Numune
Sayısı
Olumlu
Olumsuz
Uygulanan
IPC
182
43
42
1
10
Numune Sonucu
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
2013 YILINDA GIDA VE YEM İŞLETMELERİNE UYGULANAN
İDARİ PARA CEZASI KARARI SAYISI
GIDA
Uygulanan Toplam İdari Para Cezası
İdari Para Cezası ve Savcılığa Suç Duyurusu
İçin Diğer İllere Bildirim Sayısı
YEM
Uygulanan Toplam İdari Para Cezası
22
10
6
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
Arazi Toplulaştırma Çalışmaları :
Elazığ İli Merkez ilçe
Uluova sınırları
içerisinde Akçakiraz, Yurtbaşı, Yazıkonak,
Mollakendi, Sedeftepe, Hoşköy, Güzelyalı,
Kıraç, Yünlüce, Çağlar, Yenikapı, İkitepe,
Doğankuş, Acıpayam, Yedigöze, Bahçekapı,
Kuyulu, Gözebaşı, Kavaktepe, Ürünveren,
Ballıca, Tadım, Tohumlu, Yalnız, Sarıyakup,
Altınçevre, Güntaşı, Karşıbağ köyleri olarak
toplam 28 köyde 38.000 hektar (380.000
dekar) alan uygulama alanı olarak ilan
edilmiştir. Bu alanın 26500 hektar (265.000
dekar)
kısmında
arazi
toplulaştırma
faaliyetleri yapılacaktır.
• 03.05.2013
tarihinde
de
sözleşme
imzalanmış olup işe başlanmıştır. 760 Takvim
günü
sürede
toplulaştırma
işleminin
tamamlanması hedeflenmektedir.
İHALE BEDELİ
:18.401.074 TL
İŞ TESLİM TARİHİ : 10.05.2013
İŞ BİTİM TARİHİ
: 09.06.2015
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
Arazi Toplulaştırma Çalışmaları :
• Elazığ İli Kovancılar ilçesi sınırları içerisinde bulunan
Bayramyazı, Çiftlik, Demirci, Durmuşlar, Karasungur,
Nişankaya, Soğukpınar köyleri olarak toplam 7 köy ile
Karakoçan ilçesi sınırları içerisinde bulunan İsabey,
Köryusuf, Kuşçu, Kümbet, Mahmutlu, Maksutali,
Mirahmet, Nişankaya, Soğukpınar, Tatar, Yukarı
Ovacık, Yüzev, Akbulak, Akyokuş, Alayağmur, Aşağı
Mirahmet, Aşağı Ovacık, Başyurt, Cumhuriyet köyleri
olarak toplam 19 köy ile birlikte Kanatlı toplulaştırma
bölgesinde toplam 24,150 hektar (241.500 dekar) alan
uygulama alanı olarak ilan edilmiştir. 14.250 hektar
(142.500
dekar)
kısmında
arazi
toplulaştırma
faaliyetleri yapılacaktır.
•07.01.2013 tarihinde de bu firma ile sözleşme
imzalanmış olup işe başlanmıştır. 760 takvim günü
sürede
toplulaştırma
işleminin
tamamlanması
hedeflenmektedir.
İHALE BEDELİ
İŞ TESLİM TARİHİ
İŞ BİTİM TARİHİ
:6.734.834 TL
:16.01.2013
:14.02.2015
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
Elazığ Merkeze bağlı bulunan 170 köy ve
mahallede 5.950 adet toprak numunesi alınması,
toprak
verimlilik
haritasının
oluşturulması,
Alternatif üretim modellerinin belirlenmesi, Çiftçi
toplantıları yapılarak çiftçinin daha verimli üretim
yapılmasına yönelik tavsiyelerin oluşturulması
amacıyla
İl
Özel
Mühendisleri
Odası
işbirliği
İl
ile
İdaresi,
ve
Gıda
Elazığ
Ziraat
Elazığ Ziraat Odası
Tarım
ve
Hayvancılık
Müdürlüğü tarafından hazırlanan Elazığ İli Toprak
Verimlilik Haritasının Oluşturulması ve Alternatif
Üretim Modellerinin Geliştirilmesi Projesi DAP
İdaresine sunulmuştur.
