invitstenberg

Report
Trumfstödsvisande svar på öppningsbudet 1 i högfärg
Tidigare har vi lärt oss att svara enl. följande då partnern öppnat med t.ex 1hj:
2hj = 6-10 p (honnörs + förd.poäng) och 3 el. 4-korts trumfstöd.(ber. på om 1hj visar
4-el 5korts färg)
3hj = 10-12 p. I övrigt som ovan
4hj = 13- ??? p.
Med händer som varit klart starkare än 13p har vi oftast valt att gå via en sidofärg
innan vi visat trumfstödet för att kunna undersöka ev.slammöjligheter.
Att inte direkt visa trumfstöd är ofta en nackdel då öppnaren inte alltid kan se att
anpassning finns
Stenbergs inviterande 2NT
Nu bjuder vi i stället enl. följande efter öppningsbudet 1 i högfärg och trumfstöd
2hj = 6-10p.I övrigt precis som tidigare
2NT = minst 10 bra poäng och uppåt +trumfstöd
3hj =spärrbetonat med färre poäng än vid 2 hj men längre hj-färg
4hj = spärrbetonat med bra trumstöd.Obalanserad hand utan
slamintresse
En typisk hand att bjuda 4hj på skulle kunna se ut så här
sp 4
hj K Kn 9 8 6
ru K 10 4 3 2
kl 5 4
Svarsbud på Stenbergs 2NT
Budgivningen har gått 1hf-2NT
Öppningshandens svars bud:
3kl = minimum.kan innehålla renons el.singel
3ru = tillägg ca 15-20p
3hj = tillägg och singel kl.
3sp =tillägg och singel ru
3NT = tillägg och singel andra högfärgen
4kl,4ru = tillägg och renons i bjudna färgen
4hj = renons andra högfärgen
Budgivning
N
Ö
S
V
1hj
2NT
3NT
4NT
5sp
6hj
5
ED 10 9 6
EK 3
K 10 8 6
N
Ö
V
S
.
E763
Kkn 4 3
10 5
E kn 5
Utan Stenberg skulle
budgivning förmodligen
gå
1hj-4hj och Väst med
bara
16hp och ingen aning
om ev.anpassning
Några budgivningsexempel
Nord
Syd
1sp
3kl (min.)
2NT
3ru = utgångskrav med visst slamintresse.
Ber nord berätta mer,T.ex visa singelton
4sp avslag med absolut minimum
Nord
1hj
3kl =12-15hp
3ru = 16-19hp
Nord
1hj
3kl
4hj = 14-15hp
Syd
2NT
Syd
2NT
3hj ( Syd har bara invitstyrka ca 10-12)
Fler exempel
Nord
1sp
3 ru (tillägg)
Syd
2NT
Ny färg är nu kontrollbud
och slamintresse
Nord
Syd
1sp
2NT
3kl
3ru
Trots att nord visat min.är syd fortfarande slamintresserad.Nord svarar lämpligen analogt med tidigare
4 i ö.f.= absolut minimum.Ingen singel el.renons
3Hj = singel el.renons i klöver
3Sp = singel el.renons i ruter
3NT = singel el.renons andra högf. d.v.s hjärter
4Kl = kontroll i klöver ingen singel el.renons
4Ru =kontroll i ruter men ej i kl.Ingen singel el.renons
4Hj = kontroll i hj.ej i ru.el.kl. Ingen singel el.renons
När kan man då använda invitstenberg?
Efter svag 2-öppning i hf
Efter svagt 2-inkliv ihf t.ex (1kl)-2sp-(pass)-2NT
Efter 1 ihf och inkliv 1sp-(2hj)-2NT
Efter eget inkliv i hf (1sp)-2hj-(2sp)-2NT. Här är 2NT minst utgångsinvit
i hj.
jämför (1sp)-2hj-(2sp)-3hj. Här vill vi bara vara med och slåss om kontraktet
I ozon kan man ju spela 3hj du med en bet.

similar documents