Az antiszociális viselkedés és a viselkedészavar gyerekekben és

Report
Az antiszociális viselkedés és a
magatartászavar gyerekekben és
fiatalokban: felismerés, intervenció és
kezelés
NICE Clinical Guidline 158
guidance.nice.org.uk/cg158
Dr. Dochnal Roberta
Folyóirat referálás
2014.10.13
Bevezetés:

A magatartás- és az antiszociális viselkedés nagyon gyakori
rendellenességek gyermek és serdülőkorban

1999-2004 között végzet kutatás alapján (Office of
National Statistics) az 5 és 16 éves gyermekek 5%-nál
fordul elő

A magatartászavar jelentősen befolyásolja a gyermek
mindennapi működését és életminőségét

Egy 1999-es felmérés kimutatta, hogy a magatartászavar
gyakorisága magasabb a D (kevésbé- vagy szakképzetlen
fizikai munkások) és E (alkalmi munkások, segélyen élők,
nyugdíjasok) társadalmi osztályokban, mint az A
társadalmi osztályban
Bevezetés:

Egy 2004-es felmérés szerint az utánkövetett, a bántalmazott és
védelembe vett gyerekek 40%-nál fordult elő viselkedés zavar.

Magatartás zavar (MZ): ismételt és tartós antiszociális és agresszív
vagy dacos viselkedési módok jellemzik

A BNO-10 a következő kategóriákat különíti el:

F91 Magatartási zavarok

F91.0 A családi körre korlátozódó magatartászavar

F91.1 Kortárscsoportba sem beilleszkedettek magatartászavara (nem szocializált magatartászavar)

F91.2 Kortárscsoportba beilleszkedettek magatartászavara. (szocializált magatartászavar)

F91.3 Nyílt (kihívó) oppozíciós zavar

F91.8 Egyéb magatartászavar

F91.9 Nem meghatározott magatartászavar
Bevezetés:

Az oppozíciós zavar és a többi kategória között a legnagyobb
különbség az antiszociális viselkedés súlyossága

Az oppozíciós zavar gyakoribb fiatalabb gyerekekben (10 év körül). A
többi MZ 11 éves kor után fordul elő gyakrabban

A MZ gyakoribb fiúkban (pl. 5 és 10 év között a fiúk 7%-nál, a lányok
3%-nál fordul elő, 11-16 év között 8% (fiúk) -5% (lányok) -os a
megjelenés

Leggyakoribb komorbiditás: ADHD (40%)

Fokozza a felnőttkorban kialakuló pszichopatológia rizikóját (50% 
antiszociális személyiségzavar)

Gyakran előfordul: rossz tanulmányi eredmények, szociális izoláció,
serdülőkben – szerhasználat, rendőrségi ügyek
Bevezetés:

Számos intézményt/területet (szociális, oktatás, egészségügy) érint a
MZ problematikája

Számos intézkedést és beavatkozást hoztak az Egyesült Királyságban:
szülő programok, megelőzés …
Ajánlások – elsődleges szempontok
A


MZ első vizsgálata
Strengths and Difficulties Questionnaire (erősségek és gyengeségek
kérdőív)
Felmérni: a komorbiditásokat (depresszió, PTSD, ADHD, autizmus .
stb) , tanulási zavarokat, szerhasználatot
 Átfogó



kivizsgálás
a kulcs tünetek részletes kikérdezése
Az otthoni, iskolai, kortárskapcsolati működés részletes
feltérképezése
A szülői kapcsolatok, nevelési elvek és módszerek
Ajánlások – elsődleges szempontok
 Szülők

képzése, oktatása – programok
Javasolt szülőcsoportok szervezése
 Nevelő
intézmények képzése, oktatása –
programok

