Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện tại BVĐK

Report
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TUYÊN QUANG
THAM LUẬN
ỨNG DỤNG TIN HỌC
TRONG QUẢN LÝ BỆNH VIỆN
GIỚI THIỆU BỆNH VIỆN
- Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang là bệnh viện đa
khoa hạng II, thuộc khu vực miền núi phía bắc:
- Chỉ tiêu 500 giường bệnh.
- Lãnh đạo gồm: Giám đốc, 2 Phó giám đốc.
- 06 phòng chức năng.
- 21 khoa lâm sàng, 03 khoa cận lâm sàng, 01 khoa KSNK,
01 khoa Dược, 01 khoa khám bệnh tự nguyện.
- Gồm 590 cán bộ VC và hợp đồng.
- Có 110 Bác sỹ: 8 BS CKcấp II, 15 thạc sỹ, 36 BSCKI.
- Đào tạo: Hiện bệnh viện có 06 BS học CKII, 10 BS học
thạc sỹ, 10 BS học CKI, 01 ĐD học Thạc sỹ 35 học ĐH.
Bệnh viện nhận thấy việc ứng dụng CNTT trong
quản lý bệnh viện là hết sức cần thiết và cần triển
khai thực hiện sớm để thực hiện cải cách hành
chính trong công tác quản lý, điều hành của bệnh
viện. ứng dụng thành công các kỹ thuật cao trong
khám, chữa bệnh. Nâng cao hiệu quả công việc và
giảm chi phí tránh thất thoát.
LỢI ÍCH MONG MUỐN CỦA BỆNH VIỆN KHI ỨNG
DỤNG QUẢN LÝ BỆNH VIỆN BẰNG CNTT
- Sử dụng có hiệu quả nguồn lực của bệnh viện.
- Chống thất thoát.
- Kiểm soát sử dụng thuốc, vật tư an toàn, hợp lý.
- Lưu trữ lâu dài, chính xác, thuận tiện.
- Đảm bảo công tác thống kê, báo cáo trong các
lĩnh vực.
CHUẨN BỊ CHO VIỆC NỐI MẠNG NỘI BỘ
- Xây dựng đề án ứng dụng CNTT trong quản lý BV:
+ Bảo vệ và tìm kiếm sự ủng hộ của các ban
ngành trong việc ứng dụng CNTT tại BV.
+ Đảm bảo được kinh phí thực hiện.
+ Xây dựng được lộ trình thực hiện.
- BV thành lập ban chỉ đạo về triển khai ứng dụng
CNTT, Giám đốc làm trưởng ban.
- Tham quan học tập mô hình tại các BV đã ứng dụng
thành công quản lý BV bằng tin học.
Tham quan BV Hùng
Vương TPHCM, BVĐH
Y Dược TPHCM, BV
tỉnh Bình Định, Kiên
Giang, BV Gang thép,
BV C TN, BV Nhi TW …
CHUẨN BỊ CHO VIỆC NỐI MẠNG NỘI BỘ
- Đào tạo tin học cho tất cả Cán bộ bệnh viện:
+ Đào tạo tin học văn phòng: Đề án 112, tại BV.
+ Đào tạo và cài đặt phần mềm MEDISOFT2003
cho các khoa để làm quen giao diện phần mềm.
- Đưa ra yêu cầu phần mềm:
+ Lãnh đạo BV và các khoa phòng tự đưa ra
yêu cầu.
+ Tham khảo các nghiệp vụ của các BV khác.
- Lựa chọn phần mềm:
+ Bằng cách chạy thử phần mềm của các hãng
khác nhau trên mạng bệnh viện thu nhỏ.
+ Bổ sung các yêu cầu phần mềm.
CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
- Mua sắm và lắp đặt thiết bị phần cứng, phần mềm:
+ Phần mua sắm do BV thực hiện.
+ Phần lắp đặt hệ thống mạng phải thuê ngoài.
- Đào tạo chính thức sử dụng phần mềm.
- Triển khai Module Khám bệnh, Dược, Viện phí trước
(hoàn thành trong 2 tuần).
- Đánh giá quá trình triển khai giai đoạn I.
- Tiếp tục triển khai Module Nội trú, Cận lâm sàng
(hoàn thành trong 1 tháng).
- Đánh giá giai đoạn II.
- Triển khai các Module còn lại: TCCB, quản lý vật tư,
quản lý và cấp phát máu, giao ban trực tuyến, chỉ
đạo tuyến.
KÕt qu¶
øng dông cntt
MẠNG NỘI BỘ
- Nhân lực CNTT: 02 KS, 03 cử nhân cao đẳng.
- Trang thiết bị:
+ 03 máy chủ.
+ 150 máy trạm nối mạng nội bộ.
+ Hệ thống cáp quang, đường truyền dữ liệu và
trạm trung gian.
- Phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện: MEDISOFT
THIS (Medisoft Total Hospital Information System).
CÁC MODULES THỰC HIỆN
- Quản Lý khoa Khám bệnh, khoa Khám bệnh tự
nguyện.
- Quản Lý bệnh nhân nội trú.
- Quản Lý Dược.
- Quản Lý Viện phí.
- Quản Lý Chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm kết nối tự
động trả Kết quả trực tiếp trên phần mềm.
- Giao ban trực tuyến trên mạng nội bộ.
- Modules: TCCB, quản Lý vật tư, quản Lý và cấp
phát máu, chỉ đạo tuyến.
KẾT QUẢ
- Làm thay đổi nhận thức, phương thức làm việc
của cán bộ.
- Thay đổi quy trình quản lý theo hướng tiến bộ,
khoa học.
- Nâng cao được khả năng quản Lý của lãnh đạo.
- Đảm bảo chính xác, nhanh gọn, tiện lợi trong
công việc.
NHỮNG THUẬN LỢI
- Sự đầu tư đúng hướng của bệnh viện.
- Đội ngũ cán bộ yêu nghề, có trình độ.
- Bệnh viện có các trang thiết bị hiện đại.
- Sự tâm huyết, quyết tâm của lãnh đạo và cán bộ
bệnh viện.
NHỮNG KHÓ KHĂN
- Cán bộ làm khoa học thuần túy, chưa được đào
tạo về quản Lý một cách hệ thống.
- Chưa được trang bị kiến thức và kỹ năng làm
thay đổi hành vi một cách hệ thống.
- Thói quen trong công việc là một trở ngại lớn
trong việc triển khai những cáI mới.
- Việc vừa học tập, thực hành tin học vừa đảm
Bảo công tác chuyên môn là một khó khăn rất
lớn.
NHỮNG KINH NGHIỆM
- Lãnh đạo BV rất quyết tâm thực hiện.
- Xây dựng kế hoạch chi tiết từng giai đoạn.
- Có cán bộ hiểu về công tác BV và công tác
tin học.
NHỮNG KINH NGHIỆM
- Đưa ra yêu cầu về phần mềm đúng và đầy
đủ nhất, đặc biệt là yêu cầu đầu ra là các báo cáo
(Report): Các khoa, phòng tự đưa ra yêu cầu
theo công việc thực tế hàng ngày. Tham khảo
các yêu cầu của các đơn vị đã áp dụng thành
công quản lý BV bằng CNTT.
- Chạy thử phần mềm để rút kinh nghiệm và
yêu cầu bổ sung trước khi đưa vào cài đặt vận
hành.
Thank you!

similar documents