ITT - kmooc - Óbudai Egyetem

Report
K-MOOC
2015.01.08.
http://kmooc.uni-obuda.hu/
1
Az Óbudai Egyetem Szenátusa
által, az Egyetemi Kutató és Innovációs Központ
(EKIK) részeként létrehozott fejlesztő és
szolgáltató központ

2

KÁRPÁT-MEDENCEI ON-LINE OKTATÁSI CENTRUM
2015.01.08.
http://kmooc.uni-obuda.hu/



A MOOC a Massive Open Online Courses rövidítése, ahol a
„massive” a tömegoktatási célt, az „open” az összes
oktatási anyag szabad hozzáférhetőségét, míg az „online” a
tetszőleges böngészővel, tetszőleges számítógépen vagy
mobil eszközön történő elérhetőséget jelenti.
A MOOC egyik fő célja, hogy nagyobb tömegek számára
legyenek elérhetőek a felsőoktatás kurzusai. A lehetőség
mindenki számára nyitott, a kurzusok nem helyhez kötöttek.
A K-MOOC célja ezzel megegyezik, viszont a kurzusok
magyar nyelvűek, és a célközönség a Kárpát-medence
magyar közösségei.
2015.01.08.
http://kmooc.uni-obuda.hu/
3

2015.01.08.
4

http://kmooc.uni-obuda.hu/
A MOOC rendszer egész világot behálózó angol nyelvű
kihívásának ellensúlyozására magyar nyelvű online
kurzusok indítása, elterjesztése, elfogadtatása
elsődlegesen a Kárpát-medencei magyarság, de
minden magyar anyanyelvű számára.
Biztosítson kredittel elismert online oktatási formát a
Kárpát-medencei, részben, vagy egészben magyar
tannyelvű képzést folytató felsőoktatási intézmények,
karok, tanszékek hallgatói számára, illetve egy újabb
oktatási formát az élethosszig tartó tanulás
megvalósítására.
2015.01.08.
http://kmooc.uni-obuda.hu/
5
A K-MOOC olyan Kárpát-medencei hálózat legyen, amelybe
egyenjogú partnerként beletartozik az összes teljesen vagy
részben magyar tannyelvű képzést folytató felsőoktatási
intézmény, kar, tanszék.
A
hálózathoz
csatlakozó
intézmények
minden
tudományterületen maguk is készítenek és meghirdetnek
mindenki számára ingyenesen elérhető, online, kredites magyar
nyelvű kurzusokat, diákjaik pedig felvehetnek kurzusokat a
hálózat bármely intézménye által meghirdetettekből.
2015.01.08.
http://kmooc.uni-obuda.hu/
6
A határon túli intézményekben ezzel
•tovább erősödik az anyaországhoz tartozás,
•élővé és a mindennapok gyakorlatává válik
az összes magyar tannyelvű képzést folytató
intézmény és az összes magyar anyanyelvű
hallgató kapcsolata,
•a határon túli magyar diákok a magyar
felsőoktatás részének is tekinthetik
magukat.
2015.01.08.
http://kmooc.uni-obuda.hu/
7

8

Mészáros Alajos
2015.01.08.
http://kmooc.uni-obuda.hu/
A K-MOOC kurzusok mindenki számára elérhetők mind az
anyaországban, mind a határon túli magyar közösségekben.
A K-MOOC küldetésének megfelelően kurzust vehet fel
bárki:
 aki
Kárpát-medencei
felsőoktatási
intézmény
hallgatójaként,
 vagy az egész életen át tartó tanulás részeként a K-MOOC
valamely meghirdetett kurzusára a vonatkozó szabályok
szerint beiratkozik.
 A kurzusokra a www.kmooc.uni-obuda.hu oldalon lehet
regisztrálni!
2015.01.08.
http://kmooc.uni-obuda.hu/
9

A KMOOC - kurzusok az Óbudai Egyetem Moodle e-learning
keretrendszerében érhetők el.

A
Moodle
elérhetősége:
obuda.hu/kmooc/

Minden
K-MOOC
kurzus
eredményes
elvégzése
kreditigazolással és oklevéllel kerül elismerésre.
2015.01.08.
https://elearning.uni-
http://kmooc.uni-obuda.hu/
10

A rendszerbe csak olyan kurzus kerülhet, amelyet a KMOOC hálózat tagjaként a meghirdető egyetem vagy
főiskola saját kredites kurzusaként elfogadott.

