Bemutató letöltése

Report
HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TESTVÉRISKOLAI
KAPCSOLATOK KIALAKÍTÁSA
TÁMOP 3.3.14. A-12/1
KALANDOZÁS A BÁTHORYAK ÉS A
RÁKÓCZIAK FÖLDJÉN
VAJA
2014. 05. 26.
NYÍRBÁTOR FEKVÉSE

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti
részén, a Nyírség-ben található
település.

Rohod 3 km, Őr 4 km, Jármi 9,5 km,
Mátészalka 14,5 km, Vásárosnamény
20 km távolságra található.

Közúton elérhető a 41-es főútról a 49es főútra letérve (2 km); vonattal
elérhető
a
Vásárosnamény
–
Nyíregyháza -vasútvonalon.
VAJA TÖRTÉNETE

Vaja nevét az oklevelekben 1272-ben említik először, IV. Béla király birtokadományozásakor. 1312-ben már a Vay család birtokaként van említve a település.

A család címerét Vay Titusz kapta Zsigmond királytól hűségéért, vitézi tetteiért.

A tatár invázió alatt itt húzták meg magukat a szabolcsi rendek is, és itt tárgyalták
meg Rákóczival a szatmári békét.

A 16. században az Ibrányiak, valamint a Jármy család is szerzett itt birtokrészt.

1711-ben itt a vajai várban találkozott II. Rákóczi Ferenc Pálffy
Jánossal a labanc hadak fővezérével, néhány nappal
azelőtt, hogy végleg elhagyta az országot.

1906-ban, Rákóczi és bujdosótársainak újratemetésekor
Vay Ádám hamvait is hazaszállították, s Vaján temették el.

A Vay család az 1940-es évekig birtokosa maradt a
településnek.

2009. július 1-je óta város.
A VÁR TÖRTÉNETE

A 16-17. században épült vajai vár – benne a Vay Ádám Múzeum, amely
Vay Ádámról, II. Rákóczi Ferenc udvari kapitányáról kapta a nevét.

A kastély II. emeleti nagytermének mennyezet-freskója - A Vay család 1896ban, a honfoglalás ezeréves évfordulójának emlékére készíttette. Alkotója
Lohr Ferenc festőművész volt, aki az 1396-os nikápolyi csata azon eseményét
örökítette meg.

A kastély parkjában található a szoborpark,
ahol a kuruc kor és a Rákóczi-szabadságharc
híres személyeinek mellszobrai láthatók.
A VÁR TÖRTÉNETE
TÁJHÁZ

1975-benfogalmazódott meg az a terv, amely szerint két műemlék jellegű ház
megvételével, a házak felújításával Vaján tájházat létesítenek, a házakban néprajzi
kiállítást rendeznek. Ez az elképzelés azonban csak részben valósult meg, mert a kiválasztott régi épületek egyikét időközben lebontották. A másikat a múzeum vásárolta
meg 1980-ban, még abban az esztendőben a Sóstói Múzeumfalu munkásai elvégezték a helyreállítást.

A Tájház Vaja főutcáján található, amelyet 1980-ban nyitottak meg. A XIX. század
derekáról való náddal fedett, szoba-konyhás kis
parasztház, a népi építészet utolsó helyi emléke.
A háromhelyiséges földpadlós épület utca felőli
része volt az első szoba, a nagyház közepén a két
részre osztott pitvar, hátul pedig az alsó ház helyezkedett el. A Tájház épületében felfedezhetők a korabeli berendezési, felszerelési tárgyak; ígya falitükör,
a rózsás tányérok,a csikóspór, a búbos kemence, a
tornyos szekrény, az etuzseres kredenc, a komaszilke,
a karosláda, a szövőszék, a komód, és a stelázsi is.
KÖZÉPKORI EREDETŰ REFORMÁTUS TEMPLOM

1349-ben említik először a Szent István tiszteletére szentelt templomot.

A XV. század végén a templom szentélyét és sekrestyéjét elbontották.
Helyén egy hálóboltozattal fedett szentélyt építettek. A korábbi hajó
falait lényegesen megemelték, befalazták résablakait.

A toronysisak fiatornyai 1892-ben készültek.

A II. világháborúban a visszavonuló német seregek közvetlenül a
község házai előtt vettek fel védelmi állást a román hadakkal szemben. A református templom tornya 6 tüzérségi találatot
kapott és erősen megrongálódott.

A templom első XX. századi helyreállítása 1974-ben, majd
2010-2011-ben történt, aminek eredményeképp nemcsak
a templom megtalált műrészleteit mutatták be, de a
helyreállított sekrestye és a hat toronyszint egyedülálló
módon állandó kiállításoknak ad helyet.
VAJAI ŐS-TÓ, ŐS-LÁP

Vajai Ős-tó, Ős-láp jelenleg a Hortobágyi Nemzeti Park természetvédelmi oltalma
alatt áll. Számos növény- és rovarritkasággal bír.

A legértékesebb fajok egyike a tarajos pajzsika, amely Magyarországon csak 3-4
helyen fordul elő, a legnagyobb számban a vajai tó területén. A kúszócsalán nagy
valószínűséggel a jégkori ősfolyó ideje óta él a területen. A hagymaburok csak a
Fertő- és a Velencei-tó mellett található még, azonban Vaján is a kihalás veszélye
fenyegeti.

A vajai tó rovarvilágának legkiemelkedőbb ritkasága a védett
óriás csibor, amelynek hazánkban ma már ez az egyetlen lelőhelye.

A vajai Ős-tavon úszó tőzeglápok (ezek azok a szigetecskék,
amelyek helyüket változtatják) egy hazánkban ritka orchidea fajtát
rejtenek magukban.

A tó természeti szépségén túl halban is gazdag, közkedvelt horgászés pihenőhely. A tó környéken építésre is alkalmas zártkerti telkeket
alakítottak ki. Napjainkra a telkek jelentős részén víkendházakat
építettek a tulajdonosok.
2014. MÁJUS 26. – VAJA

similar documents