A Szovjetunió

Report
A SZOVJETUNIÓ TÖRTÉNETE
Teljes neve:
Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége
Orosz rövidítése:
CCCP (SzSzSzR)
Saját meghatározása szerint:
Európai és ázsiai szocialista demokráciák
önkéntes államszövetsége
Szovjet zászló és címer
Valójában:
Az orosz birodalom átalakult kommunista
diktatúrává, és erőszakosan beolvasztotta a
környező államokat.
Létezésének időszaka:
1917 – 1991
Fővárosa, nyelve:
Moszkva, orosz
Szovjetunió tagállamai és területe
Mit jelent a Szovjetunió fogalom?
-1917 elején több forradalom rázta meg az
orosz birodalmat, amelyek következtében
lemondott a trónról II. Miklós cár, Oroszország
demokratikus köztársasággá vált.
-német támogatással hazatért külföldről
Lenin, aki újjászervezte a kommunista
(bolsevik) pártot.
-a kommunista párt nem tudod nyerni a
szabad választásokon, ezért Lenin vezetésével
államcsínnyel szerezték meg a hatalmat
1917. november 7-én (okt. 23.). Ezt az
eseményt nevezték a kommunisták
„nagy októberi forradalomnak”.
A „nagy októberi forradalom”
-Az októberi forradalom után Vlagyimir Iljics Uljanov,
azaz Lenin lett Szovjet-Oroszország vezetője.
-hosszú és véres polgárháborúban legyőzték a
kommunista-ellenes csapatokat (fehérek)
-közben kiépült a kommunista diktatúra: betiltották
a többi pártot, az emberi jogokat, üldözték az
egyházat, államosítottak minden magántulajdont.
-a kommunista gazdaságpolitika, a kollektivizálás miatt az ország a csőd szélére került,
ezért Lenin ideiglenesen megengedte a
kisgazdálkodást és kisvállalkozást (NEP).
-1922-ben Oroszországból Szovjetunió lett.
- 1924. január 21-én meghalt Lenin.
Lenin kormányzása (1917 – 1924)
-Lenin halála után Joszif Dzsugaszvili, azaz Sztálin
szerezte meg a Szovjetunió feletti hatalmat. Kíméletlenül leszámolt mindenkivel, aki veszélyeztethette a
hatalmát (tisztogatások)
-a KGB nevű titkosrendőrség terrorral tartotta rettegésben a lakosságot. Létrejöttek a GULAG-táborok,
amelyekben több millió ember halt meg, mert nem
voltak (jó) kommunisták. Nagyrészük kulák volt, vagyis
tehetséges parasztok, kisvállalkozók, értelmiségiek,
akik nem feleltek meg a kommunista pártnak.
-a II. világháborúban Sztálin eleinte a németekkel,
majd az amerikaiakkal szövetkezett, azért hogy területeket
szerezzen. Kiterjesztette hatalmát
Kelet-Európára is.
-1953. március 5-én Sztálin
meghalt.
Sztálin uralma (1924 – 1953)
-Sztálin halála után Nikita Hruscsov került a Szovjetunió élére.
- Hruscsov elítélte a sztálini terrort, enyhítette a diktatúrát, és
a gazdasági fejlesztésre tette a hangsúlyt.
-az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc azonban
bebizonyította, hogy nincs demokratikus kommunizmus, hiszen
Hruscsov parancsára a vörös (szovjet) hadsereg vérbe fojtotta a
magyar felkelést.
-Hruscsov idején a hidegháború, vagyis a szovjet-amerikai
versengés elérte a csúcspontját, amikor 1963-ban szovjet
atomrakétákat telepítettek Kubába. Az AEÁ támadással
fenyegetőzött, ezért Hruscsov
visszavonta a rakétákat.
-1964-ben a kommunista párt
leváltotta Hruscsovot a SzU éléről.
Nikita Hruscsov (1953 – 1964)
-Hruscsov után Leonid Brezsnyev került hatalomra.
Gyenge képességű vezető volt, kormányzása idején
megnövekedett a KGB befolyása. Közben a hidegháborúban az AEÁ minden területen megelőzte a
SzU-t.
Brezsnyev
(1964-1983)
-A kommunista birodalom válságát tovább
mélyítette az Afganisztán ellen folytatott
háború (1980-1988).
Andropov
(1983-1984)
-Közben a SzU továbbra is elfojtotta a keleteurópai reformokat (1963 – Csehszlovákia,
1980 – Lengyelország)
-Brezsnyev halála után a KGB soraiból kerültek
ki a vezetők: Andropov és Csernyenko.
-Haláluk után a kommunista párt fiatal vezetőt
akart, aki kivezeti a SzU-t a válságból.
Csernyenko
(1984-1985)
Leonid Brezsnyev és utódai (1964 – 1985)
- 1985-ben Mihail Gorbacsov került a SzU élére, aki megpróbálta
modernizálni azt. Reformjai a peresztrojka (gazdasági reformok)
és a glasznoszty (az emberi jogok fokozatos bevezetése).
-az 1986-os csernobili atomrobbanás megmutatta a SzU fejletlenségét.
-1989-ben Kelet-Európában megbukott a kommunizmus, ennek
hatására a nem-orosz területek el akartak szakadni a SzU-tól,
az oroszok nem elégedtek meg a reformokkal, hanem teljes
demokráciát akartak.
-1991 augusztusában a régi kommunisták államcsínyt követtek el,
de az oroszok fellázadtak, és
Borisz Jelcin vezetésével megbuktatták a kommunista pártot.
-1991. december 25-én
Gorbacsov lemondott, és
megszűnt a Szovjetunió.
Gorbacsov és a SzU bukása (1985 – 1991)
A Szovjetunió 74 éves története
átformálta a világot és a történelmet.
A kommunista diktatúra kiterjesztette
hatalmát a világ nagy részére. Kb.
60-70 millió ember halt meg a
GULAG-táborokban, kínzásokban,
börtönökben, stb. Az állami gazdálkodás miatt megszűnt a hagyományos
társadalom, a kelet-európai gazdaság
messze lemaradt a fejlődésben
Nyugat-Európához és az AEÁ-hoz
viszonyítva.
A Szovjetunió bukása után Oroszország
elvesztette világuralmi hatalmát, de
a szovjet katonai erő még birtokában van.
A Szovjetunió jelentősége

similar documents