Az adott egyetem saját követelményei és időbeosztása
szerint hagy jóvá és indít el egy kurzust. K-MOOC kurzusaiba
a meghirdetett időszakban bármikor be lehet kapcsolódni
regisztrációval a www.kmooc.uni-obuda.hu honlapon.
2015.01.08.
http://kmooc.uni-obuda.hu/
11
A
kurzusok blokkokból állnak, egy blokk jellemzően
egy heti tananyagnak felel meg.
A
féléves, kredites kurzusok időtartama és kezdési
időpontja igazodik az adott egyetem vagy főiskola
féléves szorgalmi időszakának időbeosztásához,
de a blokkok száma nem lehet kevesebb, mint 12.
2015.01.08.
http://kmooc.uni-obuda.hu/
12

A kurzus összeállításának és indításának feltételeiről a
továbbiakban Hegyesi Franciska kolléganőm fog előadni,
illetve erre vonatkozó tájékoztató anyag Rólunk címszó alatt
van honlapunkon is - www.kmooc.uni-obuda.hu

Tisztelettel
kérem,
az
ülés
során
esetleges
hozzászólásukban jelezzék, hogy az Önök által képviselt
intézmény szándékozik-e a tanév második félévében a KMOOC keretében online kurzust indítani, illetve tervez-e
közeljövőben
ilyen jellegű kurzust előkészíteni,
meghirdetni.
2015.01.08.
http://kmooc.uni-obuda.hu/
13

Az Óbudai Egyetem a MOOC fajta képzést, mint új oktatási
formát szenátusi döntéssel tette a tantervek kredittel
elismerhető részévé.

A MOOC kurzusok elfogadása a többi
elfogadásának mechanizmusához igazodik.
2015.01.08.
http://kmooc.uni-obuda.hu/
tantárgy
14




A jazz kultúrtörténete I.
Bevezetés az ergonómiába
Egyéni és csoportos
problémamegoldó
technikák
A pedagógia alapjai
Összesen
2015.01.08.
65 jelentkezőből 39 végzett
38 jelentkezőből 23 végzett
97 jelenkezőből 51 végzett
71 jelentkezőből 39 végzett
271 jelentkezőből 152 végzett
http://kmooc.uni-obuda.hu/
15








A jazz kultúrtörténete I.
A jazz kultúrtörténete II.
Bevezetés az ergonómiába
A pedagógia alapjai
Egyéni és csoportos problémamegoldó technikák
Összetett hálózatok vizsgálata
ASP.NET MVC web application development using the
Orchard content management framework
Mobil alkalmazás fejlesztés FirefoxOS platformon
2015.01.08.
http://kmooc.uni-obuda.hu/
16

2015.01.08.
17

http://kmooc.uni-obuda.hu/






Sapienta Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Románia,
Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar,
Szabadka, Szerbia,
Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia,
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, Románia,
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-Európai
Tanulmányok Kara, Szlovákia
Comenius Tudományegyetem, magyar tanszék, Pozsony,
Szlovákia,
2015.01.08.
http://kmooc.uni-obuda.hu/
18







Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia
Szabadkai Műszaki Főiskola, Szerbia,
Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, Szerbia,
Strossmayer Egyetem, Eszék, Horvátország,
Danubius Univerzity, Szlovákia,
MÜFT Oktatási Központ, Székelyudvarhely, Románia,
II. Rákóczi F.Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász,
Ukrajna - megfigyelői státuszban
2015.01.08.
http://kmooc.uni-obuda.hu/
19








Kecskeméti Főiskola
Gábor Dénes Főiskola,
Szolnoki Főiskola,
Miskolci Egyetem,
Budapesti Műszaki Egyetem - megfigyelői
Budapesti Corvinus Egyetem,
Szegedi Tudományegyetem,
Nyíregyházi Főiskola,
2015.01.08.
http://kmooc.uni-obuda.hu/
státuszban,
20








Apor Vilmos Katolikus Főiskola,
Szent István Egyetem,
Dunaújvárosi Főiskola,
Pécsi Tudományegyetem,
Sárospataki Református Teológiai Akadémia,
Eszterházy Károly Főiskola, Eger,
Kodolányi János Főiskola, Fehérvár
Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola
2015.01.08.
http://kmooc.uni-obuda.hu/
21

