Parlament Europejski

Report
Parlament Europejski
Silnie zbiurokratyzowany organ UE
o kompetencjach opiniodawczodoradczych i kontrolnych.
Grzegorz Wilga
Kl. I „b”
Zagadnienia






Historia PE
Funkcje PE
Ordynacja/mandat poselski
Liczba posłów
Partie polityczne w PE
Parlament – organizacja pracy/budynek
Grzegorz Wilga, kl. I „b”, I LO w Legnicy
PE - silnie zbiurokratyzowany
organ UE o funkcjach
opiniodawczo-kontrolnych
HISTORIA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO
Grzegorz Wilga, kl. I „b”, I LO w Legnicy
PE - silnie zbiurokratyzowany
organ UE o funkcjach
opiniodawczo-kontrolnych
Historia
 1952 – wspólne zgromadzenie Europejskiej
Wspólnoty Węgla i Stali
 1958 – organ Wspólnot Europejskich,
Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne
 1962 – pojawienie się nazwy Parlament
Europejski
 1979 – pierwsze bezpośrednie wybory
do PE
Grzegorz Wilga, kl. I „b”, I LO w Legnicy
PE - silnie zbiurokratyzowany
organ UE o funkcjach
opiniodawczo-kontrolnych
Historia – cd.

Początkowo PE był organem
nieposiadającym realnej władzy.
Funkcje tego organu rozszerzyły się
po podpisaniu:



Jednolitego Traktatu Europejskiego (1987)
Traktatu w Maastricht (1993)
Traktatu Amsterdamskiego (1997).
Grzegorz Wilga, kl. I „b”, I LO w Legnicy
PE - silnie zbiurokratyzowany
organ UE o funkcjach
opiniodawczo-kontrolnych
FUNKCJE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO
Grzegorz Wilga, kl. I „b”, I LO w Legnicy
PE - silnie zbiurokratyzowany
organ UE o funkcjach
opiniodawczo-kontrolnych
Funkcje - ogólnie

Parlament europejski w odróżnieniu od
parlamentów krajowych nie posiada funkcji
ustawodawczej, tj. nie stanowi prawa. Pełni
funkcje:

doradcze,
opiniotwórcze

kontrolne (poprzez procedurę: konsultacji,

współpracy, współdecydowania i zgody).
Grzegorz Wilga, kl. I „b”, I LO w Legnicy
PE - silnie zbiurokratyzowany
organ UE o funkcjach
opiniodawczo-kontrolnych
Funkcje – cd.



Budżetowe – zatwierdza budżet UE
i udziela Komisji Europejskiej
absolutorium z jego wykonania
Powoływanie Rzecznika Praw
Obywatelskich
Przyznawanie nagrody Sacharowa
Grzegorz Wilga, kl. I „b”, I LO w Legnicy
PE - silnie zbiurokratyzowany
organ UE o funkcjach
opiniodawczo-kontrolnych
Funkcje dot. Komisji
Europejskiej



Zatwierdza Komisję i jej
przewodniczącego
Większością 2/3 głosów może uchwalić
wotum nieufności wobec Komisji
Prawo zadawania pytań Komisarzom
Grzegorz Wilga, kl. I „b”, I LO w Legnicy
PE - silnie zbiurokratyzowany
organ UE o funkcjach
opiniodawczo-kontrolnych
Funkcje dot. Komisji
Europejskiej

Komisja jest zobowiązana wobec PE:



do składania sprawozdań z działalności
wspólnot
systematycznego udzielania informacji
na temat wspólnej polityki zagranicznej
i bezpieczeństwa
współpracy policyjnej i sądowej
w sprawach karnych
Grzegorz Wilga, kl. I „b”, I LO w Legnicy
PE - silnie zbiurokratyzowany
organ UE o funkcjach
opiniodawczo-kontrolnych
ORDYNACJA/MANDAT
POSELSKI
Grzegorz Wilga, kl. I „b”, I LO w Legnicy
PE - silnie zbiurokratyzowany
organ UE o funkcjach
opiniodawczo-kontrolnych
Sposób wybierania posłów


1962-1979 – posłowie wybierani są
przez parlamenty poszczególnych
krajów członkowskich
Od VI 1979 – posłowie wybierani są
w bezpośrednich wyborach
w poszczególnych państwach
członkowskich
Grzegorz Wilga, kl. I „b”, I LO w Legnicy
PE - silnie zbiurokratyzowany
organ UE o funkcjach
opiniodawczo-kontrolnych
Ordynacja wyborcza

