linken - Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és

Report
7
Az iskolánkban folyó képzések bemutatása
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI tanfolyamaink
Alapfokú számítógép kezelői, szövegszerkesztői és táblázatkezelő
tanfolyamaink külön egységként indulnak, de a képzés végbizonyítványt nem
ad.
Európai Számítógéphasználói Jogosítvány:
ECDL
ECDL képzésünk START, SELECT és TELJES szinten is elérhető. A
tanfolyamainkhoz oktató CD tartozik, a vizsgát külső (ajkai) helyszínen
bonyolítjuk. A tanfolyam 120-180 órás. Bővebb felvilágosítás kérhető:
RÁDLI JÓZSEF tel.: 06/88 508-080
8400 Ajka, Kandó K. Ltp.4.
tel.: 06/88 508-080
Fax:06/88 508/0080/26
e-mail:[email protected]
hivatalos weboldal:www.szgyajka.hu
Pályaválasztási időpontok
2013. október 9.(szerda) 8-12 óra nyílt nap,
14 óra igazgató tájékoztatója
2013. november 13. (szerda) 8-12 óra nyílt nap, 14 óra igazgató tájékoztatója
2013. december 11. (szerda) 8-12 óra nyílt nap, 14óra igazgató tájékoztatója
Holczinger András
Igazgató
Topor Lajos
Pályaválasztási felelős
KÉPZÉSEINK 2014-2015
8
2
7
Az iskolánkban folyó képzések bemutatása
Szociális gondozó és ápoló:
Olyan magas szintű elméleti és gyakorlati tudással
rendelkező személyes gondoskodást nyújtó szakember,
aki az idős, beteg, fogyatékos, elesett emberek
ápolására, gondozására elhivatottságot érez. Munkáját
többek között, fogyatékos, pszichiátriai betegek,
szenvedélybetegek nappali közösségi és bentlakásos
intézményében, idős otthonában, illetve idősek
klubjában végzi.
Képzések és kódszámaik
Szakközépiskola
Kód/ szakmacsoport:
10 Szociális
11 Egészségügy:
12 Egészségügy:
13 Egészségügy:
14 Egészségügy:
15 Szociális
16 Szociális
17 Oktatás:
18 Oktatás:
19 Vendéglátás-turisztika:
20 Közszolgálat:
végzettség
képzési idő felvehető
fő
Kisgyermek - gondozó nevelő
4+1 év
½ osztály 18 fő
Egészségügyi asszisztens
4+1 év
½ osztály 18 fő
Gyakorló ápoló
4+ 1 év
½ osztály 18 fő
Gyakorló mentőápoló
4+1 év
½ osztály 18 fő
Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló 4+1 év ½ oszt. 18 fő
Szociális asszisztens
4+1 év
½ osztály 18 fő
Szociális szakgondozó
4+1 év
½ osztály 18 fő
Gyógypedagógiai segítő munkatárs 4+1 év ½ osztály 18 fő
Pedagógiai- és családsegítő4
4+1 év
½ osztály 18 fő
Vendéglátásszervező-vendéglős 4+1
1 oszt 30 fő
Belügyi rendészeti alapozás
4 év
1 osztály 30 fő
Szakiskola
Kód/ szakmacsoport:
21 Vendéglátás-turisztika:
22 Élelmiszeripar:
23 Vendéglátás-turisztika:
24 Vendéglátás-turisztika:
25 Szociális szolgáltatások:
26 Vendéglátás-turisztika:
szakma
Cukrász
Pék
Pincér
Szakács
Szociális gondozó és ápoló
Vendéglátó eladó
képzési idő
3 év
3 év
3 év
3 év
3év
3 év
felvehető fő
½ osztály 18 fő
½ osztály 18 fő
½ osztály 18 fő
1 osztály 30 fő
½ osztály 18 fő
½ osztály 18 fő
Felvételi
A felvételi eljárás rendje 8. osztályos tanulóknak. Felvételi nincs.
Döntés a felvételről a tanulmányi eredmények alapján. A pontszámot a magyar
irodalom, magyar nyelv, matematika, idegen nyelv, történelem, biológia, technika
tárgyak jegye adja (5-7. év végi, a 8. félévi). Ha valamelyik tantárgyat nem tanulta a
tanuló, kérik az osztályfőnök, pótolja hasonló tárggyal (például technika helyett
informatika). Egyenlő pontszám esetén, a felvételi rangsor meghatározásakor
előnybe részesítik az ajkai tanulókat, és akinek a testvére, szülője odajár.
SNI- s tanulók vonatkozó speciális felvételi szabályok. SNI- s tanulók esetében,
általában az idegen nyelv jegy hiányzik, hogy hátrány ne érje őket, a technika
jegyek pontszámait számolják kétszeresen.
