Letölthető előadásanyagért kattints ide!

Report
Magatartászavarokkal a
matematikaórán
Magatartászavarokról
Tölgyesi Klára
praktikusan
Konfidencia 2000 Oktató és Szolgáltató Kft.
06-30-975-56-83
[email protected]
TÖLGYESI KLÁRA
EGYLÉPCSŐ OKTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT.
www.egylepcso.hu
06-30-975-56-83
Sajószentpéter. 2011.11.14.
Magatartás-zavaros gyerekek
•
•
•
•
•
SZORONGÓ
ERŐSZAKOS vagy AGRESSZÍV
TANULÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ
ALACSONY ÖNÉRTÉKELÉSŰ
HIPERAKTÍV (FIMOTA)
Tölgyesi Klára
[email protected]
06-30-975-56-83
SZORONGÁS
Stressz vagy konfliktus által okozott, félelemmel,
nyugtalansággal járó negatív érzelem. Ha ez a
nyugtalanság indokolatlan és diffúz, nem kapcsolódik
tárgyhoz vagy túlzott mértéket ölt, akkor neurotikus
szorongásról beszélünk. /D.A. Statt/
Mindig a jövőre irányul, valami rossznak az előérzetét
hordozza és az elkerülhetetlenség élményével jár.
együtt./Horváth-Szabó-Vigassyné/
Tölgyesi Klára
[email protected]
06-30-975-56-83
A szorongás típusai
Teljesítményszorongás
Szociális szorongás
Tölgyesi Klára
[email protected]
06-30-975-56-83
Hogyan ismerjük fel a SZORONGÓ
gyermeket?
- Biztonságos zugokat keres
- Gyakran keresi a tanár védelmét
-Kevés interakció
-Nagyban függ a többi gyerektől
-Önbizalma kicsi
-Kudarckerülő
-Nem kezdeményez
-Fél a fizikai kihívásoktól
-Gyakran kell mosdóba mennie
-Hivatkozhat rosszullétre, hasfájásra, hányingerre,
Tölgyesi Klára
[email protected]
szédülésre
06-30-975-56-83
Leggyakoribb
tünetek
Tölgyesi Klára
[email protected]
06-30-975-56-83
VÁMPÍR – a térdemben van a
remegés, otthon veszekedéskor,
verekedéskor jön elő, félek, hogy
kiszívja a vérem
ZOMBI – A SZÍVEMBEN, attól
félek, hogy elrabol. Minden
este jön
SEBFEJŰ ALAK – aki nem hagy
A hasamban van,
irányít engem,
csak otthon jön
Éjszakai ágybavizelő
kisfiú rajza, aki soha
nem volt ágytiszta.
Minden éjszaka van
valaki a konyhába,
nyitja-csukja a
szekrényajtókat, nagyon
félek, mozdulni sem
bírok.
Amit tehetünk tanítási órán
•Az általa nehéznek, félelmetesnek érzékelt iskolai szituációk
átkeretezése
•Ne a gyermek megnyugtatására helyezzük a fókuszt, mert
az ellenkező hatást vált ki
•A gyermek figyelmét a környezetre, annak eseményeire
irányítsuk.
•A mosoly és a nyugodt óravezetés számukra a legnagyobb
segítség
•A teljesítményszorongó gyerek fokozatos elvezetése a
Tölgyesi Klára
szóbeli feleletig
[email protected]
06-30-975-56-83
Agresszió
Minden olyan szándékos cselekvés,
amelynek indítéka, hogy nyílt vagy
szimbolikus formában valakinek
vagy valaminek kárt, sérelmet vagy
fájdalmat okozzon.
(Ranschburg)
Tölgyesi Klára
[email protected]
06-30-975-56-83
Agresszió
NYÍLT
PASSZÍV
Tölgyesi Klára
[email protected]
06-30-975-56-83
•Gyakran vezető szerepet tölt be
•Előnyben részesíti a durva játékot
•Nem tud alkalmazkodni a
szabályokhoz
•Nem figyel
•Magával elégedett
•Impulzív, indulatos
•Könnyen konfliktusba keveredik
•Viselkedése sok negatív reakciót
vált ki társaiból és tanáraiból
•Hangos, üt-ver, köpköd, rúg, csíp,
harap.
•sokszor késik,
•lophat,
•hazudik,
•semmittevés
jellemzi ,
•feledékeny
Tölgyesi Klára
[email protected]
06-30-975-56-83
Kezelési lehetőségek
tanítási órán
Feszültség levezető gyakorlatok óra elején
Arról beszéljünk amit szabad és amit mi elfogadhatónak
tartunk
Konstruktív irányba beszéljük meg a kialakult helyzeteket
A saját stílusunkban és hangnemünkben beszéljünk a
gyerekkel (ne tartsunk tükröt!)
Minden adandó alkalommal adjunk pozitív visszajelzést
(apró eredményeket is értékeljünk!)
Tölgyesi Klára
[email protected]
06-30-975-56-83
Tanulási nehézséggel küzdeni…
…annyit jelent, mint
az intelligenciaszint alapján elvárható teljesítménytől elmaradni
az alapképességekben (írás, olvasás, számolás)
Teljesítményben és viselkedésben eltérni a többségtől
Gyakran megbélyegződni, kirekesztődni.
Miközben nem a szorgalommal és a gyermek eszével van baj,
hanem az íráshoz, olvasáshoz, számoláshoz szükséges
alapfunkciók egyikének – másikának fejletlensége okoz
nehézségeket.
Csak működésben megmutatkozó idegrendszeri zavar.
