Háborúhoz való jog a XXI. században

Report
Mit tehet a nemzetközi jog a
terrorizmus ellen?
Valki László
2013
Első gépeltérítések
Világháború előtt is…
1948-1957: 15
1958-1967: 48
1969: 82 (január: 8 Kubába)
1960-as évektől 2001-ig
Eddigi szerződések
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Légi járművek jogellenes hatalomba kerítése (Hága, 1970)
Polgári repülés biztonsága (Montreal, 1971, 1988, 2010)
Védett személyek, diplomaták (New York, 1973)
Túszszedés (New York, 1979)
Nukleáris anyagok fizikai védelme (Bécs, 1980)
Tengeri hajózás biztonsága (Róma, 1988)
Kontinentális talapzaton létesítmények (Róma, 1988)
Terrorista bombatámadások (New York, 1997)
Terrorizmus pénzügyi támogatása (New York, 1999)
Nukleáris terrorizmus (New York, 2005)
Szerződések lényege
 Súlyos bűncselekménynek nyilvánítják btk.ban
 Nem tekintik politikai bűntettnek
 Felelősségre vonják vagy kiadják
Mi a terrorcselekmény?
Egyezmény a terrorizmus pénzügyi támogatásának
visszaszorításáról (1999)
Bármely cselekmény,
• amely polgári személy (vagy fegyveres
konfliktusban az ellenségeskedésben részt nem
vevő más személy) halálának vagy súlyos testi
sérülésének okozására irányul,
• célja, hogy a lakosságot megfélemlítse,
• kormányt vagy nemzetközi szervezetet valaminek
megtételére vagy attól való tartózkodásra
kényszerítsen.
Mi a terrorcselekmény?
Magyar Btk. 261. § (1) bek.:
Aki abból a célból, hogy
a) állami szervet, más államot, nemzetközi szervezetet arra
kényszerítsen, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy
eltűrjön,
b) a lakosságot megfélemlítse,
c) más állam alkotmányos, társadalmi vagy gazdasági rendjét
megváltoztassa vagy megzavarja, illetőleg nemzetközi
szervezet működését megzavarja,
– személy elleni erőszakos, közveszélyt okozó vagy fegyverrel
kapcsolatos bűncselekményt követ el,
– jelentős anyagi javakat kerít hatalmába, és azok sértetlenül
hagyását vagy visszaadását követelés teljesítésétől teszi függővé.
Átfogó terrorizmus-ellenes egyezmény
(1996 óta készül)
Vita:
- Terrorszervezet vagy felszabadítási szervezet?
- Elkövethetik-e állami fegyveres erők?
- Állami terrorizmus?
9/11 után
Két kérdés
Nemzetközi együttműködés szélesítése?
Joga van-e az államnak önvédelemre?
2001. szeptember 28.
Kötelező BT-határozat
•
•
•
•
•
•
•
•
büntetőjogi normák megalkotására
terroristák pénzügyi alapjainak befagyasztására
tartózkodjanak terroristák támogatásától
előzzék meg terrorizmus kifejlődését
ne nyújtsanak menedéket terroristáknak
hatékony határellenőrzést alkalmazzanak
működjenek együtt terrorizmus-ellenes tevékenységben
BT mellett állítsanak fel terrorizmus-ellenes koordinációs
bizottságot
Eredmények
2001. szeptember: 50 állam részese pénzügyi
támogatásának tilalmáról szóló egyezménynek
2001. december: 144 állam
Terrorszervezetek visszaszorítása
Titkosszolgálati együttműködés intenzívebb
Önvédelem?
Agresszió fogalma (1974)
„Fegyveres bandák, csoportok,
önkéntesek, zsoldosok küldése”
• Ha súlyos cselekményeket
hajtanak végre
• „Ha egy államnak komoly
része van ebben”
14

similar documents