Fenntartható társadalom és gazdaság

Report
BOTOS KATALIN
PROFESSZOR
EMERITUS

Megújításra szorul a közgazdaságtan. Nem munka - tőke
- föld a három termelési tényező,hanem emberi tőkereáltőke-természeti tőke. Mindegyiket szinten kell
tartani,meg kell újítani, újra kell termelni ahhoz, hogy a
termelés adott szintje biztosítható legyen. Nincs semmi,
amit „csak úgy” „leakaszthatnánk” a piacról, s nem csak a
reáltőkét kell növelni, ha nagyobb teljesítményt akarunk.


A termelés során létrejövő új értéken a három tőkének
osztozkodnia kell. A mai statisztikában jövedelem oldalról
csak a munka- és a tőkejövedelem szerepel a GDP-ben. A
természeti tőke külön, saját jogán , nem. (Az állam is
jövedelemhez jut, de e kettőből eredően.)
A természeti tőkét mi, termelők, fogyasztók egyaránt
feléljük. Mivel korlátos, megálljt fog parancsolni.

Az emberi tényező a munkáját egyesítve a természettel,
fenntartotta, gyarapította magát. Amíg alacsony volt munkája
termelékenysége, szinte mindent elfogyasztott. Amikor a humántőke
szellemi gyarapodása megindul, létrejön a smith-i növekedés. A többletérték újra-befektetésre kerül, reáltőke-növekményt eredményez . A
természet vastagon benne van a jövedelem-többletben, a fosszilis
energiahordozókkal. (Prometheus-i növekedés) De egyelőre csak ad... (
Maddison növekedési táblái: 1820-2000: 850%-os fajlagos GDP
növekedés!) Nem volt, és nem is lesz valószínűleg ilyen növekedési
ütem... (Bár a humántőke csodákra képes)



A pénzügyi szektor segíti a tőkék összegyűjtését a tőkeigényes
vállalkozásokhoz. A megtakarításokból a bankrendszeren és a tőkepiacon
keresztül lesz beruházás. Itt a pénzügyi rendszer a reálgazdaság
szolgálatában áll. Nagy innováció az Rt.!A modern nemzeti
pénzrendszerek kiépülésével létrejött hitelpénz segítette a kapitalista
fejlődést.
A fordi növekedés idején, jobb osztozkodással a tőke-munka közt,
megoldották a Nagy Válság által felvetett problémát, a vásárlóerő-hiányt
Bretton-Woods segíti a nemzetközi gazdaság fejlődését.
Szót kér a természet
• Az árrobbanás a 70-es évek elején világossá teszi a Növekedés Határait...
• A TERMÉSZET „ágensei” azonban az arab olaj-tulajdonosok... Maguknak
szerzik meg a jövedelmet, ami megmarad belőle, az a bankrendszeren
keresztül visszacsorog a pénzpiacra. Csak egy része szolgálja ott a
természeti tőke érdekeit... Megindul az infláció.
• Szétesik Bretton Woods. Stagfláció. Keynest
Friedmanra cserélik.
Meglódul a pénzügyi innováció és a dereguláció.
Eladósodás
 Mindenki eladósodik. Aki a vállalatok közül nem vált
technológiát, az az energiaszámla drágulása miatt. Aki
igen, az a beruházások költségei miatt. A
fogyasztásából visszalépni nem akaró, azt bővíteni
kívánó lakosság a fogyasztási és jelzálog-hitelekkel. A
jóléti állam megszaporodott kiadásai miatt, no és
szavazat-szerzés céljából. Szinte minden állam adós. A
nemzetközi pénzügyi szektor a hitelező. De a lakosság
is belefut sok országban az adósságcsapdába...

Véget ért a fordi, azaz a belső piacra alapozott növekedés szakasza. A
nemzetközi eladósodás nemzetközi piacokra terel: deviza kell a külső
adósságok fizetéséhez. Harc a fizetőképes keresletért!

