Program adatlap

Report
Iskolai egészségfejlesztési
programok szakmai ajánlása
Értelmezési keretek
2013. Szeptember 18.
Solymosy József Bonifácz
Iskolai egészségfejlesztési
programok szakmai ajánlása
Értelmezési keretek
Egészségfejlesztés
Szakmai ajánlás
Szakai vélemény kialakításához
szükséges információk - Adatlap
Indikátorok
Kell-e mindent
„egészségfejlesztésnek” hívni?
Értelmezési keretek
Az egészségfejlesztési program olyan, meghatározott időbeli, térbeli
kiterjedéssel és körülhatárolt céllal, célcsoporttal, mérhető hatással
szervezett komplex tevékenység (vagyis több összehangolt tevékenység
összessége), amelynek során az egyes emberek és/vagy közösségek az
egészség társadalmi, gazdasági, környezeti és életmódbeli meghatározóit az
egészségük számára kedvező irányban alakítják, és ezen keresztül megelőzik
a lehetséges megbetegedéseket és javítják egészségi állapotukat.
program elem
program
komplex program
pl.:kormány
pl.:autó
pl.: autópark
Az egészségfejlesztési program, a gyermek, a tanuló egészséghez,
biztonsághoz való jogainak érvényesülését szolgálja.
Egy egészségfejlesztési programtól elvárás, hogy a célcsoportnál olyan
viselkedés/attitűd mintákat adjon és erősítsen, melyek az egészségesebb
választást megkönnyítik, pl.: az energia egyensúly (táplálkozás-testmozgás);
a viselkedés/szer függőségek elkerülését elősegítik; a bántalmazást és
iskolai erőszakot megelőzik; a személyi higiénét fenntartják; a balesetmegelőzés és elsősegélynyújtás területén korosztálynak megfelelő
ismeretekkel látnak el.
program elem
kerék, kormány, stb.
program
autó
Az egészségfejlesztési program olyan,
meghatározott időbeli, térbeli
kiterjedéssel és körülhatárolt céllal,
célcsoporttal, mérhető hatással szervezett
komplex tevékenység (vagyis több
összehangolt tevékenység összessége),
amelynek során az egyes emberek és/vagy
közösségek az egészség társadalmi,
gazdasági, környezeti és életmódbeli
meghatározóit az egészségük számára
kedvező irányban alakítják, és ezen
keresztül megelőzik a lehetséges
megbetegedéseket és javítják egészségi
állapotukat.
Tehát csak az a pl.: személyi
higiénét fenntartó program
egészségfejlesztési, amely
attitűdöt formál, a célcsoport
aktivitását előmozdítja és
mérhető a hatása
Mérhető (egészség)hatás
A célcsoport aktívan alakítja
életét
Az egészségfejlesztési program, a gyermek, a tanuló
egészséghez, biztonsághoz való jogainak érvényesülését
szolgálja.
Egy egészségfejlesztési programtól elvárás, hogy a
célcsoportnál olyan viselkedés/attitűd mintákat adjon és
erősítsen, melyek az egészségesebb választást
megkönnyítik, pl.: az energia egyensúly (táplálkozástestmozgás); a viselkedés/szer függőségek elkerülését
elősegítik; a bántalmazást és iskolai erőszakot megelőzik; a
személyi higiénét fenntartják; a baleset-megelőzés és
elsősegélynyújtás területén korosztálynak megfelelő
ismeretekkel látnak el.
Kell-e mindent
„egészségfejlesztésnek” hívni?
Nem
Vasúthálózat 1918-ban
Vasúthálózat Hollandia
Kell-e mindent „egészségfejlesztésnek” hívni?
Szakmai ajánlás?
Értelmezési keretek
20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet
128. §
Szakmai ajánlás?
20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet
128. §
Értelmezési keretek
(7) A nevelési-oktatási intézmény saját pedagógus-munkakörben foglalkoztatott
alkalmazottján kívül csak olyan, a nevelési-oktatási intézménnyel jogviszonyban nem álló
szakember vagy szervezet programjait, alkalmazásában álló munkatársát vonhatja be
tanórai vagy gyermek, tanuló részére szervezett egyéb foglalkozás vagy egyéb
egészségfejlesztési és prevenciós tevékenység megszervezésébe, aki vagy amely
rendelkezik minőségbiztosított egészségfejlesztési, prevenciós programmal és az
egészségpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény szakmai ajánlásával.
egészségfejlesztési,
prevenciós programokat
ajánló intézmény: OEFI
41297-10/2012 NÜF
Egyeztetett, jóváhagyott
eljárásrend, formai és tartalmi
követelmények, dokumentumok
(pl.: Adatlap).
A szakmai ajánlás – „műszaki vizsga”
(ha az egészségfejlesztési program egy autó lenne)
kérelmező
Kérelem,
mely az
Adatlap-ban
leírt program
Kijelölt intézmény: OEFI