Javasolt csoportok szervezése a gondozók és felügyelők, nevelők, vagy
egyéb hasonló gyermekekkel dolgozó személyzet részére
Ajánlások – elsődleges szempontok
 Gyermekre

fókuszáló programok
Csoportos szociális és kognitív probléma-megoldó programok MZ
gyerekek vagy fokozott rizikójú gyermekek részére
 Gyógyszeres

terápia
Pl. a komorbiditás kezelése: ADHD
Ajánlások – elsődleges szempontok
A

szolgáltatások elérhetőségének elősegítése:
Tájékoztatás: hol, milyen módon működik az ellátás, mi a kivizsgálás
és az esetleges terápia folyamata
Az ellátás általános alapelvei
 Hogyan
dolgozzunk biztonságosan és hatékonyan a
gyermekekkel és fiatalokkal

Képzett és kompetens szakemberek – több területre figyelni kell:
tanulási képesség, kognitív kapacitások, érzelmi érettség, és fejlődés

A szakembereknek ismerniük kell az ajánlásokat és a jogszabályokat

Biztosítani kell, hogy a gyermekek egy szakmai team általi ellátásban
részesüljenek, ne kerüljenek át egyik team-ból a másikba és ne
részesüljenek indokolatlan kivizsgálásokban

Biztosítani kell, hogy a terápiás beavatkozás megfelel a gyermek
fejlődési szintjének
Az ellátás általános alapelvei
 Teremtsünk
kapcsolatot a gyermekekkel és
fiatalokkal és szüleikkel




Figyelni kell arra, hogy a MZ gyerekek és serdülők számos rossz a
tapasztalattal rendelkezhetnek.
Pozitív, gondoskodó és bizalmon alapuló kapcsolat
Figyelni kell a szülőkkel és gyermekkel való kommunikációra, a
titoktartásra (lehetőleg a beszélgetés olyan helyen történjen ahol a
tiszteletben tartjuk a gyermek méltóságát, a titoktartást és a magán
szférát)
Győződjünk meg arról, hogy mindenki aki érintett megérti a
találkozások célját és azt, hogy melyek a titoktartás szabályai
Az ellátás általános alapelvei
 Munka
a szülőkkel és gondozókkal

A gyermekkel meg kell beszélni, hogy kit szeretnénk bevonni.
Többször vissza kell térni – változhatnak a kapcsolatok

! A szülők/gondozók hibásnak érezhetik magukat. Válaszoljuk a
kérdésekre

Gyakran a szülők/gondozók esetében is szociális, érzelmi támogatás
szükséges – segíteni kell őket

Hasznos nevelési, életviteli és szociális tanácsokkal kell ellátni őket
Az ellátás általános alapelvei
 Kommunikáció
és tájékoztatás
 MZ
gyermekkel, szülő/gondozójával való
kommunikáció:

Figyelembe kell venni a gyermek fejlődési szintjét, érzelmi
fejlettségét, kognitív kapacitását (tanulási nehézségek, látás/hallás
problémák, nyelvi fejlődési zavarok, szociális kommunikációs
problémák)

Világosan és a beteg számára érthetően fejezzük ki magunkat

Győződjük meg arról hogy a gyermek vagy a felnőtt megértette

Ha szükséges használjuk segédeszközöket (képek, szimbólumok .. )
Az ellátás általános alapelvei
 Kommunikáció
és tájékoztatás
 Tájékoztatás:

Helyi szervezetek, weboldalak – hol találhatnak még több információt

Megmutatni hogyan érheti el

A Gyermekkel való kommunikációhoz használjuk több módot (sms,
telefon, levél … )
Az ellátás általános alapelvei
 Kulturális,
etnikai és társadalmi befogadás

Pszichiátriai ellátás – stigma !, diszkrimináció

Tartsuk tiszteletben a szexuális orientációt, nemi hovatartozást,
szociális státuszt, családi hátteret …

A betegség és a diagnózis esetében vegyük figyelembe az etnikai és
kulturális különbségeket, esetleges nyelvi nehézségeket

A szakember kompetens kell legyen ezekben a kérdésekben
Az ellátás általános alapelvei
 Szakemberek
szupervíziója (obszerváció, kimenetel
vizsgálata, rendszeres)

Transzfer és elbocsájtás

! Lelki reakciókat válthat ki

Tervezett és megbeszélve a gyermekkel/szülővel, gondozóval

Tájékoztatni a lehetőségekről, utakról esetleg a felnőtt ellátás
működéséről

similar documents