Részképesség-kiesések, sok esetben megkésett fejlődés, de
Tölgyesi Klára
gyakran igazi deficit áll mögötte.
[email protected]
06-30-975-56-83
Tanulás-zavar
Valódi
Kulturális
elmaradottság
okozta
Teljesítményben
jelentkező
Viselkedésben
megjelenő
Tölgyesi Klára
[email protected]
06-30-975-56-83
A tanulási zavarok tünetei
•Egyensúlyérzékelés zavara, bizonytalan testséma. A gyermek mozgása
összerendezetlen. Nem tud felmérni alapvető térbeli távolságokat,
viszonyokat.
•Téri orientáció zavara. (Lent-fent, jobb-bal, írásfolytonosság, iránytartás,
sorvezetés,számok, műveletek felcserélése)
•Alak-felismerési zavar és a térbeli relációk felismerésének nehézsége
•A nagy és a finommozgás koordinációjának zavara vagy fejletlensége
(ceruzafogás)
•Gyenge ritmusérzék
•Rossz beszédhang megkülönböztető képesség (összefüggésben a hallási
figyelem fejletlenségével)
•Az idegrendszeri feldolgozás eltérő módja, amikor a gyermek csak az
egyszerre jelenlévő ingereket tudja feldolgozni, az egymásutániság
felépítése nehézséget jelent
Tölgyesi Klára
[email protected]
06-30-975-56-83
Hogyan ismerjük fel a valódi
tanulás-zavart?
Az intellektushoz mérten érthetetlennek tűnő,
rendszeresen visszatérő hibák
Bizonyos típusú feladatok következetes
tévesztése
Koordinálatlan mozgás
Rövid ideig tartó vagy széteső figyelem
Nem a szókincs hiányából származó , visszatérő
kommunikációs hibák
Az anyák által ismertetett terhesség alatti,
születés közbeni vagy utáni problémák
Tölgyesi Klára
valószínűsíthetik a problémát. Ebben az esetben [email protected]
06-30-975-56-83
érdemes szakemberhez fordulni segítségért.
• Annak elfogadásával, hogy a gyerek nem tehet a
problémáról, segítségre szorul
•Négyszemközti helyzetben segítjük
•Melléülünk, megfigyeljük hol akad el
•Nem minősítjük
•Ötletekkel támogatjuk
•Minden elvégzett, kijavított helyzetben megerősítjük
•Osztály előtt dicsérjük, négyszemközt konfrontáljuk
•Minden esetben az egészséges, sikeres részeit erősítjük
•Dühöngéseit a kudarcok miatt elfogadóan, értő figyelemmel
kezeljük
•Szülőkkel együttműködve
•Nem a másságot hangsúlyozzuk, de alternatív utakat keresünk és
kerestetünk a boldoguláshoz
Tölgyesi Klára
[email protected]
06-30-975-56-83
HIPERAKTIVITÁS
FIGYELEMZAVAR
FIMÓTA
MOZGÁSZAVAR
TANULÁSZAVAR
Biológiai probléma: a viselkedés
szabályozás zavara, a viselkedési
kontroll kialakulásának nehézségeivel
jár.
Tölgyesi Klára
[email protected]
06-30-975-56-83
Nem figyel tartósan
Nem követi az utasításokat
Rendkívül értelmes
Nehézsége van a feladati összerendezésével
Elveszíti a tanuláshoz szükséges eszközöket
Feledékeny
Túlzott mozgásigény, szertelenség
Ülés közben is babrál, fészkelődik
Túl sokat beszél
Nem tud elmélyülni egyedül a játékban
Tölgyesi Klára
[email protected]
06-30-975-56-83
LEHETSÉGES KEZELÉSI MÓDOK
Gyakori kétszemélyes helyzet megteremtése
Határozott és elfogadó támogatás
Kevés és egyértelmű szabály
Új és érdekes helyzetek teremtése
Rutinná váló tevékenységek
Munka közben gyakori és azonnali megerősítés
Kevés kritika, sok biztatás
Csak akkor instruáljuk, ha felvette velünk a
szemkapcsolatot
Többször kérdezzük meg, hogy érti-e a feladatot
Gyakran csináljunk az osztállyal mozgásos
feladatokat
Tölgyesi Klára
[email protected]
06-30-975-56-83
Ajánlott irodalom
Faber, Adele & Mazlish, Elaine (2006): Beszélj úgy, hogy
érdekelje, hallgasd úgy hogy elmesélje, Budapest, Reneszánsz
Könyvkiadó Kft.
Dr.B.Rosenberg, Marshall (2001): A szavak ablakok vagy falak,
Erőszakmentes kommunikáció, Budapest, Agykontroll Kft.
Roeders, Paul & Gefferth, Éva (2007): A hatékony tanulás titka,
A hatékony tanítás és tanulás dinamikája, Budapest, Trefort
Kiadó.(alcímeket írunk?)
Ginnis, Paul (2002): Tanítási és tanulási receptkönyv, Az
izgalmas és élvezetes tanulás eszközei, Budapest, Alexandra
Kiadó
Dr. Metcalf, Linda (2007):Megoldásközpontú tanítás, Budapest,
Alexandra Kiadó
Berg, Insoo Kim (1995): Konzultáció sokproblémás családokkal,
Budapest, Animula Kiadó.
T.Gordon: T.E.T Tanári Eredményességi Tréning, Emberi
kapcsolatok, Tanítsd gyermeked önfegyelemre
Tölgyesi Klára
[email protected]
06-30-975-56-83
Tölgyesi Klára
[email protected]
06-30-975-56-83

similar documents