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
Hayvan
içme
amacıyla
suyu
göletleri
hayvancılığın
yapılması
yoğun
olarak
yapıldığı ve su sıkıntısı çekilen Karakoçan
İlçesinde Elazığ İl Özel İdaresi ile birlikte 7
adet
proje
sunulmuştur.
hazırlanarak
DAP
İdaresine
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU
UYGULAMALARI
5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Uygulamaları Gereğince 2013 Yılı İçerisinde
Müdürlüğümüze;
Farklı sektörlerden Tarım Dışı Kullanım için
51 Adet
Entegre Olmayan Tarımsal Yapı Faaliyetleri için
17 Adet
Cins Tashihi İşlemleri için
15 Adet
Müracaat sonuçlandırılmıştır.
TARIMSAL AMAÇLI ELEKTRİK ABONELİĞİ MÜRACAATLARI
Artezyen/Sondaj
Keson Kuyu
Baraj, Havuz, Akarsu vb.
SONUÇLANAN TOPLAM
Müracaat Sayısı
(Adet)
101
9
3
113
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
İl Özel İdaresi Destekli 2013 Yılı Çalışma ve
Parasal Gerçekleşmeleri
Konu
Harcama Miktarı
(TL)
Kırtasiye Alımları
13.534
6 Adet Hafif Ticari Hizmet Aracı Alımı
205.738
Toplam
219.272
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
DESTEKLEMELER
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
ANAÇ SIĞIR DESTEKLEMESİ*
(225 TL/BAŞ)
YILI
ÜRETİCİ SAYISI
SIĞIR SAYISI
TOPLAM DESTEKLEME (TL)
2010
562
2529
659.225
2011
804
4.991
1.286.075
2012
921
6.845
1.801.537
SUNİ TOHUMLAMADAN DOĞAN BUZAĞI DESTEKLEMESİ (2012 YILI)*
(75 TL/BAŞ)
DESTEKLENEN HAYVAN SAYISI
DESTEKLEME MİKTARI (TL)
3.760
282.003
KUZU-OĞLAK BRUSELLA AŞI DESTEĞİ (2011 YILI)*
(4 TL/BAŞ)
DESTEKLENEN HAYVAN SAYISI
DESTEKLEME MİKTARI (TL)
170.000
268.448
2013 Yılı Destekleme İşlemleri Henüz Yapılmadığından Rakamlar Girilememiştir*
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
BESİ SIĞIRI DESTEKLEMESİ*
(300 TL/BAŞ)
DESTEKLENEN HAYVAN SAYISI
DESTEKLEME MİKTARI(TL)
18.122
5.415.518
ANAÇ KOYUN -KEÇİ DESTEKLEMESİ*
(18 TL/BAŞ)
ÜRETİCİ SAYISI
HAYVAN SAYISI
TOPLAM DESTEKLEME
2010
773
211.578
2.115.780
2011
1.027
244.255
3.663.825
2012
1.094
232.102
4.177.836
2013 Yılı Destekleme İşlemleri Henüz Yapılmadığından Rakamlar Girilememiştir*
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
DAP KAPSAMINDA YAPILAN SÜT SIĞIRCILIĞI DESTEKLEMESİ (2012-2013)
DESTEKLEME TÜRÜ
DESTEKLEME MİKTARI (TL)
GEBE DÜVE DESTEĞİ (Hibe Oranı %40)
İNŞAAT DESTEĞİ
(Hibe Oranı %30)
SABİT SÜT SAĞIM ÜNİTESİ VE SOĞUTUCU TANK (Hibe Oranı %40)
TOPLAM
2.660.448
1.710.936
629.966
5.001.350
Karabey Süt Sağım Ünitesi
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
HASTALIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ (2013)
TÜBERKÜLOZ
İşletme Sayısı
Tazminat Ödenen Hayvan Sayısı
45
585
Ödenen Tazminat Miktarı
(TL)
1.868.950
BRUSELLOZ
İşletme Sayısı
Tazminat Ödenen Hayvan Sayısı
13
19
Ödenen Tazminat Miktarı
(TL)
51.416
KUDUZ
İşletme Sayısı
Tazminat Ödenen Hayvan Sayısı
13
13
Ödenen Tazminat Miktarı
(TL)
30.895
ANAFLAKTİK ŞOK
İşletme Sayısı
Tazminat Ödenen Hayvan Sayısı
7
8
Ödenen Tazminat Miktarı
18.398,00
(TL)
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
