saját szinergia profil felállítása

Report
saját szinergia profil felállítása
Mottó: "Az egész mindig nagyobb,
mint a részeinek összege."
(Arisztotelész)
Szinergia esetén a részek összessége
nagyobb eredményt hoz létre, mint
ugyanazon részek különálló
működésének egyszerű összege.
Ki érzett már hasonlót???
1. "Új piaci környezetnek, kihívásoknak, elvárásoknak kell megfelelnünk."
2. "Nyomjuk a gázt, de nem haladunk."
3. "A szervezet nem működik hatékonyan, túl sok a kiadása és kevés a
teljesítménye."
4. "A vezetők egyéni koncepció alapján dolgoznak, nincs közös stratégia."
5. "Minden vezetői megbeszélés csak újabb problémákat vet fel."
6. "Nem csináltunk még " ilyet", vajon milyen módszerek léteznek?"
7. "A szervezetünkben korábban elindított működési és kultúraváltási
programok nem sikerültek."
8. "Mindenki ismeri a vállalat stratégiai céljait, mégsem ennek
megfelelően tevékenykedik."
9. "A szervezetnél futó projektek " önálló életet élve" elszakadnak a
szervezet célkitűzéseitől és valós igényeitől."
10. "A szervezetben dolgozók kompetenciái nem elegendőek a projektek
sikerre viteléhez."
11. "A stratégia nincs lebontva feladatokra, vagy a feladatok nem
végezhetők el az adott erőforrásokkal."
12. "Projektjeink mindig csúsznak vagy sohasem érnek véget."
Mi a Szinergia lényege?
A szinergia fogalmát számtalan területen
alkalmazzák. A meghatározások nézőpontja
eltérő, azonban minden esetben igaz, hogy a
szinergia dinamikus fogalom: egy olyan
folyamat terméke, amelyben
különböző együttműködések hatása
összegződik.
Ha tudjuk csapatunk tagjairól, hogy ki
miben erős, az erősíti a szinergikus
együttműködésünket.
E teszt eredménye egy hármas arányszám.
Három színnel és a hozzájuk tartozó
számértékkel fejezi ki a személyiség összetételét.
A zöld a kapcsolatteremtés színe, aki ebben erős, az
jó empatikus készségekkel bíró, kommunikatív,
szimpátiára törekvő személy.
A piros az akció színe, a piros személyiségek
pragmatikus előremozdítók, hajtómotorok,
jellemzőjük a szuverenitás, a dinamizmus, a
verseny.
A kék a szisztematika színe, az erős kékek precízek,
pontosak, rend- és rendszerszeretőek. Erősségük
a logika.
1. Képzelje el, hogy ismeretlen emberekkel jön össze.
Ez történhet pl. egy szemináriumon, egy új
projektcsoportban, vagy egy privát meghíváson. Hogy
érzi magát általában?
• Ismeretlen emberek körében először
általában visszafogott, bizonytalan
vagyok.
• Szívesen ismerkedek az emberekkel és
gyorsan találok kontaktust.
• Általában nem tart sokáig, míg én állok az
érdeklődés középpontjában és ezt
élvezem.
rangsor: ami a legtalálóbb=1, ami kevésbé=2, ami inkább nem=3.
2. Pillantson vissza mai szemszögéből élete 3 lényeges
periódusára: a gyerekkorra, a fiatalkorra és a
felnőttkorra. Élete melyik fázisa az, amelyet a
legszívesebben kiélne, melyik nyújtotta a legtöbb
örömöt és beteljesülést?
• A gyermekkorom biztonsága, óvottsága és jó
érzése.
• A fejlődések és a „nagy világ”
tapasztalatainak kiterjedése a
fiatalkoromban.
• Az egyre nagyobb higgadtság, áttekintés a
mai felnőtt szemszögből.
rangsor: ami a legtalálóbb=1, ami kevésbé=2, ami inkább nem=3.
3. Az emóciók alapvető részei az életnek. Ezek akkor
jelentkeznek általában, ha az elvárások nem
teljesülnek és frusztrációk lépnek fel. Hogyan reagál az
ilyen frusztrációkra? Hogyan viselkedik az ilyen
szituációkban?
