Dr. Sárközi Rita: Az APP jelentősége ma - Alpha

Report
Az App jelentősége ma
Dr. Sárközi Rita
SZIE-ÁOTK, Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék
Budapest, 2014. november 22.
Bevezetés
• Világszerte elterjedt kórokozó
• Nagy gazdasági károk
• Nagyüzemi tartástechnológia elterjedése
• Kizárólag a sertés fogékony
• Fakultatív patogén
• Gyógykezelés, megelőzés: antibiotikum, vakcina
A kórokozó: Actinobacillus pleuropneumoniae
• Pasteurellaceae család
• Gram-negatív, coccoid, rövid pálcika alakú, igényes,
fakultatív anaerob baktérium
• 2 biotípus: 1-es NAD-dependens (1-12 és 15)
2-es NAD-independens (13,14)
• 15 szerotípus felületi antigének alapján
Kórtan
•
•
•
•
Tünetmentes baktériumhordozók
Kolosztrális védelem 5-9 hetes korig
Kialakulása, lefolyása függ:
- csíramennyiség
- időjárás, évszak
- immunállapot
- kórokozó virulencia
- fertőződés mértéke
Túlheveny, heveny, idült
Toxin termelés
• 4 exotoxin (ApxI, ApxII, ApxIII és ApxIV)
• citotoxikus
• hemolítikus
•
•
•
•
ApxI: erősen hemolítikus és citotoxikus
ApxII: enyhén hemolítikus és mérsékelten citotoxikus
ApxIII: nem hemolítikus, de erősen citotoxikus tulajdonságú
ApxIV toxint minden A. pleuropneumoniae szerotípus termel
Toxinok
Szerotípusok
ApxI
1, 5a, 5b, 9, 10, 11, 14
ApxII
10 és 14 kivételével az összes szerotípus
ApxIII
2, 4, 6, 8, 15
ApxIV
összes szerotípus
(Rayamajhi és mtsai., 2005.)
Szerotipizálás
• Járványtan
• Vakcinák
• Monitorizálás szerológiai szempontból
• Passzív hemagglutinációs próba
• Molekuláris biológiai módszerek (PCR)
Hazai előfordulás
2000-es évek eleje
2014.
1-es biotípus: 1 és 2 szerotípus
1-es biotípus: 2, 8, 9 szerotípus
2-es biotípus: 13 szerotípus
2-es biotípus: ritka, 13 és 14 szerotípus
Antibiotikum-érzékenység
• Érzékeny:
• aminoglikozidok
• béta-laktám antibiotikumok
• fluorokinolonok
• florfenikol
• makrolidok
• linkomicin-spektinomicin kombináció
• folsavszintézist-gátlók
• tiamulin
• Jelentősebb arányú rezisztencia:
• linkomicin
• tetraciklinek
Következtetések
• Baktérium izolálás, szerotipizálás!!!
• Szerológia (ApxIV)
• Antibiotikum-érzékenységi vizsgálat
Köszönöm a figyelmet!

similar documents