Az egyedi szennyvízkezelés nemzetközi tapasztalatai

Report
Az egyedi
szennyvízkezelés
nemzetközi tapasztalatai
és hazai megítélése
Melicz Zoltán
Eötvös József Főiskola
Baja
ÖKOINDUSTRIA, Budapest, 2013. 09.26
Szanitációs problémák
Szennyvíztisztítás és elhelyezési
megldások
Központosított rendszer (Szennyvízgyűjtés és
tisztítás)

Térségi szennyvíztisztító

Természetes szennyvíztisztítók
(wetland, szennyvíztavak)
Decentralizált rendszerek(tisztítás helyben)

Szennyvíz tározók (tisztítás az
elszállítást követően)

Oldómedencék + szikkasztóágyak

Szennyvíztisztító
kisberendezések(eleveniszapos,
fixfilmes tisztítók,
membrántechnológia)
Befogadó:
többnyire
felszíni víz
Talaj (talajvíz)
Művi szennyvíztisztítók (eleveniszapos,
fixfilmes,(membrános rendszerek
Forrás: Boda-Patziger, 2010
Szennyvíztisztítás és elhelyezési
megldások
Központosított rendszer (Szennyvízgyűjtés és
tisztítás)

Térségi szennyvíztisztító

Természetes szennyvíztisztítók
(wetland, szennyvíztavak)
Decentralizált rendszerek(tisztítás helyben)

Szennyvíz tározók (tisztítás az
elszállítást követően)

