Előzetes szülői, 2014. május 12.

Report
Üdvözöljük a 141 esztendős
B U D A P E S T
X I V .
K E R Ü L E T I
Teleki Blanka Gimnáziumban!
DOKUMENTUMOK
1. Tudnivalók a tankönyvellátásról
2. Tankönyvigénylőlap
3. Igénylőlap tanulói
tankönyvtámogatáshoz
4. Nyilatkozat a gólyatáborral kapcsolatban
5. Kollégiumi jelentkezési lap
6. Meghívók a klubdélutánra
7. Névsorok a második nyelvi jelentkezéssel kapcsolatban
9. NYA – SIMON LAURA ERZSÉBET
Osztály
betűjele
Emelt szintű
tantárgyak
Tanulmányi területek
1. nyelv
2. nyelv
9/NY/A
(05.)
nyelvi-informatikai
előkészítő osztály (5.
évfolyamos)
Angol - kezdő,
középhaladó
Olasz- kezdő
Francia- kezdő
Német - kezdő
9. NYB – BERECZKY CSONGOR
Osztály
betűjele
Emelt szintű
tantárgyak
Tanulmányi
területek
1. nyelv
2. nyelv
9/NY/B
(05., 06.)
nyelvi-informatikai
előkészítő osztály (5.
évfolyamos)
német-kezdő,
középhaladó
angol- haladó
angol-kezdő
olasz-kezdő
francia- kezdő
német- kezdő
9. C – ÁCS PÉTERNÉ
9.C
01., 02.
Emelt szintű tantárgyak
Tanulmányi területek
angol haladó (4.
évfolyamos)
1. nyelv
2. nyelv
angol- haladó
magyar-média
kommunikáció
(4. évfolyamos)
angol kezdő
olasz- kezdő
francia- kezdő
német- kezdő
olasz- kezdő
francia- kezdő
német- kezdő
9. D – KOVÁCSNÉ STUMMER VALÉRIA
9.D
03., 04.
biológia
(4 évfolyamos)
angol kezdő
olasz- kezdő
francia - kezdő
német- kezdő
történelem
(4 évfolyamos)
angol kezdő
olasz - kezdő
francia - kezdő
német - kezdő
ÓRASZÁMOK A NYEK-EN
ÓRASZÁMOK A NYEK-EN
Az első nyelv az angol (a német NYEK kivételével).
A második nyelv kérhető, a kiosztott névsoron
kérjük beírni, illetve bekarikázni. Kérjük egyben a
névsor aláírását is.
Választási lehetőség: német, olasz, francia.
Aki nem
nyelvet.
jelzi
igényét,
mi
adjuk a második
HÁZIREND
A Házirend teljes szövege a honlapon a Dokumentumok
rovatban elolvasható.
Kérjük, gyermekükkel együtt szíveskedjenek
tanulmányozni, megismerni, tudomásul venni.
azt
Javaslatot tenni változtatásra a tanulói jogviszony
kezdete után lehet.
A
megismerés,
tudomásulvétel
tényét
beiratkozáskor aláírásukkal kérjük igazolni.
a
CSENGETÉSI REND
Az iskolai közösségek minden évben elfogadják.
TANKÖNYVCSOMAG
NT-17112
Matematika 9.
Juhász-Orosz-Paróczay
1 390 Ft
NT-16125/NAT
Matematika. Gyakorló és érettségire felk. feladatgy. I.
2 290 Ft
NT-16126/NAT
Matematika. Gyakorló és érettségire felk. feladatgy. II.
2 290 Ft
NT-16127/NAT
Matematika. Gyakorló és érettségire felk. feladatgy. III.
