3. Életvédelmi szabályok

Report
OKTATÁSI ANYAG
#2b: Munkairányítói/műszakvezetői/csoportvezetői csomag (Vállalkozók és
alvállalkozók számára)
ÉLETVÉDELMI SZABÁLYOK
AKI MEGSZEGI A SZABÁLYOKAT, NEM DOLGOZHAT TOVÁBB A MOL-CSOPORTNÁL!
Üzenet a vezérigazgatótól
„…Az Életvédelmi szabályok egyértelműen megfogalmazzák a legnagyobb kockázatú tevékenységekhez
kapcsolódó, valamennyi munkavállalóra és vállalkozóra vonatkozó teendőket és tilalmakat. A legjobban
teljesítő vállalatok a szabályok egyszerű keretrendszerét állítják fel, elvárva és bízva abban, hogy
dolgozóik e kereteken belül helyesen cselekszenek majd. Saját Életvédelmi szabályainkkal ugyanezt
igyekszünk elérni. Ezek az előírások egyszerűek és világosak, így pontosan arra szolgálnak, amire a nevük
utal: életet védenek.
Arra kérem vállalatunk minden dolgozóját, vezetőjét és vállalkozóját, hogy vállaljanak személyes
elkötelezettséget az Életvédelmi szabályok betartása és betartatása mellett, valamint gondoskodjanak
arról, hogy azokkal mindenki tisztában legyen és betartsa őket. A biztonság mindig elsődleges fontosságú
lesz számunkra, és ennek alapfeltétele egymás kölcsönös tisztelete és saját szabályaink betartása.
Üzenetem lényege egyszerű: ha bárki ezen szabályok megszegése és a nem biztonságos munkavégzés
mellett dönt, akkor egyben arról is dönt, hogy nem dolgozik többé a MOL-csoportnál. Eltökélt
szándékunk hogy életeket védjünk meg.”
Molnár József
A MOL-csoport vezérigazgatója
Mik az Életvédelmi szabályok?
•
Az Életvédelmi szabályok alapvető biztonsági szabályok a magas kockázatú munkákhoz, melyek
esetében a szabályok megszegése a legnagyobb eséllyel okoz súlyos balesetet vagy halált. Egyszerű
szabályokra hívjuk fel a figyelmet, amelyeket mindenkinek be kell tartani, hogy megvédje saját és mások
testi épségét.
•
Egyik Életvédelmi szabály sem új, mindegyik érvényben volt már korábban is különböző törvényi vagy
helyi szabályozás által.
•
A legtöbben már alkalmazzák ezeket a szabályokat a mindennapi munka során.
•
A cél nem az, hogy hibát keressünk a munkavégzéshez kapcsolódóan, hanem az, hogy rávezessük a
munkavállalókat a jogkövető magatartásra. A fókuszban az áll, hogy megváltoztassuk a munkavállalók és
a munkahelyi vezetők viselkedését a munkaterületen azzal, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre a
szabályokra.
•
A szabályok betartása mindenkinek kötelező; a MOL-csoport saját munkavállalóira, a vállalkozókra és
az alvállalkozókra egyaránt vonatkoznak.
•
Amennyiben a szabályok megszegésére kerül sor, akkor fegyelmi eljárás indul.
Mi a célunk?










Súlyos
balesetek
megelőzése
17 halálos áldozat*
MOST
Az Életvédelmi szabályok betartása számos életet
megmentett volna ezek közül
* MOL munkavállalók és vállalkozók/alvállalkozók dolgozóira vetített halálos áldozatok száma 2008-2012 között
CÉL
Valóban megtörtént események
Gyújtóforrás, tűzveszélyes munka
Dolgozói és vállalkozó balesetek az elmúlt 5 évben
Munkaengedélyezés
Dolgozói és vállalkozó balesetek az elmúlt 5 évben
Légtér elemzés
2012. június
A vállalkozó két munkavállalója megfulladt oxigénhiányos környezet miatt
fulladás következtében a TVK-ban Magyarországon.
!
Dolgozói és vállalkozó balesetek az elmúlt 5 évben
Életmentő egyéni védőeszköz
Dolgozói és vállalkozó balesetek az elmúlt 5 évben
Energia kizárás
2010. március
Egy kivitelező munkavállaló meghalt, mikor tartálytisztítás során robbanás
történt a Logisztika Csepeli bázistelepén, Magyarországon.
