A Mentorprogram szerepe a felsőoktatásban

Report
HÖOK MENTORPROGRAM
Felsőoktatási Mentorhálózat
szerepe a felsőoktatásban
Csuhaj Andrea
Programvezető
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája
A HÖOK MENTORPROGRAM
 A hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú tanulmányait
elősegítő esélyegyenlőségi programot az Emberi
Erőforrások Minisztériuma támogatja, megvalósítója
2009-től a HÖOK.
 Azok a diákok kerülhetnek be, akik a felsőoktatási
felvételi eljárás során igazolják az Oktatási Hivatal felé
hátrányos helyzetüket, és jelzik igényüket a Programban
való részvételre.
Hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzet
 2013. szeptember 1-től változott a fogalom:
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet szempontjából
meghatározó tényezők:
- a szülő, a családba fogadó gyám iskolai végzettsége alacsony
- a szülő , a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága
- az elégtelen lakáskörülmények
- a nevelésbe vétel, valamint a tanulói, hallgatói jogviszonyban
álló fiatal felnőtt számára nyújtott utógondozói ellátás
Hátrányos helyzet
 a rendszeres gyermekvédelmi ellátás igénylésekor a
gyermek szülei/gyámja legmagasabb iskolai végzettsége
alapfokú
 a rendszeres gyermekvédelmi támogatás igénylésekor a
gyermek szülője/gyámja jogosult aktív korúak ellátásra
vagy az igénylést megelőzően álláskeresőként
nyilvántartott
 a gyermek szegregátumnak nyilvánított
lakókörnyezetben él
Halmozottan hátrányos helyzet
 a hátrányos helyzet meghatározásánál felsorolt
körülmények közül legalább kettő fennáll.
A MENTORPROGRAM CÉLJA
 A felsőoktatási rendszerben tapasztalható
esélyegyenlőtlenségek csökkentése, felszámolása
 Személyes segítségnyújtás
 A célcsoport munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeinek
növelése
 Önkéntesség, mint érték terjesztése
 Mentoráltakból mentorok legyenek
Kik a résztvevői a HÖOK
Mentorprogramnak
 Mentor: felsőbb éves hallgató
 Mentorált: az a hátrányos vagy halmozottan hátrányos
helyzetű elsőéves hallgató, aki kéri a Programban való
részvételét a felsőoktatási felvételi eljárás során
 Régiókoordinátor: egy régióban hallgató mentorokat és
mentoráltakat összefogó, segítő, koordináló felsőbb
éves hallgató
 Főállású munkatársak a budapesti irodában
A HÖOK Mentorprogram
felépítése
 Országos hálózat, melynek központi irodája Budapesten
található ( 1071, Budapest, Damjanich utca 44. III/1.)
 Budapesti régió
 Debreceni régió
 Pécsi régió
 Szegedi régió
 Észak-magyarországi régió
 Északnyugat-magyarországi régió
Hogyan nyújt segítséget a
Mentorprogram?
 Egy személyes segítőt ad az elsőéves hallgató mellé. A
személyes segítő (MENTOR) egy felsőbb éves hallgató,
aki azonos intézményben és karon tanul
 Közösségi regionális rendezvényeket szervez
 Országos képzéseket szervez
Miben nyújt segítséget a Program
az első éves hallgatóknak a
mentorok által?
 Kollégium – és szociális támogatás igénylésében
 Az adott intézményben igényelhető egyéb
ösztöndíjakról
 Tantárgy- és vizsgafelvételben és/vagy
tantárgyválasztásban
 Diákmunka keresésben
 A közösségi beilleszkedésben
 Bármilyen olyan területen amely az elsőéves hallgató
életét könnyíti az első tanévben
A HÖOK Mentorprogram
mentorainak kiválasztása és
munkájuk nyomon követése
 A tavaszi szemeszterben felvételi időszak
 Régiónként
 Augusztusban mentor-mentorált párosítás
 Augusztusban esetmegbeszélők régiónként
 Szeptemberben mentorképzések régiónként
 Beszámolóírás
 Elsőéves hallgatók visszajelzései alapján
Az elmúlt évek számokban
 2010/2011-ben országosan
370 mentor, 7 régiókoordinátor, 1670
mentorált, 34 régiós
esemény
 2011/2012-ben országosan
322 mentor, 8
régiókoordinátor, 1244
mentorált, 47 régiós
esemény
 2012/2013-ban 180 fő
mentor, 10
régiókoordinátor, 1057
mentorált, egy országos és
45 régiós esemény
 Idén 180 fő mentor, 1365 fő
mentorált, 9
régiókoordinátor, egy
országos rendezvény, egy
több régiót összekapcsoló
rendezvény, 64 régiós
esemény
Közösségépítő rendezvények az
elmúlt években
 Jégkorcsolya
 Adventi készülődés
 Társasjáték est
 Billiárd est
 Tea délután
 Kalandpark
 Hagyományőrző malacsütés
 Mikulás est
 Bográcsozás
 Kirándulás, természetjárás
 Gokart
 Lasertag
 Kvízest
 Gasztronómiai est
Szakmai rendezvények
 I. Országos Mentor és Mentorált Találkozó
 Kerekasztal beszélgetések
 II. Országos Mentor és Mentorált Találkozó
 Mentorképzések
 Esetmegbeszélők
Az elsőévesek és a mentorok
visszajelzései a Programról
 Minőségbiztosítási rendszeren keresztül
 Kutatásokon keresztül
 Közvetlenül a központba
 Workshopokon
 Régiós rendezvényeken
Minőségbiztosítás, kutatások
 Évente két kutatás:
 Mentor
 Információáramlás, kommunikáció fejlesztése
 Motiváció erősítése, támogatása
 Fejlesztési irányok feltérképezése
 Mentorált
 Elégedettség vizsgálat
 Hátrányos helyzet kutatása
 Mentor-mentorált kapcsolatok működése
 Mentoráltak jelezhetik a központban ha elégedetlenek a
mentorral ([email protected])
 Mentor elbocsátások
 Elégedetlenség, hanyagság
Köszönöm a
figyelmet!
[email protected]

similar documents