2 290 Ft
NT-16129/NAT
Négyjegyű függvénytáblázatok
1 690 Ft
JO-0193
Informatika szóbeli érettségi közép- és emelt szinten
1 595 Ft
TANKÖNYVCSOMAG
NT-5654/NAT
Kon-Takt 1. Lehrbuch (német 2.nyelv)
NT-5654/M/NAT
Kon-Takt 1. Arbeitsbuch (német 2. nyelv)
RK-9641-41-9/új
Direkt Kursbuch 1 (német tagozat 1. nyelv)
RK-9641-42-6/új
Direkt Arbeitsbuch 1 + Audio-CD (német tagozat 1. nyelv)
HV-268-1658
deutsch.com 1 Kursbuch (német tagozat 1. nyelv)
HV-269-251658
deutsch.com 1 munkafüzet CD-vel (német tagozat 1. nyelv)
SI-1A
Progetto italiano 1A (olasz 2. nyelv)
SI-1B
Progetto italiano 1B (olasz 2. nyelv)
NT-13198/NAT
France-Euro-Express Nouveau 1. Tankönyv (francia 2. nyelv)
NT-13198/M/NAT
France-Euro-Express Nouveau 1. Munkafüzet (francia 2. nyelv
NT-13298/NAT
France-Euro-Express Nouveau 2. Tankönyv (francia 2. nyelv)
NT-13298/M/NAT
France-Euro-Express Nouveau 2. Munkafüzet (francia 2. nyelv
ÜNNEPLŐ
Fehér ing/blúz, fekete nadrág/szoknya, valamint
nyakkendő/kendő.
TESTNEVELÉS
lányoknak fehér póló + fekete nadrág (lehet rövid-,
vagy
melegítőnadrág), fiúknak fehér póló + sötétkék
nadrág.
Mindenkinek: fehér zokni + sportcipő
Teleki-emblémával ellátott póló is viselhető, ez a
beiratkozáskor megrendelhető a készítőktől, ára kb.
1.500 Ft. A póló az első tanítási napon vehető át.
BEIRATKOZÁS
2014. június 30-án 10 és 18 óra között.
Bejelentkezés a honlapon lehetséges.
DOKUMENTUMOK
1. Tudnivalók a tankönyvellátásról
2. Tankönyvigénylőlap
3. Igénylőlap tanulói
tankönyvtámogatáshoz
4. Nyilatkozat a gólyatáborral kapcsolatban
5. Kollégiumi jelentkezési lap
6. Meghívók a klubdélutánra
7. Névsorok a második nyelvi jelentkezéssel kapcsolatban
A SZÜKSÉGES IRATOK
a)
b)
c)
d)
e)
általános iskolai bizonyítvány
személyi igazolvány
születési anyakönyvi kivonat
lakcímkártya
az okmányiroda által kiállított adatlap
másolata a diákigazolvány igényléshez
f) TAJ
g) adóazonosító jel
h) oktatási azonosító
i) digitális fénykép
BEFIZETÉSEK
diákigazolvány igénylés díja: 1.400 Ft
szervizdíj éves összege: 3.500 Ft (ezt mindenkitől kérjük)
Egyéni döntés alapján:
gólyatábor teljes összege: 18.000 Ft (kedvezményes:
11.000 Ft) + aláírt szülői
nyilatkozat
a
részvételi szándékról
Iskolai ebéd befizetése szeptember hónapra:
6.500Ft (kedv.: 3.250 Ft) Teleki emblémás póló kb. 1.500
Ft
NYILATKOZATOK
A beiratkozáskor kérjük aláírni a Házirend és a
Pedagógiai
program
tudomásulvételéről
szóló
nyiltakozatot.
Most:
a nyelvválasztásról szóló aláíróívet,
a tankönyvigénylést.
BEIRATKOZÁS
Beírathat: alapvetően a szülő, (a tanulót is szívesen
látjuk, de ne egyedül jöjjön) meghatalmazással bárki, aki
a 18. életévét betöltötte.
BEIRATKOZÁS
Aki nem tud eljönni június 30-án, kérjük előre jelezze, és
egyeztetünk új időpontot.
Aki július 4-ig (péntekig) nem iratkozott be, és nem
jelezte beiratkozási szándékát, azt töröljük a névsorból.
ELEKTRONIKUS NAPLÓ
Az e-naplót és az
párhuzamosan vezetjük.
ellenőrző
könyvet
A szülői és a diák belépési kódokat az
szülői értekezleten kapják meg.
első
DIÁKIGAZOLVÁNY
Minden tanuló
csináltatni.
köteles
Az igénylés díja: 1.400 Ft.
