II. előadás A mentor meghatározása, felhasználása

Report
A tanácsadó és a
mentor szerepe
II. Előadás
Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors
ZSKF, AND MA L


USA, Ny-EU egyre gyakoribb fogalom
Területei:
◦ Iskolai előmenetel támogatása/ lemorzsolódás
megakadályozása
◦ Munkaerő-piaci belépés, megkapaszkodás,
megtartás
◦ De egészségügy, művelődés, IT területein is
megjelenik
◦ Elterjedése: fiatal bűnelkövetők reintegrációja
◦ - A tanácsadáshoz hasonlóan nem létezik
egységes definíciója
A mentorálás eredete, tartalma,
célja
Forrás: Fejes-Kasik-Kinyó, 2009
„ Definiálására nem találunk kísérletet a hazai
szakirodalomban, a Pedagógiai Lexikon
tanácsadóként, pártfogóként, atyai jó
barátként határozza meg a mentort, valamint
áttekintést ad arról, hogy a formális
oktatásban mely munkakörök megnevezésére
használják e kifejezést (Petriné, 1997).
A fogalom értelmezésében nem létezik
egységes álláspont a fiatalok mentorálását
tárgyaló nemzetközi szakirodalomban sem…”
Fogalmi keret – mentorálás,
tutorálás, patronálás
(1) a mentor a mentoráltnál
tapasztaltabb, nagyobb tudással
rendelkező személy,
 (2) aki a mentorált fejlődésének
elősegítését szem előtt tartva nyújt
segítséget, iránymutatást
 (3) erős kötődéssel jellemezhető bizalmi
kapcsolat keretében

Freedman (1992)
„…felnőtt mentorok esetében a mentori
kapcsolatban egyaránt felfedezhetők
olyan jellemzők, amelyek a szülőkkel és
amelyek a kortársakkal kialakított
kapcsolatokban figyelhetők meg.”
„A tutorálás a tanulás azon módját jelöli,
amely során egy tanuló vagy tanulók
kisebb csoportja részesül egyéni,
személyre szabott oktatásban”
Greenberger (2002); (Medway, 1994)
„…oktatás a nevelés részhalmaza, értelmi
nevelésnek tekinthető, s ennek
analógiájaként
 a mentorálás a nevelés,
 a tutorálás pedig az oktatás speciális
formájának feleltethető meg.
 Patronálás= mentorálás
Mentor vs. tutor Nagy József
(2000)

formális mentoráláson belül;
◦ tradicionális mentorálás: egy felnőtt mentorál
egy fiatalt,
◦ csoportmentorálás: egy felnőtt több fiatalt
mentorál,
◦ csapatmentorálás: több felnőtt mentorál egy
vagy több fiatalt,
◦ kortárs mentorálás: fiatal mentorál fiatalt,
◦ e-mentorálás: a mentor és a mentorált
elsősorban interneten keresztül kommunikál.
A mentorálás típusai (formális
felosztás)
közösségi (community-based);
 helyhez kötött (site-based) pl. iskola,
munkahely stb.
 Stb.

A mentorálás típusai (helyszín
szerinti felosztás)
(1) a mentorral átélt társas helyzetek és
rekreációs tevékenységek a mentorált érzelmi
jóllétében és szociális kapcsolataiban
éreztethetik kedvező hatásukat;
 (2) a közös tanulás, illetve az intellektuálisan
kihívó helyzetek, párbeszédek a kognitív
fejlődést segíthetik;
 (3) míg a mentor által kínált szerepmodell az
identitás fejlődését befolyásolhatja pozitívan.
(Rhodes, Spencer, Keller, Liang és Noam (2006)

A mentorálás hatásmechanizmusa
Szakasz
elnevezése
tartalma
Befolyásoló
tényezők
Programszervezés
Szervezés
felkészülés a
kapcsolatra
mentor motivációja,
elvárásai, céljai
toborzás,
kiválasztás,
felkészítés
Kezdeményezés
kapcsolat kezdete,
megismerkedés
mentor türelme,
mentor és mentorált
érdeklődésének
hasonlósága
párok kialakítása,
bemutatkozás
Fejlődés, támogatás
rendszeres találkozás,
interakciók kialakítása
Közös evékenységek
jellemzői,
gyakorisága,
mentorálás stílusa
szupervízió és
tanácsadás,
folyamatos képzés
Hanyatlás, felbomlás
akadályok a
kapcsolatban
vagy a kapcsolat
befejezése
mentor és mentorált
személyisége,
mentorálás stílusa
szupervízió és
tanácsadás,
lezárás támogatása
Átértelmezés
megállapodás a későbbi
kapcsolattartásról vagy
újrakezdés
nincs információ
lezárás támogatása,
új párosítás
A mentori kapcsolat fejlődésének feltételezett
szakaszai (Keller, 2005., 86.)
Munkaterületének rövid, jellemző leírása :
 Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez
 Megtervezi, megszervezi, biztosítja a munkatevékenységének, a
mentorálásnak a fo-lyamatát és feltételeit
 Elemzi a segítséget kérők hátrányos, problematikus, kritikus
élethelyzetét
 Meghatározza az élethelyzet megoldását segítő lehetőségeket
 Folyamatosan segíti a mentoráltakat
 Partnerekkel kapcsolatot alakít ki, tart fenn
 Megszervezi és elvégzi a mentorálás adminisztrációját
Közreműködik a helyi jellemző problémák megoldási
stratégiájának és programjainak kidolgozásában
 Speciális szakterületi igények teljesítése
 Fejleszti saját képességeit a feladatok jobb ellátása érdekében
Közreműködik a helyi fejlesztésben Közreműködik az mentorálás
szakmafejlesztésében
Hazai példák (1) – IT mentor
EURES – (információs)tanácsadók
 EuroGuidance – pályainformációs
tanácsadók (NPK)
 MK infopultosok
 BIZ / FIT eredeti modell stb…

Hazai példák (2) – munkaerő-piaci
instruktor

A szolgáltatás tartalma:
Személyes segítő szolgáltatás. Segítségnyújtás az egyéni
terv megvalósításában: az elhelyezkedés akadályainak
elhárításától, szolgáltatások / képzések / támogatások
igénybevételétől és az ezzel kapcsolatos együttműködési
kötelezettség teljesítésétől, a munkahelykeresésen
keresztül, az elhelyezkedést követő beilleszkedésig, a
munkahely
megtartásáig,
a
szakmai
előrelépés
perspektíváinak felvázolásáig (ahol ez is szükséglet). A
segített személy végigkísérése a munkaerő-piaci
integráció teljes folyamatán: információkkal való
ellátása,
motiválása,
támogatása
az
egyéni
megvalósításához
szükséges
kapcsolati
rendszer
kialakításában és fenntartásában.
Hazai példák (3) Munkaerő-piaci
mentor (OFA, TÁMOP 261)
Köszönöm a figyelmet!

similar documents