Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie ( VAVI )

Report
Vereniging voor de
Aardappelverwerkende Industrie
(VAVI)
‘Duurzaamheid in de keten’
5 oktober 2011
Agenda
1.
2.
3.
5 oktober 2011
Wie zijn we?
Duurzaamheid:
‘van zand tot klant’
Boodschappen naar
Agro-food top
1. Wie zijn we?
VAVI = Vereniging voor Aardappel Verwerkende Industrie
•
Acht leden: Agristo NV, Aviko BV, Cêla Víta BV, Farm Frites BV, Lamb Weston / Meijer VOF,
McCain Foods Holland BV, Oerlemans Foods Nederland BV, Peka Kroef BV
•
Acht Nederlandse bedrijven met 15 vestigingen in Nederland
•
Omzet: € 1,25 miljard. Verwerking van 3,4 m ton aardappelen
•
Werkgelegenheid: 3.500 arbeidsplaatsen
•
Verse en diepfries frites, aardappelspecialiteiten, koelverse aardappelproducten, vlokken en
andere producten
•
Markten: Foodservice, Retail en Industrie
•
Internationaal actief en sterk gericht op export
•
Sterk competitieve markt met concurrentie uit België, Duitsland, UK en Frankrijk
•
Thema’s binnen VAVI (werkgroepen) :
–
Grondstof en agronomie
–
Voedselveiligheid, gezondheid en kwaliteit
–
Milieu en energie
–
Verantwoord en duurzaam ondernemen
5 oktober 2011
2. Duurzaamheid... ‘van zand tot klant’
Grondstof
• Nederlandse akkerbouw is erg intensief
• Duurzaamheid : Gewasbestrijdingsmiddelen en
bemesting
• Rassenkeuze en ontwikkeling (resistente rassen)
• Teeltbegeleiding
• Hoge druk op kosten en op innovatie / investeringen
• Spanningsveld in de keten : klant / producent /
akkerbouwbedrijf / buitenlandse competitie
5 oktober 2011
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen
2004
2005
2006
2007
2008
2009*
11,28
12,85
13,48
16,77
14,34
10,47
Waarvan % fungiciden
77
73
77
73
48
54
Waarvan % herbiciden
20
21
18
13
16
22
Milieubelastingpunten totaal per ha
4340
5270
4200
4910
5450
3190
Milieubelastingpunten per kg w.s.
385
410
312
293
380
305
Invloed op oppervlaktewater per ha (%)
77
79
75
71
70
79
Gebruik in kg w.s. per ha
Legenda: w.s. betekent werkzame stof, * cijfers 2009 zijn nog voorlopig
Bron: Lei BINternet
5 oktober 2011
2. Duurzaamheid... ‘van zand tot klant’
Voedselveiligheid
Hoofdthema: Acrylamide
• Transparante en coöperatieve houding tegenover de VWA en
andere stakeholders
• Aanpassen van de bakinstructies
• Steunen en opvolgen van onderzoekswerk
• Actieve steun aan en betrokkenheid bij EUPPA-initiatieven op
Europees vlak
• Onderzoek RU Gent
5 oktober 2011
2. Duurzaamheid... ‘van zand tot klant’
Gezondheid
Hoofdthema: Overgewicht
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oven producten
Koel- en diepvriesverse niet voorgebakken producten
Producten met betere vetzuursamenstelling
Producten die minder vet absorberen
Gebruik van duurzame plantaardige olie
Reductie van het olieverbruik bij het voorbakken
Actieve steun aan het horeca initiatief “Verantwoord Frituren”
Informatie verschaffen over de natuurlijke voedingswaarde van de
aardappel
Terughoudendheid en zelfregulering met betrekking tot reclame (kinderen
< 12 jaar)
Bevorderen en uitdragen van een evenwichtige voeding en gezonde
levensstijl
5 oktober 2011
70
vetzuursamenstelling frituurolie
60
52,5
54,6
50,8
47,9
50
43,9
40
58,6
56
54,3
46,4
43,3
55,4
54,4
44,8
43,8
40,6
35,5
30
20
11,9
10
1,5
1,3
1,3
0,8
0,8
0,8
0,8
0
1998
2003/4
transvetzuren (TFA)
5 oktober 2011
2005
2006
verzadigde vetzuren (SAFA)
2007
2008
2009
onverzadigde vetzuren (M UFA +P UFA)
2010
2. Duurzaamheid... ‘van zand tot klant’
Milieu en energie
Hoofdthema: Verminderen van het energieverbruik
• MJA 1 afgerond, MJA 3 is ondertekend
• Laatste 10 jaar: 11% totale energie efficiency verbetering
• MJA 3: doelstelling van 2% energie efficiency verbetering per jaar
• Forse investeringen bij de bedrijven in een veelvoud van
energiereclaimsystemen
– Bijvoorbeeld: biovergister in combinatie met reststromen
• VAVI-project: hergebruik van blancheerwater
• Nieuw punt op de agenda: beheersen van CO2 emissie en carbon
footprint audits
5 oktober 2011
800
700
600
500
TJ 400
300
200
100
0
2005
2006
Duurzame energie
5 oktober 2011
2007
2008
Ketenmaatregelen
2009
Procesmaatregelen
2010
3. Boodschappen naar Agro-food top
Aandachtspunten van de VAVI
1.
Behoud van de teelt van consumptieaardappelen in
Nederland. Voorwaarden:
• Voldoende geschikte landbouwgrond.
• Aandacht voor zoetwatervoorziening van landbouwgronden
2.
Duurzaamheid
• Innovatie ten behoeve van verwaarding restproducten van de
aardappelverwerkende industrie.
3.
De teelt van consumptieaardappelen versus andere
akkerbouwgewassen.
• Rendement op aardappelteelt voor de teler
• Beheersing van aardappelziekten.
5 oktober 2011
5 oktober 2011

similar documents