Oplæg om skolestart fra den 05.11.13

Report
Vonsild Skole
Det nære og naturlige næste skridt
Faktaboks
Vonsild Skole
Alder: 53 år – (1960)
Antal elever: november 2013: 480 elever
Elevtalsudvikling: 2006:347 - 2009:385 – 2012:429
Struktur:
Hovedskole: 2-sporet skole 0.-9. Klasse.)
Indskoling: 0.-2.kl., Grøn aula: 3.-6. Klasse, Blå aula 7.-9. Kl.
Specialcenter Vonsild: 40 elever
Personale: 81 ansatte
www.vonsild-skole.kolding.dk
Vonsild Skole
Hvad vægter vi?
super læring
God trivsel
plads til (næsten) alle
inklusion
God opførsel
God form
God opførsel
Disciplin
 Klare forventninger og krav til elevers opførsel og sprog
 Tydelig skolekultur
 Tydeligt formulerede ordensregler – og opfølgning på samme
 Tidlig, konsekvent og effektiv indsats over for overskridelser,
manglende trivsel, mobning etc.
 Klare udmeldinger om forventninger til forældre
 Betydelig men afgrænset forældreindflydelse:
Skolen og eleverne på banen – forældrene på tilskuerpladserne
www.vonsild-skole.kolding.dk
God Trivsel
 Deltagelse i projekt ”Fri for mobberi”
 Årlig trivselsundersøgelse
 Elevplaner indeholder trivselsdel
 Tidlig og konsekvens indgriben over for mobning
 ”Bedre Venner” – Venneklasser 0.-5. Kl., 1.-6.kl. osv. – og : GLO+4. Kl.
 Legepatrulje i frikvarterer
 Tæt indskolingssamarbejde mellem skole og SFO – lærer og pædagog
 ”Godmorgen – Skole” for alle elever – og forældre med noget på hjertet
 Et samlet støttecenter (RUC), der tager sig af alle elever og klasser i
udfordringer
 Senere klassedannelse
www.vonsild-skole.kolding.dk
God form
sundhed og idræt
 Skolens profil: Sundhed, bevægelse og trivsel – mod bedre læring
 Team Danmark idrætsskole siden 2008
 Ny skolereform – bevægelse hver dag
 Idræt 0.-3. Klasse: SFO-regi (idrætstilbud)
3.-5. Klasse: Skoleregi (obligatorisk morgenmotion)
1. , 2. og 6. klasse : Ekstra idrætslektion
 Madordning – frisk drikkevand – og ingen kage, slik og sodavand! –
heller ikke på fødselsdage!
 Bevægelsesvenlige fysiske rammer – hal, minihal, boldbaner,
multibane, legepladser
www.vonsild-skole.kolding.dk
Super læring
- Glidende overgang og 0. klasse opstart som overgangsår fra mest leg
til mest læring
- Udfordringer til alle:
- differentiering – Nærmeste udviklingszone
- holddannelse
- Lodret læsestart – også for de dygtige!
- Målrettet undervisning – baseret på test og evalueringer (elevplaner)
- ny skolereform med skoledag til 14 (frivillig lektiehjælp)
…og i hele skoleforløbet:
- højt fagligt niveau – kompetente undervisere med linjefag
(også en attraktiv skole for lærere og pædagoger)
- gode til flotte faglige resultater i forhold til skolens elevgrundlag
www.vonsild-skole.kolding.dk
Hvorfor Vonsild Skole?
Jysk svar: Fordi det er billigere
Blødt svar: Fordi det er nært og trygt
Smart svar: Fordi vi er bedre
Reelt svar:
- Fordi vi er bedre – eller mindst lige så gode - fordi vi skal og vil
udvikle os.
- Fordi vi gennem de mange år har opbygget en super skolekultur og
ansat kompetente medarbejdere.
- Fordi vi har tæt samarbejde med børnehave(r) og tæt samarbejde
med SFO – både børneforløb og hverdag hænger sammen.
- Fordi jeres børn skal gå i skole i nærområdet –
klassekammerater = legekammerater i fritiden
- Fordi vi har en faglighed og ambitioner, der matcher nogle skoler
og slår mange andre
- Fordi vi inkluderer ikke alle – men flere elever!
Skoleklar???
Det formelle svar :
Det år, hvor barnet fylder 6 år
Det reelle svar :
Det år, hvor barnet fylder 6 år –
med enkelte undtagelser
(skoleudsættelser)
Skoleklar – hvad skal
barnet kunne???
Læse, stave og regne? – nej, det klarer vi!
-
Stikord:
begyndende interesse for skole og læring
er ”klar” til næste udviklingsskridt
opfører sig ordentligt og taler ordentligt – ellers hjælper vi
hensyn og vente på tur
selvhjulpen – tøj, sko mm.
ved – og har oplevet – at de voksne bestemmer
forstår et ja, et nej – og et måske
har mødt omsorg – men også ordet ”pyt”

similar documents