DDRFK prezentáció - Köz-Tér-Háló

Report
A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS
FORRÁSKÖZPONT SZEREPE ÉS
TAPASZTALATAI A „KÖZ-TÉR-HÁLÓ” PROJEKT
MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN
Záró konferencia
Alsómocsolád, 2014. augusztus 29.
Petrovicsné Takács Rózsa
DDRFK
A FORRÁSKÖZPONT PROJEKTBEN BIZTOSÍTOTT
SZOLGÁLTATÁSAI / KÉPZÉSEI (1)
I.
HUMÁN SZOLGÁLTATÁSBAN DOLGOZÓ, ILLETVE A PROJEKT
SZEMÉLYZET SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT KÉPZÉSEK, SZOLGÁLTATÁSOK
• Mentorok alapképzése
5 fő családi mentor számára, azzal a céllal, hogy a célcsoporttal történő munkájukhoz szükséges
ismereteiket bővíthessék, kompetenciáikat fejleszteni tudják.
• Antidiszkriminációs tréningek
Fontosnak tartottuk, hogy a célcsoporttal dolgozók előítéletektől mentesen tudjanak kommunikálni,
viselkedni.
• Esetmegbeszélő ülések
Moderátora: dr. Elblinger Csaba, diplomás szupervízor, pszichológus (phd), családterapeuta
szakember, a résztvevők a projektben dolgozó mentorok (a projekt-vezető eseti jelleggel vett részt)
voltak.
A FORRÁSKÖZPONT PROJEKTBEN BIZTOSÍTOTT
SZOLGÁLTATÁSAI / KÉPZÉSEI (2)
II. A
MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN
ÉLŐK
SZÁMÁRA
BIZTOSÍTOTT
TEVÉKENYSÉGEK
• Képzések (összesen 11 képzést valósítottunk meg )
 „Kézenfogott családok” (120 óra) – Kisvaszar
 Számítástechnikai alapismeretek (80 óra) – Bikal, Döbrököz
 Házi praktikák nőknek (60 óra) – Szágy, Döbrököz
 Álláskeresési technikák és Motivációs tréning – Alsómocsolád
 Egészségmegőrzés tréning – Szágy
 Munkaerő-piaci trénig – Gerényes
 Álláskeresési technikák tréning – Mekényes
 Munkaerő-piaci trénig – Tormás
A FORRÁSKÖZPONT PROJEKTBEN BIZTOSÍTOTT
SZOLGÁLTATÁSAI / KÉPZÉSEI (2)
A
képzések
tapasztalatai
a
részvevők
elégedettségmérése
elégedettségmérés alapján:
 elégedettek voltak az oktatási helyszínekkel, infrastruktúrával,
 az oktatások során alkalmazott szemléltető eszközökkel, oktatási
segédanyagokkal,
 visszajelzések alapján is sikerült a képzések során kiváló oktatókkal
együtt dolgoznunk (szaktudás, oktatási módszereik, attitűd),
 az elsajátított ismeretek mellett a képzésben résztvevők a képzések
végén visszatért önbizalommal, önbecsüléssel és jövőképpel
távoztak,
 olyan hasznos ismereteket szerezhettek, amelyeket a mindennapi
élet során is hasznosítani tudnak.
A képzéseken összesen 128 fő vett részt, olyan is akadt, aki több téma
iránt is érdeklődött.
A FORRÁSKÖZPONT PROJEKTBEN BIZTOSÍTOTT
SZOLGÁLTATÁSAI / KÉPZÉSEI (2)
Szervezői tapasztalatok a képzések megvalósítása során:
 A pályázat írásától a megvalósításig évek teltek el, így alkalmazkodni
kellett az új helyzethez, pl. : a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések
megjelenése (elmaradt képzések, módosítási lehetőségek),
 A lemorzsolódási arány minimális volt, néhány %,
 A szervezés során alkalmazkodtunk a résztvevők időbeosztásához,
igényeihez az időpontokat rugalmasan kezeltük, pl.: több képzésünk
