STECHIOMETRICKÉ VÝPOČTY-PŘÍKLADY (182,3

Report
VY_32_INOVACE_07.1/19
ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, 5. KVĚTNA 76,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
STECHIOMETRICKÉ VÝPOČTY
PŘÍKLADY
Chemie 8. ročník
Výpočet molární hmotnosti
Molární hmotnost atomu kyslíku:
M (O) = 16 g/mol (viz tabulky)
Molární hmotnost molekuly kyslíku O2:
M (O2) = 2 . 16 = 32 g/mol
Molární hmotnost sloučeniny kyseliny sírové H2SO4:
M (H2SO4 ) = 2 . 1 + 1 . 32 + 4 . 16 = 98 g/mol
Příklad -Vypočítej molární hmotnost látek:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
M (KOH) =
M (CO2) =
M (H2O2) =
M (SO3) =
M (O3) =
M (ZnCl2) =
ŘEŠENÍ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
M (KOH) = 1.39,1 + 1.16 + 1.1 = 56,1 g/mol
M (CO2) = 1.12 + 2.16 = 44 g/mol
M (H2O2) = 2.1 + 2.16 = 34 g/mol
M (SO3) = 1.32,1 + 3.16 = 80,1 g/mol
M (O3) = 3.16 = 48 g/mol
M (ZnCl2) =1.65,4 + 2.35,5 = 136,4 g/mol
Příklady - Chemické výpočty
1) Vypočítej hmotnost dvou molů hydroxidu
sodného NaOH.
2) Urči prvek, jehož látkové množství je
0,3 mol a hmotnost je 7g.
3) Kolika molům odpovídá hmotnost
36 g chlorovodíku?
4) Jakou hmotnost má 1,5 molu
chloridu vápenatého?
K výpočtům použij vztahy:
M = m/n (g/mol)
m = M.n (g) n = m/M (mol)
ŘEŠENÍ
1) Vypočítej hmotnost dvou molů
hydroxidu sodného NaOH.
M (2 NaOH) = 80 g/mol n (NaOH) = 2 mol
m=?
m = M . n = 80 . 2 = 160 g
2) Urči prvek, jehož látkové množství je
0,3 mol a hmotnost je 7g.
n = 0,3 mol
m=7g
M=?
M = m/n = 7/0,3 = 23,33 g/mol ..... sodík Na
3) Kolika molům odpovídá hmotnost
36 g chlorovodíku HCl?
M (HCl) = 36,5 g/mol
m = 36 g
n = m/M = 36/36,5 = 1 mol
n=?
4) Jakou hmotnost má 1,5 molu
chloridu vápenatého CaCl2?
N = 1,5 mol
M (CaCl2) = 111 g/mol
m = M . n = 111 . 1,5 = 166,5 g
m=?
Výpočty z rovnic
(Stechiometrické výpočty)
Dosazení do vztahu:
m (A) = a.M(A) . m(B)
b.M(B)
Postup:
1) Sestavit rovnici.
2) Dopočítat rovnici (vyčíslit).
3) Vypočítat molární hmotnosti sloučenin
4) důležitých pro výpočet.
5) Dosadit do vztahu.
Příklad 1 – Kolik gramů vodíku potřebujeme
k reakci 16 g síry, aby vznikla kyselina
sirovodíková?
Příklad 2 – Kolik gramů chloru je třeba přidat do
reakce s vodíkem, aby vzniklo 36 g chlorovodíku?
Příklad 3 – Kolik gramů hydroxidu sodného
vznikne, jestliže reaguje 69 g sodíku s vodou?
ŘEŠENÍ - Příklad 1
Kolik gramů vodíku potřebujeme k reakci 16 g síry,
aby vznikla kyselina sirovodíková?
2 H2 + 1 S2
a=2
b=1
M (H2) = 2 g/mol
m (H2) = x
g
2 H2 S
M (S2) = 64,2 g/mol
m (S2) = 16 g
m (H2) = 2 . 2 . 16 = 1 g
m (A) = a.M(A) . m(B)
1 . 64,2
b.M(B)
Na reakci bude potřeba 1 g vodíku.
ŘEŠENÍ -Příklad 2
Kolik gramů chloru je třeba přidat do reakce
s vodíkem, aby vzniklo 36 g chlorovodíku?
1 Cl2 + H2
2 HCl
a=1
b=2
M (Cl2) = 70 g/mol
M (HCl) = 36,5 g/mol
m (Cl2) = x
g
m (HCl) = 36 g
m (A) = a.M(A) . m(B) m (Cl ) = 1 . 70 . 36 = 34,5g
2
b.M(B)
2 . 36,5
Na reakci bude potřeba 36,5 g chloru.
ŘEŠENÍ -Příklad 3
Kolik gramů hydroxidu sodného vznikne,
jestliže reaguje 69 g sodíku s vodou?
2 Na + 2 H2O
a=2
M (Na) = 46 g/mol
m (Na) = 69 g
2 NaOH + H2
b=2
M (NaOH) = 40 g/mol
m (NaOH) = x g
m (NaOH) = 2 . 40 . 69 = 60g
2 . 46
Reakcí vznikne 60 g hydroxidu sodného.
Použité zdroje:
BENEŠ, Pavel a kol.Základy praktické chemie pro 8. ročník základní školy. Praha:Fortuna,2003. ISBN 80-7168-879-7.
Wikipedie, Internetová encyklopedie [online]. Praha, 2002 [cit. 2011-07-15]. Dostupné z WWW:
<http://www.wikipedia.cz>.
Snímek 5,9:ZŠ Školní 226 Kaplice:. Www.vyukovematerialy.cz [online]. 2011 [cit. 2011-07-15].
Dostupné z: http://www.vyukovematerialy.cz/chemie/rocnik9/reak03.htm#molarni%20hm

similar documents