22

Hegyesi Franciska
2015.01.08.
http://kmooc.uni-obuda.hu/

A MOOC példátlan lehetőséget nyújt a jól bevált online
oktatási formák átgondolására.
a K-MOOC fő céljai között szerepel:
- hogy nagyobb tömegek számára legyenek elérhetőek a
felsőoktatás kurzusai,
- a lehetőség mindenki számára nyitott, a kurzusok nem
helyhez kötöttek,
- a tananyag elsajátításának ütemét a hallgató szabályozza.

2015.01.08.
http://kmooc.uni-obuda.hu/
23

2013/2014-es tanév II. félévében 5 e-learning kurzus:
•
A pedagógia alapjai (Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ),
53 hallgatóval
ASP.NET MVC web application development using the Orchard
content management framework (Neumann János Informatikai
Kar), 18 hallgatóval
Bevezetés az ergonómiába (Bánki Donát Gépész és
Biztonságtechnikai Mérnöki Kar), 41 hallgatóval
Egyéni és csoportos problémamegoldó technikák (Kandó Kálmán
Villamosmérnöki Kar), 16 hallgatóval
Összetett hálózatok vizsgálata (Alba Regia Egyetemi Központ), 12
hallgatóval
•
•
•
•
2015.01.08.
http://kmooc.uni-obuda.hu/
24




Kínáljunk a tanulóknak különböző gazdag média elemeket,
hogy felkeltsük és megtartsuk figyelmüket, használjunk
minél több videót, interaktív bemutatókat.
A segédletek, leírások maximálisan biztosítsák és
támogassák az egyéni tanulás folyamatát.
Világos tanulási tervet kell ismertetni, legyenek
megfogalmazva az oktatási célok és annak elérésének
lehetőségei.
Étékelésnél fontos az objektív osztályozási rendszer
kialakítása, a pontos kritériumok meghatározása.
2015.01.08.
http://kmooc.uni-obuda.hu/
25

Technikai háttér
– 2.5 Moodle tartalomkezelő rendszer
– a tananyag illeszkedjen a rendszer sajátosságaihoz

Pedagógiai és módszertani szempontok
– A kurzus ismeretanyagát egységekre (blokkok-ra) kell
bontani. A tanulási folyamat optimalizálásához a tananyag
logikai összefüggésrendszerét vesszük alapul, minden
egység a Moodle-ben egy „Témát” takar.
2015.01.08.
http://kmooc.uni-obuda.hu/
26

1.
2.
3.
4.
5.
6.
A kurzusnak tartalmaznia kell:
a tananyag figyelemfelkeltő rövid ismertetését – kb. 10-15
sorban,
a tananyag céljait, azaz, hogy mire lesz képes a tanuló a
tananyag elsajátítása után,
a kurzus-követelményeket, a félévzárás-, az értékelés módját:
milyen teljesítményekből tevődik össze a félévi jegy (pl.: írásbeli
feladatok, ellenőrző feladatok, tesztek, kisebb tanulmányok
stb.), milyen súllyal szerepelnek az egyes elemek,
megoldásra vonatkozó kritériumok (végtelen/kötött számú
próbálkozás),
időkorlát, beadási határidő.
2015.01.08.
http://kmooc.uni-obuda.hu/
27
2015.01.08.
http://kmooc.uni-obuda.hu/
28
Jazz kultúrtörténet
2015.01.08.
http://kmooc.uni-obuda.hu/
29
2015.01.08.
http://kmooc.uni-obuda.hu/
30
 Az
Óbudai Egyetem elindította, működteti a KMOOC rendszert
 A stratégia utat mutat, és az eredmények
határozzák meg a célt.
 Számítunk a csatlakozott intézmények javaslataira,
tapasztalatára, arra, hogy kurzusaikkal részesei
lesznek ennek a projektnek.
 Az eredeti cél csak az intézmények összefogásával
valósulhat meg.
2015.01.08.
http://kmooc.uni-obuda.hu/
31
Köszönöm a figyelmet!
2015.01.08.
http://kmooc.uni-obuda.hu/
32

similar documents