SÜT DESTEKLEMESİ
SÜT MİKTARI
(Litre)
TOPLAM
DESTEKLEME (TL)
605
1.630.604
65.224
2009
821
1.763.191
70.569
2010
1310
3.357.718
134.308
2011
998
4.925.883
312.406
2012
1490
6.401.243
314.953
YILI
FATURA
ADEDİ
2008
AKTİF KOLONİ DESTEKLEMESİ
YILI
2008
2009
2010
2011
2012
ÇİFTÇİ
SAYISI
197
256
298
335
410
KOLONİ SAYISI
22.316
29.832
33.416
39.157
43.072
DESTEKLEME
MİKTARI(TL)
100.422
178.992
200.496
274.099
344.576
2013 Yılı Destekleme İşlemleri Henüz
Yapılmadığından Rakamlar Girilememiştir
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
SU ÜRÜNLERİ DESTEKLEMESİ
(Porsiyonluk Alabalık : 65 Krş/kg)
DESTEKLEME TÜRÜ
PORSİYONLUK ALABALIK
DESTEKLEME MİKTARI (TL)
7.676.944,77
YILLARA GÖRE SU ÜRÜNLERİ DESTEKLEMELERİ
YILI
BALIĞIN CİNSİ
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Alabalık
Alabalık
Alabalık
Alabalık
Alabalık
Alabalık
Alabalık
Alabalık
Alabalık
TOPLAM
DESTEKLEME MİKTARI (TL)
97.000
254.000
971.290
1.735.317
3.676.729
4.774.425
8.021.043
14.467.100
7.676.944
41.673.848
2013 Yılı Destekleme İşlemleri Henüz
Yapılmadığından Rakamlar Girilememiştir
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
YEM BİTKİSİ DESTEKLEMELERİ*
Fiğ-Mürdümük-Burçak
(2011/2012-30 TL/Dekar)
Yonca
(2011/2012-130 TL/Dekar)
Korunga
(2011/2012-90TL/Dekar)
Silajlık mısır
(2011/2012-55 TL/Dekar)
Yılı
Çiftçi
Sayısı
(Adet)
2010
2.302
70.977
2.129.333
747
93.375
183
14.640
4.233
211.650
2011
2.312
63.535
1.906.074
896
116.471
608
54.744
6.750
365.132
2012
2.027
49.445
1.483.375
1.021
132.744
95
8.622
9.965
547.304
Ekiliş
Alanı
(Da)
Destekleme
Miktarı
(TL)
Ekiliş
Alanı
(Da)
Destek.
Miktarı
(TL)
Ekiliş
Alanı
(Da)
Destek.
Miktarı
(TL)
Ekiliş
Alanı
(Da)
Destekleme
Miktarı
(TL)
Destekleme Müracaatları Devam Ettiğinden 2013 Yılı Rakamları Girilememiştir*
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
MAZOT-KİMYEVİ GÜBRE DESTEKLEMELERİ
Yıllar
Çiftçi Sayısı
(Adet)
Destekleme Miktarı
(TL)
2010
19.263
1.192.022
8.836.894
2011
18.247
1.153.922
9.733.758
2012
17.188
1.111.552
9.908.927
2013
-
-
-
Destekleme Alanı
(Dekar)
2012 yılı için Ürün Bazında Mazot Desteği 2,70-6,40 TL/Da ve Gübre Desteği ise 3,70-6,30 TL/Da arasında
değişmektedir.
 Toprak analizi desteklemesi dekara 2,5 Tl’dir. 50 dekarın üzerindeki arazilerde Gübre Desteklemesinden
faydalanmak için Toprak Analizi zorunludur.
2012 yılında 604 işletme toprak analizi desteklemesine müracaat etmiş olup ödenen destek miktarı 149.640
TL’dir.
2013 Yılı Mazot Kimyevi Gübre Destekleme Müracaatları devam etmektedir.
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
SERTİFİKALI TOHUMLUK DESTEKLEMESİ
Yıllar
Çiftçi Sayısı
Toplam Destek Miktarı (TL)
2010
436
139.213
2011
375
141.872
2012
405
168.826
SERTİFİKALI FİDAN DESTEKLEMESİ
Yıllar
Çiftçi Sayısı
Toplam Destek Miktarı (TL)
2010
236
503.766
2011
134
443.821
2012
54
165.938
Sertifikalı Tohum Desteklemesi ve Sertifikalı Fidan Desteklemesinde dekara verilen destekleme miktarları ürün
gruplarına göre farklılıklar göstermektedir.