új
diákigazolványt
IGÉNYLÉS
A fénykép és aláírás felvételét az okmányirodák végzik.
Az ingyenes fényképezési szolgáltatás igénybevételéhez
az alábbi iratokat kell bemutatni az okmányirodában:
a) Születési anyakönyvi kivonat (amennyiben a tanuló
nem rendelkezik személyi igazolvánnyal) és
lakcímkártya vagy
b) Egyéb érvényes személyazonosító okmány (személyi
igazolvány,útlevél) és lakcímkártya
IGÉNYLÉS
2. A
jogosult
fényképes
adatlapot
kap az
okmányirodai ügyintézőtől, ennek része
a
16
karakterből álló NEK azonosító.
3. Az adatlapot az igénylőnek kell megőriznie,
illetve egy arról készült másolatot a beiratkozáskor
kérünk leadni, az igénylés díjával együtt
(1.400 Ft).
ISMERKEDŐ DÉLUTÁN
Iskolánk régi hagyománya, hogy a nyolcadikosoknak a
jelenlegi
kilencedikesek
tartanak
ismerkedési
klubdélutánt.
Ennek időpontja: május vége, június eleje
MENTESÍTÉSEK, KÉRELMEK
Tantárgyi értékelés és minősítés alóli mentesítés
szakértői bizottság véleménye alapján történhet.
Felmentés, gyógytestnevelés:
1. Szakorvosi lelettel kell jelentkezni az iskolaorvosnál.
2. Az iskolaorvos javaslatot készít a felmentésre
(kategóriák).
3. Az intézményvezető határozata alapján mentesülhet
csak a tanuló a tanórán való részvétel alól!
Kérjük, a leleteket még nyáron szerezzék be!
GYÓGYTESTNEVELÉS
A gyógytestnevelés helyben van (általában kedd
délután), illetve a BVSC-uszodában.
Akit az iskolaorvos gyógytestnevelésre utal,
részére az kötelező (osztályzatot is kap).
annak
KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT
Az érettségi vizsga feltétele 50 óra közösségi szolgálat.
Arányosan elosztva 3 vagy 4 év alatt.
KOLLÉGIUM
Saját kollégiummal nem rendelkezünk, de kapcsolatban
állunk közeli kollégiumokkal: Mogyoródi út, Cházár András
utca.
Az igénylőlapokat, kérjük, minél előbb szíveskedjenek
eljuttatni az osztályfőnököknek.
ÉTKEZÉS
Iskolánkban ebédelési lehetőség van.
Szeptemberre a teljes árú étkezés, 20 napra 6.500 Ft (325
Ft/ebéd) (kedv.: kb. 3250 Ft)
Beiratkozáskor készpénzben kérjük a pénzt befizetni.
Felelős: Kiss Mária
ÉTKEZÉS
50 %-os kedvezmény jár:
a) Három vagy többgyermekes családok – erről a
nyomtatványt a befizetéskor a szülő tölti ki.
b) Tartósan beteg gyermekek részére (szakorvos által
kiállított igazolás szükséges)
c) Rendkívüli
gyermekvédelmi
kedvezményre
jogosultak részére (határozat szükséges)
Iskolánk mellett alapítvány működik. Fő feladata az
iskolai élet támogatása, tanulók segítése, tanulmányi
ösztöndíjak, kirándulások támogatása, fénymásoló
üzemeltetése.
Kérjük, adója 1 %-ával szíveskedjék az alapítvány
munkáját segíteni.
Adószám: 19670096-1-42.
FONTOS IDŐPONTOK
Gólyatábor:
2014. augusztus 27-29. (szerda-péntek)
A tanévnyitó:
2014. szeptember 1. 8.00 (megjelenés
ünneplőruhában).
Az első szülői értekezlet:
2014. szeptember 3. (szerda) 17.00
Az osztálykirándulás:
2014. szeptember 11-12. (csütörtök és péntek) 2X1 nap
A gólyabál:
2013. szeptember 26. (péntek) 15-18.00
HOVA TOVÁBB?
9. NYA 221
9. NYB 219

similar documents