Se presentasjon her

Report
Banken som samarbeidspartner
Frokostmøte Modum Næringsråd
14. Oktober 2014
Gro Spone
Her er vi i bedriftsmarked:
Fra venstre: Lars Willy Danielsen, Hege Tangen Tandberg, Johan Stærkebye, Gro Spone, Jens Edvard Kristiansen, Arnt Olav Svensli
Modum Næringsråd - Oktober 2014
Hensikt
Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet
Visjon
Modum Sparebank skal være Den anbefalte banken i vårt markedsområde
Verdier
Modum Sparebank skal oppleves som Nær og dyktig
Modum næringsråd - Oktober 2014
Bankens forretningsidè
• Være en selvstendig, lokalorientert bank for kunder i Modum, Øvre
Eiker, Nedre Eiker og nærliggende områder.
• Dekke samlet behov for finansielle tjenester til personer, små- og
mellomstore bedrifter, landbruk, offentlig sektor, lag og
foreninger
• Etablere nære og langvarige kunderelasjoner gjennom kompetente,
forandringsvillige medarbeidere med eget krav til kvalitet og høyt
etisk nivå.
• Gjennom god lønnsomhet og soliditet bidra til utvikling av
næringsliv, kultur og idrett.
Modum næringsråd - Oktober 2014
BM: Totalt dominerende, men må forsvare
Bedriftsmarkedet
• Klar markedsleder
• Ingen reelle fysiske
konkurrenter
• Aktive i lokalmarked
• Høy tilfredshet men synkende
• Rådgivning et suksesskriterie
Modum næringsråd - Oktober 2014
Hva vi kan tilby
Finansiering
• Kreditter
• Investeringslån
• Leasing
• Factoring
• Garantier
Modum næringsråd - Oktober 2014
Hva vi kan tilby
Plassering
• Kortsiktig likviditetsoverskudd
• Langsiktig likviditetsoverskudd
Modum næringsråd - Oktober 2014
Hva vi kan tilby
Betalingsformidling:
Gjennom nettbank tilgang til en rekketjenester:
• Inkasso, fakturatjeneste/e-faktura m.v.
• Mobilbank bedrift
• Skreddersøm av betalingsløsninger
Modum næringsråd - Oktober 2014
Hva vi kan tilby
Forsikring:
• Skadeforsikning
• Yrkeskadeforsikring
• Nøkkelpersonforskring
• Liv/ulykke
Modum næringsråd - Oktober 2014
Hva vi kan tilby
Tjenestepensjon
Modum næringsråd - Oktober 2014
Hva vi kan tilby
Diskusjonspartner:
• Økonomiske analyser
• Budsjetter
• Finansieringsløsninger
• Med mer
Modum næringsråd - Oktober 2014
Velg PRO og oppnå flere fordeler:
• Spar tid på å samle alle banktjenester som
nettbank, kort, forsikring og pensjon
• Du har alltid tilgang til bedriftens økonomi i
nettbank og mobilbank
• En rådgiver går sammen med deg gjennom
bedriftens økonomi og finner optimale løsninger
• Få økt kompetanse med PRO-skolen:
Et samarbeid med BI
• Motta nyhetsbrev med relevante tema og trender
Modum næringsråd - Oktober 2014
Modum næringsråd - Oktober 2014
Modum næringsråd - Oktober 2014
Modum næringsråd - Oktober 2014
Modum Sparebanks Næringslivsfond:
Formål (§1)
Fondet har til formål å fremme tiltak for å styrke næringslivet i Modum.
Bruk av fondsmidlene (§4).
Fondets midler kan i prinsippet nyttes til alle tiltak som går inn under
fondets formål, jfr. prgrf. 1. Fondet bør særlig nyttes til finansiering av
undersøkelser og forsøk med sikte på å komme i gang med ny
produksjon, finansiering av produktutvikling, konsulenttjenester,
opplæringstiltak og markedsundersøkelser.
Samlet utdelt beløp det enkelte år begrenses til kr. 200.000,Søknadsfrist annonseres i Bygdeposten, DT og på bankens hjemmeside.
Modum næringsråd - Oktober 2014
Bankens hjemmeside
- Her finner du mye nyttig informasjon!
Modum næringsråd - Oktober 2014
Kundeundersøkelse
Våre kunder er stort sett fornøyd men
ønsker relevante initiativ fra oss.
- Hva er relevante initiativ?
Modum næringsråd - Oktober 2014
Takk for meg!
Spørsmål eller kommentarer?
Kontaktinfo:
Gro Spone
Banksjef BM
[email protected]
tlf 02270 og chat
Åpent fra kl 7 – 24 ALLE dager!
Modum næringsråd - Oktober 2014

similar documents