szuloi_20130220 - Lovassy László Gimnázium

Report
Emelt- vagy középszintű
felkészítés?
Szülői értekezlet
Lovassy László Gimnázium
2013. február 20.
Emelt- vagy középszintű
felkészítés?
Miért kell választani?
Pályairány: informatika képzési terület
mérnökinformatikus
matematika kötelező és fizika vagy informatika
emelt- vagy
középszintű érettségi ?
emelt- vagy
középszintű képzés?
Emelt- vagy középszintű
felkészítés?
Változó feltételek – nagyobb körültekintés
 2012. január 1-tól ÚJ felsőoktatási szabályrendszer
2011. évi CCIV. évi törvény A nemzeti felsőoktatásról
 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási
felvételi eljárásról
Emelt- vagy középszintű
felkészítés?
Az állami ösztöndíj és következményei
Az állami ösztöndíjjal támogatott hallgató köteles:
 meghatározott időn belül, de legfeljebb a képzési idő másfélszeresén
belül megszerezni az oklevelet,
 az oklevél megszerzését követő húsz éven belül az általa állami
ösztöndíjjal folytatott tanulmányok ideje kétszeresének megfelelő
időtartamban Magyarországon dolgozni,
 a magyar államnak visszafizetni a magyar állam által folyósított állami
ösztöndíj 50%-ának megfelelő összeget, ha nem végzi el a képzését
időben.
 visszafizetni az adott képzésére tekintettel a magyar állam által
folyósított állami ösztöndíjnak a visszatérítés esedékessé válásának
naptári félévét megelőző utolsó napon érvényes jegybanki
alapkamatot három százalékponttal meghaladó kamattal
megnövelt összegét, ha nem létesít megfelelő ideig Magyarországon
jogviszonyt.
Emelt- vagy középszintű
felkészítés?
Költségtérítések 2013-ban
Szak
2013-as
költségtérítés
BME-VIK mérnökinformatikus
300.000 Ft
PE-MIK
villamosmérnöki
280.000 Ft
BCE-KTK: alkalmazott
közgazdaságtan
245.000 Ft
BCE-GTK: nemzetközi gazdálkodás
(magyarul)
295.000 Ft
ELTE-TTK matematika
300.000 Ft
PTE-BTK germanisztika (német)
130.000 Ft
ELTE-ÁJK jogász
247.000 Ft
ELTE-PPK osztatlan tanár – 10 félév
(matematikatanár-informatikatanár)
400.000 Ft
Emelt- vagy középszintű
felkészítés?
Az érettségi rendszer
 Nem válik szét az érettségi és a felvételi
 Kétszintű az érettségi
– Középszint: a hagyományos érettségi
– Emelt szint: a felvételit váltotta fel (az eredeti tervek szerint)
 A középszintű érettségit az iskola bonyolítja le
 Az emelt szintű érettségit független bizottság előtt
„idegen helyszínen” kell letenni.
 Az emelt szintű vizsga mindig megelőzi a középszintűt.
 Az érettségi bizonyítványt az iskola állítja ki a közép- és
emeltszintű vizsgákról egyaránt.
Emelt- vagy középszintű
felkészítés?
Pontszámítási rendszer (2013.02.20)
Tanulmányi pontok
Érettségi pontok
Többletpontok
Összesen: 200 pont
Összesen: 200 pont
Összesen: 100 pont
A. Középiskolai eredmények
A felsőoktatási intézmény által
előírt kettő érettségi tárgy
százalékos eredményének
összege.
1. magyar nyelv- és irodalom
2. matematika
3. történelem
4. idegen nyelv
5. választott természettudományos tárgy eredményének
kétszerese.
Összesen max: 100 pont
B. Érettségi bizonyítványban
szereplő 4 kötelező és egy
szabadon választott tárgy
százalékos eredményének
átlaga.
Összesen max: 100 pont
Összesen max: 100-100 pont
1. Legfeljebb 2 emelt szintű
érettségiért 50-50 pont.
2. Nyelvvizsgért (max.: 40 p)
középfokú: 28 pont
felsőfokú: 40 pont
3., OKTV eredményért:
1-10. hely: 100 pont
11-20. hely: 50 pont
21-30. hely: 25 pont
Maximum: 500 pont
Összesen max: 100 pont
vagy az érettségi pontok kétszerezésével +
többletpontokkal: 500 pont
!
!
Emelt- vagy középszintű
felkészítés?
Emelt szintű- vagy középszintű érettségi?
 Van, amikor egyértelmű...
Ha a felsőoktatási intézmény előírja (2013)
2014-től: Nincs további bővülés.
2015-től: Nem ismert.
 Általában sajnos nem egyértelmű...
• A középszintű vizsga könnyebben teljesíthető
• Az emelt szintű vizsgáért jár a + 50 pont a legalább 45 %-os
eredményért (ha ebből írja elő az érettségi vizsgát a
felsőoktatási intézmény).
Emelt- vagy középszintű
felkészítés?
