amit_a_szocialis_szovetkezetekrol_erdemes_tudni_frisco

Report
AMIT A SZOCIÁLIS
SZÖVETKEZETEKRŐL ÉRDEMES
TUDNI
Németh László
Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége
Szociális gazdaság értelmezése

A szociális gazdaság a domináns piaci értékekkel
szemben, a haszonelvűség mindenekfelettiségét
megkérdőjelezve és a társadalmi értékeket
előtérbe állítva működik. Egyszerre tartalmaz
gazdasági és társadalmi jellemzőket is. A
jövedelemgarancia éppúgy hozzátartozik, mint a
munkaidővel való rendelkezés lehetősége és az
aktív társadalmi részvétel joga. Egyszerre jelent
tartalmas munkát, de egyéni identitást erősítő
tevékenységet és társadalmi kohéziót növelő
köteléket is.
Szociális gazdaság értelmezése
A szociális gazdaság szervezeteinek egy domináns
gazdasági formáció keretei között kell megteremtenie
egy, majdan a dominánst felváltó gazdasági és
foglalkoztatási modell elemeit.
A szociális gazdaság szervezetei 8.880.000 teljes
munkaidős állással egyenértékű munkahelyet tartanak
fenn az Európai Unióban, így meghaladja a 10%-ot a
szektorban foglalkoztatottak aránya. Magyarországon
a szociális gazdaság foglalkoztatási potenciálja
jelenleg 2%, így nagy fejlődési tartalék van a
szférában és ezen belül a szociális szövetkezetek
körében.
A SZÖVETKEZETEK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGÉNEK ÁLLÁSFOGLALÁSA A SZÖVETKEZETI IDENTITÁSRÓL
( A SZÖVETKEZÉS NEMZETKÖZI ALAPELVEI) Manchester, 1995. szeptember 22.
Meghatározás
 A szövetkezet olyan személyek autonóm
társulása, akik önkéntesen egyesültek abból a
célból, hogy közös gazdasági, társadalmi és
kulturális céljaikat közös tulajdonú és
demokratikusan irányított vállalkozásuk útján
megvalósítsák.
A SZÖVETKEZETEK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGÉNEK ÁLLÁSFOGLALÁSA A SZÖVETKEZETI IDENTITÁSRÓL
( A SZÖVETKEZÉS NEMZETKÖZI ALAPELVEI) Manchester, 1995. szeptember 22.
Értékek
A szövetkezetek az önsegély, az egyéni
felelősség, a demokrácia, az egyenlőség, az
igazságosság és a szolidaritás értékein
alapulnak.
Alapítóik hagyományát követve, a
szövetkezeti tagok hisznek a becsületesség,
a nyíltság és a társadalmi felelősség etikai
értékeiben és a másokért való törődésben.
Mondragon Szövetkezet
1943-ban az alapító atya, José María
Arizmendiarrieta aki egy Szakiskolát (Mondragon
Eskola Politeknikoa) hozott létre, amelyet
demokratikusan adminisztráltak, nyitott volt
valamennyi diák számára. Ez az iskola, mint
valamennyi dokumentum hangsúlyozza, fejlesztési
ALAPJA volt a későbbi Szövetkezeti Rendszer
létrejöttének.
Mondragon Szövetkezet