Vendéglátó eladó:
Olyan gyakorlati szakemberek képzése, akik vendéglátó
üzletekben étellel és itallal szolgálják ki a vendégeket
kulturált udvarias és szakértő módon, idegen nyelven is,
képesek
önállóan,
balesetmentesen
dolgozni,
elszámolni a rájuk bízott vagyonnal, a vendégek
kívánságának megfelelő egyszerűbb reggeli- vagy
uzsonna- ételt/italt előállítani, illetve felszolgálni. A
vendéglátó eladók cukrászdában, eszpresszóban,
kávéházban, gyorsétkező helyeken és kistelepüléseken
ételeket és italokat értékesítenek, amelyeket részben
saját maguk készítenek el, részben készen kapnak.
FELNŐTT KÉPZÉSEINK
Felnőttoktatás, érettségire felkészítő (nappali, esti) képzés:
Nappali a hároméves szakiskolát elvégzők számára két éves szakközépiskolai képzés.
Esti képzés: heti két alkalom (hétfő, csütörtök 15, 00 -19, 30 óra között). A választható érettségi
tárgyak: biológia, informatika, szociális alapismeretek.
Iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli felnőttképzések:
Részletes információ kérhető Rénes Klára felnőttképzés vezetőtől
telefon:
06 20 / 338 0020
6
SZAKISKOLAI KÉPZÉSEINK
A képzési idő: 3 év
SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSEINK
A képzési idő: 4+1 év
Cukrász:
A képzés célja: olyan szakember képzése, aki az
élelmiszergyártás
higiéniai
alapkövetelményeinek
betartása mellett a korszerű táplálkozáshoz mind jobban
igazodó cukrászsüteményeket készít, figyelemmel azok
ízbeli változatosságára, esztétikai megjelenítésére, a
vásárlói, megrendelői igényekre.
Egészségügyi szakmacsoport
Egészségügyi asszisztens:
Egészségügyi szolgáltatás területén asszisztensi feladatokat
lát el. Vizsgálati, kezelési, ellátási időpontokat előjegyez,
koordinál. Dokumentálja a beteg adatait, vizsgálati
eredményeit és a kezeléseket. Szakmai, nyilvántartási és
ügyviteli adminisztrációt vezet. Egészségnevelő, - fejlesztő
tevékenységet folytat. Tisztán, sterilen tartja a vizsgáló-,
kezelőhelyiségeket és a műszereket. Segíti a betegeket a
vizsgálat előtt, alatt és után. Tájékoztatja a betegeket és
tanácsokat ad. Vizsgálatoknál és beavatkozásnál asszisztál,
segédkezik. Orvosi utasításra önállóan végez kompetencia
körének megfelelő ellátási -, vizsgálati -, gondozási -,
rehabilitációs feladatokat.
Gyakorló ápoló:
Kommunikál a beteg hozzátartozójával. Dokumentálja a
beteg adatait, vizsgálati eredményeit, a kezeléseket és
gyógyszerelést. Előkészíti a beteget vizsgálatra, kezelésre és
asszisztál a beavatkozásoknál. Gyógyszerelési tevékenységet
folytat. Közreműködik a beavatkozások, vizsgálatok
előkészítése során. Transzfúzió beadásában közreműködik.
Ápolási folyamatnak megfelelően ápolja, gondozza, segíti a
beteget. Szakápolást végez. Prevencióban, egészségnevelő
tevékenységben,
rehabilitációban
team
tagjaként
közreműködik. Sürgősségi esetekben beavatkozik, asszisztál.
Gyakorló mentőápoló:
A feladataihoz tartoznak az önálló elsősegélynyújtás,
életmentés, és stabilizálás, szakápolás, közreműködés, a
katasztrófahelyzetek elhárításában, ill. a betegszállításban.
Ápolási tervkészítés a betegről, kapcsolattartás a
hozzátartozókkal, asszisztálás az orvosnak kezeléseknél,
vizsgálatoknál. Fontos munkavállalói tulajdonságok közé
tartozik a csapatban való dolgozás készsége, a
felelősségteljes bánásmód a betegekkel, megbízhatóság,
kapcsolatteremtő készség, lélekjelenlét.
Pék:
A képzés célja, feladatai: A gyártás előkészítését
követően tésztafeldolgozást végez. Felosztja a tésztát,
méretre, tömegre, formázza, tölti, kezeli. Kovászol,
dagaszt, gyúr, kever, tömörít. A péksütemények
gyártásához teljes tésztát, dúsított tésztát készít. Omlós
és leveles, valamint diabetikus tésztát készít. A megkelt
terméket kemencébe helyezi, ellenőrzi a sütési
folyamatot. Betartja a tevékenységére vonatkozó
előírásokat.
Pincér:
A képzés célja: Olyan szakember képzése, aki a
vendéglátó
tevékenységet
folytató
gazdálkodó
szervezetek hálózati egységeiben értékesítési és
szolgáltatási feladatokat lát el. A vendégek által igényelt,
illetve az ajánlott termék felszolgálását és a kapcsolódó
szolgáltatásokat a tőle elvárható legmagasabb szakmai
színvonalon biztosítja, az udvarias és szakszerű
felszolgálás előírásai szerint.
