Rakennettujen jokien tutkimusohjelma, Mitä kalateillä saadaan

Report
Kuvat: Simo Yli-Lonttinen
Teppo Vehanen, Aki Mäki-Petäys
Ja Panu Orell
RAKENNETTUJEN JOKIEN TUTKIMUSOHJELMA
2011-2016
(A) VAELLUSKALAT
JA KALATIET
(B) JOKIKUNNOSTUKSET
JA VALUMA-ALUEEN
MAANKÄYTTÖ
(C) VAELLUSKALOJEN
PALAUTTAMISEN
SOSIOEKONOMISET
EDELLYTYKSET
MITÄ JA KENELLE ?
• Vaelluskalojen palauttamista tukevia tutkimushankkeita – Kalatiestrategia 2012
• Monitavoitteista: biologian, vesitekniikan ja sosioekonomian yhdistämistä
• Päätöksenteon tueksi
•
•
Kalatalous- ja ympäristöviranomaiset (MMM, YM, ELY-keskukset)
Talouselämä, elinkeinojen harjoittajat, vesialueen omistajat, kansalaiset
Vaelluskalojen elinkierto
Kutuvaellus
jokeen
Paluu
Kutu
jokialueella
Kasvu ja
sukukypsyys
syönnösalueella
Poikaset
kasvavat
joessa
Poikasten vaellus
joesta syönnösalueelle
Viime aikojen tapahtumia rakennettujen jokien
vaelluskalakantojen parissa
• EU:n vesipuitedirektiivi  Kansallinen lainsäädäntö 
Vesienhoitosuunnitelmat
• Kasvava määrä T&K –hankkeita viimeisen 10 vuoden aikana, eri puolilla
valtakuntaa
• Valtakunnallinen Rakennettujen jokien vaelluskalafoorumi 2010 
 RKTL, SYKE, ELY-keskukset, MMM, voimayhtiöt, Energiateollisuus ry
• HELCOM:n inventaari Itämeren alueen potentiaalisista lohi- ja
meritaimenjoista 2011
• Rakennettujen jokien tutkimusohjelma 2011-2016
• Kansallinen kalatiestrategia 2012  2027
Photo: Panu Orell
KANSALLINEN KALATIESTRATEGIA
• Valtioneuvosto hyväksyi osaksi
hallitusohjelmaa 2011-2014.
• Ohjaa kalateiden rakentamista 2020luvun lopulle saakka.
TAVOITE
• Painopiste kalojen istutuksista
luontaisen elinkierron palauttamiseen
VISIO
• Elinvoimaiset vaelluskalakannat,
biodiversiteetin säilyminen ja kestävä
kalastus.
PRIORISOINTI
• Kalatiet 55 patoon 20 eri joessa
KALATIESTRATEGIAN TOTEUTUMINEN
Kalatiestrategian kärkikohteiden osalta tarkasteltuna
Kalatie rakennettu:
- Eteläjoki-Noormarkunjoen Makkarakoski, Mäntyharjun reitin
Kissakoski, Kemijoki Isohaara 2
Kalatie rakenteilla v. 2013:
- Lestijoen Korpelankoski, Lapväärtin-Isojoen Peruskoski,
Siuntionjoen Munksinkoski
Kalatiesuunnitelmat tehty
(+lupahakemus):
- Kymijoen Korkeakoski, Kiskonjoen Koskenkoski ja
Hålldamin säännöstelypato, Eteläjoki-Noormarkunjoen
Sahakoski, Iijoen voimalat 5 kpl, Lieksanjoen Pankakoski ja
Lieksankoski, Saarijärven reitin Leuhunkoski ja Hietama.
