Science fiction filmek a bortonok vilagaban 2.2

Report
avagy a jövő börtönei és bűnözői
Schlachta Fruzsina




a sci-fik börtönvilága a klasszikus
börtöndrámákéhoz képest
megvizsgálni a jövő börtöneit, bűnözőit, az
elkövetőt és az igazságszolgáltatás eszközeit,
valamint a hatalom és az egyén kapcsolatát
technikai újítások és elképzelések
a technikai fejlődés visszahat-e a társadalomra,
és ennek függvényében változik-e valamit az
igazságszolgáltatás, a büntetés mikéntje, illetve
maga a bűn fogalma

Szigeteken: Szökés Absolomból, Menekülés New Yorkból,
Menekülés Los Angelesből, Halálfutam
Jellemzői: az elzárást a sziget izoláltsága jelenti (a sziget
maga a börtön); nincs felügyelet, se felügyeleti eszköz; a
rabok magukra vannak hagyva az adott környezetben.

Bunkerekben: Fortress - 33 emelet mélyen a
pokolban, Boa
Jellemzői:




zártabb épület komplexum
megjelenik a felügyelet
az ellenőrzés
szabadság korlátozottabbá válik

Világűrben: Fortress-Pokoli űr, Börtönbolygó,
Space Rage –Lázadás a börtönbolygón, Alien 3
Jellemzői:
helyrajzilag a legelszigeteltebb
zártabb épület komplexum;
felügyelet;
nagyobb megfigyelés és
ellenőrzés;
korlátozott szabadság
A történelem híres börtönhelyszínei
Ördögsziget (The Devil’s island)
Alcatraz

büntetés régen:
fizikai fájdalommal járt, vagy halállal.
 nyílt közszemlére tétel,
 látványos, színpadias jellegű, példát akar statuálni
 a polgárok részei az igazságszolgáltatásnak.


ma:
„eltűnik a test mint a törvényes megtorlás fő
céltáblája…”-Foucault .
 visszaszorul a büntetés a börtön intézményébe, melynek
célja: az elrettentés, ártalmatlanná tétel, javító-nevelő
szándék
 a társadalomtól való elkülönítés, a civilek védelme.





nem jellemzi a javító nevelő szándék
előtérbe kerül az ártalmatlanná tétel és a
társadalomtól való teljes elkülönítés
visszatér a fizikai fájdalom
eltűnik a börtönök humánussága


„Ami ma törvényes, holnap hirtelen bűn lesz. Ami bűn, hirtelen törvényes
lesz, mert mindenki csinálja.” (Alan Parker: Midnight Express, 1978)
A társadalmi változások következtében, valamint a technika
függvényében változhat a bűn mikéntje és annak kezelése
(Fortress 1-2), DE a bűnhöz való viszonyulásunk radikálisan
csak a disztópiákban változik.

Fortress 2-Pokoli űr
Fortress 2_ Pokoli űr
2013-ban,John Brennick(Christopher Lambert),
megszegi a túlnépesedésre vonatkozó szabályokat
büntetése életfogytiglan, melyet először egy
bunkerben, később egy bolygón kell letöltenie.
a hatalom eszközei: számítógép vezérelte biztonsági
rendszer, gondolat-fürkésző berendezések,
lézerágyúk , kínzások
Jellemzők:
piramis szerkezet
• a csúcson kevés, vagy egy hírhedt, tekintélyt képviselő
bűnöző áll.
• a többi rab alárendeltje ennek a személynek
• hierarchikus rendszer
függ a hatalmi rendszertől
•törvények
•rendszabályozás
•intézmény belső tul.-ai
•ki van bent és ki van kint
a feladatok személyre szabottak
•alkati és
•szellemi képességek révén
Készítette:
Schlachta Fruzsina

similar documents