visszajelzés
A szakmai ajánlás
Kérelem,
mely az
Adatlap-ban
leírt program
kérelmező
Nem
akkreditáció
Nem
pályázat

Kijelölt intézmény: OEFI


visszajelzés
A szakmai ajánlás – áttekintés
kérelmező

Kérelem,
mely az
Adatlap-ban
leírt program
+
mellékletek
Formai
és
szakmai
megfelelőség
visszajelzés


A szakmai ajánlás sematikus menete
Postai és
e-alapon
benyújtva



Befogadás,
formai
ellenőrzés
Szakmai
véleményezések




Bíráló bizottsági
döntés


A szakmai ajánlás „eredménye” - 1
Postai és
e-alapon
benyújtva



Befogadás,
formai
ellenőrzés
Szakmai
véleményezések




Bíráló bizottsági
döntés


Szakmai megfelelőség
Ellenőrzési felszín a megvalósítás során
Ellenőrizhetőség
Kérelem,
mely az
Adatlap-ban
leírt program
+
mellékletek

Tanúsítvány száma, érvényessége
Kérelmező neve (2.1.1.)
Rövid leírás (1.2.5)
Indikátorok (4.4)
Humán háttér (4.9.)
A honlapra kikerül –
nyilvános, hogy a
programot használók
(laikusok) el tudják
dönteni, hogy tényleg
azt valósítják meg, amire
az ajánlás vonatkozik
Bíráló bizottsági
döntés



Szakmai megfelelőség
Ellenőrzési felszín a megvalósítás során
A honlapra kikerül – nyilvános,
hogy a programot használók
(laikusok) el tudják dönteni, hogy
tényleg azt valósítják meg, amire
az ajánlás vonatkozik
Program adatlap
(6 fejezet)
1. A PROGRAM ÖSSZEGZŐ ADATAI
2. A KÉRELMEZŐ
Tanúsítvány száma, érvényessége
Kérelmező neve (2.1.1.)
Rövid leírás (1.2.5)
Indikátorok (4.4)
Humán háttér (4.9.)
mellékletek
3. A PROGRAM ELŐKÉSZÍTÉSE,
HELYZETELEMZÉSE
4. A PROGRAM RÉSZLETES
BEMUTATÁSA
5. MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS,
VISSZACSATOLÁS
6. BEKÜLDÖTT DOKUMENTUMOK LISTÁJA
A szakmai ajánlás „eredménye” - 2
Postai és
e-alapon
benyújtva



Befogadás,
formai
ellenőrzés
Szakmai
véleményezések




Bíráló bizottsági
döntés
Szakmai meg nem felelőség
Kifejtés, indoklás


A szakmai ajánlás „eredménye” - 3
Postai és
e-alapon
benyújtva



Befogadás,
formai
ellenőrzés
Szakmai
véleményezések




Bíráló bizottsági
döntés


Nem tartozik a kompetenciánkba
(pl.: nem egészségfejlesztési és/vagy „csak”
eszköz, stb.)
Szakmai ajánlás?
Szakmapolitikai eszköz a minőség fejlesztése érdekében
Az OEFI eljárásrendjében szabályozott ingyenes szolgáltatás
Nem akkreditáció és csak annak kötelező, aki külsősként
oktatási-nevelési intézményben egészségfejlesztő
tevékenységet kíván folytatni
Hogyan születik a szakmai ajánlás?
Értelmezési keretek
A szakmai vélemény kialakításához szükséges információ