Szakács:
A képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik képesek
önállóan összeállítani a vendéglátóegység étlapját.
Képesek készletek felmérésére és a napi menühöz
szükséges mennyiségű és minőségű nyersanyagok
megrendelésére. A szakács képes a nyersanyagok
előkészítésére, feldolgozására, az elkészítendő ételek
ízesítésére és tálalására. A szakács végzettséggel a
segédszemélyzetet irányíthatja.
3
4
Oktatási szakmacsoport
Gyakorló csecsemő – és gyermekápoló:
A képzés célja olyan egészségügyi szakemberek
felkészítése, nevelése, akik magas szintű szakmai
kompetenciával rendelkeznek. Személyes, társas és
módszertani
kompetenciák
birtokában
korszerű
szemlélettel és gyermekszeretettel vesznek részt a beteg
gyermekek ápolásában, gondozásában. Feladatuk az
újszülöttek, koraszülöttek és a beteg csecsemők,
gyermekek ellátása az érvényes egészségügyi szakmai
lélektani és pedagógiai elvek alapján. Cél szakmai
szemléletük bővíthetősége, a szakmai tudásvágy felkeltése,
a továbbképzés igényének kialakítása.
Kisgyermek gondozó –nevelő:
Pedagógiai- és családsegítő:
Intézményi szintű tevékenységet lát el. Felügyeletet lát
el. Kíséri az egyes tanulókat, vagy csoportokat.
Gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt. Részt
vesz az általános jellegű közvetlen pedagógiai
munkában. Szabadidős tevékenységet végez.
Gyógypedagógiai segítő munkatárs
: Közreműködik
a
gyógypedagógiai
munka
előkészítésében, a fogyatékos személyek körében
végzett általános jellegű nevelési, oktatási, képzési és
fejlesztési teendők ellátásában. Felügyeletet lát el, kíséri
az egyes tanulókat vagy csoportokat. Gondozási
feladatokat végez. Közreműködik a gyermekek
szabadidős tevékenységének lebonyolításában
A képzés során a 0-3 éves korú gyermekek nevelésével,
gondozásával ismerkednek meg a tanulók, a sérült
gyerekek ellátására 6 éves korig készülnek fel. A
végzettséggel az egyre bővülő bölcsődei ellátás területén
helyezkedhetnek el. A képzés során pedagógiát, művészeti
nevelést, ének-zenét, bábozást, gyermekirodalmat, vizuális
nevelést, egészségügyi, gondozói ismereteket sajátíthatnak
el.
Vendéglátás-turisztika szakmacsoport
Vendéglátásszervező-vendéglős:
Szociális szolgáltatások szakmacsoport
A vendéglátó egységben a beszerzési, termelési,
értékesítési és raktározási tevékenységet végzi,
irányítja. Kialakítja üzletpolitikáját és marketing
stratégiáját, ápolja az üzleti és vendégkapcsolatokat.
Gondoskodik a megfelelő árukészletről, a tűz-, munka, és tulajdonvédelmi előírások, a higiéniás szabályok
betartásáról.
Melegkonyhás
éttermekben
étteremvezetői feladatokat is elláthat.
Szociális asszisztens :
Szociális és gyermekvédelmi ügyeket intéz. Részt vesz a
döntés előkészítő munkában. A szociális munkás
irányításával részfeladatokat lát el a szociális
problémamegoldásban,
a
családgondozásban,
szabadidős
programok
szervezésében,
közösségfejlesztésben. Elhelyezkedhetnek támogató
szolgálatoknál, hajléktalan és fogyatékos ellátásban és az
idősgondozói intézményekben is.
Közszolgálat szakmacsoport
Rendészet:
Szociális szakgondozó (Gerontológiai gondozó):
Felméri a szociális szükségleteket, számba veszi az
erőforrásokat. Személyes gondoskodást nyújt a szociális
alapszolgáltatások terén. Szervezi és irányítja a szociális
gondozás folyamatát. Támogatja az időskorúak egészséges
életmódjának, aktivitásának fenntartását. A gerontológiai
gondozás adminisztrációját végzi.
Cél: A tanulók ismerjék meg a főbb rendészeti
alapfogalmakat. A rendészeti szervek általános szabályait,
a szabálysértési és bűncselekményi tényállásokat,
önvédelmi ismereteket.
Sajátítsák el azokat az
ismereteket, amelyek a különböző szituációs esetek
megoldásához szükségesek. Modulok: tanulásmódszertan,
kommunikáció, terepismeret, ön- és társadalomismeret,
elsősegélynyújtás, pszichológia-szociológia, informatika,
konfliktuskezelés, belügyi rendészeti ismeretek. A szakmai
rendészeti érettségi teljesítése szakmai végzettséget ad.
(biztonsági őr)
5

similar documents