PowerPoint Sunusu

Report
*2013 - 2014 eğitim - öğretim yılından başlayarak
altı temel ders için 8. sınıfta
öğretmen tarafından
dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak
olarak gerçekleştirilecek.
ORTAK DEĞERLENDİRME KAPSAMINDAKİ DERSLER
1. Fen ve Teknoloji
2. Matematik
3. Türkçe
4. Yabancı Dil
5. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
6. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
NASIL UYGULANACAK
Her dönem;
 iki yazılısı olan derslerden birincisi,
•TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
 üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi ortak yapılacak.
•Türkçe
•Matematik
•Fen ve Teknoloji
•Yabancı Dil
Sınav soruları işlenen müfredatı kapsayacak şekilde seçilecek.
*Altı temel dersten yapılacak birinci dönemdeki yazılılar Kasım
ayının son haftasında,
*İkinci dönemdeki sınavlar ise Nisan ayının son haftasında
yapılacak.
*Ortak değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak
yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek.
*Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak.Yanlış cevaplar doğru
cevapları etkilemeyecek.
*Sınavlar 40 dakikalık ders saatini aşmayacak
şekilde tek ders saatinde yapılacak.
*Sınav günlerinde sınav dışında eğitim-öğretim
olmayacak.
*Her yazılı bir ders saatini aşmayacak şekilde yani 40
dakikalık bir sürede yapılacak .
*Biraz ara verildikten sonra ikinci yazılı yapılacak. Aynı
şekilde üçüncü yazılı yapılarak bir gün tamamlanmış olacak.
*İkinci günde aynı şekilde geri kalan üç dersin yazılısı
yapılarak sınavlar tamamlanmış olacak.
*Sınavdaki soru sayısı şuanda kesinleşmemiş
olmakla birlikte ortalama her dersten 20'şer soru
olacak.
*Dersin
durumuna
değişebilecek.
göre
soru
sayıları
TÜRKÇE dersinden;
FİİLİMSİLER
konusundan soru sorulacak.
MATEMATİK dersinden;
1-) ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMLER
2-) DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ
3-)OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ
4-)HİSTOGRAM
5-)ÜSLÜ SAYILAR
6-) KAREKÖKLÜ SAYILAR konularından soru sorulacak.
FEN VE TEKNOLOJİ dersinden;
1-) HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM.
2-) KUVVET VE HAREKET konularından soru sorulacak.
İNKILAP TARİHİ dersinden;
1-) BİR KAHRAMAN DOĞUYOR.
2-) MİLLİ UYANIŞ.
3-) YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER konularından soru
sorulacak.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
dersinden;
1-) ZEKAT
2-) HAC VE KURBAN
3-) KAZA VE KADER
konularından soru sorulacak.
İNGİLİZCE dersinden;
1-) FRİENDSHİP
2-) ROAD TO SUCCESS.
3-)İMPROVİNG ONE’S LOOKS
konularından soru sorulacak.
*Öğrenciler
ortak
sınavlara
olağanüstü
haller
öğretmenler
kendi
dışında kendi okullarında girecek
*Sınavda
görevlendirilecek
okullarından farklı bir okulda görev yapacak.
*Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen
öğrenciler için önceden belirlenen bir Hafta sonunda mazeret
sınavı yapılacak
*Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak
*Mazeret sınavı bir kere olacak.
*Bu sınava da girmeyen öğrencilerin puanları hesaplanırken
en düşük standart puan değerlendirmeye alınacak.
*Sınav sorularının
hazırlanması ve okullara ulaştırılması
SBS deki gibi olacağından problem olmayacak.
*Gözetmen öğretmenler kendi okullarının dışında farklı
okullarda sınav gözetmenliği yapacağı için sınavlar daha
objektif olacak.
*Dört farklı yazılı kağıdı olacağından ve öğrenciler tek tek
oturacağından dolayı kopya çekme olasılığı da çok zayıf bir
ihtimal olacak.
ÖRNEK PUAN HESAPLAMASI
Öğrencinin her bir ders için; aldığı tüm notlarının (sınav, proje vb.)
ortalaması alınarak o derslere ait haftalık ders saati ile çarpılır,
Bu çarpımların hepsi toplanır,
Haftalık toplam ders saatine bölünerek o döneme ait ağırlıklı
ortalaması hesaplanır.
NOT: YBP hesaplanmasında sadece sınava girilen dersler değil tüm dersler
etkilidir.
Dersler
Haftalık
1.Sınav P.
Ders Saati
Türkçe
5
(85*5)/27=15,74
2.Sınav P.
3.Sınav P. Performans Ortalama Ağırlıklı Ortalama
70
80
90
100
85
Matematik 4
(85*4)/27=12,59
70
80
90
100
85
Din Kültürü 2
80
90
85
85
(85*2)/27= 6,29
YIL SONU BAŞARI PUANI
NASIL HESAPLANIR?
Öğrencinin derslerden aldığı tüm notlarının (sınav, proje vb.)
ortalaması alınarak o derslere ait haftalık ders saati ile çarpılır
ve haftalık toplam ders saatine bölünerek o dersin o döneme
ait ağırlıklı ortalaması hesaplanır. Birinci ve ikinci dönem
ağırlıklı ortalamaların toplamı yıl sonu puanını verir.
NOT: YBP hesaplanmasında sadece sınava girilen dersler değil
tüm dersler etkilidir.
YBP6 + YBP7 + YBP8
3
AĞIRLIKLANDIRILMIŞ MERKEZİ SINAV PUANI
NEDİR?
Merkezi
Sınav
Notu
Haftalık
Ders
Saati
Türkçe
75
5
75*5=375
Matematik
75
4
75*4=300
Fen ve Tek.
75
4
75*4=300
Yabancı Dil
75
4
75*4=300
TC İnk. T ve A
90
2
90*2=180
Din K. Ve A.B.
80
2
80*2=160
Ders
TOPLAM
21
Ağırlıklı
375+300+300+300+180+160=1615
1615 / 21 = 76,90
Birden fazla öğrencinin Puanlarının eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik
sıralaması dikkate alınacaktır.
1-) Okul için yapılan tercihin öncelik sırasına bakılacaktır.
Tercih sırasının da eşit olması durumunda;
2-) Sırasıyla 8. sınıf yılsonu başarı puanına bakılacak bunlarda eşit ise
7.sınıf puanına ve daha sonra 6.sınıf puanına bakılacak.
Bunlarında eşit olması durumunda;
3-) Okula özürsüz yapılan devamsızlık sayısına bakılacaktır.
KISACA…
MERKEZİ sınav puanlarının etkisi %70… Dolayısıyla çok iyi hazırlanmak,
düzenli çalışma ve takip ŞART!
Öğrenci daha fazla sınavla karşılaşacak. Bu sınavlarda başarılı
olabilmesi için doğru bir şekilde hazırlanması, eksiklerini gidermesi
gerekli.
Sınav değerlendirmeleri MERKEZİ yapılacak.
Yerleştirmeler MERKEZİ yapılacak. Yani Fen Lisesi, Sosyal Bilimler
Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi vb. fazla rağbet gören okullara MERKEZİ
sistemle puan üstünlüğüne göre öğrenciler yerleşecek.
ÖĞRENCİNİN 6 ve 7. SINIF YBP’Sİ
NEREDEN ÖĞRENİLEBİLİR?

similar documents