Nie istnieje żadna „europejska”
ordynacja – każdy kraj ustala
samodzielnie sposób wybierania posłów
do PE. Wybory muszą jednak odbyć się
w jednym, wytypowanym przez Unię
Europejską terminie.
Grzegorz Wilga, kl. I „b”, I LO w Legnicy
PE - silnie zbiurokratyzowany
organ UE o funkcjach
opiniodawczo-kontrolnych
Ordynacja wyborcza


Ilość posłów wybieranych
w poszczególnych krajach jest mniej
więcej proporcjonalna do ludności.
Prawo wyborcze przysługuje każdemu
obywatelowi UE, który ukończył 18 lat.
Grzegorz Wilga, kl. I „b”, I LO w Legnicy
PE - silnie zbiurokratyzowany
organ UE o funkcjach
opiniodawczo-kontrolnych
Mandat posła do PE

Kadencja europosła trwa 5 lat i nie
stanowi przeszkody w jednoczesnym
sprawowaniu funkcji posła krajowego.
Europoseł sprawuje tzw. mandat wolny.
Grzegorz Wilga, kl. I „b”, I LO w Legnicy
PE - silnie zbiurokratyzowany
organ UE o funkcjach
opiniodawczo-kontrolnych
Mandat wolny

Mandat wolny – obowiązujący w PE –
oznacza, że europarlamentarzysta
reprezentuje naród, a nie swoich wyborców.
Nie można go także odwołać. Mandat ten –
w przeciwieństwie do mandatu
imperatywnego – występuje współcześnie
powszechnie.
Grzegorz Wilga, kl. I „b”, I LO w Legnicy
PE - silnie zbiurokratyzowany
organ UE o funkcjach
opiniodawczo-kontrolnych
POSŁOWIE W PARLAMENCIE
EUROPEJSKIM
Grzegorz Wilga, kl. I „b”, I LO w Legnicy
PE - silnie zbiurokratyzowany
organ UE o funkcjach
opiniodawczo-kontrolnych
Liczba posłów w PE

Obecnie PE składa się z 785
eurodeputowanych z 27 krajów UE. Ich
ilość – w ponad 50-letniej historii PE –
zmieniała się w zależności od liczby
krajów członkowskich UE.
Grzegorz Wilga, kl. I „b”, I LO w Legnicy
PE - silnie zbiurokratyzowany
organ UE o funkcjach
opiniodawczo-kontrolnych
Liczba posłów z poszczególnych
krajów
Ilość posłów
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
4
4
8
4
3
4
7
9
1
4
4
8
6
4
8
8
-7 - 1 - 1 -2 - 5
- 2 - 19 - 1
- 1 - 5 - 16
-9 -7 -7
- 2 ia -2 rg a
a
a
cy cj a h y l gia nd bu
ni ani a nd ia c ja ania a li cj a tria dni l sk a tali
a
c
m
n
e
t
a
s
a Po os
ło
a
D Irla Gr zp rtug we
ie
Be ol sem ry
N
Au Finl
z
Fr
W
z
B
H k
is
o
S
H
P
Po
Lu elk a
i
W
Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/European_Parliament
Grzegorz Wilga, kl. I „b”, I LO w Legnicy
PE - silnie zbiurokratyzowany
organ UE o funkcjach
opiniodawczo-kontrolnych
Zmiany w liczbie posłów




1952
1973
1981
1986
–
–
–
–
78 posłów
198 posłów
434 posłów
518 posłów
 1995 – 626 posłów
 2004 – 788 posłów
 2007 – 785 posłów
•Uwzględniono jedynie zmiany liczby posłów po przyłączeniu
kolejnych państw do UE
• Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/European_Parliament
Grzegorz Wilga, kl. I „b”, I LO w Legnicy
PE - silnie zbiurokratyzowany
organ UE o funkcjach
opiniodawczo-kontrolnych
Zmiany w liczbie posłów komentarz

Zmiany ilości europosłów zależą
od dwóch czynników:
- przyłączenie nowych krajów do UE
- wewnętrzne decyzje UE uzależnione
od różnych aspektów politycznych
Grzegorz Wilga, kl. I „b”, I LO w Legnicy
PE - silnie zbiurokratyzowany
organ UE o funkcjach
opiniodawczo-kontrolnych
Zmiany w liczbie posłów –
komentarz cd.