!
Dolgozói és vállalkozó balesetek az elmúlt 5 évben
Tiltott alkohol és drog fogyasztás
Dolgozói és vállalkozó balesetek az elmúlt 5 évben
2010. január
A Slovnaft munkavállalója megfulladt egy szerviz aknában a Slovnaft
finomítójában Szlovákiában.
2012. február
A vállalkozó munkavállalója leesett egy Tifon töltőállomás tetejéről
Horvátországban és halálos sérülést szenvedett, amikor megpróbálta a havat
eltakarítani.
2008. október
A vállalkozó munkavállalója halálosan megsérült áramütés következtében,
egy elektromos motoron végzett mérés közben a Slovnaft finomítójában
Szlovákiában.
2012. szeptember
Harmadik fél sofőrje meghalt tankautóval való ütközés következtében.
Esemény helye: Krk, Horvátország.
Mik a szabályok?
1.
Ne dohányozzon az arra kijelölt helyeken kívül!
2.
A munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizze az energiaforrások kiszakaszolt állapotát!
3.
Kérjen munkaengedélyt és tartsa be az abban foglaltakat!
4.
Szükség esetén használja a megfelelő életmentő védőeszközt!
5.
Végezzen légtérelemzést, ahol szükséges!
6.
Ne végezzen munkát biztonságos megtámasztás nélküli árokban!
7.
Ne távolítsa el a biztonsági jelzéseket és ne iktassa vagy bírálja felül a biztonsági
szempontból kritikus berendezéseket!
8.
Ne szegje meg a biztonságos emelés szabályait!
9.
Ne fogyasszon alkoholt vagy kábítószert munkavégzés előtt vagy közben!
10. Tartsa be a szabályokat és szükség esetén avatkozzon be!
1. Ne dohányozzon az arra kijelölt
helyeken kívül!
Munkairányítóként/műszakvezetőként/csoportvezetőként a következőket kell tenni:
• tájékoztatni a munkavállalókat a dohányzásra kijelölt helyekről;
• gondoskodni a tűzveszéllyel járó munkákhoz a munkavégzési engedély beszerzéséről;
• tájékoztatni a munkavállalókat a tűzveszéllyel járó munkavégzés veszélyeiről és
szabályairól.
2. A munkavégzés megkezdése előtt
ellenőrizze az energiaforrások kiszakaszolt
állapotát!
Munkairányítóként/műszakvezetőként/csoportvezetőként a következőket kell tenni:
• tisztában lenni a munkaterületen lévő veszélyes energiaforrásokkal, és ezekről a
munkavállalókat tájékoztatni;
• ellenőrizni, hogy valamennyi veszélyes energiaforrás megfelelően ki van szakaszolva, és ehhez
megfelelő eszközök kerültek alkalmazásra (pl. vaktárcsák (blindek), biztosítékkizárók vagy
szelepkar-kizárók);
• ellenőrizni, hogy nem maradt tárolt energia vagy egyéb veszélyforrás;
• ellenőrizni, hogy a munka biztonságosan megkezdhető.
3. Kérjen munkaengedélyt és tartsa be az
abban foglaltakat!
Mindig munkavégzési engedélyt kell kérni az alábbi tevékenységek megkezdése előtt, és az abban
leírtakat a munkavégzés teljes időtartama alatt be kell tartani: (1) Szűk, zárt térben végzett munka, (2)
Tűzveszéllyel járó munka, (3) Kritikus emelés, (4) Magasban végzett munka, (5) Földmunka, (6) Energia
vagy anyag izolációt igénylő tevékenység, (7) Különösen magas kockázattal vagy fokozott veszéllyel
járó
karbantartási
munkák
(pl.
párhuzamos
munkavégzés,
feszültség
alatt
lévő
rendszeren/berendezésen végzett munka, veszélyes anyagot tartalmazó berendezés megnyitása, kritikus
biztonsági berendezés/rendszer kiiktatása, magas nyomású tisztítás stb.)
Munkairányítóként/műszakvezetőként/csoportvezetőként a következőket kell tenni:
• ellenőrizni, hogy a munkavégzési engedélyben szereplő követelmények teljesülnek;
• biztosítani, hogy beszállással történő munkavégzéskor mindig legyen megfelelő számú figyelő
személyzet;
• ellenőrizni, hogy a légtérmérést a munkavégzési engedélyben foglaltak alapján végzik el;
• ellenőrizni, hogy a munka biztonságosan megkezdhető és folytatható.
