2013. ÉVI IV. TÖRVÉNY prezentáció

Report
„Ne a régi dolgokat emlegessétek,
ne a múlton tűnődjetek!
Mert én újat cselekszem, most kezd
kibontakozni, majd megtudjátok!”
(Ézsaiás 43, 18-19.)
A Magyarországi Református
Egyház Gazdálkodásáról

2000. évi C. törvény a számvitelről

296/2013. (VII.29.) kormányrendelet az egyházi jogi
személy beszámolási kötelezettségének és
könyvvezetésének sajátosságairól

2013. évi IV. törvény a Magyarországi Református
Egyház gazdálkodásáról
Kormányrendelet alapján az ügyrendet a bevett egyház
egységesen szabályozza- határozza meg- ez az új
gazdálkodási törvény
Számviteli szabályozás hatályos 2001.01.01-től!!!
Beszámolási kötelezettség
Kötelezettek köre: a gazdálkodók
1. A vállalkozó
2. Egyéb szervezet






Alapítvány
Egyesület
Lakásszövetkezet
Állami pénzalapok
…….
Egyházi szervezet és az általa fenntartott intézmények

Mérünk vele valamit (nyereség, osztalék  )

A feladatinkat megfelelően teljesítettük az
erőforrásaink ésszerű felhasználásával

Döntéshozatalt készítünk elő vele- vezetői információs
rendszer

Átláthatóságot biztosít
A.) Autonóm egyházi gazdálkodás
B.) Átláthatóság, teljesség és valódiság
C.) Felelős gazdálkodás
D.) Méltányosság
Jogi személyiséggel felruházott egyházi szervezetautonóm egyházi gazdálkodása
(2 § (4))
-
Az egyházon belül is a szervezetek autonóm
gazdálkodók (jogi személyiséggel való felhatalmazás az egyház belső
szabályai alapján)
-
Az államtól való függetlenség
-
Saját bevételek fontossága
-
belső és külső átláthatóság
-
tervezés
-
dokumentálás
-
beszámolás
-
közzététel


Számon kérhetőség
Szabályszerűség
„Gazdaságosság, hatékonyság, takarékosság,
fenntarthatóság…” (6.§)
Közös teherviselés
 Helyzeti
sajátosságok és teherbíró képességek
figyelembevételével
 Fizetési haladék biztosítékkal
 Anyagi segítségnyújtás (fokozatos egyházi szervezetek
testületeinek határozata alapján)


költségvetés készítése

a tervezés célja: az erőforrások hatékony kihasználása,
szakmai eredményesség

a költségvetés megvalósíthatósága- módosítás

tevékenységekhez kapcsolódó költségek elkülönítése

Alaptevékenység- a vallási tevékenység

Kiegészítő tevékenységek ellátása (intézmények útján is)
 oktatás
 szociális gondozás
 egészségügy
 közművelődés
 sport

Vállalkozási tevékenység
A tevékenységek bevételeinek és költségeinek elkülönítése

A gazdasági év megegyezik a naptári évvel

Gazdálkodás, könyvvezetés naprakészen bonyolítandó

Ellenőrizhető könyvvezetés- ellenőrizhető gazdálkodás

Állami és egyházi törvényeknek való megfelelés

Gazdálkodási fegyelem- számviteli fegyelem
megtartása

A tervezés keretei között!!!!

Vagyoni eszközök célszerű kihasználása

Nyilvántartások vezetése

Egyházi és állami jogszabályok betartása

Szabályzatok elkészítése (számviteli tv.)

MRE által közölt keretszerződések kihasználása

Anyagi értéket érintő döntések írásba foglalása

Hitelfelvétel- csak felettes egyházi szervezet jóváhagyásával

Tárgyi eszközök amortizációjának eltérő szabályozása

Tárgyi eszközök értékelése (?????)- biztosítás

Pénzügyi szemléletű gazdálkodás (????)- nem minden
esetben- értékhatártól függ

Kettős könyvvezetés (????)- az meg mi?????

Egyházi vagyon hasznosítása vagy vállalkozói
tevékenység (?????)
  SEGÍTSÉG!!!!!!!!  
A tárgyi eszközök értéke az egyház vagyona
 Értékelés
szabályai számvitel szerint
 Leltár
 Értékcsökkentés
A
vagyon hasznosítása nem vállalkozói tevékenység
 Vallási tevékenységgel kapcsolatos, hitéleti bevételek
továbbra is adómentesek

Egyszeres könyvvezetés- pénzügyi szemlélet

50 millió forint árbevétel alatt megengedett

Csak az „egyéb szervezetek”

Egyszerűsített beszámolási kötelezettség

Pénztárkönyv, naplófőkönyv

Lehetőség szerint progival

Kettős könyvvezetés- vagyonváltozások

Kettős könyvvezetésből is kiderül a pénzügyi teljesítésitt nekem van kérdésem….

Kötelező az 50 millió feletti árbevétel esetén

CSAK progival!!!!

Számviteli politika

Pénzkezelési szabályzat

Kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzat

Leltározási és selejtezési szabályzat

A szervezet gazdálkodásáért felelős személy

Teljesítés igazolás

Utalványozás

Bankszámlák feletti rendelkezés joga
Nem csak a lelkész felelős, hanem a testület
is!!!!
Ez nagyon komoly dolog!!!!

Mérleg (leltár)

Eredmény-kimutatás

Szöveges beszámoló a gazdálkodásról, működésről
(kiegészítő melléklet)

Szöveges indoklás a költségvetéstől való eltérésről
Jóváhagyó a képviselő és a könyvelő

Belső ellenőrzési rendszer
Könyvvizsgáló
Gazdálkodási biztos kirendelése (felfüggesztéssel is járhat!!!)

Korlátozott külső ellenőrzés

Költségvetés elfogadása: január 31.

Zárszámadás elfogadása: február 28.

Egyházmegyei együttműködés a szakembereket
illetően

Gazdasági képzések, karok beindítása (Károlin
kezdeményezés szintjén van)

Iratminták közzététele

Könyvelőprogram- keretszerződéses rendszer
„Tekintetem az égre emelem,
honnan jön segítségem?
Segítségem az Úrtól jön,
aki az eget és a földet alkotta.”
(Zsoltárok 121,1.)
Csaba Istvánné (Ági)
06-30/632-1106
[email protected]

similar documents