W VI 1994 zdecydowano się zwiększyć
liczbę posłów z 518 do 567, motywując
to głównie zjednoczeniem Niemiec. Kraj
ten otrzymał dodatkowe 18 głosów.
W VI 2009 planuje się redukcję ilości
posłów z obecnych 785 do 736. Poprawi
to funkcjonalność instytucji.
Grzegorz Wilga, kl. I „b”, I LO w Legnicy
PE - silnie zbiurokratyzowany
organ UE o funkcjach
opiniodawczo-kontrolnych
Polscy europosłowie

Polskę reprezentuje 54 posłów.




20 należy do UEN ( z list PiS, LPR, PSL
i Samoobrony)
15 należy do partii PPE-ED (14 z listy PO i 1 z listy
PSL)
9 należy do partii PSE (z list SLD, UP, SDPL
i Samoobrony)
5 należy do ALDE (z list UW i PO)
Grzegorz Wilga, kl. I „b”, I LO w Legnicy
PE - silnie zbiurokratyzowany
organ UE o funkcjach
opiniodawczo-kontrolnych
Polscy europosłowie – cd.
3 należy do ID (z listy LPR)
 2 niezrzeszonych (startowało z listy LPR)
Polskimi europosłami są:
 były premier Jerzy Buzek (PO)
 historyk Wojciech Roszkowski (PiS)
 były minister spraw zagranicznych Dariusz
Rosati (PO)

Grzegorz Wilga, kl. I „b”, I LO w Legnicy
PE - silnie zbiurokratyzowany
organ UE o funkcjach
opiniodawczo-kontrolnych
„Poseł do Parlamentu
Europejskiego” – inne nazwy
Europoseł,
europarlamentarzysta,
eurodeputowany
Grzegorz Wilga, kl. I „b”, I LO w Legnicy
Member of the
European
Parliament
PE - silnie zbiurokratyzowany
organ UE o funkcjach
opiniodawczo-kontrolnych
un député
européen
PARTIE POLITYCZNE W
PARLAMENCIE EUROPEJSKIM
Grzegorz Wilga, kl. I „b”, I LO w Legnicy
PE - silnie zbiurokratyzowany
organ UE o funkcjach
opiniodawczo-kontrolnych
Partie polityczne


Członkowie PE zasiadają według frakcji
politycznych, a nie narodowych.
Do utworzenia frakcji politycznej potrzeba 23
posłów z dwóch krajów, 18 z trzech państw
członkowskich, a 14 – z czterech lub więcej.
Partia polityczna składająca się z posłów
z jednego kraju nie może istnieć.
Grzegorz Wilga, kl. I „b”, I LO w Legnicy
PE - silnie zbiurokratyzowany
organ UE o funkcjach
opiniodawczo-kontrolnych
Partie polityczne w PE



Europejska Partia Ludowa-Europejscy
Demokraci (PPE-ED) - najliczniejsza partia
w PE. Poglądy: chadeckie.
Partia Europejskich Socjalistów (PSE) - druga
co do wielkości grupa w PE. Poglądy:
socjaldemokratyczne.
Porozumienie Liberałów i Demokratów
na rzecz Europy (ALDE). Poglądy:
liberalne.
Grzegorz Wilga, kl. I „b”, I LO w Legnicy
PE - silnie zbiurokratyzowany
organ UE o funkcjach
opiniodawczo-kontrolnych
Partie polityczne w PE – cd.



Unia na rzecz Europy Narodów (UEN) –
poglądy: konserwatywne.
Zieloni - Wolny Sojusz Europejski (G/EFA) grupa tworzona przez zielonych oraz
regionalistów.
Zjednoczona Lewica Europejska - Nordycka
Zielona Lewica (GUE/NGL) poglądy:
socjalistyczne i komunistyczne.
Grzegorz Wilga, kl. I „b”, I LO w Legnicy
PE - silnie zbiurokratyzowany
organ UE o funkcjach
opiniodawczo-kontrolnych
Partie polityczne w PE – cd.


