Felfalusi Péter előadása

Report
Követelésvásárlás az eladó és vevő
szemszögéből
A múltkor sokkal kedvezőbb árat kaptam…
Tartalom
•
•
•
•
•
•
•
•
2(20)
Bevezetés
Az ideális vételár…
Az eladó vételár elvárása
A vevő által kínált vételár
A beértékelés elemei
A térülési görbe tervezése
A végső ajánlati vételár kialakulása
Az árazást befolyásoló paraméterek
Az Intrum Justita Zrt. vásárlási aktivitása
(2004-2011)
Tőke ( Millió Ft)
Darabszám
250
50,000
Megvásárolt tőke
Beértékelt portfoliók száma
45,000
200
40,000
35,000
150
30,000
25,000
100
20,000
15,000
50
10,000
5,000
0
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Az ideális vételár…
Vételár
Engedményes vételár fizetési hajlandósága
Engedményező vételár elvárása
Költség, adminisztrációs teher, szerződéses
kötelezettségvállalás
4/25
Az ideális vételár…
Vételár
Engedményes vételár fizetési hajlandósága
Engedményező vételár elvárása
Költség, adminisztrációs teher, szerződéses
kötelezettségvállalás
5/25
Az ideális vételár…
Vételár
Engedményes vételár fizetési hajlandósága
Engedményező vételár elvárása
Költség, adminisztrációs teher, szerződéses
kötelezettségvállalás
6/25
Az eladó vételár elvárása
•
Mik befolyásolják az eladó vételárra vonatkozó elvárásait?
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
7(20)
Piaci árak
Eddigi tapasztalat
Értékvesztési politika (követelések könyv szerinti értéke)
Adminisztrációs teher (adatok, dokumentumok)
Későbbi garanciák, kötelezettség-vállalások
Szerződéses feltételek
Reputációs kockázat
A vevő által kínált vételár I.
•
•
Finanszírozási lehetőségek, költségek
Makro-kockázatok
‒
‒
‒
‒
•
•
Az eladó ismertsége (a vevő szempontjából)
Adatok
‒
‒
‒
‒
8(20)
Ország-kockázat
Deviza-kockázat
Munkanélküliség alakulása
…
Adatok minősége
Adatok mélysége
Benchmark adatok minősége
Payment history
A vevő által kínált vételár II.
•
Információk a portfolióról
‒ Szelekciós szempontok
‒ Megelőző események
•
•
•
•
9(20)
Dokumentumok
„Cut-off” date
Szerződéses feltételek, garanciák
Piaci helyzet
A beértékelés elemei
•
Az alábbiakat kell megbecsülni, figyelembe venni:
‒ Térülés
A behajtás előrejelzése a portfolió teljes életciklusára (5-9 év)
‒ A behajtás költsége
•
•
Adminisztratív behajtás
Jogi behajtás
‒ Elvárt hozam (forrásköltség, részvényesi elvárások)
‒ Egyéb kockázatok (makroökonómiai, portfolió kockázat, szerződéses
kockázat, cut-off date, stb.)
Térülési görbe tervezése
- mi határozza meg a behajtott összeget?
•
Ügy karakterisztika (a portfólió főbb tulajdonságai)
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
•
Kor
Adós típus (B2B/B2C)
Mögöttes fedezet
Ügyérték
Ügytípus (bank/telco/közüzem, PL/CC/CA, mobil/fix, gáz/áram stb.)
Cím/telefon minőség/mennyiség
Egyebek (pl: elévülés/dokumentumok)
Korábbi, és tervezett behajtási folyamatok
‒ Korábbi: belső/külső kezelés, behajtási cselekmények típusai
‒ Tervezett behajtási cselekmények: adminisztratív/jogi (jogi behjatás lehetősége)
Térülési görbe tervezése
- Szegmentálás
•
•
A szegmentálás során érthető meg a különböző faktorok hatásai
A főbb faktorok alapján a különbségek kézzel foghatóak a különböző
szegmensekben
Egy példa: Térülés a kor és az ügyérték függvényében
<24 hónap
60 hónap <
24-60 hónap között
alacsony ügyérték
közepes ügyérték
magas ügyérték
Térülési görbe tervezése
-Beértékelési modellek
Az adatszintnek megfelelően különböző beértékelési metódusok közül lehet
választani
• Benchmark alapú beértékelés
‒ A térülés a benchmark portfoliók historikus teljesítménye alapján számolódik
‒ A Benchmark ügyek hasonlóak a megvásárolni szándékozott portfólió elemeihez
•
Static pool alapú beértékelés
‒ A CF tervezése részletes (ügyszintű) térülési tény-adatokra (payment history) épül
‒ Payment history = a megvásárolni kívánt portfolió elemeinek felmondást követő
részletes térülési története
‒ A különböző szegmensek teljesítményének, és a szezonalitások hatásának
vizsgálata, ennek kivetítése a célportfolióra
