Lejön az orvos a falvéd*r*l: a közösségi pszichiátriai szakember

Report
Az Ébredések Alapítvány bemutatása:
Innovációk a mentális betegek ellátása során
Dr. Harangozó Judit
SE Közösségi Pszichiátriai Centrum
Ébredések Alapítvány
A pszichiátria az orvoslás része I.
A pszichiátria az orvostudomány része II.
„zt megelőzőleg elmekórtani tudomány itt nem is
E
létezhetett…Pedig Európa nyugati országaiban az
elmekórtan daczára annak, hogy oly hosszú ideig
mostoha gyermeke volt az orvosi tudománynak, e
század közepén már egy erősen kifejlődött
terebélyes fa volt, a mely sűrű lombozatával távol
tartotta az árnyékában üdülő elmebetegektől azon
támadásokat és szenvedéseket, amelyeket
előítélet, babona, tudatlanság és rosszakarat az
elmúlt századokban reájuk mért.
Epstein László (1897): Magyarország
elmebetegügye. Gyógyászat, 38: 582.
Hátrányok:
1. A rendészeti funkció fennmaradása
 MDRI-jelentés:

Felesleges és káros intézményhasználat

Közösségi ellátás hiánya

Pszichiátriai szociális otthonban: embertelen és
megalázó kezelés: be kell zárni!
Réthelyi János: A Mental Disability Rights International
jelentés háttere és hatástörténete LAM 2000;10 (2):
167-170.
R. Murray:

A hozzám hasonló biológiai pszichiáterek az elmúlt 20 évben a skizofrénia
túlzottan orvosi modelljét képviselték, agyi betegségnek tekintették és nem
vették figyelembe a környezeti tényezőket. Ennek az a szerencsétlen
következménye lett, hogy nem figyeltünk oda azokra a körülményekre, amelyek
A társadalmunk nagyon furcsa
módon szervezett: azt várjuk lelkileg
sérülékeny emberektől, hogy olyan
körülmények közt éljenek, amiket mi magunk
nem viselnénk el.
között sok beteg él.

Az ilyen körülményekről tudjuk, hogy a betegség romlását okozzák, de mégsem
vesszük figyelembe ezeket a betegség kiváltásában.

R. Murray (2002): What do we need to treat in schizophrenia? Progress in
Neurology and Psychiatry 6. 20-23.
Az új paradigma: Basaglia és
„a kék ló”
És a még újabb: A felépülés
új identitás: közösségi pszichiátria
– Integrált pszichiátriai ellátás

Evidencia-alapú beavatkozások ÉS felépülés-értékek

Személyközpontúság

Alapvetően orvosi betegségmodell, de már nem
tünetekkel, hanem személyes életcélokkal és biopszichoszociális megközelítéssel dolgozunk


Ian RH Falloon
Balogh József
Ugyanannak az asszonynak a fényképe
intézményi, illetve közösségi ellátásban Albániában
Mental Health Programme
Az orvosi modellre alapozott
identitás bedől

Még a közösségi ellátással sem lehet garantálni a humanizmust

Az orvosi szemlélet terjesztheti a stigmát - Vizsgálatok szerint a nyugati
pszichiátria rosszabb prognózist eredményez

Az orvosi szemléletű diagnosztika sokszor gátja a megértésnek és
dehumanizál, medikalizál

Marketing-pszichiátria: kutatások nem igazolják vissza a gyógyszerek (kellő)
eredményességét

A gyógyítás címén tehát jelentős ártalmak keletkeznek…. Gén-környezet
kölcsönhatás-vizsgálatok

Ráadásul: A segítők is sérültek …

További részletek: HJ:„Lehet más a pszichiátria” - youtube
(Újabb) Bajok a gyógyszerek körül
 Antipszichotikumok:
Az első epizód után a gyógyszert
abbahagyó betegeknek évek múlva jobb lesz a
kórkimenetele. Az abbahagyás utáni évben a betegek
negyede, fele visszaesik, de akik nem esnek vissza,
azoknak nagyon jó az esélyük.

http://www.nimh.nih.gov/about/director/2013/antipsychotics-taking-the-long-view.shtml

Wunderink L, Nieboer RM, Wiersma D, Sytema S, Nienhuis FJ. Recovery in Remitted FirstEpisode Psychosis at 7 Years of Follow-up of an Early Dose Reduction/Discontinuation or
Maintenance Treatment Strategy: Long-term Follow-up of a 2-Year Randomized Clinical Trial.
JAMA Psychiatry. 2013 Jul 3.

Harrow M, Jobe TH. Does Long-Term Treatment of Schizophrenia With Antipsychotic
Medications Facilitate Recovery? Schizophr Bull. 2013 Mar 19.
Bajok A betegségek meghatározása és
osztályozása körül I.
 Az
egy csoportba rendezett mentális problémák
között ténylegesen kicsi az azonosság, és épp
ezért valójában kevés e csoportokba rendezés
klinikai hasznossága.