A nemzetközi verseny erősödik, ezzel a belső bérek növekedése
korlátozódik. A szovjet birodalom összeomlik: áttérnek a piacgazdaságra.
Belépnek a piacra milliárdos mennyiségben ázsiai munkavállalók. Nő az
aránytalanság a jövedelem –eloszlásban bér és profit között!!!!
„Financialization”
 A fogalomra még nincs jó magyar szó. Azt jelenti, hogy a
megtermelt jövedelem egyre nagyobb része kerül át a
pénzügyi rendszer csatornáiba. A pénzügyi intézmény-rendszer
a finanszírozáson keresztül kézben tartja a piaci szereplőket. A
lakosság- ugyan hitelre, de- jobban él, mint megengedhetné.
Ám a kamatfizetéssel „letejel”a hitelezőknek.
A
tőketulajdonosoknál is felhalmozódik a profit, befektetést
keres...
Kiszorítási hatás?
 Ha az eladósodott háztartások, vállalatok, államok az adósságszolgálatra
fordítják jövedelmük nagy részét, az kiszorítja a termelő beruházásokat, ill.
az azt eredményező fogyasztást.
 Bővül viszont folyamatosan a befektetést kereső szabad tőke...”Elszabadult
hajóágyú”...A tőke bolyong és befektetést keres.. Esetleg kreál!Lásd:
értékpapírosítás, 2008-as jelzálog-hitel válság.
„Savings glut” vagy „investment
shortage”?


Túl sok tehát a megtakarítás?( Ben Bernarke) Vagy nincs
elég befektetési lehetőség?( R.Rajan) Valóban: hisz a
fogyasztás bővülése nélkül nincs termelés- bővülés, tehát
nincs mire beruházni. Mellesleg: a beruházások többsége is
munkaerő-kiváltó...
Pedig az elöregedés miatt is gyűlnek a nyugdíj-alapokban a
befektetésre váró pénzek... Mit vásároljanak rajta? Mibe
ruházzanak be? Állampapírba? Külföldi papírokba a fejlődő
országokból? Lesz-e ebből olyan termelő vagyon, ami
biztosítja a nyugdíjas éveket?
Szót kér a humántőke
Eddig nem volt kérdés, hogy van-e munkaerő-kínálat. A
születésszabályozás óta azonban akár el is fogyhat egy
régió népessége. Pedig a lakosság nemcsak munkaerő:
piac is. Mi lesz: migráció?
Egyre fontosabb a képzettség. Az alacsony bérekből
nehéz az oktatást megfizetni. A költségvetések az
eladósodás miatt pedig megszorítanak...
Hasonló a helyzet az egészségüggyel is, pedig a
humántőke fontos tényezője!!!
DEMOGRÁFIA ÉS NYUGDÍJRENDSZER
 Alapvető tévedés: a nyugdíjcélú megtakarítás nem elég! A gyermekekbe is
be kell ruházni, hogy legyen, aki működteti az eszközöket...
 Az is tévedés, hogy miénk a fizetett nyugdíj-járulék... Ezzel csak a szüleink
generációjának fizetjük vissza, amit ránk költöttek. De nekünk csak
akkor lesz (elég) jövedelmünk öregségünkre, ha vállalunk
gyermeknevelést... Gyermekpontok rendszere!!!!
NÉGY „U”...
 Unsustainable,
Unfaire, Unstable, Unhappy- ez a mai
Fenntarthatatlan,nem fair, bizonytalan,boldogtalan.
társadalom.
 Az angolszász országokban minden negyedik ember szenved mentális
problémában ill. betegségben.
 Túlfogyasztunk. (Cukorbetegek aránya!) Angol életszínvonalhoz 3 Föld kellene,
amerikaihoz 5...
 USA-ban a vagyontöbblet 1980-95 között 80%-ban az 1%-hoz csoportosult! A
Föld népének fejenként napi 3 dollár többlethez 15 planétára lenne szükség...
 A hatékonyság-maximalizálás csökkentette a biztonságot!
A piac...
 „jó szolga, rossz úr, és még rosszabb vallás”
(Lovins)
 Az árak:nem mutatják az ökológiai és a szociális
igazságot. Nincs a gazdaságnak morális kerete
 Fogyasztóból sáfárrá kell válnunk! A jól-létet kell
mérni, nem a fogyasztás volumenét,az ösztönző
rendszereket
változtatni
kell,
adózást,
szabályozást... Helyi termelés, helyi fogyasztás
ösztönözni.
Konklúzió

 Ne feledjük: a játékszabályokat mi alkottuk. A mai
kapitalizmus szabályai nem jelenthetnek fátumot a
Homo Sapiens-nek. Ez is emberi termék, változtatható
kell, hogy legyen.
 Adam Smith nemcsak a Nemzetek gazdagsága c. művét
írta meg, hanem az Inquiery in the Moral Sentiments c
munkáját is! (7 évvel előbb...) Új szemléletű morális
alapokon nyugvó gazdasági elmélet és gyakorlat kell!

Köszönöm a
figyelmüket!

similar documents