•
Vegyes módszer
‒ A portfolió szegmentálását követően mindkét módszer alkalmazása
13(20)
Térülési görbe tervezése
-Benchmark alapú beértékelési modell
•
•
•
•
•
A benchmark portfolió tényleges térülését kivetítjük a célportfolióra
Ez egy alapgörbét eredményez („simítatlan”)
‒ A görbét ki kell simítani, annak érdekében, hogy a csúcsokat és völgyeket kiküszöböljük
(„simított görbe”)
A végső görbe alapja a „simított görbe”, amit esetlegesen egy úgynevezett stressz-faktorral
korrigálni kell. Jellemzően a makro-hatások így érvényesülnek (jelenleg jellemzően a válság
miatt negatív, de más helyzetben ez lehet pozitív is). A friss BM adatokra nem kell alkalmazni
Ahol nincs elég hosszú BM
adat, ott egy ún. „decay”
rátát kell alkalmazni
Ez tulajdonképpen egy
százalékban
megadott
szám, amely azt mondja
meg, hogy az előző
hónaphoz képest mennyi
lesz a behajtott összeg
(általában 90-99%)
0,60%
0,50%
unsmoothed
simítatlan
görbe
Withoutgörbe
factor
simított
0,40%
korrigált
görbe
Final withvégső
coll. factor
0,30%
0,20%
0,10%
0,00%
Térülési görbe tervezése
-Benchmark alapú behajtási görbék
Jellemző behajtási görbék a különböző iparágakban, valamint a jogi
eljárás szerint
2,0%
Bank-High
1,8%
bank szektor – nagy értékű
1,6%
bank szektor – alacsony értékű
1,4%
1,2%
Bank-Low
Legalgörbe
jogi behajtási
telekom.Telco
szektor
közüzemUtility
szektor
1,0%
0,8%
0,6%
0,4%
0,2%
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
43
46
49
52
55
58
61
64
67
70
73
76
79
82
85
88
91
94
97
100
103
106
0,0%
Térülési görbe tervezése
-”Static pool” alapú beértékelési modell
•
•
•
•
•
•
Historikus adatok a célportfolióról
A térülési ráták elemzése
Milyen kezelési metodikán ment
keresztül a célportfolió, és milyen
ütemezésben
A
historikus
elemzés
lehetőségének vizsgálata
A különböző kor/méret/terméktípus
szegmensek elemzése, mely a
végső görbét adja ki
A szegmensek viselkedése, és
súlya nagy hatással van az
alkalmazott „decay rátákra”
1200
Historikus adatok
Static pool
1000
800
600
400
Benchmark alapú
200
0
Oct-06
Nov-06
Dec-06
Jan-07
Feb-07
Mar-07
Apr-07
Historical
May-07
Forecasted
Jun-07
Jul-07
Aug-07
Sep-07
Oct-07
A végső ajánlati vételár kialakulása I.
A végső árazás elemei:
• Tervezett behajtás
• A behajtás költségei, amelynek összhangban kell lennie a tervezett
behajtási cselekedetekkel, ami az alapja a térülésnek (adminisztratív/jogi)
• Diszkont ráta
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
behajtott
Collected
Cost
költség
Cash Flow
cash flow
3 000 000
2 000 000
1 000 000
1
6
11
16
21
26
31
36
41
46
51
56
61
66
71
76
81
86
91
96
101
106
-
17/25
A végső ajánlati vételár kialakulása II.
DCF modell alkalmazása a meghatározott diszkontrátával
 Mely végső soron a nettó jelenértéket (NPV) adja meg, ami = kiajánlott
vételár
A vételárat ki kell vetíteni a portfolió teljes életciklusára a tervezett behajtás
arányában, amely a portfolió amortizációját adja meg
7 000 000
6 000 000
5 000 000
várható
behajtott
Forecast
Amortization
amortizáció
Cash Flow
cash flow
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
1
6
11
16
21
26
31
36
41
46
51
56
61
66
71
76
81
86
91
96
101
106
-
18/25
Az árazást befolyásoló paraméterek
Behajtási tervezés:
•
Minél több paraméter/historikus adat  precízebb tervezés
Diszkont ráta, stressz-faktor:
•
Az információk, szerződéses feltételek, valamint a portfolióra vonatkozó
tudásszint egyértelműen pozitívan hatnak az árazásra
-
+
-
-
+
Vételár
Új engedményező,
háttér információ nélkül
A célportfolióra
vonatkozó részletes
információ hiánya
Szerződéses garanciák
hiánya
Benchmark/historikus
adatok hiánya
Dokumentáció hiánya
±
±
±
Diszkontráta
FX kockázat
Makro-helyzet
Jogi rendszer
stabilitása
+
+
+
+
Jól ismert engedményező
megfelelő háttérinformációval, és BM
adatokkal
Teljes dokumentáltság
Részletes
információ/historikus adatok
a portfolióról
Szerződéses garanciák
20(##)
21(##)

similar documents