• Emocionálisan reagálok, le kell higgadnom és
nem könnyű az érzéseimen
uralkodni.
• Ilyen esetben szükségem van arra, hogy a
frusztrációt „kibeszéljem” magamból,
valakinek elmondjam.
• Ilyenkor visszavonulok, magamba szállok és
érzéseimmel egyedül birkózom meg..
rangsor: ami a legtalálóbb=1, ami kevésbé=2, ami inkább nem=3.
4.
• Más emberekre inkább barátságos, nyugodt,
kellemes és érzelmi benyomást
keltek.
• Másokra spontán aktív dinamikus benyomást
keltek.
• Másokra elővigyázatos, visszafogott
benyomást keltek, többen gondolják, hogy
extrovertívabbnak kellene lennem.
rangsor: ami a legtalálóbb=1, ami kevésbé=2, ami inkább nem=3.
5.
• Én mindig közvetlenül kimondom, amit
gondolok és általában nem vagyok
különösebben diplomatikus.
• Általában jól tudok uralkodni magamon, és
elfedni érzéseimet mások előtt.
• Gyűlölöm a hangoskodást, én inkább
csendesen, visszafogottan viselkedem.
rangsor: ami a legtalálóbb=1, ami kevésbé=2, ami inkább nem=3.
6.
• Szituációkról, személyekről és problémákról
általában gyorsan kapok információt.
• Nekem mindig kell egy kis kihívás, „aki mer,
az nyer” alapon.
• Nekem fontos, hogy az élet pozitív oldalait
élvezzem, különösen a szórakozást,
beszélgetést és az evést stb. szeretem.
rangsor: ami a legtalálóbb=1, ami kevésbé=2, ami inkább nem=3.
7.
• Én diplomatikusnak, mérlegeltnek tartom
magam. Hajlandó vagyok
kompromisszumokra. Nem szeretem a „fejjel
a falnak” metódust.
• Gyors döntéseim vannak, cselekvéseim
tárgyilagosak.
• Szeretem a rendet, a részleteket, és sokszor
már túlzottan pedáns vagyok.
rangsor: ami a legtalálóbb=1, ami kevésbé=2, ami inkább nem=3.
8.
• Néha sokáig tépelődöm, és ennek ellenére
nem tudok döntést hozni.
• Akkor is gyorsan hízok, ha nem eszem sokat.
• A rendszeres mozgás nagyon fontos ahhoz,
hogy igazán jól érezzem magam.
rangsor: ami a legtalálóbb=1, ami kevésbé=2, ami inkább nem=3.
Értékelés
felső szám
1. feladat
2. feladat
3. feladat
4. feladat
5. feladat
6. feladat
7. feladat
8. feladat
alsó szám
1.
felad
at
1
1
1
2
2
3
3
2
3
1
3
1
2
3
2
3
1
2
1
felső alsó
szám szám
0
-2
+2
-2
+2
0
-2
-2
0
0
+2
+2
2.
felad
at
2
1
1
2
2
3
3
2
3
1
3
1
2
3
2
3
1
2
1
felső alsó
számszám
+2
+2
0
0
-2
-2
+2
0
+2
-2
0
-2
3.
felad
at
3
1
1
2
2
3
3
2
3
1
3
1
2
3
2
3
1
2
1
felső alsó
szám szám
0
-2
+2
-2
+2
0
+2
0
+2
-2
0
-2
4.
felad
at
4
1
1
2
2
3
3
2
3
1
3
1
2
3
2
3
1
2
1
felső alsó
szám szám
+2
+2
0
0
-2
-2
+2
0
+2
-2
0
-2
5.
felad
at
5
1
1
2
2
3
3
2
3
1
3
1
2
3
2
3
1
2
1
felső alsó
szám szám
-1
0
-1
-1
0
+1
0
-1
-1
-1
-1
0
6.
felad
at
6
1
1
2
2
3
3
2
3
1
3
1
2
3
2
3
1
2
1
felső alsó
szám szám
-1
0
-1
-1
0
+1
-1
-1
0
0
-1
+1
7.
felad
at
7
1
1
2
2
3
3
2
3
1
3
1
2
3
2
3
1
2
1
felső alsó
szám szám
-1
+1
0
0
-1
-1
+1
0
-1
-1
0
-1
8.
felad
at
8
1
1
2
2
3
3
2
3
1
3
1
2
3
2
3
1
2
1
felső alsó
szám szám
0
-1
-1
-1
-1
0
-1
-1
0
0
-1
-1
felső szám
alsó szám
12
24
felső szám
alsó szám
1. feladat
2. feladat
3. feladat
4. feladat
5. feladat
6. feladat
7. feladat
8. feladat
Hozzáadó
Összesen:
36/0
Kék rész
Szisztematika
Zöld rész
Kapcsolat
24
12
Piros rész
Akció
Kevesebb, mint 8 fejlődési
tartomány
9-15 erősségi résztartomány
Több, mint 16 túlfokozott tartomány
A zöld a kapcsolatteremtés színe, aki ebben erős, az jó empatikus készségekkel bíró,
kommunikatív, szimpátiára törekvő személy
Kevesebb, mint 8 fejlődési
tartomány
9-15 erősségi résztartomány
Jellemzők