1956-ban, öt egykori diák, létrehozták a
Szövetkezet első láncszemét az ULGOR nevű
formációt, amely elsősorban gyufagyár es
olajtüzeléssel működő konyhai berendezéseket
gyártott. Ebből lett később a FAGOR
ELECTRODOMESTICOS.
Mondragon Szövetkezet
A diktatúrában is fejlődött a gyár, egészen addig a
pontig, amíg a Franco-éra kitalálta, s ezt
Munkaügyi Miniszteri rendeletbe is iktatta, hogy
a kooperatív tagokat KIZÁRJA az ÁLTALÁNOS
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI RENDSZERből. Erre válaszul, 1958-ban a tagok létrehozták a
saját biztosító egyesületet, a mai LAGUN-ARO
csoportot, ami nem más, mint egy ÖNKÉNTES
ELŐTAKARÉKOSSÁGI-BIZTOSÍTÁSI forma,
a szövetkezeti tagok számára.
Mondragon Szövetkezet
Emellett 1959-től létrejött a helyi saját BANK, a
Caja Laboral Popular, helyi
kezdeményezésből, munkaügyi céllal. Amely
alaptőkéjét egyrészt a tagok, a különböző
kooperatív szervezetek – Fagor pl., - adták
össze. Cserébe, ez a bank nyújtja mindig a
következő évtizedekben a vállalkozások
hiteleit, sőt, kezeli az egy évvel korábban
elindított elő takarékossági biztosítási rendszer
alapjait (ld. Lagun-Aro)
Mondragon Szövetkezet
a 60-as években robbanásszerű fejlődés látható, új
tagokkal, vállalkozásokkal. Ráadásul létrehoznak
egy külön KUTATÓI-FEJLESZTŐI BÁZIST, az
említett szövetkezeti vállalkozások számára
(IKERLAN fejlesztési és kutatási központ)
a 80-as években, részben az ország uniós
csatlakozása, valamint a piac globalizációs
trendje miatt úgy döntenek, hogy az addig,
elsősorban helyi struktúrák alapján kapcsolódó
szövetkezeti csoportokat átszervezik, s most már
szektorok szerinti bontásba rendezik, ami
gazdaságossá, transzparenssé tette a szervezeti
rendet, illetve a működést.
Mondragon Szövetkezet
A 90-es években a Mondragón Corporación
Cooperativa (MCC) létrehozza saját egyetemét, a
Mondragón Egyetemet (Universidad de
Mondragón), amely magánegyetem, s elsősorban a
hozzájuk kapcsolódó vállalkozások igényeit
kiszolgálva.
Mondragon Szövetkezet
A jelenlegi FOGLALKOZTATÁSI és
ÉRTÉKESÍTÉSI mutatók szerint Baszkföld
legnagyobb, Spanyolország hetedik legnagyobb
ilyen, szövetkezeti rendszerű vállalkozása a
MONDRAGÓN. 38 külföldi ipari részleget
hatvanra bővítik 2005-ben.
Szociális szövetkezetek Jogi háttér
2006. évi X. törvény a szövetkezetekről
 141/2006 (VI.29.) Korm. rendelet a szociális
szövetkezetekről
 124/2006. (V.19.) Korm. rendelet a
szövetkezetek által létrehozott közösségi
alapból nyújtott támogatásokra

Szövetkezeti törvény 2006. X. tv
8. § (1) A szociális szövetkezet a 7. §-ban
foglaltaknak megfelelő olyan szövetkezet,
a) amelynek célja munkanélküli, illetőleg szociálisan
hátrányos helyzetben lévő tagjai számára
munkafeltételek teremtése, valamint szociális
helyzetük javításának egyéb módon történő
elősegítése;
b) amely iskolaszövetkezetként működik.
(2) A szociális szövetkezetnek a nevében viselnie
kell a szociális szövetkezet megnevezést, illetve –
iskolaszövetkezet esetében – az iskolaszövetkezet
megnevezést
Szociális szövetkezetek száma és megyénkénti megoszlása
Zala, 9, 3%
Győr-MosonSopron, 11, 4%
Veszprém, 17, 7%
Somogy, 5, 2%
Budapest, 39, 15%
Fejér , 2, 1%
Pest , 21, 8%
Baranya, 17, 7%
Tolna, 17, 7%
KomáromEsztergom, 3, 1%
Jász-NagykunSzolnok, 10, 4%
Borsod-Abaúj-Zemplén, 31,
12%
Csongrád, 26, 10%
Szabolcs-Szatmár, 28, 11%
Békés, 4, 2%
Nográd, 4, 2%
Hajdú-Bihar, 8, 3%
Heves, 7, 3%
Szociális szövetkezetek főtevékenységi területei szerinti száma
turizmus, 12, 4%
ipar, 74, 27%
szolgáltatás, 147, 53%
kereskedelem, 18, 7%
mezőgazdaság, 25, 9%
oktatás, 1, 0%
Szociális gazdaság és SzOSzöv
Szociális szövetkezetek létrehozása, fejlesztése
1.) Mezőgazdaságban kötött termékpályás
élelmiszerek előállítása (Hangya Szövetkezetekkel
együttműködésben)
2.) Energiaszövetkezetek alakítása a helyi
energiatermelésre (EMMET együttműködés)
3.) Re-Use – lomtalanítás kiváltására (KöSzSz és
HUMUSZ együttműködés)
4.) Adománybolt hálózat felállítása a foglalkoztatás
támogatására (KöSzSz együttműködés)
Elérhetőségeink:
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 13.
Tel.: +36/703872204
E-mail: [email protected]
[email protected]
Weblap: http://koszsz.hu/
http://szoszov.hu/

similar documents