*: A lista csak a minimumot rögzíti, a helyi előírások további tevékenységeket is engedélykötelesként nevezhetnek meg. Az engedélyben
szereplőtől eltérő tevékenységek végzése engedély nélküli munkavégzésnek minősül.
4. Szükség esetén használja a
megfelelő életmentő védőeszközt!
„Életmentőnek” minősülnek az olyan egyéni védőeszközök, mint a leesés elleni védőeszközök,
valamint a légzésvédő (porálarc kivételével). Mindig használjon leesés elleni védőeszközt, ha olyan
védett munkakörnyezeten kívüli területen dolgozik, ahol több mint 2 métert zuhanhat.
Munkairányítóként/műszakvezetőként/csoportvezetőként a következőket kell tenni:
• meggyőződni arról, hogy az adott életmentő egyéni védőfelszerelés rendelkezésre áll, és azok
használatára a munkavállalók megfelelően ki vannak képezve;
• ellenőrizni, hogy megfelelő kikötési pontok állnak rendelkezésre, amennyiben leesés elleni
védőeszköz használatára van szükség;
• meggyőződni arról, hogy a magasban vagy veszélyes, illetve potenciálisan veszélyes légkörben
végzendő munka biztonságosan megkezdhető.
5. Végezzen (vagy végeztessen)
légtérelemzést, ahol szükséges!
Munkairányítóként/műszakvezetőként/csoportvezetőként a következőket kell tenni:
• ellenőrizni, hogy az előzetes légtérmérést arra kioktatott személy végezte a munkavégzési
engedélyben foglaltaknak megfelelően;
• gondoskodni arról, hogy kellő számú kalibrált gázkoncentráció-mérő műszer álljon
rendelkezésre;
• szükség esetén további légtérmérést előírni a dolgozók biztonsága érdekében;
• ellenőrizni, hogy a munka biztonságosan megkezdhető.
6. Ne végezzen munkát biztonságos
megtámasztás nélküli árokban!
Munkairányítóként/műszakvezetőként/csoportvezetőként a következőket kell tenni:
• gondoskodni arról, hogy az 1,2 méternél mélyebb árkok vagy munkagödrök rézsűs kialakítással
vagy megfelelő dúcolattal rendelkezzenek;
• gondoskodni arról, hogy az 1,2 méternél mélyebb gödrök vagy árkok zárt térnek minősüljenek,
ha bennük munkavégzés történik.
7. Ne távolítsa el a biztonsági jelzéseket
és ne iktassa ki vagy bírálja felül a
biztonsági szempontból kritikus
berendezéseket!
Kritikus berendezéseknek minősülnek a szakaszoló szerelvények/vészhelyzeti elzáró szerelvények,
kizáráshoz/kitáblázásához (lock-out/tag-out) használt eszközök, reteszrendszerek, biztonsági
lefúvató szelepek, tűz- és gázérzékelő rendszerek, valamint egyes szintkapcsolók, vészjelzők és
daruvezérlők.
Munkairányítóként/műszakvezetőként/csoportvezetőként a következőket kell tenni:
• tisztába lenni a munkaterületen lévő biztonsági szempontból kritikus berendezéseket, és
ezekről a munkavállalókat tájékoztatni;
• ellenőrizni, hogy a biztonsági szempontból kritikus berendezés kiiktatása nem veszélyezteti a
munkavállalók, az eszközök vagy a környezet biztonságát;
• gondoskodni arról, hogy a szükséges ideiglenes biztonsági intézkedések be legyenek tartva,
amikor a biztonsági szempontból kritikus berendezések kiiktatása történik.
8. Ne szegje meg a biztonságos emelés
szabályait!
Munkairányítóként/műszakvezetőként/csoportvezetőként a következőket kell tenni:
• szükség esetén gondoskodni az emelést irányító személy kijelöléséről (pl. be nem látható
területen végzett emelés, kritikus emelés esetén);
• ellenőrizni, hogy az emeléssel érintett terület szalaggal vagy korlátokkal megfelelően el legyen
kerítve;
• gondoskodni a daruzási útvonal akadálymentességéről;
• gondoskodni arról, hogy a teher rögzítését és emelését egyaránt szakképzett személyek
végezzék;
• ellenőrizni, hogy a megfelelő teherfüggesztő eszközöket használják;
• gondoskodni arról, hogy senki ne tartózkodjon a függő teher alatt;
• a darukezelővel történő kommunikáció megszakadásakor leállítani a daruzást.