Pozicionálás
Ki?
Hogyan készíti elő?
Hogyan valósítja meg?
Hogyan biztosítja, hogy
azt valósítja meg?
A szakmai vélemény kialakításához szükséges
ismeretek
Kérjük, törekedjen arra, hogy az értékelők
számára kiderüljön:
A program tervezése megfelelően igényes,
tényeken alapuló egészségfejlesztési
szempontból lényeges célokat tűz ki,
melyek eléréséhez bizonyítékokon
(tapasztalatokon) alapuló módszertant
mutat be.
Az előkészítés/helyzetelemzés tartalmazza
az adott színteret jellemző egészségi
állapot és befolyásoló tényezőinek
leírását, a célcsoport és problémáinak
bemutatását, amelyek indokolják az adott
projekt/program szakmai megvalósítását.
A program céljaiból kiderül, hogy a
célcsoportnál egészségfejlesztési
szempontból lényeges tényezőket kíván
befolyásolni, melyek összhangban vannak
a problémák és az azt befolyásoló
tényezők elemzésével.
Program adatlap
(6 fejezet)
Pozicionálás
2. A KÉRELMEZŐ
Ki?
Hogyan készíti elő?
Hogyan valósítja meg?
Hogyan biztosítja, hogy
azt valósítja meg?
1-5 alátámasztása
1. A PROGRAM
ÖSSZEGZŐ ADATAI
3. A PROGRAM
ELŐKÉSZÍTÉSE,
HELYZETELEMZÉSE
4. A PROGRAM
RÉSZLETES
BEMUTATÁSA
5. MONITOROZÁS,
ÉRTÉKELÉS,
VISSZACSATOLÁS
6. BEKÜLDÖTT
DOKUMENTUMOK LISTÁJA
A szakmai vélemény kialakításához szükséges
ismeretek
Program adatlap
Kérjük, ügyeljen arra, hogy
kiderüljön az értékelők
számára, hogy a
MEGVALÓSÍTÁS
(megvalósítási terv) átfogó,
kiterjed a lényegi elemekre,
megfelel a program
menedzsment elveinek.
A módszertan szakmailag 
megalapozott, átfogó
bemutatásra került.
A megvalósítás lényeges és
reális elemekre tagolt.
A mellékelt program
dokumentáció világos,
áttekinthető.
A tervezett megvalósítás és a
vezetők illetve a
megvalósítók emberi
erőforrásai arányosak és
reálisak..
A kommunikáció
módszertana kellően igazodik
a célcsoporthoz.
(6 fejezet)
Pozicionálás
2. A KÉRELMEZŐ
Ki?
Hogyan készíti elő?
Hogyan valósítja meg?
Hogyan biztosítja, hogy
azt valósítja meg?
1-5 alátámasztása
1. A PROGRAM
ÖSSZEGZŐ ADATAI
3. A PROGRAM
ELŐKÉSZÍTÉSE,
HELYZETELEMZÉSE
4. A PROGRAM
RÉSZLETES
BEMUTATÁSA
5. MONITOROZÁS,
ÉRTÉKELÉS,
VISSZACSATOLÁS
6. BEKÜLDÖTT
DOKUMENTUMOK LISTÁJA
A szakmai ajánláshoz szükséges
ismeretek
