Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és

Report
TÁMOP 1.1.1-12/1-2012-0001
„Megváltozott munkaképességű emberek
rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése”
Zalaegerszeg, 2013. november 29.
A projekt célja
TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001
„Megváltozott munkaképességű személyek
rehabilitációjának és foglalkoztatásának elősegítése”
című kiemelt projekt
Célja: a megváltozott munkaképességű személyek sikeres
rehabilitációjának és munkaerő-piaci integrációjának
elősegítése.
A projekt célcsoportja
A rehabilitációs ellátásban részesülő ügyfelek azok a
személyek, akiknél a rehabilitációs hatóság komplex minősítése
során megállapítja, hogy a megváltozott munkaképességű
személy rehabilitálható, ezen belül:
• foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy
• tartós foglalkozási rehabilitációt igényel,
törvényben meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelelnek
és vállalják az együttműködést a Rehabilitációs Szakigazgatási
Szervvel
A 2007. évi LXXXIV. törvény alapján rehabilitációs járadékban
részesülő ügyfelek.
A bevonási létszám maximum 25 %-a.
A projekt bemutatása
A projekt időtartama
2012. november 1. és 2015. június 30. között
A teljes időtartam 32 hónap.
Bevonási időszak vége
2014. június 30.
Rendelkezésre álló forrás
11,7 Mrd Forint
Kedvezményezett és megvalósító
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
Megyei indikátorok
Előkészítő szakasz
436 fő megszólítása
Projektben együttműködő személyek
335 fő bevonása 2014. június 30-ig
A programot sikeresen befejezők aránya
60%, azaz legalább 201 fő
A programmegvalósítás időszakában legalább 3 hónapig
foglalkoztatott személyek aránya:
50%, azaz 84 fő
Az indikátorok meghatározása százalékos arányban történik,
a projektben együttműködő személyek számához képest.
Területi lefedettség, létszámok
Megyei lefedettség
Az ügyfelek fogadása: 3 helyszínen
Könnyű elérhetőség
Minden iroda a Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási
Szervének ügyfélfogadási helyéhez
közel került kialakításra.
Projekt megyei létszám
9 fő humánszolgáltató munkatárs
3fő ügyintéző munkatárs
1 fő megyei asszisztens
1 fő megyei koordinátor
Újszerű eljárások
Ügyfélközpontú megközelítés
Folyamatosan elérhető szolgáltatások.
Személyre szabott programterv.
Állandó ügyintéző, tanácsadó
Elektronikus ügyintézés
A partnerekkel történő együttműködés informatikai
támogatottsága.
Integrált ügyvitel
Központosított, közös informatikai rendszer:
Rehabilitációs Szakigazgatási Rendszer.
Bevonás, kiválasztás
Kiválasztás folyamata
Előkészítő szakaszban legalább 436 személy részesül
tanácsadásban.
Rehabilitációs szükségletek felmérése.
Humánszolgáltatói javaslat készítése a bevonásról.
egyéni
Cél: olyan ügyfelek kiválasztása, akiknél projekt szintű támogatás
szükséges a sikeres rehabilitáció megvalósításához.
Az
ügyfelekkel
egyéni
élethelyzetükhöz,
érdeklődésükhöz igazodó együttműködési terv készül.
képességeikhez,
Eszközrendszer
MENTORI SZOLGÁLTATÁS
Szolgáltatások,
fejlesztések
Támogatott
foglalkoztatás
Egyéni igényeken
alapuló képzés
Utazási
költségtérítés
Támogatási eszközök
Bérköltség-támogatás
Bér és járulék 100 %-os támogatása. (a támogatási
maximum figyelembe vételével)
Rehabilitációs kártya – adókedvezmény.
Munkába járás támogatása.
Képzési támogatás
Képzési költségek 100 %-os támogatása.
Képzési-alkalmassági vizsgálat.
Utazási költségtérítés.
Szolgáltatások támogatása
Kompetencia-fejlesztő képzés.
Szolgáltatásokhoz kapcsolódó utazási költségtérítés.
Rehabilitációs kártya
Jogosultak köre:
a) foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (B1),
b) tartós foglalkozási rehabilitációt (C1) igényel.
aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági
nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban, rehabilitációs járadékban részesült.
A munkaadó az érvényes Rehabilitációs kártyával rendelkező megváltozott
munkaképességű személy foglalkoztatása esetén adókedvezményben
részesülhet, a minimálbér kétszeresének 27 %-áig.
A TÁMOP 1.1.1-12/1 kiemelt projekt teljes célcsoportja jogosult a rehabilitációs
kártyára.