HUBUBAT-BAKLAGİL FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ
Yıllar
Çiftçi Sayısı
Toplam Destek Miktarı (TL)
2011
2.474
3.394.737
2012
1435
2.147.758
Fark Desteği ödemeleri ÇKS’ye kayıtlı olan çiftçilerden müracaat süresi içerisinde fatura/müstahsil makbuzlarını ve
Ticaret Borsası alım/satım belgesini ibraz eden belge kontrolü yapıldıktan sonra müracaatı kabul edilen çiftçilere 0.05
TL/Kg destekleme ödemesi yapılır.
2013 Yılı Müracaatları devam etmektedir.
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
MAKİNE EKİPMAN TOPLAMI (25 Bin TL Hibe )
Yıllar
Proje Sayısı
Toplam Maliyeti
TOPLAM
2007
23
1.416.518
422.660
2008
58
981.957
483.478
2009
340
2.467.874
1.122.762
2010
252
1.559.740
779.870
2011
511
4.169.572
2.084.786
2012
215
1.305.041
626.769
2013
515
Makine alımları devam etmektedir.
3.ETAP
4.ETAP
5.ETAP
6.ETAP
7. ETAP
8.ETAP
9. ETAP
1914
TOPLAM
UYGULAMA
ETAPLARI
II. ETAP
11.900.701
EKONOMİK YATIRIMLAR TOPLAMI (350 Bin TL Hibe)
PROJE
UYGULAMA
ONAYLANAN
GERÇEKLEŞEN
TOPLAM
YILI
PROJE SAYISI
PROJE SAYISI
TUTARI (TL)
2006
III. ETAP
2007
IV. ETAP
2008
V. ETAP
2009-2010
VI. ETAP
2011-2012
V. ETAP
2012-2013
TOPLAM
5.520.325
ÖDENEN
HİBE TUTARI
(TL)
10
8
2.700.934,00
1.324.306,00
16
8
10
9
6
59
6
7
8
6
2
37
1.939.845,00
3.918.022,00
4.797.269,00
3.676.943,00
592.782.00
17.033.013,00
956.977,00
1.723.836,59
1.846.214,09
1.735.251,50
0
7.586.585,18
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
2013 YILI DEMONSTRASYON ÇALIŞMALARI
Buğdayda Çeşit Demonstrasyonu
Arpada Çeşit Demonstrasyonu
Bağlarda Yüksek Terbiye Sisteminin Öğretilmesi Demonstrasyonu
Arıların Bakımı ve Beslenmesi Demonstrasyonu
Mısır Silajı Yapımının Öğretilmesi Demonstrasyonu
Salçalık Domates Yetiştiriciliğinin Öğretilmesi Demonstrasyonu
Elmada Budama Tekniğinin Öğretilmesi Demonstrasyonu
Şeftalide Budama Tekniğinin Öğretilmesi Demonstrasyonu
Bahçe Tesisinin Öğretilmesi(Sert Çekirdekli, Sert Kabuklu, Yumuşak
Çekirdekli Meyveler) Demonstrasyonu
GENEL TOPLAM
DEMONSTRASYON SAYISI
5 adet
5 adet
3 adet
5 adet
2 adet
2 adet
6 adet
4 adet
8 adet
40
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
2013 YILI YAYIM FAALİYETLERİ
Toplantı Sayısı
Çiftçi Sayısı
Sirküler Mektup
Broşür
Liflet
Afiş
347
3916
3998
260
100
-
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
2013 YILI ÇİFTÇİ KURSLARI
Kurs Konusu
Kurs Sayısı
Katılan Çiftçi Sayısı
Dağıtılan Sirküler Mektup
Biçer Döver Operatör
Yetiştirme Kursu
2
20
20
Arı Yetiştiriciliği Kursu
9
346
346
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
2011 - 2012 -2013 YILINDA YAPILAN TARIMSAL DESTEKLEMELER
DESTEKLEME MİKTARI
PROJE ADI
2011 (TL)
Kırsal Kalkınma Ekonomik Yatırımları
2012 (TL)
2013 (TL)
Proje Kabulü
1.735.251
-
2.084.786
626.769
-
14.467.100
7.676.944
-
Süt Desteklemeleri
312.406
314.953
-
Buzağı Desteklemeleri
181.350
282.000
-
Arılı Kovan Desteklemeleri
274.099
344.576
-
Mazot-Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi
9.733.758
9.908.927
-
Yem Bitkileri Desteklemeleri
2.442.421
2.172.045
-
Sertifikalık Tohumluk Desteklemesi