Program adatlap
Ebből a részéből derüljön ki az értékelők
számára az, hogy a program
monitorozási és értékelési rendszere
szakszerű módszertanon alapul és
biztosítja a folyamat korrekcióját,
valamint a visszacsatolás lehetőségét.
A monitorozásnál bemutatja az
eredmények mérésének szakszerű
módszerét, a szükséges indikátorokkal.
Az értékelés bemutatásából az derüljön
ki, hogy van, a módszerek és eszközök
hatékonyságát, az egészséghatásokat és
a rövid -, közép -, és hosszú távú
eredmények fenntarthatóságát magába
foglaló értékelési terv.
A visszacsatolás, korrekció
bemutatásából egyértelműen lehessen
következtetni arra, hogy a program
korrekció lehetőségét biztosító elemeket
is tartalmaz.
Reálisak legyenek a fenntarthatósági
érvek és kiterjesztési lehetőségek
bemutatása.
Derüljön ki, hogy modell értékű-e az
elképzelés, reprodukálható-e azonos
színtéren, más helyszínen.
(6 fejezet)
Pozicionálás
2. A KÉRELMEZŐ
Ki?
Hogyan készíti elő?
Hogyan valósítja meg?
Hogyan biztosítja, hogy
azt valósítja meg?
1-5 alátámasztása
1. A PROGRAM
ÖSSZEGZŐ ADATAI
3. A PROGRAM
ELŐKÉSZÍTÉSE,
HELYZETELEMZÉSE
4. A PROGRAM
RÉSZLETES
BEMUTATÁSA
5. MONITOROZÁS,
ÉRTÉKELÉS,
VISSZACSATOLÁS
6. BEKÜLDÖTT
DOKUMENTUMOK LISTÁJA
A szakmai vélemény kialakításához szükséges
ismeretek
Program adatlap
Ebből a részéből derüljön ki az értékelők
számára az, hogy a program
monitorozási és értékelési rendszere
szakszerű módszertanon alapul és
biztosítja a folyamat korrekcióját,
valamint a visszacsatolás lehetőségét.
A monitorozásnál bemutatja az
eredmények mérésének szakszerű
módszerét, a szükséges indikátorokkal.
Az értékelés bemutatásából az derüljön
ki, hogy van, a módszerek és eszközök
hatékonyságát, az egészséghatásokat és
a rövid -, közép -, és hosszú távú
eredmények fenntarthatóságát magába
foglaló értékelési terv.
A visszacsatolás, korrekció
bemutatásából egyértelműen lehessen
következtetni arra, hogy a program
korrekció lehetőségét biztosító elemeket
is tartalmaz.
Reálisak legyenek a fenntarthatósági
érvek és kiterjesztési lehetőségek
bemutatása.
Derüljön ki, hogy modell értékű-e az
elképzelés, reprodukálható-e azonos
színtéren, más helyszínen.
(6 fejezet)

