bahan taklimat - PKG BATU PAHAT

Report
Dasar MBMMBI ialah dasar Kementerian
Pelajaran Malaysia (KPM) untuk memastikan
penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa
pengantar di semua sekolah kebangsaan dan
sekolah menengah serta memastikan murid
boleh menguasai bahasa Malaysia dan bahasa
Inggeris dengan fasih dan betul.
Sekolah Rendah :
1. CD Bahan Digital BM Tahap 1 (1 set)
2. CD Bahan Digital English For Primary (1 set)
Sekolah Rendah :
1. CD Bahan Digital BM Tahun 3 (1 set)
2. CD Bahan Digital BM Tahun 4 (1 set)
3. CD Bahan Digital English Tahun 3 dan 4 (1 set)
Sekolah Menengah :
1. Bahasa Malaysia Pendidikan Khas (Tahap Menengah Rendah)
2. English Language Pendidikan Khas (Tahap Menengah Rendah)
Sekolah Rendah :
1. Bahasa Malaysia Tahun 5
2. Bahasa Malaysia Tahun 6
3. Pendidikan Khas Tahun 2
Sekolah Menengah :
1. Bahasa Malaysia Menengah Rendah
2. English Delight Lower Secondary

similar documents