2013-tól megkövetelt emelt szintű érettségi
 Agrár képzési terület
– állatorvosi, erdőmérnöki osztatlan képzés
 Bölcsészettudomány képzési terület
– andragógia, anglisztika, germanisztika, keleti nyelvek és
kultúrák, magyar, néprajz, ókori nyelvek és kultúrák,
pedagógia, pszichológia, romanisztika, romológia, szabad
bölcsészet, szlavisztika, történelem alapszakok
 Jogi képzési terület
– jogász osztatlan képzés
 Gazdaságtudományok képzési terület
– alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés alapszakok
Emelt- vagy középszintű
felkészítés?
2013-tól megkövetelt emelt szintű érettségi
 Orvos- és egészségtudomány képzési terület
− általános orvos, fogorvos, gyógyszerész osztatlan képzés
 Társadalomtudomány képzési terület
− informatikus könyvtáros, kommunikáció és médiatudomány,
kulturális antropológia, nemzetközi tanulmányok,
politológia, szociális munka, szociálpedagógia, szociológia,
társadalmi tanulmányok alapszakok
 Műszaki képzési terület
− építész osztatlan képzés
− energetikai mérnöki, építészmérnöki alapképzés
 Tanárképzések (osztatlan) esetén
− van olyan, ahol a szakpárból az egyik szak tantárgyából
!
Emelt- vagy középszintű
felkészítés?
Az érettségi vizsga százaléka
Érettségi pont
(középszint)
Érettségi pont
többletponttal (emelt szint)
95-100
100
150
90-94
94
144
89
139
80-84
84
134
75-79
79
129
74
124
65-69
69
119
60-64
64
114
55-59
59
109
54
104
45-49
49
99
40-44
44
44
35-39
39
39
34
34
29
29
24
24
19
19
85-89
70-74
50-54
30-34
5
4
3
2
25-29
20-24
0-19
1
5
4
3
2
1
Emelt- vagy középszintű
felkészítés?
Kurrens egyetemi szakok érettségi tárgyai
Szak
Érettségi követelmény (2 tárgy)
általános orvos
biológia (emelt) és
kémia (emelt) vagy fizika (emelt)
villamosmérnöki,
járműmérnöki
matematika és
biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia
mérnökinformatikus,
programtervező informatikus
matematika és
fizika vagy informatika
pszichológia
idegen nyelv vagy biológia vagy magyar nyelv és
irodalom vagy matematika vagy történelem
egy vizsgatárgy kötelező emelt szinten
matematika
matematika és
biológia vagy fizika vagy földrajz vagy
informatika vagy kémia
építész
matematika és fizika
egy vizsgatárgy kötelező emelt szinten
Emelt- vagy középszintű
felkészítés?
Az előnyben részesítés elve
 Hátrányos helyzetű felvételiző
40 pont
Akit középfokú tanulmányai során
– családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyzõ védelembe vett
– aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak,
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
– állami nevelt volt
 Fogyatékkal élők
40 pont
fogyatékossággal élő az a jelentkező, aki testi fogyatékos (gyakori jellemzője a bénulás, végtaghiány, görcsös
túlmozgás), érzékszervi fogyatékos (hallássérült, látássérült), autista, beszédfogyatékos vagy megismerés- és
viselkedésfejlődési rendellenességgel élő (teljesség igénye nélkül fontosabb és ismertebb részterületei:
diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, diszortográfia, hiperaktivitás, figyelemzavarok).
TGYÁS, GYES vagy GYED folyósítása esetén 
40 pont
Emelt- vagy középszintű
felkészítés?
Magyar
Történelem
Matematika
Angol
Biológia
12.
4
5
3
5
5
13.
5
5
4
5
5
Jogász-irány I.
Iskolai eredmények
Magyar
Történelem
Matematika
Angol
Német
4
5
4
5
5
77 %
90 %
65 %
82 %
90 %
K
E
K
K
E
Érettségi eredmények
5 tárgy utolsó két
évének év végi
eredményeinek
összege * 2
5 tárgy érettségi
vizsgájának százalékos
eredményének átlaga
80,8
egész számra kerekítve
A két felvételi tárgy
érettségi vizsgájának
százalékos
eredményeinek összege
92 pont
81 pont
167 pont
Tanulmányi pontok: 173 pont
Felvételi pontszám
összegzéssel:
340 pont
Érettségi pontok: 167 pont
(forrás: OH)
Felvételi pontszám
duplázással:
334 pont
Emelt- vagy középszintű
felkészítés?
Jogász-irány II.
Felvételi pontszám:
340 pont
Magyar
Történelem
Matematika
Angol
Német
4
5
4
5
5
77 %
90 %
65 %
82 %
100 %
K
E
K
K
E
Többletpont
Emelt szintű érettségiért:
Egy vizsgáért 50 pont.
- ha az érettségi pontot abból számolják
Összesen maximum 100 pont
Nyelvvizsgáért:
- középfokú C típusú nyelvvizsgáért 28 pont,
- felsőfokú C típusú nyelvvizsgáért 40 pont,
Összesen maximum 40 pont
50 pont
28 pont
Többletpont: 78 pont
ÖSSZPONTSZÁM:
418 pont
(forrás: OH)
Emelt- vagy középszintű
felkészítés?