Pozicionálás
2. A KÉRELMEZŐ
Ki?
Hogyan készíti elő?
Hogyan valósítja meg?
Hogyan biztosítja, hogy
azt valósítja meg?
1-5 alátámasztása
1. A PROGRAM
ÖSSZEGZŐ ADATAI
3. A PROGRAM
ELŐKÉSZÍTÉSE,
HELYZETELEMZÉSE
4. A PROGRAM
RÉSZLETES
BEMUTATÁSA
5. MONITOROZÁS,
ÉRTÉKELÉS,
VISSZACSATOLÁS
6. BEKÜLDÖTT
DOKUMENTUMOK LISTÁJA
Kitérő: indikátorok
Értelmezési keretek

Indikátor: mutató (mérőeszköz, jelző)
igazolja, hogy a problémára reagálva, a célok teljesültek a megvalósítás során
folyamat
kezdet
Tervezéskor
Értékeléskor
mérjük
hivatkozunk
(a kezdeti mérésre)
vég
becsüljük
mérünk
Indikátor
igazolja, hogy a problémára reagálva, a célok teljesültek a megvalósítás során
Tudjuk a problémát „számszerűsíteni”?
(mennyiségi és minőségi indikátorok)
folyamat
kezdet
Tervezéskor
Értékeléskor
mérjük
hivatkozunk
(a kezdeti mérésre)
vég
becsüljük
mérünk
Indikátor
igazolja, hogy a problémára reagálva, a célok teljesültek a megvalósítás során
Vannak „jó” céljaink?
folyamat
kezdet
Tervezéskor
Értékeléskor
mérjük
hivatkozunk
(a kezdeti mérésre)
vég
becsüljük
mérünk
célok
Fogyókúra
Legyek
egészségesebb
Jó közérzet
3 emeletet tudjak szaladni
Csökkenjen a
ruhaméretem
Több
zöldség/gyümölcs
fogyasztás
Napi 5 km gyaloglás
Előfeltétel:
Akarok-e fogyókúrázni?????
Indikátor
igazolja, hogy a problémára reagálva, a célok teljesültek a megvalósítás során
Vannak „jó”
céljaink?
folyamat
kezdet
Tervezéskor
Értékeléskor
mérjük
hivatkozunk
(a kezdeti mérésre)
vég
becsüljük
mérünk
Indikátor
igazolja, hogy a problémára reagálva, a célok teljesültek a megvalósítás során
Vannak „jó”
céljaink?
folyamat
kezdet
Tervezéskor
Értékeléskor
mérjük
hivatkozunk
(a kezdeti mérésre)
vég
becsüljük
mérünk
Indikátor
igazolja, hogy a problémára reagálva, a célok teljesültek a megvalósítás során
Vannak „jó”
céljaink?
folyamat
kezdet
Tervezéskor
Értékeléskor
mérjük
hivatkozunk
(a kezdeti mérésre)
vég
becsüljük
mérünk
Indikátorokkal szemben támasztott
követelmények - SMART
 Specific
·
·
·
·
specifikusak, mennyiség, minőség
tekintetében
Measurable mérhetőek, objektív módon
Achievable
teljesíthetőek, elérhetőek
Relevant
relevánsak, szelektívek,
függetlenek
Time-bounded időhöz kötöttek


Szakértők és Bizottság szempontjai
Erőforrás
Az indikátorok erőforrás vonzata és a
komplexitás kapcsolata
*a
projekt kezdete előtt kell tervezni, az indítás
állapotát és a befejezési állapotot hasonlíthatja össze
Célok – indikátorok – realitás - idő
Fogyókúra
Legyek
egészségesebb
Jó közérzet
3 emeletet tudjak szaladni
Csökkenjen a
ruhaméretem
Több zöldség/gyümölcs
fogyasztás
Napi 5 km gyaloglás
Előfeltétel:
Akarok-e fogyókúrázni?????
A szakmai vélemény kialakításához szükséges
ismeretek
Program adatlap
(6 fejezet)
Ellenőrzési felszín
a megvalósítás
során
Pozicionálás
2. A KÉRELMEZŐ
Ki?
Hogyan készíti elő?
Kérjük, sorolja fel a program
adatlappal együtt beküldésre
kerülő CD-n szereplő fájlokat:
program adatlap és összes
mellékletei, valamint a szakmai
megvalósításhoz szükséges
anyagok - kérdőíveket, szakmai
anyagokat, demonstrációs
eszközöket, stb. -, amelyeket a
4.5 pontban már számba vett.
Hogyan valósítja meg?
Hogyan biztosítja, hogy
azt valósítja meg?
1-5 alátámasztása
1. A PROGRAM
ÖSSZEGZŐ ADATAI
3. A PROGRAM
ELŐKÉSZÍTÉSE,
HELYZETELEMZÉSE
4. A PROGRAM
RÉSZLETES
BEMUTATÁSA
5. MONITOROZÁS,
ÉRTÉKELÉS,
VISSZACSATOLÁS
6. BEKÜLDÖTT
DOKUMENTUMOK LISTÁJA
Hogyan készül a szakmai ajánlás?
Körültekintően
Folyamatos korrekcióval
Tanulás-tanítás folyamatában
Köszönöm a figyelmet
…”A kocsikerék harminc küllője,
mely egy kerékagyban találkozik,
a középen levő űr által lesz használhatóvá.”…
…”Tehát az anyag a dolgok hasznosságát,
az anyagtalan a lényegét határozza meg.”…
Lao-Ce (Li Er ) (i. e. 565 – i. e. 476)
Tao-Te-King (11.)
Ágner Lajos ford.
www.oefi.hu

similar documents