Niepodległość i Demokracja (ID) – poglądy:
eurosceptyczne. Powstała na szczątkach
dawnej Grupy na rzecz Europy Demokracji
i Różnorodności.
HISTORYCZNE:


Grupa na rzecz Europy Demokracji
i Różnorodności
Tożsamość, Tradycja i Suwerenność
Grzegorz Wilga, kl. I „b”, I LO w Legnicy
PE - silnie zbiurokratyzowany
organ UE o funkcjach
opiniodawczo-kontrolnych
Podział mandatów na
poszczególne partie
Mandaty
PPE-ED - 284
PSE - 215
ALDE -103
UEN - 44
G-EFA - 42
GUE-NGL - 41
ID - 24
niezrzeszeni - 32
Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/European_Parliament
Grzegorz Wilga, kl. I „b”, I LO w Legnicy
PE - silnie zbiurokratyzowany
organ UE o funkcjach
opiniodawczo-kontrolnych
PARLAMENT – ORGANIZACJA
PRACY/ BUDYNEK
Grzegorz Wilga, kl. I „b”, I LO w Legnicy
PE - silnie zbiurokratyzowany
organ UE o funkcjach
opiniodawczo-kontrolnych
Organizacja pracy




Sesje plenarne odbywają się co miesiąc
w Strasburgu.
Sesje nadzwyczajne zbierają się w Brukseli.
Komisje PE i partie polityczne pracują
w Brukseli.
Sekretariat Generalny mieści się
w Luksemburgu.
Grzegorz Wilga, kl. I „b”, I LO w Legnicy
PE - silnie zbiurokratyzowany
organ UE o funkcjach
opiniodawczo-kontrolnych
Organa Parlamentu
Europejskiego


Przewodniczący, na 2,5-letnią kadencję.
Obecnym jest Niemiec, Hans Gert-Pöttering.
Prezydium. Jego skład to: przewodniczący,
14 wiceprzewodniczących wybieranych
na sesjach plenarnych oraz kwestorzy
z głosem doradczym.
Grzegorz Wilga, kl. I „b”, I LO w Legnicy
PE - silnie zbiurokratyzowany
organ UE o funkcjach
opiniodawczo-kontrolnych
Organa Parlamentu
Europejskiego




Konferencja Przewodniczących
Kolegium Kwestorów
Konferencja Przewodniczących Komisji
Komisje o różnym zakresie kompetencji,
składające wnioski i akty, nad którymi
się głosuje.
Grzegorz Wilga, kl. I „b”, I LO w Legnicy
PE - silnie zbiurokratyzowany
organ UE o funkcjach
opiniodawczo-kontrolnych
Hans Gert-Pöttering


Fot. 1 – Hans Gert-Pöttering
Grzegorz Wilga, kl. I „b”, I LO w Legnicy
Polityk niemiecki,
przewodniczący PE.
Europoseł od 1979
roku.
W europarlamencie
należy do partii PPEED, natomiast
w Niemczech
do CDU.
PE - silnie zbiurokratyzowany
organ UE o funkcjach
opiniodawczo-kontrolnych
Parlament Europejski
Fot. 1 – budynek PE w Strasbourgu z zewnątrz.
Grzegorz Wilga, kl. I „b”, I LO w Legnicy
Fot. 2 – budynek PE w Strasbourgu wewnątrz
PE - silnie zbiurokratyzowany
organ UE o funkcjach
opiniodawczo-kontrolnych
Wnioski/podsumowanie:



PE istnieje – w różnych postaciach – już
od lat 50. XX wieku.
PE to organ UE o charakterze doradczym,
opiniotwórczym i kontrolnym bez funkcji
ustawodawczych.
W PE istnieją partie oparte na wspólnych
poglądach, a nie partie narodowe.
Grzegorz Wilga, kl. I „b”, I LO w Legnicy
PE - silnie zbiurokratyzowany
organ UE o funkcjach
opiniodawczo-kontrolnych
Bibliografia:





Praca zbiorowa: Unia Europejska; PWN;
Warszawa 2002
Praca zbiorowa: Z demokracją na ty; CEO;
Warszawa 2006
Praca zbiorowa: Podstawy
przedsiębiorczości; Operon; Gdynia 2003
www.europarl.europa.eu
www.wikipedia.org
Grzegorz Wilga, kl. I „b”, I LO w Legnicy
PE - silnie zbiurokratyzowany
organ UE o funkcjach
opiniodawczo-kontrolnych
Dziękuję za obejrzenie
prezentacji i za uwagę!
Grzegorz Wilga
Kl. I „b”
Grzegorz Wilga, kl. I „b”, I LO w Legnicy
PE - silnie zbiurokratyzowany
organ UE o funkcjach
opiniodawczo-kontrolnych

similar documents