Oldómedencék + szikkasztóágyak

Szennyvíztisztító
kisberendezések(eleveniszapos,
fixfilmes tisztítók,
membrántechnológia)
Befogadó:
többnyire
felszíni víz
Talaj (talajvíz)
Egyedi szennyvíztisztítási/elhelyezési
megoldások
Szennyvíztisztítási beruházások
(2010)
Forrás: FAO Aquastat, 2010
EU
Az EU Talajvíz Direktívája (80/68/EEC)
Az oldómedencék kapcsán csak érzékeny területek
esetén írtak elő szigorú szabályozást
2006: a Direktíva felülvizsgálatát követően
(2006/118/EC) még lehetővé tette, hogy a
hatóságok kis koncentrációk esetén engedélyezzék
a talajvízbe történő szivárogtatást
Anglia, Wales
Nem szigorú jogszabályok!
Package treatment plant British Standard BS 12566
„Az egyedi berendezések regisztrációja szükséges, ha a szennyvíz
mennyisége 15 m3/d-ig talajba, 20 m3/d-ig, ha élővízbe bocsátás
történik.”
Talajba történő szikkasztás esetén: 2 m3/d vízhozamig regisztrálni
szükséges
Ha a berendezés 2010 április 6 előtt készült, akkor ELEGENDŐ, A GYÁRTÓI
NYILATKOZAT A BERENDEZÉS MEGFELELŐSÉGÉRŐL
Ezt követően a szabványoknak kell megfelelni:
BSEN 12566: 2000 Part I prefabricated units
BSEN 12566: 2007 Part IV for septic tanks assembled in situ from
prefabricated units
BSEN 12566: 2005 Part III for package or site assembled domestic
sewage treatment plants
Anglia, Wales
Az oldómedence és szikkasztás megengedett, ha
a követelményeknek megfelel!
Régi oldómedencékre a régi szabályozás
érvényes!
Bizonyos (védett) területeken az oldómedence
építése már nem megengedhető (2012. júliusa
után)
USA
• Oldómedence és szivárogtatás:
• Ma is alkalmazzák,
• EPA irányelvek,
•
az egyes államoknak külön tervezési irányelveik vannak
•
2012-ben New Jersey Államban
• Program a rosszul működő decentralizált szennyvíztisztító
(beleértve a oldómedencéket is) korszerűsítésére (
• Minnesota állam:
• félmilliónál több berendezés több, mint 10%-a azonnali
beavatkozást igényel (közvetlen veszély az emberre, vagy
a környezetre)
USA
26,1 millió (20%) lakóépületeknél (2007. évben)
Az új házak 22%-nál oldómedencék épültek!
Az oldómedencék 50%-a vidéki régiókban
Forrás: USEPA
USA
• Oldómedence és szivárogtatás:
• Ma is alkalmazzák,
• EPA irányelvek,
•
az egyes államoknak külön tervezési irányelveik vannak
•
2012-ben New Jersey Államban
• Program a rosszul működő decentralizált szennyvíztisztító
(beleértve a oldómedencéket is) korszerűsítésére (
• Minnesota állam:
• félmilliónál több berendezés több, mint 10%-a azonnali
beavatkozást igényel (közvetlen veszély az emberre, vagy
a környezetre)
USA - Minnesota állam
• Rekonstrukciós igény!
• Egyedi szennyvíztisztító berendezések:
535,000 (86%-uk állandó lakosokat
szolgál ki)
• Ebből rosszul működik:
144000 (27%)
• Közvetlen veszélyt jelent:
64,000 (12%)
• Összesen:
208,000 (39%)
• Összesen 1,23 MILLIÁRD dollár
• 1,2 MFt átlagosan a legrosszabb állapotban lévők
javítására/cseréjére
Kanada – szabályozási rendszer
Japán
„Johkasou” rendszerek
Intenzív kutatás eredményeként
Egyedi szennyvízkezelés (számítógép
vezérelt, AS és AS+fixfilm rendszerek)
Áruk átlagosan 10000 USD
Kötelező!
Beruházás és működtetés más
szemléletben:
Beruházás: állam
Fenntartás: a lakosok
Bonyolult?
Innováció –
Szennyvíz szeparáció (szegregáció)
újrahasznosítás (membrántechnológiák)
esővíz
Sárga szv
tárolás
WC
ivóvíz
konyha
fürdő
Barna szv
Szürke
szv
öntözés
Forrás: Clement, A. 2013
Nemzetközi helyzetkép
Megengedő szabályozás (EU)
Az olcsó is jó lehet (oldómedence)
Művi berendezéseknél műszaki szempontok szigorú
betartatása
Magyarország
Magyarország településeinek méretszerkezete:
2000 lakesegyenérték alatti
települések
1,7 Millió lakos
(17%)
2360 település (75%)
Település
Települések
kategória
Lakosszám
száma
< 500
277656
1042
500-1000
485142
674
1000-2000
929020
646
2000-5000
1498937
500
5000-10 000
922195
133
10 000-100 000
3067472
134
>100 000
2850431
9
Total
10030853
3138
68% nem csatornázott
Környezeti hatás (terhelés)
10 Million lakos
≈14,5 millió
lakosegyenérték
Tisztított: 11,5 M Pe
Nem kezelt: 3 M Pe
Forrás: Clement, A. 2013
A felszíni vízre gyakorolt
hatása
Kapacitás (le)
Jelentős hatás
> 100 000
64%
10 000 - 100 000
2 000 - 10 000
< 2000
Total
48%
47%
19%
38%
Szennyvíztisztító telepek
(2015)
Forrás: Clement, A. 2013
Beszivárogtatásra nem
alkalmas területek
Sérülékeny talajvíz
Nyitott karszt
Vízbázis
Vízbázis
(fontos)
Forrás: Clement, A. 2013
Tisztított szennyvíz elhelyezésére alkalmas
területek
1432 település
Forrás: Clement, A. 2013
A hazai előrelépést befolyásoló tényezők
szakmai,
pénzügyi,
intézményi,
szabályozási,
"szociális"
A hazai megítélés háttere
Szabályozási kérdések – merev szabályok elkerülése
Pénzügyi:
Integrált vízgazdálkodási szemlélet fejlesztése – a cél
a víz és talajszennyezés csökkentése
Intézményi változtatások szükségessége – merev
hatósági szerep mérséklése
Oktatás, képzés különböző képzési szinteken
Oktatás
„A vízügyi ágazat fejlődéséhez új alapokra
helyezett, az oktatásra, képzésre,
továbbképzésre épített humánerőforrásgazdálkodás szükséges”
(Somlyódy, L. 2011).
Vízmérnökök korfája
(forrás: Ijjas és Reich, 2013)
Fokozódó szerep - Vízmérnökök (MMK)
(forrás: Reich és Ijjas, 2013)
Félüzemi víztechnológiai
berendezések Baján
Félüzemi víztechnológiai
berendezések Baján











Derítők kapacitása: 35 m3/h = 840 m3/d
Nyitott gyorsszűrő kapacitás: 35 m3/h
Zárt gyorsszűrő kapacitások: 5 m3/h
Lebegőágyas modell szűrő kapacitás: 5 m3/h
Ózonozó kapacitás: 15 g/h
Ioncserélő kapacitás: 1,1 m3/h
RO berendezés: 0,2 m3/h
Klórdioxid adagoló: 10 g/h
Szennyvíztisztító modell: Qnévl= 1 m3/h
ZW 10 MBR berendezés
3 db GE membránegység
Félüzemi víztechnológiai telep Baján
Összefoglalás





A magas színvonalú (nagy hatékonyságú)
technológia rendelkezésre áll
Költséghatékony megoldások (egyszerű,
olcsó)
A szabályozás rugalmassága
A felkészülést (EU direktíva?) megjelenése
gyorsítani kell
Szakmai háttér erősítése szükséges (oktatás,
kutatás-fejlesztés)

similar documents