Suunnittelu tekeillä:
- Ala-Kemijoki, Mäntyharjun reitin
Voikoski, Lapväärtin-Isojoki
Yleissuunnittelua,
vesioikeudellisia prosesseja
tms. vireillä:
- Juojärven reitti, Kymijoen Ahvenkoski ja
Loosari, Virojoen Kantturankoski, Hiitolanjoen
voimalat,
Ei toimenpiteitä toistaiseksi
©Mikko Koivurinta
Rakennettujen jokien tutkimusohjelma: Kalojen nousu
Suuret rakennetut joet: Kymijoki, Oulujoki,
Iijoki, Kemijoki
- Lohi ja taimen
- nykyisten kalateiden toimivuus ja
sen parantaminen
-- uusien kalateiden suunnittelu kalojen käyttäytyminen alakanavassa
suhteessa hydro-morfologiaan
-tarvittavien (ympäristö)virtaamien
suunnittelu
-- ylisiirrot
--tuki-istutukset
Telemetria- antennien
sijainti
Markku Lahti et al. Fortum
-Virtaaman vaikutus liittyy läheisesti kaikkiin hankkeisiin
KALOJEN NOUSU -TUTKIMUSTULOKSIA
• Kasvava virtaama aktivoi vaellusaktiivisuutta
→ Lohien edestakainen liike (nk. ”jojo” –käyttäytyminen) voimalaitosten lyhytaikaissäädön
seurauksena: päivällä voimakkaiden virtaamien aikana kalat uivat voimalaitosten lähelle ja
virtaamien pienentyessä illalla / yöllä laskeutuvat kauemmas alavirtaan
• Kalojen nousut lähelle voimalaa keskimäärin lyhyitä ja niiden määrä kasvaa
lokakuussa kutuajan lähestyessä
• Kalatie aiheuttaa yleensä viivettä kalojen nousuun
→ Usean kalatien kautta kutualueilleen pyrkivien kalojen vaellus voi hidastua niin paljon,
etteivät kalat pääse lisääntymisalueilleen riittävän aikaisin
→ Selvitystarve mahdollisuuksista säätää voimalaitosten juoksutuksia sellaisiksi, jotka
edesauttavat kaloja kalateiden sisäänkäynnin löytämisessä
Photos: Panu Orell
KALOJEN NOUSU -TUTKIMUSTULOKSIA
• Kalatie voi olla valikoiva kalojen
koon suhteen
→ Ongelma vaelluskalojen palauttamiselle
• Esim. Oulujoella >90 % nousijoista
yhden merivuoden koiraslohia
→ Selvitystarve mahdollisuuksista kalateiden
lisävesityksiin isojen naaraslohien
houkuttelemiseksi kalateihin
• Optimaalinen kalatien
sisäänkäynti
– lähellä nousuestettä, turbiineja ja joen
pengertä, jossa ei ole liiallista turbulenssia
ja akanvirtoja
• Kalatien houkutusvirtaama
– Yleensä 2-5 % joen keskivirtaamasta
Ympäristövirtaama, Virtaaman tärkeimmät jaksot,
rakennuspalikat
180
160
Luonnontilainen
Naturlig
Säännöstelty
Regulert
Poikashabitaatti
1. des.
1. okt.
1. nov.
Kutu
Kutuvaellus
1. sep.
1. apr.
1. mar.
1. jan.
0
1. feb.
Mäti ja talvihabitaatti
20
Poikasten
kuoriutuminen
1. aug.
40
1. mai.
60
Smolttivaellus
80
1. jul.
100
“Tulva, Flushing flows”
120
1. jun.
Vannføring
Virtaama (m3/s)
140
© Jo Halvard Halleraker
Alasvaellus, Radiotelemetriaseurannat, Iija Oulujoki
60
2011, Iijoki
Selviytyminen, %
50
2010, Oulujoki
40
2009, Oulujoki
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
Voimalaitos
• Varsinainen turbiinikuolleisuus 0-17 %/voimala
• Vaellus pysähtyy voimaloiden yläpuolella  saalistuspaine kasvaa
©Panu Orell
Elinympäristöt, elinympäristömallinnus,
kunnostukset
Mustionjoen pääuomassa on viisi potentiaalista lohelle sopivaa virtapaikkaa (kuva 1.).
Seurantojen kehittäminen
Kriteeri: tarkasteltavan muuttujan (esim. kalakannan) tila paranee mitattavasti
Arviointiasetelma
TUOTTEITA JA RATKAISUVAIHTOEHTOJA
LOHEN POPULAATIOMALLIT
Kalataloudelliset velvoitteet nykytiedon varassa
KIITOS !

similar documents