*: Bizonyos daruzási feladatok fokozottan veszélyesek (pl. a maximális terhelhetőséghez közeli nehéz teher emelése vagy kritikus technológiai
területek feletti emelés), melyeket kritikus emelésnek nevezünk.
9. Ne fogyasszon alkoholt vagy kábítószert
munkavégzés közben!
Munkairányítóként/műszakvezetőként/csoportvezetőként a következőket kell tenni:
• csak munkavégzésre alkalmas embereknek adni feladatot;
• azonnal eltávolítani az alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló dolgozókat a
munkavégzés helyszínéről.
10. Tartsa be a szabályokat és szükség
esetén avatkozzon be!
Az Életvédelmi szabályok betartásával életeket menthetünk meg. Aki úgy dönt, hogy nem tartja be
az Életvédelmi szabályokat, egyben arról is dönt, hogy a továbbiakban nem kíván a MOL-csoportnál
dolgozni.
Munkairányítóként/műszakvezetőként/csoportvezetőként a következőket kell tenni:
• biztonságos munkakörnyezetet teremteni, és biztonságos feladatokat adni az Életvédelmi
szabályok figyelembe vételével;
• meggyőződni arról, hogy a munkavállalók valóban betartják-e az Életvédelmi szabályokat;
• beavatkozni, ha valaki megszegi az Életvédelmi szabályokat, és az illetővel szemben szankciókat
alkalmazni.
Az ÖN felelőssége
Ismerni az
Életvédelmi
szabályokat:
céljait,
alkalmazásait,
jelentési és
kivizsgálási
folyamatot,
lehetséges
következményeket.
Biztosítani és
meggyőződni
róla, hogy az
alkalmazottai
és a vállalkozói
ki vannak
oktatva.
Biztosítani, hogy
csapata elkötelezett
az Életvédelmi
szabályok betartását
illetően, és mindig a
szabályoknak
megfelelő
magatartást
tanúsítanak.
Jó példával
elöljárni!
Biztosítani és
meggyőződni
róla, hogy az
Életvédelmi
szabályokat
tisztességes
módon
alkalmazzák.
Ellenőrizni,
nyilvántartani és
folyamatosan
javítani a
szabályoknak való
megfelelést.
Fegyelmi intézkedések
Vállalkozói / alvállalkozói személyzet
Energiaforrások
kiszakaszolásának
elmulasztása
Munkaengedély
nélküli munkavégzés
Életmentő EVE
használatának
elmulasztása
Légtérelemzés
elmulasztása
Munkavégzés
árokban
megtámasztás
nélkül
Biztonsági
jelzések és
eszközök
eltávolítása
Biztonságos
emelés
szabályainak
megszegése
Alkohol
/drog
fogyasztása
50 000 Ft/fő
200 000 Ft
200 000 Ft
50 000 Ft/fő
50 000 Ft
50 000 Ft
200 000
Ft
10 000 –
200 000 Ft
50 000
Ft/fő
-
X
X
-
-
X
X
X
-
Kitiltása 1 év időtartamra
a MOL-csoport
telephelyeiről.
Kitiltás 1 év
időtartamra a
MOL-csoport
telephelyeiről (ha
nem biztosította
az EVE-t).
Kitiltás 1 év
időtartamra a
MOL-csoport
telephelyeiről
(ha nem
biztosította az
eszközt).
-
-
-
-
-
Kitiltás 1 év
időtartamra a
MOL-csoport
telephelyeiről (ha
nem használta az
EVE-t).
Kitiltás 1 év
időtartamra a
MOL-csoport
telephelyeiről
(ha nem
használta az
eszközt).
Dohányzás az
arra kijelölt
helyen kívül
Kötbér a cég
felé
Pótlásig
levonulás
(munka
felfüggesztése)
Munkairányító
kitiltása
Munkavállaló
kitiltása
-
Elkövető személy
kitiltása 1 év
időtartamra a MOLcsoport
telephelyeiről.
-
-
-
-
-
Elkövető
személy
kitiltása 1 év
időtartamra a
MOL-csoport
telephelyeiről.
ÉLETVÉDELMI SZABÁLYOK
AKI MEGSZEGI A SZABÁLYOKAT, NEM DOLGOZHAT TOVÁBB A MOLCSOPORTNÁL!

similar documents