Nehéz közelférkőzés
Emocionális felhangok
érzékelésének hiánya


Zöld= kapcsolat

Jellemzők
Szívélyesség, empatikus
képesség
Kapcsolatteremtés
szimpátia alapon
a beszélgető partner
könnyen hozzáférhet
Több, mint 16 túlfokozott
tartomány
Jellemzők
harmónia orientáltság,

túlzott diplomácia

segítő program
igenlés veszélye,
 önsajnálati program belső
sértettség (haragtartás)
 kihasználhatóság veszélye
Fejlődési cél

Jobban odafigyelni a
beszéd mögöttes
tartományára

Utánakérdezni

Szívélyességet
kialakítani
Az erények tudatos bevetése
A tudatos
kapcsolatteremtés és

kapcsolatkötés a
csoportban
konfliktusokban

kiegyenlítő szerep

segítségnyújtás és
tanácsadás
Tudatos önmérséklet

az erősség használata
konfliktusok kezelése,
megbeszélése
dilemma szignálok, a
szükségem van rád

tudatos ellenkormányzása

Kevesebb, mint 8 fejlődési
tartomány
Piros= akció
Jellemzők
visszafogottság,

elővigyázatosság

 kevés érvényesülési erő



az analizálásban való
elakadás veszélye
Több, mint 16 túlfokozott
tartomány
9-15 erősségi résztartomány

Jellemzők
formátum erőteljessége,
szuverenitás
a dolgok pragmatikus
előre vitele
lendületes, másokat
magával ragadó
a verseny motiválja
cselekvőkészségét

dominancia, harcprogram
veszélye: másokat a saját

energiájával leterít
(felülemelkedik), pushprogram;

Fejlődési cél




Az erények tudatos bevetése
használható
gyakori és aktív részvétel
cselekvőkészség a

a csapatmunkában
csoportban "gáz és fék"
tudatos alkalmazása
gyakoribb
saját energiák tudatos

véleménynyilvánítás
bevetése
ismétlések és pregnáns
álláspontok
kifejezések tudatos
bevezetése
Jellemzők
a dinamizmus csapdája
Tudatos önmérséklet



túlzott bevetés és vak
akcionizmus fékezése
tudatos delegáció
az agresszivitás elfojtása
 a beszédpartner ritmusának
felismerése és tisztelése
A piros az akció színe, a piros személyiségek pragmatikus előremozdítók, hajtómotorok,
jellemzőjük a szuverenitás, a dinamizmus, a verseny
A kék a szisztematika színe, az erős kékek precízek, pontosak, rend- és rendszerszeretőek.
Erősségük a logika.
Kevesebb, mint 8 fejlődési
tartomány
Jellemzők

Feladatok spontán
elvégzése
Kék= szisztematika
 Strukturálatlanság
 Az érvelés impulzivitása
Jellemzők
Távolságtartás és
közvetlenség

kiegyensúlyozottsága
Céltudatosság, színvonal,

precíz struktúrák
Jó képesség a logikus

érveléshez

Fejlődési cél
Nagyobb hangsúlyt
fektetni a tárgyilagos

vélemény
kinyilvánítására
A tempót tudatosan

visszafogni
Több, mint 16 túlfokozott
tartomány
9-15 erősségi résztartomány
Építő kritika
Az erények tudatos bevetése



Strukturált
problémamegoldás
Moderáció a csoportban
Kreatív vitakészség
Jellemzők

Távolságtartás és
közvetlenség

Túl erős részletek
jelentőségének eltúlzása

Veszélye: elaprózza magát

Túl teoretikus , túlzottan
aprólékos
Tudatos önmérséklet

Mások kívánságának
bevonása, ha a saját ötletek
ellenállásba ütköznek

Pillantás a lényegre

A pillantás az egészre
(madártávlat)

similar documents