Rehabilitációs hozzájárulás
A munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási
rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére
köteles, ha az általa foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma a 25
főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű
személyek átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el a létszám öt
százalékát, vagyis a kötelező foglalkoztatási szintet. Lásd a megváltozott
munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.). 23–24§.
A rehabilitációs hozzájárulás összege 2010. január 1-jétől 964 500 Ft/év. [Mmtv.
23. § (5) bekezdés]
A rehabilitációs hozzájárulás kiváltható a projekt célcsoportjába tartozó
személyek foglalkoztatásával.
Támogatási eszközök rugalmasság
A bérköltség-támogatás havi összegének és időtartamának aránya heti
20 órás foglalkoztatás esetében.
16
14.0
14
10
8
6
Támogatás időtartama
12
12.7
11.7
10.8
10.0
9.3
8.8
8.2
7.8
7.4
7.0
4
2
0
50000 55000 60000 65000 70000 75000 80000 85000 90000 95000 100000
Havi támogatási összeg
Támogatási eszközök - rugalmasság
Bérköltség-támogatás:
• regisztráció és munkaerőigény megadása
• támogatás intenzitás: bér + SzHA 100 %-a
• Rehabilitációs kártya kedvezmény igénybe vehető
Támogatási eszközök rugalmasság
Heti munkaidő
Igényelt támogatási
összeg (bér, vagy
bér+járulék)
Teljes
támogatási
összeg
Támogatás
időtartama
maximum
(hónap)
igen
20 óra
49 000 Ft
700 000 Ft
14,3
nem
20 óra
62 230 Ft
700 000 Ft
11,2
igen
30 óra
73 500 Ft
750 000 Ft
10,2
nem
30 óra
93 345 Ft
750 000 Ft
8
igen
40 óra
98 000 Ft
800 000 Ft
8,2
nem
40 óra
124 460 Ft
800 000 Ft
6,4
Rehabilitációs kártya
kedvezményét igénybe
veszi?
Támogatási eszközök folyamatok
https://ikrt.nrszh.hu/ikrt/
ügyfelek
kiválasztása
regisztráció
+
+
munkaerőigény
javaslattétel
Támogatott
foglalkoztatás
Támogatási eszközök – Igénylés Kezelő
Rendszer
Támogatási eszközök – IKRT – Regisztráció
Eddigi eredmények - létszámadatok
Bevonandó létszám
400
Együttműködő személyek száma
335
300
200
167
100
0
2013. november 26.
Zala megye – létszámadatok
400
335
300
168
200
84
100
0
BEVONANDÓ LÉTSZÁM
TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁS
KÉPZÉS
2013. november 26.
Zala megye - regisztráció
Munkáltatói regisztációk
Jóváhagyott
70
60
50
40
30
20
63
47
10
0
2013. november 26.
Eddigi eredmények - munkaerőigények
munkaerőigények száma
munkaerőigények létszámadata
200
100
136
2013. november 26.
71
0
Eddigi eredmények –
lekötött források
Teljes támogatásra elkülönített forrás: 127,5 M Forint.
Lekötött forrás: 28,9 M Forint, szerződés: 40 db
rendelkezésre álló forrás
lekötött forrás
lekötött forrás
21%
2013. november 26
.
Zala megye – keretek
Teljes forrás: 196.648.000 Ft
4%
14%
támogatott foglalkoztatás
képzés
14%
utazási költség
szolgáltatások
68%
2013. november 26.
Célok összefoglalása
Olyan személyre szabott, komplex támogató
eszközrendszer működtetése, amelyben a rehabilitációban
érintett szervezetek, partnerek által biztosított lehetőségek
rendszerbe állításával, a megváltozott munkaképességű
ügyfelek egyéni szükségleteinek megfelelően biztosítható
a sikeres rehabilitáció megvalósítása, egyéni sikerek
elérése.
Zala megye – Irodák elérhetőségei
• Zalaegerszeg, Könyök utca 9.
• 92/317-220
• 20/821-67-36
• Nagykanizsa, Rozgonyi utca utca 1.
• 93/789-496
• 93/789-497
• 20/821-67-33
• Keszthely, Georgikon utca 4.
• 83/777-534
• 20/821-67-15
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Meszlényi Dezső Márk
TÁMOP 1.1.1-12/1 Zala megyei szakmai koordinátor
E-mail: [email protected]
Telefon: +36 20 821 67-73
Web: http://nrszh.kormany.hu/

similar documents