délutáni időpontokban került megvalósításra a résztvevők
munkaidejének lejárta után az emberek lakóhelyén,
 Azokon a településeken indítottuk az adott képzéseket, ahol igény volt
rá, hogy ne kelljen utazni.
 Összességében a képzéseket sikeresnek ítéljük, a résztvevők örömmel
éltek az ingyenes tanulási lehetőséggel. A csoportok a hosszabb
képzések végére igazi összetartó közösségekké formálódtak.
A FORRÁSKÖZPONT PROJEKTBEN BIZTOSÍTOTT
SZOLGÁLTATÁSAI / KÉPZÉSEI (2)
A legsikeresebb képzések:
 Számítástechnikai alapismeretek képzésünk 80 órás, melynek során a
résztvevők elsajátították az alapvető számítógép használói,
szövegszerkesztési és internetes ismeretek (keresés, böngészés, letöltés, email használat stb.), továbbá képessé váltak a számítógépen való önéletrajz
írásra, az interneten keresztül történő álláskeresésre.
 A Házi praktikák nőknek képzés helyszínéül a Praktikák Háza szolgált. A
képzés egy olyan 60 órás komplex program, amely felkészíti a családokat a
takarékos, ész szerű családi gazdálkodásra, az egészséges életmódra, a
higiénikus és igényes megjelenésre, a lakókörnyezet karbantartására mind a
házban, mind a ház körül, a lakókörnyezet adottságainak kihasználásra, a
korszerű táplálkozásra, a környezettudatos életvitelre, a családi értékek
védelmére és a gyermeknevelési ismeretek bővítésére, az idősek, a betegek
és a gyermekek ápolására.
A FORRÁSKÖZPONT PROJEKTBEN BIZTOSÍTOTT
SZOLGÁLTATÁSAI / KÉPZÉSEI (3)
III. EGYÉB CSOPORTOS KÉPESSÉGFEJLESZTŐ, ILLETVE KÖZÖSSÉGI
PROGRAMOK
• Böngésző Klub kialakítása és működtetése
A klubok összesen 40 alkalommal Nagyhajmás, Tormás, Varga, Szágy, Kisvaszar, Bikal
településeken 4-12 fő részvételével zajlottak.
• „Lehetőségek napja”
Információs napokkal segítettük
a munkaerő-piacon való eligazodást Mekényesen, Döbröközön,
Gerényesen és Tormáson .
• „Álláskeresők teaháza” önsegítő klub
Összesen 40 db Álláskeresők teaházát valósítunk meg, Tormás, Döbrököz, Nagyhajmás,
Gerényes, Mekényes, Alsómocsolád településeken, amelyeken alkalmanként 4-12 fő vett részt.
• Közösségi Önsegítő Klubok
Külső szakértői csapat megvalósításában - Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesülete
A FORRÁSKÖZPONT PROJEKTBEN BIZTOSÍTOTT
SZOLGÁLTATÁSAI / KÉPZÉSEI (4)
IV. MAGONC TANODA PROGRAM DÖBRÖKÖZÖN
„Komplex szemléletformáló, non formális képzési program” zajlott,
„szakkör-szerű” szabadidős tevékenység formájában 20 fő 4. osztályos
általános iskolás részvételével, összesen 180 órában, 60 alkalommal.
Feltételek:






Befogadó iskola, együttműködő pedagógusok,
Önkormányzati segítség (földterület),
Segítő családok, családtagok,
Eszközök, anyagok biztosítása a projektből,
Szakértői csapat, módszertani anyagok,
Lelkes gyerekek.
A Döbröközi Önkormányzat 2014-ben is biztosította a földterületet. A
program igazi generációk közötti közösségi programmá fejlődött, sokat
segítettek az idősebb családtagok.
TAPASZTALATOK
Munkában a gyerekek
KÖSZÖNÖM
A FIGYELMET!

similar documents