Magyar
Történelem
Matematika
Német
Fizika
12.
4
4
5
5
5
13.
4
4
5
5
5
Gépészmérnök I.
Iskolai eredmények
Magyar
Történelem
Matematika
Informatika
Német
4
4
4
5
5
77 %
70 %
65 %
82 %
90 %
K
K
K
K
E
Érettségi eredmények
5 tárgy utolsó két
évének év végi
eredményeinek
összege * 2
5 tárgy érettségi
vizsgájának százalékos
eredményének átlaga
76,8
egész számra kerekítve
A két felvételi tárgy
érettségi vizsgájának
százalékos
eredményeinek összege
92 pont
77 pont
147 pont
Tanulmányi pontok: 169 pont
Felvételi pontszám
összegzéssel:
316 pont
Érettségi pontok: 147 pont
(forrás: OH)
Felvételi pontszám
duplázással:
294 pont
Emelt- vagy középszintű
felkészítés?
Gépészmérnök II.
Felvételi pontszám:
316 pont
Magyar
Történelem
Matematika
Informatika
Német
4
4
4
5
5
77 %
70 %
65 %
82 %
100 %
K
K
K
K
E
Többletpont
Emelt szintű érettségiért:
Egy vizsgáért 50 pont.
- ha az érettségi pontot abból számolják
Összesen maximum 100 pont
Nyelvvizsgáért:
- középfokú C típusú nyelvvizsgáért 28 pont,
- felsőfokú C típusú nyelvvizsgáért 40 pont,
Összesen maximum 40 pont
0 pont
28 pont
Többletpont: 28 pont
ÖSSZPONTSZÁM:
344 pont
(forrás: OH)
Emelt- vagy középszintű
felkészítés?
Emelt- vagy közép szintű felkészítés?
 IGEN, ha a pályairány előírja;
 IGEN, ha kurrens szak a cél;
 IGEN, ha a pályairányt meghatározó tantárgyból
megalapozottabb tudást szeretne;
 IGEN, ha nemcsak bejutni szeretne az egyetemre;
 IGEN...
csak akkor, ha valóban tanulni szeretne.
emelt szintű képzés  kötelező emelt szintű érettségi
Emelt- vagy középszintű
felkészítés?
A Lovassy László Gimnázium kínálata
 Mindenki 2 tárgyból választhat emelt szintű képzést.
 De nem kötelező a kettő tárgyat választani!
 Minden tantárgyból + 2 órát jelent hetente! (kivéve kémia, fizika a 13. évf.)
–
–
–
–
–
–
matematika: 12. évfolyamon heti 3+2 = 5 óra
magyar nyelv és irodalom: 12. évfolyamon heti 4+2 = 6 óra
biológia: 12. évfolyamon heti 2+2 = 4 óra
történelem: 12. évfolyamon heti 3+2 = 5 óra
fizika: 12. évfolyamon heti 2+2 = 4 óra
kémia: 12. évfolyamon heti 0+2 = 2 óra
 Az emelt és középszint képzése külön válik (kivéve a biológia)
Emelt- vagy középszintű
felkészítés?
A hagyományos párosítások a Lovassyban
1. sáv
2. sáv
matematika
történelem
biológia
fizika
magyar nyelv és irodalom
kémia
A plusz 2 óra:
A plusz 2 óra:
kedd 4. óra
hétfő 4. óra
csütörtök 2. óra
szerda 2. óra
Emelt- vagy középszintű
felkészítés?
Az emelt szintű képzés jelentkezési rendje
 2013. február 27. (szerda)
osztálylista, melyen jelölni kell mindenkinek, hogy mit szeretne
 2013. március 1. (péntek)
–az osztálylista összesítésre kerül
–azon igények megjelölése, amelyek NEM teljesíthetők
–tanárok nevének megadása, akik várhatóan tanítanak az emelt
szintű csoportokban
 2013. március 21. (csütörtök)
–az induló csoportok és a várhatóan a csoportokban tanító tanárok
ismeretében a jelentkezések megerősítése esetleges, módosítása
 2013. május 17. (péntek)
a végleges, szülő által aláírt jelentkezési kérelem beadása
Módosításra a későbbiekben NINCS lehetőség!
Emelt- vagy középszintű
felkészítés?
Az emelt szintű képzés a két utolsó évben
 A számonkérés szempontjából ugyanúgy kezelendő,
mint a kötelező képzések, tantárgyak.
 Évközben módosítási, leadási lehetőség csak külön
igazgatói engedéllyel!
 12. év végi lehetőség:
2014. május 20-ig: az iskola igazgatójához kérelemmel lehet
fordulni
• a leadásról vagy
• a tantárgyváltásról (különbözeti vizsga!)
emelt szintű képzés  kötelező emelt szintű érettségi
Emelt- vagy középszintű
felkészítés?
Köszönjük a figyelmüket!

similar documents