141.872
168.826
5.668
Sertifikalık Fidan Desteklemesi
443.821
165.938
50.214
Hayvan Hastalıkları Tazminatına Verilen Destekler ( Brusella, kuduz,
Tüberküloz, Anaflaktik Şok)
286.586
2.787.831
1.970.259
Anaç Sığır Desteklemeleri
1.286.075
1.801.537
-
Anaç Koyun Keçi Desteklemeleri
3.663.825
4.177.836
-
DAP Süt Sığırcılığı Desteklemeleri
4.503.764
4.503.764
Besi Sığırcılığı Desteklemeleri
2.103.081
5.415.518
-
Hububat ve baklagil fark desteği
3.394.737
2.147.758
-
Kırsal Kalkınma Alet-Makine Yatırımları
Su Ürünleri Desteklemeleri
Yapılan Toplam Desteklemeler
2011 – 2012 ve 2013 Yıllarında Yapılan Toplam Desteklemeler
45.319.681
44.230.473
92.073.881
497.586
2.523.727
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
FUARLAR
Malatya Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım fuarına çiftçiler götürülmüştür. Söz konusu fuara İlimiz çiftçisi ve
teknik elemanlar olmak üzere toplam 64 kişinin katılımı sağlanmıştır. Erzurum 4. Tarım Hayvancılık fuarına ise 48 kişi
katılımı sağlanmıştır.
Diyarbakır Tarım, Hayvancılık Fuarına çiftçiler götürülmüştür. Söz konusu fuara İlimiz çiftçisi ve teknik
elemanlar olmak üzere toplam 177 kişinin katılımı sağlanmıştır.
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
1-İlimizin üç tarafının sularla çevrili olmasına rağmen mevcutta sulanabilir
arazilerin az olması,
2-İlimizde sulaması yapılan arazilerin pompaj kaynaklı ve sulama ağının açık
kanalet tipte olması nedeniyle su kullanım maliyetlerinin yüksek olması,
3-Mevcut Tarım arazilerinin küçük parseller halinde olması
4-İlimizde tarıma dayalı sanayinin yeterli düzeyde olmaması bu konuda
gelişmeye yönelik adımların ise yeterli düzeyde olmaması,
5-Hayvancılık işletmelerinin büyük çoğunluğunun 1-5 baş kapasiteli aile tipi
işletmeler olması.
6-Tarıma ve hayvancılığa dayalı organize sanayi bölgesinin yetersizliği.
ELAZIĞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ
Elazığ’da Tarımsal Üretimin Arttırılıp Geliştirilmesi İçin
Alınması Gereken Önlemler
1-Bölgeye Yatırım İçin Özel Sektör Özendirilmeli.
2-Meyve-sebze Üretim Potansiyeli Yüksek Olan Bölgede Dondurulmuş Gıda,
Meyve Suyu ve Yöresel ürünlerle ilgili Fabrikalar Kurulmalı.
3-Çiftçi-Tüccar-Sanayici İşbirliği Geliştirilmelidir (Sözleşmeli Çiftçi Modeli) .
4-Çiftçilerin meslek kuruluşu olan Ziraat Odasının Çiftçi Eğitim ve Yayım
hizmetinde görev alması sağlanmalı,Üretici birlikleri çiftçinin sorunlarına
çözüm üretici yapıda olmalıdır.
5-Ziraat Mühendisleri Odası,Veteriner Hekimler Odası, Ziraat Odası gibi sivil
toplum örgütleri aktif olmalı, üreticilere proje üretmelidir.
6-Hayvancılıkta hedeflenen verimliliğin ve karlılığın elde edilebilmesi için,aile
tipi işletmecilikten büyük ölçekli modern hayvancılık işletmelerine dönüşün
sağlanması gerekmektedir.
7- Tarım ve hayvancılığa dayalı yeni organize sanayi bölgesinin oluşturulması.
TEŞEKKÜRLER
ARZ EDERİM.
Ahmet KAYGUSUZ
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü
www.gsb.gov.tr
www.elazigtarim.gov.tr
ELAZIĞ İL MÜDÜRLÜĞÜ

similar documents