J. Van os et al: Beyond DSM and ICD: introducing “precision diagnosis” for
psychiatry using momentary assessment technology. World Psychiatry. Jun
2013; 12(2): 113–117.
Bajok a betegségek meghatározása és
osztályozása körül II.
 Agyi
eltéréseket feltételeznek, de az egyes kategóriák
nem képezik le azt, amit az agy valójában csinál:
mediálja az adaptív viselkedést irányító, a környezetből
érkező értelmes észlelések folyamatos áramlását.
A
statikus diagnózisok nem tudják ábrázolni ezt a
dinamikát.

Van os et al: Beyond DSM and ICD: introducing “precision diagnosis” for psychiatry using
momentary assessment technology. World Psychiatry. Jun 2013; 12(2): 113–117.
Tüneti dimenziók KL. betegnél CPS-50-nel mérve, akinek
20 év alatt 15 különböző diagnózisa volt…
(Falloon, Harangozó, Unoka, et al. Acta Psychiatr Scand 2004: 110: 1–8. a magyar változatban még: Kovács Z., Varga A.)
Szomatizáció
6
5
Szorongás
4
Testsúly
4
4
3
2
2
1
2
Mánia
4
0
0
0
Étkezési zav.
3
Depr.neg.tün.
Psychosis
Alvászavar
Pillanatnyi állapotfelmérés
Experience Sampling Method (ESM)
Pillanatnyi állapotfelmérés
 „A
kezelés alatt a betegek közvetlenül
megfigyelhetik, hogyan is válaszolnak a
mindennapi stresszhatásokra, hogyan hat rájuk
a kezelés. Így a beteg maga ítélheti meg a
diagnózisát és a kezelését, - távol az orvosi
rendelőtől… „

Van os et al: Beyond DSM and ICD: introducing “precision diagnosis” for psychiatry using
momentary assessment technology. World Psychiatry. Jun 2013; 12(2): 113–117.
Korai trauma és pszichózis
A
gyermekkori traumát elszenvedett pszichotikus
problémával élők más lelki problémákat is átélnek, pl.
depressziót, szorongást. A kutatási és tapasztalati
eredmények valószínűsítik, hogy a trauma-feldolgozást
célzó terápia az ő esetükben is ugyanolyan fontos és
hatékony, mint más betegeknél.

Ingo Schäfer, Helen L. Fisher: Childhood trauma and psychosis - what is the evidence? Dialogues Clin Neurosci. Sep
2011; 13(3): 360–365.
A
pszichózissal küzdők hatékony trauma-terápiájának
kifejlesztése gyermekcipőben jár.

. Sarah Bendall et al.:Childhood trauma and psychosis: An overview of the evidence and directions for clinical interventions.
Family Matters No. 89, 2011
A hanghalló módszer Magyarországon
http://www.nyitnikek.hu/index.php?p=hanghallok&pollid=1
Összefoglalás
A
pszichiátriának el kell határolódnia az erőszakos
gyakorlatok, a rendészeti funkciók, a kontroll, a
stigma, az előítéletek miatt és az új kultúrát át kell
vinnie a szervezeti és terápiás kultúrába: csak olyan
segítséget tervezzünk, amit mi is elfogadnánk…
 Kevés
 Ne
intézményesség
legyünk a társadalmi szelekció végrehajtói (ld.
trauma-következmények)!
Összefoglalás: Egy új szakmai identitás
cserepei II.
 Sebzett
segítők, tapasztalati szakértők együtt
 A betegközpontúság helyett beteg általi vezetés,
határok lebontása, új „protokollok”
 Tudatosan küzdeni a marketing-pszichiátria ellen –
PlosMed, Lelki Egészség Fóruma
 Új szemléletű diagnosztika felé
 Több pszichológia, szociológia, spiritualitás,
transzkultúrális ismeret
 Nyitottság a változásra (végre egy érték a
medicinából….)
A felépülést segítő utak

(Korai) tünetek megértése, monitorozása, kontrollja
pszichológiai és pszichiátriai eszközökkel, kevés gyógyszer,
több gondoskodás

Stresszkezelés – asszertivitás

Család, közösség, network

Készségfejlesztés az örömteli célok érdekében

Traumafeldolgozás – hanghalló módszer megközelítése és
trauma-terápiák

Önsegítés

A pszichotikus probléma miatt kezelt betegek 15%-a
gyógyszermentes, 55%-a dolgozik, és/vagy tanul.
Összefoglalás - Goldschmidt Dénessel

„…minden megközelítés – így az orvosi is – csak egy
részt képes felfogni az emberi lét egészéből…”

„…nem csupán tévedés, de a gyógyítás ellen való
vétség lehet a másik embert, a beteget szándékaink,
vélekedéseink (akár diagnózisaink) ketrecébe zárni.”
 Solt
Ottília, Goldschmidt Dénesről,1990, Beszélő

similar documents