A helyi lapok szerepe az önkormányzati kommunikációban

Report
Kleer László
Magyar Újságírók Országos Szövetsége
2013. Kistokaj
Az újságíró
 Újságíró az a személy, aki tájékoztatási vagy
véleményformálási céllal létrehozott szellemi termékét a
média valamely műfajában és csatornáján keresztül
rendszeresen közzéteszi, vagy a közzétételben
foglalkozásából eredően közreműködik.
 Újságírói tevékenységnek minősíthető a nyilvánosság
tájékoztatásának alkotói folyamatában való hivatásszerű
közreműködés.
 A fenti meghatározás értelmében újságírónak minősülnek a
sajtóalkotások előállításában közreműködők köréből mindazok,
akik munkája érdemben hozzájárul a sajtóalkotás előállításához.
Sajtóalkotásnak minősül a nyomtatott és elektronikus médiában
megjelenő, elhangzó, minden tájékoztató tartalom.
Helyi lap meghatározása:
 települési
 kistérségi
 semmiképpen sem regionális
 Helyi lapok száma: TÁRKI szerint 1300, valóságban
2000 felett
Helyi lapok fajtái
 Önkormányzati
 Kereskedelmi
 Pártlap
 választási lap
 hirdetési újság
Függetlenség, semlegesség
meghatározása
 politikailag nem elkötelezett
 hatalmi, üzleti és érdekcsoportoktól független
A helyi lapok legfontosabb
feladatai
 helyi hírek, információk
 tudósítás a helyi közélet híreiről, kulturális
eseményekről
 a településen lakók identitástudatának erősítése
 a következő nemzedékek számára dokumentálni a
jelent (papír anyagú információhordozók jelentősége)
A helyi hatalom és az
önkormányzati lap sajátos viszonya
 Klasszikus felállás:
laptulajdonos ------- kiadó --------- szerkesztőség
 Önkormányzati lap:
önkormányzat, mint laptulajdonos ----- kiadó
(önkormányzati kijelölés alapján) ----- szerkesztőség
(önkormányzati kijelölés alapján)
 Laptulajdonos:
meghatározza a lap irányvonalát
 Kiadó:
végzi a technikai lebonyolítást, alkalmazza a szerkesztőség
munkatársait, közvetve felel a lap tartalmáért
 Felelős szerkesztő:
 szerkeszti a lapot, irányítja a szerkesztőséget közvetlen
felelősséggel tartozik a lapban megjelent minden
betűért.
Konfliktus helyzet
 A jól működő demokráciákban a sajtó a hatalom egyik
legfontosabb kontrollja.
 Az önkormányzati lapok esetében azonban a laptulajdonos
és közvetve a kiadó gyakorolja a helyi hatalmat. Kérdéses,
hogy az újságban, ebben a helyzetben, miként valósulhat
meg a civilek kontrollja.
 A helyi lap (a legtöbb esetben) nem direkt módon
gyakorolja a kontrollt, hanem az olvasókon keresztül.
 Válaszadási lehetőség biztosítása.
 Polgármester és szerkesztő viszonya. (Cenzúra)
 Korrekt szerződés a jó együttműködés alapja, no meg a
szakmai hozzáértés.
 Továbbképzés – MÚOSZ- Média Provincia.
Köszönöm a figyelmet
Kleer László
MÚOSZ

similar documents